Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Prikazane podatke je moguće filtrirati. Ako je odabran početni i krajnji datum perioda, pokazuju se standardi evidentirani u Registar unutar tog perioda. Ako je odabran samo krajnji datum, prikazuje se stanje Registra na taj dan.


Odaberite kriterije za filtriranje prikazanih podataka.


Datumi

Sektor

Razina HKO-a i nadležna agencija

Upisani standardi zanimanja

Upisani standardi kvalifikacija

Primljeni zahtjevi za upis standarda u Registar

0 Zahtjevi u
postupku
unošenja
0 Zahtjevi u
formalnoj
provjeri
0 Zahtjevi u
doradi nakon
formalne provjere
0 Zahtjevi u
stručnom
vrednovanju
0 Zahtjevi u
doradi nakon
stručnog vrednovanja