Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Keramičar-oblagač/Keramičarka-oblagačica

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7132.14.3 polagač/polagačica keramičkih pločica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.712.7122 Podopolagači/podopolagačice i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Keramičar/keramičarka postavlja keramičke, betonske, terazzo i kamene pločice, izrađuje monolitne terazzo podove u novogradnjama, kao i renoviranje postojećih objekata. Oblaže zidove, podove i druge površine u unutarnjim i vanjskim prostorima građevina. Kod izvedbe keramičkih radova poznaje karakteristike i postupke ugradnje materijala. Alat, uređaje i pribor koristi na pravilan način te primjenjuje mjere zaštite na radu. Uvažava pravila struke tehnoloških postupaka u svim fazama rada, kao i ekološka znanja, uz svijest o funkcionalnoj i estetskoj vrijednosti keramičarskih radova.

Radi izmjeru površina, vrši proračun potrebne količine materijala, priprema podloge za postavu pločica, reže pločice na potrebne dimenzije, lijepi pločice na podloge, popunjava prostor između pločica i čisti radni prostor. Kao poduzetnik/‌ca, osim navedenoga, pribavlja materijal, izrađuje troškovnik, ugovara posao i rokove izvedbe te garantira za kvalitetu izvedenih keramičarskih radova.

Uvjeti rada

Keramičar/keramičarka najčešće radi u zatvorenim, ali negrijanim prostorima. Može raditi i na otvorenom, u različitim vremenskim uvjetima, često u prašini. Položaj pri radu najčešće je klečeći, čučeći ili stojeći. Keramičar/ka se često saginje, ponekad radi i na većoj visini. Materijal priprema ručno i prenosi teške terete.

