Osnovne informacije

ISRHKO Upisnici REST API je programsko sučelje namijenjeno pristupu podacima o studijskim programima. Za pristup sučelju nisu potrebne posebne dozvole.

Kontakt

Za sve informacije o ISRHKO Upisnici REST API-ju možete se javiti na email: hko@srce.hr.

Reprezentacija resursa (Media Type)

Podržana je JSON reprezentacija varijante HAL-a pod nazivom application/hal+json. Uz svaki link dodan je barem jedan primjer u application/hal+json varijanti.

Upute za korištenje API-ja

ISRHKO REST API je dostupan na URL-u https://hko.srce.hr/upisnici/api

Generiranje zahtjeva može se obaviti putem REST API klijenta. Preporučamo korištenje klijenta Talend API Tester - REST/HTTP API Client koji se može dodati kao aplikacija unutar internet preglednika Google Chrome. Za Firefox internet preglednik možete koristiti POSTMAN API klijenta.

Početni link za korištenje je https://hko.srce.hr/upisnici/api, a obavezno je za traženu reprezentaciju resursa (Accept) navesti application/hal+json.

Popis resursa

Studijski program

Dohvaća studijski program po danoj šifri

Request

GET /upisnici/api/studijskiprogram/1645 HTTP/1.1
Host: hko.srce.hr

Response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 2853

{
 "sifra" : 1645,
 "upisnik" : null,
 "naziv" : {
  "naziviNaJeziku" : [ {
   "naziv" : "Medicinska biokemija i laboratorijska medicina",
   "jezik" : {
    "oznaka" : "hr",
    "naziv" : "hrvatski",
    "redniBroj" : 1
   }
  } ]
 },
 "vrstaPrograma" : {
  "sifra" : "4",
  "naziv" : "poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij",
  "tipPrograma" : {
   "sifra" : 1,
   "naziv" : "Sveučilišni"
  },
  "aktivan" : "D"
 },
 "strucniNaziv" : {
  "sifra" : 621,
  "strucnaSprema" : null,
  "kratica" : null,
  "naziv" : "sveučilišni/a magistar/ magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine"
 },
 "ukupnoEcts" : 60,
 "potrebnoEcts" : 60,
 "trajanje" : 1.0,
 "akademskiStupanj" : null,
 "registarHko" : null,
 "nacinIzvodenja" : "Redoviti",
 "jednopredmetni" : "Jednopredmetni",
 "bolonjski" : "D",
 "stem" : "N",
 "razinaHKO" : null,
 "akGodPocetakIzvodenja" : null,
 "datumPrestanka" : null,
 "javnoVidljiv" : "D",
 "nositelji" : [ {
  "sifra" : 7515,
  "sifraIzUpisnika" : 312,
  "maticniBroj" : "03211592",
  "kratkiNaziv" : null,
  "naziv" : "Sveučilište u Zagrebu",
  "vrsta" : {
   "sifra" : 1,
   "oznaka" : "N",
   "naziv" : "Sveučilište"
  },
  "naselje" : {
   "jedinstveniId" : "072150",
   "id" : 7000,
   "gradOpcina" : {
    "jedinstveniId" : "01333",
    "id" : 140,
    "naziv" : "GRAD ZAGREB",
    "zupanija" : {
     "jedinstveniId" : "21",
     "id" : 21,
     "naziv" : "Grad Zagreb"
    }
   },
   "postanskiBroj" : "10000",
   "naziv" : "Zagreb",
   "drzava" : {
    "oznaka" : "HR",
    "naziv" : "Republika Hrvatska"
   }
  },
  "ulicaIBroj" : null,
  "oib" : "36612267447"
 } ],
 "izvodjaci" : [ {
  "sifra" : 8,
  "sifraIzUpisnika" : 6,
  "maticniBroj" : "03205037",
  "kratkiNaziv" : "FBF Zagreb",
  "naziv" : "Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet",
  "vrsta" : {
   "sifra" : 4,
   "oznaka" : "D",
   "naziv" : "Fakultet"
  },
  "naselje" : {
   "jedinstveniId" : "072150",
   "id" : 7000,
   "gradOpcina" : {
    "jedinstveniId" : "01333",
    "id" : 140,
    "naziv" : "GRAD ZAGREB",
    "zupanija" : {
     "jedinstveniId" : "21",
     "id" : 21,
     "naziv" : "Grad Zagreb"
    }
   },
   "postanskiBroj" : "10000",
   "naziv" : "Zagreb",
   "drzava" : {
    "oznaka" : "HR",
    "naziv" : "Republika Hrvatska"
   }
  },
  "ulicaIBroj" : null,
  "oib" : "14509285435"
 } ],
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/upisnici/api/studijskiprogram/1645"
  }
 }
}

CURL

$ curl 'https://hko.srce.hr/upisnici/api/studijskiprogram/1645' -i -X GET

Studijski programi

Dohvaća sve studijske programe

Request

GET /upisnici/api/studijskiprogrami HTTP/1.1
Host: hko.srce.hr

Response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 9936

{
 "_embedded" : {
  "studijskiProgrami" : [ {
   "sifra" : 1,
   "upisnik" : "1",
   "naziv" : {
    "naziviNaJeziku" : [ {
     "naziv" : "Klasična harmonika",
     "jezik" : {
      "oznaka" : "hr",
      "naziv" : "hrvatski",
      "redniBroj" : 1
     }
    } ]
   },
   "vrstaPrograma" : {
    "sifra" : "1",
    "naziv" : "preddiplomski sveučilišni studij",
    "tipPrograma" : {
     "sifra" : 1,
     "naziv" : "Sveučilišni"
    },
    "aktivan" : "D"
   },
   "strucniNaziv" : {
    "sifra" : 911,
    "strucnaSprema" : null,
    "kratica" : null,
    "naziv" : "sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)muzike"
   },
   "ukupnoEcts" : 240,
   "potrebnoEcts" : null,
   "trajanje" : 4.0,
   "akademskiStupanj" : null,
   "registarHko" : null,
   "nacinIzvodenja" : "Redoviti",
   "jednopredmetni" : "Jednopredmetni",
   "bolonjski" : "D",
   "stem" : "N",
   "razinaHKO" : null,
   "akGodPocetakIzvodenja" : null,
   "datumPrestanka" : null,
   "javnoVidljiv" : "D",
   "nositelji" : [ {
    "sifra" : 7488,
    "sifraIzUpisnika" : 303,
    "maticniBroj" : "02161753",
    "kratkiNaziv" : null,
    "naziv" : "Sveučilište Jurja Dobrile u Puli",
    "vrsta" : {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "N",
     "naziv" : "Sveučilište"
    },
    "naselje" : {
     "jedinstveniId" : "052825",
     "id" : 5328,
     "gradOpcina" : {
      "jedinstveniId" : "03590",
      "id" : 105061,
      "naziv" : "PULA - POLA",
      "zupanija" : {
       "jedinstveniId" : "18",
       "id" : 18,
       "naziv" : "Istarska"
      }
     },
     "postanskiBroj" : "52100",
     "naziv" : "Pula",
     "drzava" : {
      "oznaka" : "HR",
      "naziv" : "Republika Hrvatska"
     }
    },
    "ulicaIBroj" : null,
    "oib" : "61738073226"
   } ],
   "izvodjaci" : [ {
    "sifra" : 7488,
    "sifraIzUpisnika" : 303,
    "maticniBroj" : "02161753",
    "kratkiNaziv" : null,
    "naziv" : "Sveučilište Jurja Dobrile u Puli",
    "vrsta" : {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "N",
     "naziv" : "Sveučilište"
    },
    "naselje" : {
     "jedinstveniId" : "052825",
     "id" : 5328,
     "gradOpcina" : {
      "jedinstveniId" : "03590",
      "id" : 105061,
      "naziv" : "PULA - POLA",
      "zupanija" : {
       "jedinstveniId" : "18",
       "id" : 18,
       "naziv" : "Istarska"
      }
     },
     "postanskiBroj" : "52100",
     "naziv" : "Pula",
     "drzava" : {
      "oznaka" : "HR",
      "naziv" : "Republika Hrvatska"
     }
    },
    "ulicaIBroj" : null,
    "oib" : "61738073226"
   } ],
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/upisnici/api/studijskiprogram/1"
    }
   }
  }, {
   "sifra" : 2,
   "upisnik" : "10",
   "naziv" : {
    "naziviNaJeziku" : [ {
     "naziv" : "Kiparstvo",
     "jezik" : {
      "oznaka" : "hr",
      "naziv" : "hrvatski",
      "redniBroj" : 1
     }
    } ]
   },
   "vrstaPrograma" : {
    "sifra" : "1",
    "naziv" : "preddiplomski sveučilišni studij",
    "tipPrograma" : {
     "sifra" : 1,
     "naziv" : "Sveučilišni"
    },
    "aktivan" : "D"
   },
   "strucniNaziv" : {
    "sifra" : 901,
    "strucnaSprema" : null,
    "kratica" : null,
    "naziv" : "sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) kiparstva"
   },
   "ukupnoEcts" : 180,
   "potrebnoEcts" : 180,
   "trajanje" : 3.0,
   "akademskiStupanj" : null,
   "registarHko" : null,
   "nacinIzvodenja" : "Redoviti",
   "jednopredmetni" : "Jednopredmetni",
   "bolonjski" : "D",
   "stem" : "N",
   "razinaHKO" : null,
   "akGodPocetakIzvodenja" : null,
   "datumPrestanka" : null,
   "javnoVidljiv" : "D",
   "nositelji" : [ {
    "sifra" : 227,
    "sifraIzUpisnika" : 258,
    "maticniBroj" : "03129306",
    "kratkiNaziv" : "",
    "naziv" : "Sveučilište u Splitu",
    "vrsta" : {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "N",
     "naziv" : "Sveučilište"
    },
    "naselje" : {
