Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Oblagač podova i zidova/Oblagačica podova i zidova

Razina HKO
4.1
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7132.12.3 podopolagač/podopolagačica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.71.712.7122 Podopolagači/podopolagačice i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Oblagač podova i zidova/oblagačica podova i zidova je osoba koja izrađuje sve vrste podnih i zidnih obloga. Poslovi navedenog zanimanja obuhvaćaju odabir, izračun i primjenu odgovarajućeg radnog materijala te izradu podne ili zidne obloge uz osiguranje njihove tehničke ispravnosti, vodeći pri tome obzira o sigurnosti odnosno zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša.

 

Oblagač podova i zidova / oblagačica podova i zidova obavlja posao na gradilištu, privatnim zgradama, kućama, laboratorijima i bolnicama.

 

Uvjeti rada

Oblagač podova i zidova / oblagačica podova i zidova obavlja posao na gradilištu, u privatnim zgradama, kućama, laboratorijima i bolnicama.

Rad se odvija uglavnom u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom (terase, stubišta…).

Tijekom rada je često izložen sljedećim uvjetima:

 djelovanje radnog okoliša (prašina, propuh, opasne kemikalije)

 nepovoljni položaji tijela (klečanje, čučanje, stajanje, sagibanje)

 dizanje i prijenos težih tereta

 rukovanje brojnim alatima.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Priprema i planiranje oblagačkih radova
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati radno mjesto
Odabrati materijale za oblaganje (kamen, drvo, pvc obloge, staklo, dekorativne smole, stiropor, iveral ploče, guma, pluto, tekstil, gips, kartonske ploče)
Odabrati vrste obloga, pregledati ih i sortirati
pripremiti radno mjesto
Razmotriti dokumentaciju i planirati postupak izvođenja
Nabaviti materijal
Izračunati dokaznicu mjera te količinu materijala i radne snage
Komunicirati stručnom tehničkom terminologijom
2.
Izvođenje radnih operacija
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predvidjeti podlogu - ravnost, horizontalnost i vertikalnost, nagib
Odabrati materijale za ravnanje podloge s obzirom na debljinu nanosa i vrijeme sušenja
Prilagoditi i poravnati podlogu
Izraditi i postaviti glazuru
Postaviti hidroizolaciju
Odabrati odgovarajući način za pričvršćivanje raznih vrsta obloga
Obraditi elemente oko otvora u podu ili zidu
Primijeniti fugiranje i kitanje obložene površine ovisno o vrsti obloge
Isprati i očistiti fuge
Primijeniti masu za brtvljenje
Nanijeti zaštitne premaze ovisno o vrsti obloge
Polirati obložene površine ovisno o vrsti podloge
Zaštititi obložene površine od prerane upotrebe i klimatskih uvjeta
3.
Osiguranje tehničke ispravnosti i kvalitete oblagačkih materijala
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati normative za izradu cementnog estriha
Koristiti se ljepilom po proizvođačevim uputama
Primijeniti obloge za polaganje s obzirom na tehničku dokumentaciju
Koristiti se smjesom za fugiranje po proizvođačevim uputama
Provjeriti kvalitetu i količinu poslova sukladno normativima i propisima
4.
Dokumentiranje radnih podataka
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi propisanu evidenciju radnog vremena i dnevnik rada
Usporediti konačni obračun obavljenog posla i utrošenog materijala
Izvijestiti nadređene o tijeku procesa rada
5.
Komunikacijske vještine
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti sudionike u gradnji o provedbi radnih zadataka
Komunicirati sa suradnicima i nadređenima
6.
Primjenjivanje propisa o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Sektor
Graditeljstvo i geodezija
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Stvoriti uvjete za rad na siguran način
Pregledati i prilagoditi radno mjesto za rad na siguran način
Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Pridržavati se pravila i uputa za korištenje sredstava rada i radne opreme
Provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda pri izvođenju radova
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pružiti prvu pomoć unesrećenome na radnom terenu
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (6)
1.
Analiziranje, planiranje i organizacija rada
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati i organizirati radno mjesto
Razmotriti dokumentaciju i planirati postupak izvođenja
Nabaviti materijal
Izračunati dokaznicu mjera te količinu materijala i radne snage
Voditi propisanu evidenciju radnog vremena i dnevnik rada
Usporediti konačni obračun obavljenog posla i utrošenog materijala
Izvijestiti nadređene o tijeku procesa rada
2.
Pripremanje radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati materijale za oblaganje (kamen, drvo, pvc obloge, staklo, dekorativne smole, stiropor, iveral ploče, guma, pluto, tekstil, gips, kartonske ploče)
Odabrati vrste obloga, pregledati ih i sortirati
pripremiti radno mjesto
3.
Operativni poslovi vezani uz zanimanje
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Predvidjeti podlogu - ravnost, horizontalnost i vertikalnost, nagib
Odabrati materijale za ravnanje podloge s obzirom na debljinu nanosa i vrijeme sušenja
Prilagoditi i poravnati podlogu
Izraditi i postaviti glazuru
Postaviti hidroizolaciju
Odabrati odgovarajući način za pričvršćivanje raznih vrsta obloga
Obraditi elemente oko otvora u podu ili zidu
Primijeniti fugiranje i kitanje obložene površine ovisno o vrsti obloge
Isprati i očistiti fuge
Primijeniti masu za brtvljenje
Nanijeti zaštitne premaze ovisno o vrsti obloge
Polirati obložene površine ovisno o vrsti podloge
Zaštititi obložene površine od prerane upotrebe i klimatskih uvjeta
4.
Osiguranje kvalitete
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati normative za izradu cementnog estriha
Koristiti se ljepilom po proizvođačevim uputama
Primijeniti obloge za polaganje s obzirom na tehničku dokumentaciju
Koristiti se smjesom za fugiranje po proizvođačevim uputama
Provjeriti kvalitetu i količinu poslova sukladno normativima i propisima
5.
Zaštita zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Stvoriti uvjete za rad na siguran način
Pregledati i prilagoditi radno mjesto za rad na siguran način
Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
Prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu
Pridržavati se pravila i uputa za korištenje sredstava rada i radne opreme
Provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda pri izvođenju radova
Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
Pružiti prvu pomoć unesrećenome na radnom terenu
Pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
6.
Komunikacija i suradnja s drugima
Datum evidencije u Registar HKO
5.2.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Komunicirati stručnom tehničkom terminologijom
Izvijestiti sudionike u gradnji o provedbi radnih zadataka
Komunicirati sa suradnicima i nadređenima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Oblagač podova i zidova/Oblagačica podova i zidova
Datum upisa
5.2.2021
Vrijedi do
1.1.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća