Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Ustanova - HR Centar

Mjesto
Zagreb
Adresa
Ožujska 1
Vrsta ustanove
Udruga
Djelatnost
Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija
Standardi zanimanja (48)
1.
Brodograditelj u drvu - Kalafat / Brodograditeljica u drvu - Kalafatkinja
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 8.9.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2026
2.
Lovnik / Lovkinja
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
3.
Lovočuvar / Lovočuvarica
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
4.
Lugar / Lugarica
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2026
5.
Sobar / Sobarica
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2024
6.
Barmen / Barmenica
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
7.
Pomoćni kuhar / Pomoćna kuharica
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2024
8.
Sommelier / Sommelierka
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
9.
Slastičar / Slastičarka
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 19.11.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
10.
Recepcionar smještajnog objekta / Recepcionarka smještajnog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
11.
Voditelj domaćinstva smještajnog objekta /Voditeljica domaćinstva smještajnog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
12.
Službenik za pružanje informacija turistima / Službenica za pružanje informacija turistima
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 18.2.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
13.
Gastroturistički tehničar / Gastroturistička tehničarka
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
14.
Grafički urednik / Grafička urednica
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
15.
Grafički urednik za digitalno izdavaštvo / Grafička urednica za digitalno izdavaštvo
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
16.
Monter i serviser punionica za električna vozila / Monterka i serviserka punionica za električna vozila
Sektor: Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
17.
Aktuar / Aktuarka
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
18.
Ekonom / Ekonomka
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
19.
Menadžer ljudskih potencijala / Menadžerica ljudskih potencijala
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
20.
Menadžer za kružnu ekonomiju / Menadžerica za kružnu ekonomiju
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
21.
Ronilac u gospodarstvu / Roniteljica u gospodarstvu
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
22.
Krupje / Krupjerka
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 15.2.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
23.
Turistički animator / Turistička animatorica
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
24.
Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
25.
Protetičar i ortotičar / Protetičarka i ortotičarka
Sektor: Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
26.
Kućni majstor - domar / Kućna majstorica - domarka
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
27.
Dostavljač / Dostavljačica
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
28.
Skiper / Skiperica
Sektor: Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
29.
Daktilograf / Daktilografkinja
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 7.2.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
30.
Matičar / Matičarka
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 14.3.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
31.
Statističar / Statističarka
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
32.
Sportski trener / Sportska trenerica
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
33.
Voditelj sportskih rekreativnih aktivnosti / Voditeljica sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
34.
Osobni i kondicijski trener / Osobna i kondicijska trenerica
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
35.
Sportski instruktor / Sportska instruktorica
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
36.
Časnik pomorstva: vojna nautika / Časnica pomorstva: vojna nautika
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
37.
Časnik oklopništva / Časnica oklopništva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
38.
Časnik pješaštva / Časnica pješaštva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
39.
Vatrogasac / Vatrogaskinja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
40.
Stručni voditelj autoškole / Stručna voditeljica autoškole
Sektor: Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
41.
Vojni pilot / Vojna pilotkinja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
42.
Zaštitar / Zaštitarka
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
43.
Časnik pomorstva: vojno brodostrojarstvo / Časnica pomorstva: vojno brodostrojarstvo
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
44.
Pčelar / Pčelarka
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 25.11.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
45.
Čuvar prirode / Čuvarica prirode
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2027
46.
Ribar / Ribarka
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
47.
Stočar / Stočarica
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
48.
Socijalni radnik / Socijalna radnica
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Predlagatelj: HR Centar
Datum do kada vrijedi: 31.12.2026
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (272)
1.
Osnove tradicijske brodogradnje
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 8.9.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
2.
Izrada tradicijskog broda
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 8.9.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
3.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u tradicijskoj brodogradnji
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 8.9.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
4.
Administrativni poslovi, komunikacija i suradnja u tradicijskoj brodogradnji
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 8.9.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
5.
Alati i oprema u tradicijskoj brodogradnji i održavanju brodova
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 8.9.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
6.
Popravak, remont i rekonstrukcija drvenog tradicijskog broda
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 8.9.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
7.
Odabir, priprema i zaštita drva u tradicijskoj brodogradnji
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 8.9.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
8.
Lov, lovačka etika i običaji tijekom lova
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
9.
Ekologija i zaštite prirode pri lovu
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
10.
Sigurnost pri obavljanju lova
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
11.
Upravljanje i koordiniranje lovom
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
12.
Ovlasti i primjena zakona u lovočuvarskoj službi
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
13.
