Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Ustanova - Veleučilište Velika Gorica, Republika Hrvatska

Mjesto
Velika Gorica
Adresa
Zagrebačka cesta 5, 10410 Velika Gorica
E-mail
Vrsta ustanove
Veleučilište
Djelatnost
Visoko obrazovanje
Standardi zanimanja (3)
1.
Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
2.
Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
3.
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
Preuzmi u formatu: CSV
Standardi kvalifikacija (1)
1.
Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka održavanja motornih vozila
Razina HKO: 6.st
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: 30.9.2026
Klasa: cjelovita
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (29)
1.
Planiranje, organiziranje i vođenje sustava održavanja
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
2.
Logistička potpora u procesu održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
3.
Primjena propisa u procesu održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
4.
Primjena informacijske tehnologije u procesu održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
5.
Komunikacija u procesu održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
6.
Provedba i kontrola tehnologije održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
7.
Poznavanje UN, EU i RH doktrine, strategije, pravne legislative iz područja sigurnosti i obrane
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
8.
Sudjelovanje u operacionalizaciji sustava zaštite i spašavanja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
9.
Komuniciranje i prezentiranje u profesionalnom okruženju
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
10.
Vođenje i administriranje opće i posebne dokumentacije
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
11.
Sudjelovanje u izobrazbi, obuci, vježbama i istraživanju za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
12.
Sudjelovanje u vertikalnoj i horizontalnoj komunikaciji
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
13.
Sudjelovanje u operativnim poslovima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
14.
Rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
15.
Sudjelovanje u analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura za zaštitu i spašavanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
16.
Korištenje alata, uređaja, pribora, zaštitnih sredstva i sredstava za sanaciju u nesrećama
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
17.
Poznavanje prirodnih i antropogenih ugroza, opasnih radnih tvari te fizikalnih i RKB štetnosti na ljude i okoliš.
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
18.
Poznavanje UN, EU i RH doktrine, strategije, pravne legislative iz područja sigurnosti i obrane
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
19.
Sudjelovanje u operacionalizaciji Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
20.
Profesionalna komunikacija i suradnja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
21.
Vođenje i administriranje opće i posebne dokumentacije
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
22.
Sudjelovanje u fundamentalnom i aplikativnom znanstveno-istraživačkom radu
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
23.
Sudjelovanje, vođenje i upravljanje izobrazbom, obukom, vježbama i istraživanju za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
24.
Upravljanje vertikalnom i horizontalnom komunikacijom
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
25.
Sudjelovanje u operativnim poslovima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
26.
Rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
27.
Vođenje i upravljanje analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura za zaštitu i spašavanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
28.
Korištenje alata, uređaja, pribora, zaštitnih sredstva i sredstava za sanaciju u nesrećama
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
29.
Poznavanje prirodnih i antropogenih ugroza, opasnih radnih tvari te fizikalnih i RKB štetnosti na ljude i okoliš
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi ishoda učenja (22)
1.
Temeljna tehnička znanja
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
2.
Planiranje i analiziranje rezultata poslovanja sustava održavanja motornih vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
3.
Organiziranje sustava održavanja motornih vozila (auto servisi, remontne organizacije i radionice za održavanje)
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
4.
Uključivanje praktičnog rada i primjenjivanje cjeloživotnog učenja iz područja motornih vozila
Razina HKO: 5
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 5
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
5.
Organiziranje poslovanja auto servisa
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
6.
Analiziranje svojstva i performansi motornih vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
7.
Fizikalni parametri konstrukcije motornih vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
8.
Principi rada sklopova i uređaja na motornim vozilima
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
9.
Analiziranje uzroka i posljedica tehničke neispravnosti vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
10.
Provođenje tehnoloških procesa održavanja s kontrolom izvedenih radova
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
11.
Provjeravanje ispravnosti motornih vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
12.
Kreiranje radne dokumentacije za vođenje i praćenje procesa održavanja motornih vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
13.
Primjena sustava kvalitete, profesionalne i etičke odgovornosti u procesu održavanju vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
14.
Primjena tehničke logistike u održavanju motornih vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
15.
Komuniciranje temeljem pravila kvalitetnih međuljudskih odnosa i socijalne interakcije
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
16.
Povezivanje i prezentiranje stručnih sadržaja motornih vozila uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije
Razina HKO: 5
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 5
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
17.
Izrada dijelova motornih vozila aditivnom proizvodnjom
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
18.
Osmišljavanje, komuniciranje i prezentiranje stručnih sadržaja na stranom jeziku
Razina HKO: 5
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 5
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
19.
Primjena propisa iz područja zaštite okoliša s mjerama zaštite
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
20.
Primjena propisa sigurnosti i zaštite na radu u procesu održavanja motornih vozila
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
21.
Provođenje procesa održavanja vozila posebne namjene
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
22.
Napredni mehatronički sustavi
Razina HKO: 6
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 13.12.2022
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Datum do kada vrijedi: -
Preuzmi u formatu: CSV