Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Ustanova - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Mjesto
Zagreb
Adresa
Horvatovac 102 a
Vrsta ustanove
Fakultet
Djelatnost
Visoko obrazovanje
Standardi zanimanja (2)
1.
Ekolog/Ekologinja
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: 31.12.2028
2.
Medicinski fizičar/Medicinska fizičarka
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: 1.1.2027
Preuzmi u formatu: CSV
Standardi kvalifikacija (1)
1.
Sveučilišni magistar istraživačke fizike/Sveučilišna magistra istraživačke fizike
Razina HKO: 7.1.sv
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: 31.12.2026
Klasa: cjelovita
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (26)
1.
TEMELJNA I STRUČNA ZNANJA O ŽIVIM BIĆIMA I NJIHOVIM INTERAKCIJAMA S OKOLIŠEM
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
2.
TERENSKI I LABORATORIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD UZ ANALIZU PODATAKA O ŽIVIM BIĆIMA I OKOLIŠU
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
3.
ZNANSTVENA I STRUČNA KOMUNIKACIJA NA HRVATSKOM I NA STRANOM JEZIKU U PISANOM I GOVORNOM OBLIKU
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
4.
KOMUNIKACIJA U POSLOVNIM I PREZENTACIJSKIM AKTIVNOSTIMA DJELATNOSTI EKOLOGA
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
5.
KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE I POUČAVANJE DRUGIH U PODRUČJU EKOLOGIJE
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
6.
IZRADA IZVJEŠTAJA I PREZENTACIJA PROVEDENIH RADNIH AKTIVNOSTI I REZULTATA RADA U DJELATNOSTIMA EKOLOGA
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
7.
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE RADNIM PROCESIMA I AKTIVNOSTIMA EKOLOŠKIH DJELATNOSTI
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
8.
PRIMJENA ZAKONA I NORMI U PITANJIMA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
9.
KRITIČKO PROSUĐIVANJE I DONOŠENJE ODLUKA U OBAVLJANJU EKOLOŠKIH DJELATNOSTI
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
10.
INOVATIVNOST I KREATIVNOST PRI PLANIRANJU I PROVEDBI EKOLOŠKIH DJELATNOSTI
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
11.
PROCJENA UČINKA ABIOTIČKIH I BIOTIČKIH ČIMBENIKA ZA OČUVANJE SVOJTI I STANIŠTA
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
12.
PRIMJENA STANDARDA I DOBRE PRAKSE PRAĆENJA STANJA EKOSUSTAVA I OČUVANJA PRIRODE
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
13.
INTEGRACIJA ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆA O INTERAKCIJAMA ČOVJEKA I OKOLIŠA ZA OSTVARIVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 17.11.2021
Datum do kada vrijedi: -
14.
Poznavanje opće, atomske i nuklearne fizike.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
15.
Poznavanje osnova biomedicine.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
16.
Osobni i profesionalni razvoj.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
17.
Poznavanje i primjena zakonske regulative u području zdravstva i radiološke sigurnosti.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
18.
Komuniciranje i suradnja.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
19.
Planiranje i organizacija rada.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
20.
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
21.
Edukacijski rad.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
22.
Istraživački rad.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
23.
Planiranje terapijskih postupaka.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
24.
Optimizacija postupaka pri primjeni ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
25.
Postupci osiguranja i kontrole kvalitete pri primjeni ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
26.
Zaštita od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
Datum evidencije u Registar HKO: 16.2.2023
Datum do kada vrijedi: -
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi ishoda učenja (62)
1.
Osnove elektriciteta i magnetizma
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
2.
Realne funkcije jedne varijable i temelji diferencijalnog računa
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
3.
Realne funkcije više varijabli, diferencijalni i integralni račun
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
4.
Temeljni matrični račun i osnove vektorskih prostora
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
5.
Vektorski i unitarni prostori te njihove primjene
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
6.
Temeljne vještine upotrebe računala i programiranja za fizičare
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
7.
Osnove vjerojatnosti i statistike s primjenom u fizikalnim mjerenjima
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
8.
Osnove termodinamike i statističke fizike
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
9.