Gospodarenje lovištem i divljači
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
14.
Vođenje evidencija i administriranje poslova lovočuvara
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
15.
Korištenje alata, opreme i IKT tehnologije u lovočuvarskoj službi
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
16.
Lov, lovačka etika i običaji
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
17.
Preventivne aktivnosti lovočuvara u očuvanju lovišta
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
18.
Osnove ekologije i zaštite prirode u lovištu
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 18.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
19.
Čuvanje šume i šumske infrastrukture
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
20.
Održavanje šumske infrastrukture
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
21.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u šumarstvu
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
22.
Administrativni poslovi lugara
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
23.
Alati, uređaji i IKT tehnologije u poslovima lugara
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
24.
Gospodarsko iskorištavanje šuma
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
25.
Održavanje i njega šume
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
26.
Organizacija i ustroj domaćinstva smještajnog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
27.
Postupci čišćenja, sredstva i oprema za čišćenje u smještajnom objektu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
28.
Higijena, zaštita na radu i zaštita okoliša pri radu u smještajnom objektu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
29.
Komunikacija s gostima i suradnicima u smještajnom objektu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
30.
Čišćenje i priprema smještajnih jedinica i ostalih prostorija za boravak gosta u smještajnom objektu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
31.
Priprema procesa čišćenja u smještajnom objektu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
32.
Osnove poslovanja bara ugostiteljskog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
33.
Oprema i inventar bara
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
34.
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
35.
Komunikacijske vještine u ugostiteljstvu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
36.
Priprema i posluživanje pića i napitaka u baru
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
37.
Organizacija rada u kuhinji
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
38.
Skladištenje namirnica u kuhinji
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
39.
Ekologija i zaštita na radu u kuhinji
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
40.
Higijena u kuhinji
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
41.
Osnove kuharstva
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
42.
Osnove vinarstva, vinogradarstva i podrumarstva
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
43.
Poslovanje ugostiteljskog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
44.
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
45.
Komunikacijske vještine u radu sommeliera
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
46.
Posluživanje vina i drugih pića u ugostiteljskom objektu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
47.
Sommelierska oprema i inventar
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
48.
Organizacija radnog procesa u slastičarstvu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 19.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
49.
Izrada i serviranje gotovih slastica
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 19.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
50.
Higijena, zaštita zdravlja, zaštita na radu i ekologija u slastičarstvu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 19.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
51.
Komunikacijske i prezentacijske vještine u slastičarstvu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 19.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
52.
Namirnice u slastičarstvu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 19.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
53.
Poslovanje recepcije u smještajnom objektu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
54.
Poslovna komunikacija i bonton na recepciji smještajnog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
55.
Standardi rada i zaštita na radu na recepciji
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 8.1.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
56.
Poslovanje domaćinstva smještajnog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
57.
Upravljanje i rukovođenje u domaćinstvu smještajnog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
58.
Standardi rada, higijena i zaštita na radu u smještajnom objektu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
59.
Poslovna komunikacija i bonton u domaćinstvu smještajnog objekta
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
60.
Osnove informacijske pismenost u turizmu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 18.2.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
61.
Informiranje turista: izvori informacija o turističkoj destinaciji
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 18.2.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
62.
Komunikacijske vještine u turizmu: Informiranje, savjetovanje i prezentiranje turističkih potencijala turističke destinacije
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 18.2.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
63.
Obrada i prilagodba informacija o turističkoj destinaciji
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 18.2.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
64.
Kulturno povijesna baština i gastroturizam
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
65.
Osmišljavanje i organiziranje gastroturističkih događanja
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
66.
Koordinacija i komunikacija s dionicima gastroturizma
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
67.
Marketinške aktivnosti u gastroturizmu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
68.
Organiziranje i provođenje edukativnih aktivnosti u gastroturizmu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
69.
Priprema za grafičko oblikovanje proizvoda
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
70.
Grafičko oblikovanje proizvoda
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
71.
Osobni razvoj i profesionalna etika grafičkog urednika
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
72.
Komuniciranje i vizualne komunikacije u grafičkom uređivanju
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
73.
IKT u grafičkom uređivanju
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
74.
Oblikovanje digitalnih materijala u digitalnom izdavaštvu
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
75.
IKT u digitalnom izdavaštvu
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
76.
Osobni razvoj i profesionalna etika u digitalnom izdavaštvu
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
77.
Komuniciranje i vizualne komunikacije u digitalnom izdavaštvu
Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
78.