Radi sam/a ili s pomoćnikom/com. Kao i kod svih građevinskih radnika/ca, posao može biti terenski, dakle izvan stalnog mjesta boravka.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje izvođenja keramičarskih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razmotriti vrstu poslova i organizaciju rada na gradilištu
Razmotriti radni prostor i položaj instalacija u njemu
Razmotriti vrste i značajke podloga planiranih za oblaganje te načine oblaganja
Odabrati potrebnu tehnologiju, radne alate, uređaje i pribor za izvođenje planiranih keramičarskih radova
Raspodijeliti radne zadatke u manje faze rada uvažavajući međusobne korelacije
Razraditi pojedine aktivnosti u radnom zadatku
Provjeriti raspoloživost planiranih alata, uređaja i pribora
Provjeriti i pripremiti pogonsku energiju za rad alata i uređaja
Provjeriti raspoloživost planiranih materijala
Upoznati specifikacije materijala i tehnološke upute za primjenu
Provjeriti ispravnost alata i uređaja za rad poštujući potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
Izvijestiti službu održavanja/servisera o eventualnim kvarovima alata i uređaja
2.
Izvođenje radnih operacija u keramičarskim radovima
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti podloge
Izmjeriti i izrezati pločice na potrebnu dimenziju
Pripremiti i nanijeti lijepilo na površine oblaganja
Zalijepiti pločice na površine oblaganja
Obraditi prostor između pločica (fugirati)
Zaštititi obložene površine poda do početka korištenja
Očistiti radni prostor
Isplanirati vrijeme izvođenja radova
3.
Osiguranje tehničke ispravnosti i kvalitete u keramičarskim radovima
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti kvalitetu provedbe keramičarskih radova i pridržavanja rokova u suradnji sa vodstvom gradilišta
Prepoznati i otkloniti moguće nedostatke i pogreške u izvođenju keramičarskih radova
Izvoditi radne zadatke u skladu sa standardima kvalitete primjenjujući građevinske norme
4.
Komercijalna podrška i potpora
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obraditi upite za usluge izvođenja keramičarskih radova
Sastaviti narudžbe za potreban materijal i opreme za rad
Identificirati vrste i elemente troškova u pojedinim fazama radova
Sudjelovati u izračunu cijene izvođenja radova
Predvidjeti rokove za izvođenja radova
5.
Dokumentiranje radnih podataka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti e-poslovanje u provedbi poslova narudžbe i promidžbe putem interneta
Izračunati, naručiti i preuzeti potrebne materijale za keramičarske radove
Klasificirati, sortirati i skladištiti materijal
6.
Razvojni poslovi i osobni profesionalni razvoj
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Usvajati nove vještine izvođenja keramičarskih radova uz korištenje suvremenih alata i uređaja prateći razvoj struke
Primijeniti tehnička i ekološka poboljšanja u radu
Pokazivati inovativnost i inicijativu u radu
Razviti radnu etiku i osobnu odgovornost
Procijeniti učinkovitost i uspješnost vlastitih aktivnosti
Promovirati usluge iz svog područja rada
7.
Komunikacijske vještine i promidžbene aktivnosti
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti sudionike u gradnji o provedbi radnih zadataka
Pregovarati o radnim zadacima
Podnositi izvještaje nadređenima o tijeku procesa rada
Timski djelovati u svrhu unaprjeđenja rada/usluga
Komunicirati stručnu terminologiju na način razumljiv svim korisnicima usluga
8.
Primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara
Pružiti prvu pomoć unesrećenome u radnom okruženju
Pridržavati se pri radu uputa proizvođača alata i uređaja
Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata, vode i sredstava za čišćenje
Prilagoditi radno mjesto za rad na siguran način
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Planiranje i organizacija vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Razmotriti vrstu poslova i organizaciju rada na gradilištu
Razmotriti radni prostor i položaj instalacija u njemu
Razmotriti vrste i značajke podloga planiranih za oblaganje te načine oblaganja
Odabrati potrebnu tehnologiju, radne alate, uređaje i pribor za izvođenje planiranih keramičarskih radova
Raspodijeliti radne zadatke u manje faze rada uvažavajući međusobne korelacije
Razraditi pojedine aktivnosti u radnom zadatku
Isplanirati vrijeme izvođenja radova
Prilagoditi radno mjesto za rad na siguran način
2.
Pripremanje alata, uređaja i pribora za izvođenje keramičarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeriti raspoloživost planiranih alata, uređaja i pribora
Provjeriti i pripremiti pogonsku energiju za rad alata i uređaja
Provjeriti ispravnost alata i uređaja za rad poštujući potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
Izvijestiti službu održavanja/servisera o eventualnim kvarovima alata i uređaja
3.
Pripremanje materijala za izvođenje keramičarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Provjeriti raspoloživost planiranih materijala
Upoznati specifikacije materijala i tehnološke upute za primjenu
Izračunati, naručiti i preuzeti potrebne materijale za keramičarske radove
Klasificirati, sortirati i skladištiti materijal
4.
Operativni poslovi vezani uz zanimanje
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pripremiti podloge
Izmjeriti i izrezati pločice na potrebnu dimenziju
Pripremiti i nanijeti lijepilo na površine oblaganja
Zalijepiti pločice na površine oblaganja
Obraditi prostor između pločica (fugirati)
Zaštititi obložene površine poda do početka korištenja
Očistiti radni prostor
5.
Provođenje kontrole kvalitete rada u skladu sa normativima i propisima
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pratiti kvalitetu provedbe keramičarskih radova i pridržavanja rokova u suradnji sa vodstvom gradilišta
Prepoznati i otkloniti moguće nedostatke i pogreške u izvođenju keramičarskih radova
Izvoditi radne zadatke u skladu sa standardima kvalitete primjenjujući građevinske norme
6.
Komercijalni poslovi izrade ponuda, narudžbi i promoviranja usluga
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obraditi upite za usluge izvođenja keramičarskih radova
Sastaviti narudžbe za potreban materijal i opreme za rad
Identificirati vrste i elemente troškova u pojedinim fazama radova
Sudjelovati u izračunu cijene izvođenja radova
Predvidjeti rokove za izvođenja radova
Koristiti e-poslovanje u provedbi poslova narudžbe i promidžbe putem interneta
Promovirati usluge iz svog područja rada
7.
Komuniciranje s poslovnim strankama i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Izvijestiti sudionike u gradnji o provedbi radnih zadataka
Pregovarati o radnim zadacima
Podnositi izvještaje nadređenima o tijeku procesa rada
Timski djelovati u svrhu unaprjeđenja rada/usluga
Komunicirati stručnu terminologiju na način razumljiv svim korisnicima usluga
8.
Iznalaženje novih tehnoloških rješenja u radu
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Usvajati nove vještine izvođenja keramičarskih radova uz korištenje suvremenih alata i uređaja prateći razvoj struke
Primijeniti tehnička i ekološka poboljšanja u radu
Pokazivati inovativnost i inicijativu u radu
Razviti radnu etiku i osobnu odgovornost
Procijeniti učinkovitost i uspješnost vlastitih aktivnosti
9.
Poslovi u skladu s propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara
Pružiti prvu pomoć unesrećenome u radnom okruženju
Pridržavati se pri radu uputa proizvođača alata i uređaja
Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata, vode i sredstava za čišćenje
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Keramičar-oblagač/Keramičarka-oblagačica
Datum upisa
5.2.2021
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća