Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Ustanova - Veleučilište Velika Gorica, Republika Hrvatska

Mjesto
Velika Gorica
Adresa
Zagrebačka cesta 5, 10410 Velika Gorica
E-mail
Vrsta ustanove
Veleučilište
Djelatnost
Visoko obrazovanje
Standardi zanimanja (3)
1.
Inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
2.
Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
3.
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: 31.12.2025
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (29)
1.
Planiranje, organiziranje i vođenje sustava održavanja
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
2.
Logistička potpora u procesu održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
3.
Primjena propisa u procesu održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
4.
Primjena informacijske tehnologije u procesu održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
5.
Komunikacija u procesu održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
6.
Provedba i kontrola tehnologije održavanja motornih vozila
Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO: 10.11.2020
Datum do kada vrijedi: -
7.
Poznavanje UN, EU i RH doktrine, strategije, pravne legislative iz područja sigurnosti i obrane
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
8.
Sudjelovanje u operacionalizaciji sustava zaštite i spašavanja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
9.
Komuniciranje i prezentiranje u profesionalnom okruženju
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
10.
Vođenje i administriranje opće i posebne dokumentacije
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
11.
Sudjelovanje u izobrazbi, obuci, vježbama i istraživanju za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
12.
Sudjelovanje u vertikalnoj i horizontalnoj komunikaciji
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
13.
Sudjelovanje u operativnim poslovima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
14.
Rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
15.
Sudjelovanje u analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura za zaštitu i spašavanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
16.
Korištenje alata, uređaja, pribora, zaštitnih sredstva i sredstava za sanaciju u nesrećama
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
17.
Poznavanje prirodnih i antropogenih ugroza, opasnih radnih tvari te fizikalnih i RKB štetnosti na ljude i okoliš.
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
18.
Poznavanje UN, EU i RH doktrine, strategije, pravne legislative iz područja sigurnosti i obrane
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
19.
Sudjelovanje u operacionalizaciji Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
20.
Profesionalna komunikacija i suradnja
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
21.
Vođenje i administriranje opće i posebne dokumentacije
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
22.
Sudjelovanje u fundamentalnom i aplikativnom znanstveno-istraživačkom radu
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
23.
Sudjelovanje, vođenje i upravljanje izobrazbom, obukom, vježbama i istraživanju za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
24.
Upravljanje vertikalnom i horizontalnom komunikacijom
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
25.
Sudjelovanje u operativnim poslovima
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
26.
Rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
27.
Vođenje i upravljanje analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura za zaštitu i spašavanje
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
28.
Korištenje alata, uređaja, pribora, zaštitnih sredstva i sredstava za sanaciju u nesrećama
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
29.
Poznavanje prirodnih i antropogenih ugroza, opasnih radnih tvari te fizikalnih i RKB štetnosti na ljude i okoliš
Sektor: Sigurnost i obrana
Datum evidencije u Registar HKO: 20.6.2022
Datum do kada vrijedi: -
Preuzmi u formatu: CSV