Rad s tehničkom dokumentacijom i aplikacijama
Sektor: Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
79.
Pripremanje uvjeta za montažu i spajanje
Sektor: Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
80.
Osiguranje kvalitete rada sustava
Sektor: Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
81.
Zaštita zdravlja, okoliša, zaštita na radu
Sektor: Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
82.
Dokumentiranje rada
Sektor: Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
83.
Praćenje, održavanje i popravljanje sustava
Sektor: Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
84.
Sklapanje i puštanje sustava u rad
Sektor: Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
85.
Upravljanje podacima u aktuaristici
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
86.
Aktuarsko modeliranje
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
87.
Osiguranje kvalitete u aktuaristici
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
88.
Razvoj proizvoda uz pomoć aktuarskih metoda
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
89.
Komunikacijske i prezentacijske vještine aktuara
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
90.
Izrada dokumentacije u aktuaristici
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
91.
Aktuarsko dokumentiranje
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
92.
Aktuarski izračuni i predikcija
Sektor: Temeljne prirodne znanosti - Matematika
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
93.
Uloga ekonomata u organizaciji
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
94.
Skladišno poslovanje
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
95.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu ekonoma
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
96.
Komunikacijske vještine ekonoma
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
97.
Regrutacija, i selekcija zaposlenika
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
98.
Razvoj i briga o zaposlenicima
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
99.
Ekonomski aspekti upravljanja ljudskim potencijalima
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
100.
Odjel ljudskih potencijala u organizacijskoj strukturi organizacije
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
101.
Upravljanje učinkom zaposlenika u organizaciji
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 9.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
102.
Koncept kružne ekonomije u organizaciji
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
103.
Metrika kružne ekonomije
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
104.
Primjena regulative kružne ekonomije u organizaciji
Sektor: Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
105.
Pripremne radnje u ronjenju
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
106.
Ronilačka oprema
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
107.
Zaštita zdravlja i zaštita na radu u ronjenju
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
108.
Izvještavanja u ronjenju
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
109.
Rad pod vodom
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
110.
Uloga i odgovornosti krupjea u kasinu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 15.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
111.
Vođenje žive igre u kasinu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 15.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
112.
Komunikacijske vještine krupjea
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 15.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
113.
Osnove animacije u turizmu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
114.
Aktivnosti i oblici animacije u turizmu
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
115.
Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
116.
Javni nastup i prezentacija kod provođenja aktivnosti animacije
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
117.
Pripremanje aktivnosti animacije
Sektor: Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
118.
Organizacijske i poslovne vještine u stomatologiji
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
119.
Komunikacija i socijalne vještine u stomatologiji
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
120.
Propisi, norme, zaštita na radu i zaštita okoliša u stomatologiji
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
121.
Osiguranje kvalitete stomatološke usluge
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
122.
Prevencija i promocija oralnog zdravlja
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
123.
Medicinska dokumentacija u stomatologiji
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
124.
Uspostava i održavanje oralnog zdravlja
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
125.
Postavljanje dijagnoze i planiranje terapije u stomatologiji
Sektor: Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
126.
Anatomija i funkcionalnost mišićno koštanog sustava
Sektor: Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
127.
Izrada protetičkih i ortotičkih pomagala
Sektor: Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
128.
Osiguranje kvalitete usluga u protetici i ortotici
Sektor: Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
129.
Komunikacijske vještine protetičara i ortotičara
Sektor: Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
130.
Apliciranje i prilagođavanje protetičkih i ortotičkih pomagala
Sektor: Zdravstvo - Kliničke medicinske znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
131.
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
132.
Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
133.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
134.
Priprema za dostavu ili prikup robe
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
135.
Dostava ili prikup robe
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
136.
Regulativa kod dostave ili prikupa robe
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
137.
Dokumentiranje dostave i prikupa robe
Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO: 26.1.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
138.
Priprema plovila za pružanje usluga u nautici
Sektor: Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
139.
Upravljanje i manevriranje plovilom od strane skipera
Sektor: Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
140.
Zaštita zdravlja, zaštita okoliša i sigurnost tijekom plovidbe
Sektor: Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
141.
Vođenje i pribavljanje dokumentacije u poslu skipera
Sektor: Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
142.
Komunikacijske i organizacijske vještine skipera
Sektor: Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
143.
Obrada tipkovnice u daktilografiji
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 7.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
144.
Uređivanje teksta i izrada dokumenata u daktilografiji
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 7.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
145.
Oprema, alati i programi u daktilografiji
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 7.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
146.