     "jedinstveniId" : "059200",
     "id" : 5895,
     "gradOpcina" : {
      "jedinstveniId" : "04090",
      "id" : 378,
      "naziv" : "SPLIT",
      "zupanija" : {
       "jedinstveniId" : "17",
       "id" : 17,
       "naziv" : "Splitsko-dalmatinska"
      }
     },
     "postanskiBroj" : "21000",
     "naziv" : "Split",
     "drzava" : {
      "oznaka" : "HR",
      "naziv" : "Republika Hrvatska"
     }
    },
    "ulicaIBroj" : null,
    "oib" : "29845096215"
   } ],
   "izvodjaci" : [ {
    "sifra" : 184,
    "sifraIzUpisnika" : 215,
    "maticniBroj" : "1321358",
    "kratkiNaziv" : "UMAS",
    "naziv" : "Sveučilište u Splitu Umjetnička akademija u Splitu",
    "vrsta" : {
     "sifra" : 5,
     "oznaka" : "D",
     "naziv" : "Umjetnička akademija"
    },
    "naselje" : {
     "jedinstveniId" : "059200",
     "id" : 5895,
     "gradOpcina" : {
      "jedinstveniId" : "04090",
      "id" : 378,
      "naziv" : "SPLIT",
      "zupanija" : {
       "jedinstveniId" : "17",
       "id" : 17,
       "naziv" : "Splitsko-dalmatinska"
      }
     },
     "postanskiBroj" : "21000",
     "naziv" : "Split",
     "drzava" : {
      "oznaka" : "HR",
      "naziv" : "Republika Hrvatska"
     }
    },
    "ulicaIBroj" : null,
    "oib" : "38960125358"
   } ],
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/upisnici/api/studijskiprogram/2"
    }
   }
  }, {
   "sifra" : 3,
   "upisnik" : "1012",
   "naziv" : {
    "naziviNaJeziku" : [ {
     "naziv" : "Elektrotehnika",
     "jezik" : {
      "oznaka" : "hr",
      "naziv" : "hrvatski",
      "redniBroj" : 1
     }
    } ]
   },
   "vrstaPrograma" : {
    "sifra" : "1",
    "naziv" : "preddiplomski sveučilišni studij",
    "tipPrograma" : {
     "sifra" : 1,
     "naziv" : "Sveučilišni"
    },
    "aktivan" : "D"
   },
   "strucniNaziv" : {
    "sifra" : 736,
    "strucnaSprema" : null,
    "kratica" : null,
    "naziv" : "sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike"
   },
   "ukupnoEcts" : 180,
   "potrebnoEcts" : 180,
   "trajanje" : 3.0,
   "akademskiStupanj" : null,
   "registarHko" : null,
   "nacinIzvodenja" : "Redoviti",
   "jednopredmetni" : "Jednopredmetni",
   "bolonjski" : "D",
   "stem" : "D",
   "razinaHKO" : null,
   "akGodPocetakIzvodenja" : null,
   "datumPrestanka" : null,
   "javnoVidljiv" : "D",
   "nositelji" : [ {
    "sifra" : 7517,
    "sifraIzUpisnika" : 317,
    "maticniBroj" : "040131108",
    "kratkiNaziv" : "UNIRI",
    "naziv" : "Sveučilište u Rijeci",
    "vrsta" : {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "N",
     "naziv" : "Sveučilište"
    },
    "naselje" : {
     "jedinstveniId" : "055174",
     "id" : 139592,
     "gradOpcina" : {
      "jedinstveniId" : "03735",
      "id" : 107847,
      "naziv" : "RIJEKA",
      "zupanija" : {
       "jedinstveniId" : "08",
       "id" : 8,
       "naziv" : "Primorsko-goranska"
      }
     },
     "postanskiBroj" : "51000",
     "naziv" : "Rijeka",
     "drzava" : {
      "oznaka" : "HR",
      "naziv" : "Republika Hrvatska"
     }
    },
    "ulicaIBroj" : null,
    "oib" : "64218323816"
   } ],
   "izvodjaci" : [ {
    "sifra" : 55,
    "sifraIzUpisnika" : 69,
    "maticniBroj" : "03334317",
    "kratkiNaziv" : "TFR",
    "naziv" : "Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet",
    "vrsta" : {
     "sifra" : 4,
     "oznaka" : "D",
     "naziv" : "Fakultet"
    },
    "naselje" : {
     "jedinstveniId" : "055174",
     "id" : 139592,
     "gradOpcina" : {
      "jedinstveniId" : "03735",
      "id" : 107847,
      "naziv" : "RIJEKA",
      "zupanija" : {
       "jedinstveniId" : "08",
       "id" : 8,
       "naziv" : "Primorsko-goranska"
      }
     },
     "postanskiBroj" : "51000",
     "naziv" : "Rijeka",
     "drzava" : {
      "oznaka" : "HR",
      "naziv" : "Republika Hrvatska"
     }
    },
    "ulicaIBroj" : null,
    "oib" : "46319717480"
   } ],
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/upisnici/api/studijskiprogram/3"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/upisnici/api/studijskiprogrami"
  }
 }
}

CURL

$ curl 'https://hko.srce.hr/upisnici/api/studijskiprogrami' -i -X GET