Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO)

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini (www.kvalifikacije.hr).

Temeljni akt koji se odnosi na HKO je Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, br. 22/2013), koji je donesen u veljači 2013. godine. Na temelju članka 12., stavka 3. i članka 14. stavka 6. tog Zakona, donesen je i Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, br. 62/2014), temeljni akt kojim se propisuje Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, osnovnog predmeta informatizacije koju ovaj dokument opisuje.

Registar HKO-a se sastoji od tri podregistra: podregistra standarda zanimanja, podregistra standarda kvalifikacija i podregistra skupova ishoda učenja. Također treba sustavno voditi i podatke o potrebnim kompetencijama za zanimanja, programima za stjecanje kvalifikacija, programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za vrednovanje skupova ishoda učenja te druge relevantne podatke.

Informacijski sustav Registra HKO-a (ISRHKO) je propisan u Zakonu o HKO-u, članak 11. stavak 2., članak 13. stavak 3., i njegova je osnovna zadaća osigurati pohranjivanje i upravljanje podacima iz podregistara, statističke obrade i analizu podataka te međusobno povezivanje sadržaja pojedinih podregistara.

Kroz ove stranice omogućen je jednostavan uvid u ključne podatke o funkcioniranju i korištenju Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO).

Registar HKO u zadnjih 30 dana

Registar HKO se sastoji od tri podregistra i ostalih relevantnih podataka. Prikazan je ukupni broj evidentiranih podataka za sedam ključnih podataka u Registru. Na grafovima se prikazuju podaci za zadnjih 30 dana i prikazuju stanje Registra na pojedini dan.

Standardi zanimanja

0

Skupovi kompetencija

0

Standardi kvalifikacija

0

Skupovi ishoda učenja

0

Programi za stjecanje i
vrednovanje skupova ishoda učenja

0

Programi za stjecanje
kvalifikacija

0

Programi za vrednovanje
skupova ishoda učenja

0

Promjene u Registru HKO-a u zadnjih 30 dana

Ključni pokazatelji promjena u Registru HKO-a su ukupni brojevi predanih zahtjeva, donesenih standarda, zahtjeva u tijeku vrednovanja te upisanih programa. Na grafovima se prikazuju podaci za zadnjih 30 dana i prikazuju stanje Registra na pojedini dan.

Broj zahtjeva u pripremi

Broj zahtjeva čiji se unos obavlja u sustav, odnosno priprema se postupak njihova vrednovanja koji još nije započeo, prema vrsti postupka, u zadnjih 30 dana.

Molimo pričekajte...