Spremanje i arhiviranje dokumenata
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 7.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
147.
Državne matice
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 14.3.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
148.
Registri i evidencije u nadležnosti matičara
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 14.3.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
149.
Uredsko poslovanja i komunikacijske vještine matičara
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 14.3.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
150.
Komunikacija i suradnja matičara s drugim tijelima
Sektor: Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi - Državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO: 14.3.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
151.
Komuniciranje s naručiteljima i suradnicima u svrhu statističke analize podataka
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
152.
Podaci, izvori podataka i resursi u statističkoj analizi
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
153.
Uzorkovanje
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
154.
Metode anketnog istraživanja
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
155.
Dokumentiranje statističkih analiza i postupaka
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
156.
Interpretacija podataka provedenih statističkih analiza
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
157.
Prezentiranje i vizualizacija statističkih podataka
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
158.
Metode, alati i tehnike matematičko statističke obrade
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
159.
Pripremanje matematičko statističke obrade
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
160.
Metodologija statističkih istraživanja
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
161.
Analiza anatomije čovjeka i fiziologije tjelesnog vježbanja
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
162.
Osobni razvoj i rizici kod sudionika trenažnog procesa
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
163.
Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika trenažnog procesa
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
164.
Profesionalni razvoj i osiguranje kvalitete rada trenera
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
165.
Komunikacija u trenažnom procesu
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
166.
Provođenje trenažnog procesa u odabranom sportu / sportskoj rekreaciji
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
167.
Planiranje, organiziranje i vrednovanje trenažnog procesa
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
168.
Priprema za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
169.
Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
170.
Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
171.
Stručno usavršavanje i razvoj voditelja / voditeljice sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
172.
Analiza antropometrije, motoričkih i funkcionalnih podataka i fiziologije tjelesnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
173.
Planiranje, organiziranje i vrednovanje procesa izvođenja tjelesnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
174.
Zaštita zdravlja i dobrobiti klijenata kod izvođenja tjelesnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
175.
Profesionalni razvoj i osiguranje kvalitete rada osobnih i kondicijskih trenera
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
176.
Provođenje programa tjelesnih aktivnosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
177.
Osnovna analiza anatomije čovjeka i fiziologije tjelesnog vježbanja
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
178.
Upotreba opreme, rekvizita i trenažera u procesu tjelesnog vježbanja
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
179.
Zdravlje i sigurnost kod provođenja tjelesnog vježbanja
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
180.
Stručno usavršavanje i razvoj sportskog instruktora
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
181.
Komunikacijske vještine u procesu provođenja tjelesnog vježbanja
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
182.
Provođenje definiranog programa tjelesnog vježbanja
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
183.
Priprema i organizacija plovidbe vojnog broda
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
184.
Provođenje obuke posade vojnog broda
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
185.
Sigurnost, zaštita na radu, zaštita zdravlja i zaštita okoliša tijekom plovidbe
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
186.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova časnika pomorstva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
187.
Brodska i obučna dokumentacija časnika pomorstva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
188.
Vojne vještine časnika pomorstva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
189.
Upravljanje posadom vojnog broda
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
190.
Upravljanje plovilom tijekom plovidbe
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
191.
Organiziranje i provođenje obučnog procesa postrojbe oklopništva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
192.
Materijalno-tehnička sredstva oklopništva, njihovo opsluživanje i održavanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
193.
Zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita na radu u obavljanju časničke dužnosti
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
194.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova časnika
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
195.
Uporaba IKT-a u obavljanju dužnosti časnika oklopništva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
196.
Vojne vještine časnika oklopništva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
197.
Komunikacijske vještine časnika oklopništva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
198.
Vođenje i upravljanje postrojbom oklopništva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
199.
Organiziranje i provođenje obučnog procesa pješačke postrojbe
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
200.
Vođenje i upravljanje pješačkom postrojbom
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
201.
Zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita na radu u obavljanju časničke dužnosti
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
202.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova časnika
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
203.
Uporaba IKT-a u obavljanju dužnosti časnika pješaštva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
204.
Vojne vještine časnika pješaštva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
205.
Komunikacijske vještine časnika pješaštva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
206.
Održavanje vatrogasne opreme
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
207.
Priprema za vatrogasne intervencije
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
208.
Prevencija u vatrogastvu
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
209.
Zaštita osoba, životinja i imovine kod obavljanja vatrogasne djelatnosti
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
210.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u vatrogastvu
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
211.