Primjene kompleksne analize i običnih diferencijalnih jednadžbi u fizici
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
10.
Primjene Fourierove analize, parcijalnih diferencijalnih jednadžbi i specijalnih funkcija u fizici
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
11.
Klasična mehanika: Newtonova i Lagrangeova mehanika
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
12.
Klasična mehanika: neinercijalni sustavi, stabilnost i linearizacija mehaničkih sustava i Hamiltonova mehanika
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
13.
Eksperimentalne vještine iz mehanike, mehanike fluida, elektriciteta i magnetizma, optike i termodinamike
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
14.
Fizika zvijezda
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
15.
Klasična elektrodinamika: elektrostatika, magnetostatika i elektromagnetska indukcija
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
16.
Klasična elektrodinamika: elektromagnetski valovi i zračenje
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
17.
Kvantna fizika: temeljne postavke, opservable i stanja, dinamika jednočestičnih sustava
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
18.
Kvantna fizika: aproksimativne metode, opis atoma i molekula i uvod u kvantnu optiku
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
19.
Statistička fizika
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
20.
Fizikalne osnove mikroelektronike
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
21.
Pregled temeljnih eksperimentalnih tehnika u fizici
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
22.
Izvođenje jednostavnih pokusa iz fizike
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
23.
Elektronski i fononski stupnjevi slobode u kristalnim sustavima
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
24.
Električna i magnetska svojstva materijala
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
25.
Diracova jednadžba, Feynmanovi dijagrami i istraživanje strukture materije pomoću raspršenja
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
26.
Baždarne teorije i standardni model
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
27.
Struktura nukleona, nukleon-nukleon međudjelovanje, globalna svojstva atomske jezgre i modeli nuklearne strukture
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
28.
Raspadi, prijelazi i kolektivna pobuđenja atomske jezgre, nuklearne reakcije, astrofizički nuklearni procesi i nukleosinteza
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
29.
Eksperimentalne metode moderne fizike
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
30.
Samostalno izvođenje suvremenih pokusa iz fizike, analiza i interpretacija rezultata
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
31.
Uvod u istraživački rad
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
32.
Samostalni istraživački rad
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
33.
Primjena sustava za računalnu algebru u rješavanju fizikalnih problema
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
34.
Nelinearne pojave
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
35.
Primjena numeričkih metoda i matematičkog modeliranja u fizici
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
36.
Teorija grupa
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
37.
Simetrije u fizici
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
38.
Uvod u astrofiziku
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
39.
Uvod u opću i anorgansku kemiju
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
40.
Praktikum iz opće i anorganske kemije
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
41.
Fizika materijala
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
42.
Diferencijalna geometrija u fizici
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
43.
Eksperimentalni aspekti fizike kondenzirane tvari
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
44.
Biofizika stanice
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
45.
Fizika medicinskog oslikavanja
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
46.
Osnove mehanike
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
47.
Razvoj fizike
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
48.
Moderna fizika i filozofija
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
49.
Fizika radioterapije, dozimetrija zračenja i radiobiologija
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
50.
Biofizika
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
51.
Galaksije
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
52.
Relativistička kvantna fizika
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
53.
Teorija polja
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
54.
Međudjelovanja elektromagnetskog polja i atoma i lasersko hlađenje
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
55.
Samostalno izvođenje suvremenih pokusa iz fizike elementarnih čestica
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
56.
Spektroskopija atoma, molekula i plazme
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
57.
Samostalno izvođenje suvremenih pokusa iz atomske fizike.
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
58.
Nuklearna struktura
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
59.
Samostalno izvođenje suvremenih pokusa iz nuklearne fizike
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
60.
Kvantna statistička fizika
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
61.
Samostalno izvođenje suvremenih pokusa iz fizike čvrstog stanja
Razina HKO: 7
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 7
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
62.
Osnove titranja i valovi
Razina HKO: 6
Sektor: Temeljne prirodne znanosti
EQF razina: 6
Datum evidencije u Registar HKO: 2.2.2023
Znanstveno područje: Prirodne znanosti
Datum do kada vrijedi: -
Preuzmi u formatu: CSV