Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Ustanova - Sveučilište u Zadru, Republika Hrvatska

Mjesto
Zadar
Adresa
Ulica Mihovila Pavlinovića 1
E-mail
Vrsta ustanove
Sveučilište
Djelatnost
Visoko obrazovanje
Standardi zanimanja (3)
1.
Pedagog/inja
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: 31.12.2026
2.
Vojni nastavnik letenja/Vojna nastavnica letenja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: 31.12.2026
3.
Učitelj/učiteljica/nastavnik/nastavnica predmetne nastave
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 17.3.2023
Datum do kada vrijedi: 31.12.2026
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (33)
1.
Implementacija teorijskih spoznaja u kontekstu suvremene pedagogijske znanosti
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
2.
Organizacija programa odgojno-obrazovnog rada polazeći od društvenih čimbenika
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
3.
Kompetencije za mentorski rad pedagoga
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
4.
Osiguravanje i unaprjeđivanje sustava kvalitete
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
5.
Provođenje istraživanja i primjena rezultata u odgojno-obrazovnom radu
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
6.
Savjetodavni rad pedagoga
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
7.
Organizacija i provedba odgojno-obrazovnog rada s djecom/učenicima/štićenicima/odraslim osobama s posebnim potrebama
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
8.
Administrativni poslovi pedagoga
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
9.
Profesionalne kompetencije i kvaliteta rada pedagoga
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
10.
Suradnja s unutarnjim i vanjskim dionicima u okviru odgojno-obrazovnog rada
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
11.
Organizacija odgojno-obrazovnog procesa
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 28.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
12.
Kompetencije planiranja, programiranja i pripremanja odgojno-obrazovnog, nastavnog i obučnog procesa
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
13.
Kompetencije organizacije i provedbe odgojno-obrazovnog i nastavnog procesa vojno-letačke teorije i prakse
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
14.
Kompetencije u području osiguravanja kvalitete provedbe vojno-letačke teorije i prakse
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
15.
Kompetencije sigurnosti letačke izobrazbe i obuke
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
16.
Administrativne kompetencije vojnog nastavnika letenja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
17.
Profesionalno-razvojne kompetencije vojnog nastavnika letenja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
18.
Komunikacijsko-interakcijske kompetencije vojnog nastavnika letenja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
19.
Letačko operativne kompetencije vojnog nastavnika letenja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
20.
Kompetencije praćenja, ocjenjivanja i vrednovanja u domeni rada vojnog nastavnika letenja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
21.
Didaktičko-metodičke kompetencije vojnog nastavnika letenja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 16.11.2022
Datum do kada vrijedi: -
22.
Rad na osobnom profesionalnom razvoju, stručnom usavršavanju i osobnim profesionalnim odlikama nastavnika općeobrazovnog nastavnog predmeta
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 17.3.2023
Datum do kada vrijedi: -
23.
Uključivanje nastavnika općeobrazovnog predmeta u projekte škole s ciljem povezivanja škole s društvenom zajednicom
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 17.3.2023
Datum do kada vrijedi: -
24.
25.
Usmjerenost odgojno-obrazovnog i nastavnog rada nastavnika općeobrazovnog predmeta prema učeniku
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 17.3.2023
Datum do kada vrijedi: -
26.
Kreiranje zdravog i poticajnog ozračja za poučavanje i učenje općeobrazovnog nastavnog predmeta struke na kojoj se temelji nastavni predmet
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 17.3.2023
Datum do kada vrijedi: -
27.
28.
29.
Savjetodavni i mentorski rad nastavnika općeobrazovnih predmeta s učenicima te karijerno savjetovanje
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 17.3.2023
Datum do kada vrijedi: -
30.
31.
32.
Upravljanje i osiguravanje kvalitete odgojno-obrazovnog, školskog i nastavnog rada u domeni rada općeobrazovnog nastavnika
Sektor: Odgoj, obrazovanje i sport
Datum evidencije u Registar HKO: 17.3.2023
Datum do kada vrijedi: -
33.
Preuzmi u formatu: CSV