Komunikacija i komunikacijski kanali u obavljanju vatrogasne djelatnosti
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
212.
Vatrogasne intervencije
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
213.
Održavanje razine psihofizičke spremnosti potrebne za obavljanje svih dužnosti vatrogastva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 30.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
214.
Planiranje i organiziranje rada autoškole
Sektor: Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
215.
Strukovne vještine voditelja autoškole
Sektor: Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
216.
Osiguranje kvalitete rada autoškole
Sektor: Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
217.
Dokumentiranje i evidentiranje procesa u autoškoli
Sektor: Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
218.
Organiziranje procesa osposobljavanja kandidata za vozače u autoškoli
Sektor: Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
219.
Priprema i organizacija vojnog letenja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
220.
Upravljanje vojnim zrakoplovom i izvršenje letačkih zadaća
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
221.
Zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita na radu u obavljanju dužnosti vojnog pilota
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
222.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova vojnog pilota
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
223.
Leatačka i ostala dokumentacija u radu vojnog pilota
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
224.
Vojne vještine vojnog pilota
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
225.
Upotreba navigacijske i informacijsko komunikacijske tehnologije kod vojnih pilota
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
226.
Poslijeletne aktivnosti vojnog pilota
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
227.
Rukovanje vatrenim oružjem
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
228.
Usluge tjelesne zaštite
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
229.
Evidencije i pravni propisi u obavljanju poslova privatne zaštite
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
230.
Ovlasti zaštitara u pružanju usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 11.2.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
231.
Priprema pogonskih i brodskih sustava za plovidbu
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
232.
Provođenje obuke posade brodskog odreda
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
233.
Sigurnost, zaštita na radu, zaštita zdravlja i zaštita okoliša tijekom plovidbe
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
234.
Osiguranje kvalitete u obavljanju poslova časnika pomorstva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
235.
Brodska dokumentacija
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
236.
Vojne vještine časnika pomorstva
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
237.
Upravljanje posadom unutar brodskog pogonskog sustava
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
238.
Održavanje pogonskih i brodskih sustava
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
239.
Upravljanje pogonskim i brodskim sustavima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.12.2021
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
240.
Pčelarski pribor, oprema i alati
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 25.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
241.
Održavanje pčelinjaka
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 25.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
242.
Administrativni poslovi u pčelarstvu
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 25.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
243.
Regulative u pčelarenju
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 25.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
244.
Proizvodnja i plasman pčelinjih proizvoda
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 25.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
245.
Rad s pčelinjim zajednicama
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 25.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
246.
Ovlasti i primjena zakona u čuvanju prirode
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
247.
Očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja i područja ekološke mreže
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
248.
Komunikacijske i prezentacijske vještine i vještine upravljanja teškim situacijama
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
249.
Vođenje evidencija i administriranje poslova u čuvanju prirode
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
250.
Korištenje opreme i tehnologija u čuvanju prirode
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
251.
Upravljanje posjetiteljima zaštićenog područja
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
252.
Djelovanje u zajednici i podizanje svijesti o potrebi očuvanja prirode
Sektor: Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO: 12.1.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
253.
Ribarske vještine
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
254.
Plovidba na ribarskom plovilu
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
255.
Sigurnost, zaštita na radu i zaštita okoliša u ribarstvu
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 13.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
256.
Osnove stočarske proizvodnje
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
257.
Hrana za životinje u uzgoju
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
258.
Ekonomski aspekti stočarske proizvodnje
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
259.
Briga o zdravlju i dobrobiti životinja
Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO: 3.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
260.
Teorijske postavke socijalnog rada
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
261.
Pravni okvir socijalnog rada
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
262.
Osobna sigurnost i samozaštita
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
263.
Refleksija i unaprjeđenje vlastitog rada
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
264.
Administriranje, evidentiranje i uredsko poslovanje u socijalnom radu
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
265.
Korištenje IKT tehnologija u socijalnom radu
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
266.
Pružanje pomoći i podrške korisnicima
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
267.
Etički principi rada u socijalnoj skrbi
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
268.
Informiranje i savjetovanje korisnika
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
269.
Prikupljanje i analiziranje podataka o korisniku u socijalnom radu
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
270.
Utvrđivanje potrebe korisnika
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
271.
Stvaranje preduvjeta za rad s korisnicima
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
272.
Sustavi podrške i socijalne usluge
Sektor: Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO: 10.10.2022
Datum do kada vrijedi: -
Predlagatelj: HR Centar
Preuzmi u formatu: CSV