Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stolar / Stolarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7422.12.3 stolar/stolarica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.752.7522 Stolari/stolarice i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stolar / stolarica na svom radnom mjestu u najvećoj mjeri rade na poslovima:

 • izrade namještaja za sjedenje,
 • izrade namještaja za ležanje,
 • izrade namještaja za odlaganje,
 • izrade namještaja za rad i blagovanje,
 • izrade drvenih konstrukcija,
 • izrade drvenih stubišta,
 • izrade građevinske stolarije,
 • opremanja plovila,
 • popravka/obnavljanja namještaja i građevinske stolarije,
 • izvođenja specijalnih stolarskih radova.

Što se tiče komunikacije stolar / stolarica u svom poslu uglavnom poslovno komuniciraju s:

 • nadređenima i suradnicima,
 • korisnicima stolarskih usluga i
 • dobavljačima materijala, stolarskih strojeva, opreme i alata

Stolari / stolarice svoje poslove obavljaju samostalno i/ili uz pomoć suradnika koristeći pritom čitav spektar različitih ručnih i ručnih mehaniziranih alata, strojeva, uređaja i naprava za obradu drva. Zanimanje stolar / stolarica je vrlo kompleksno i za izvođenje stolarskih poslova potrebna su brojna znanja i vještine, a baš zbog te velike širine i kompleksnosti posla kreativni, spretni i poduzetni stolari / stolarice su iznimno cijenjeni i traženi na tržištu rada. Kako bi bili konkurentni nužno je da se u svom poslu stručno usavršavaju i da prate nove trendove na tržištu.

Osim što pomoću alata i strojeva za obradu drva stvaraju brojne proizvode radnici u zanimanju stolar / stolarica isto tako izrađuju skicu i nacrt proizvoda, rade specifikaciju potrebnog materijala, izrađuju krojnu listu i pripremaju radni nalog. S klijentom ugovaraju stolarske radove i rokove izvođenja, te izrađuju ponudu i ugovaraju cijenu za dogovorene stolarske radove.

U raznim situacijama pri obavljanju stolarskih radova koriste IKT (planiranje i organiziranje poslova; izrada radno-tehnološke dokumentacije; vođenje evidencije radnog vremena, materijala, alata i narudžbi; poslovna komunikacija i dr.).

U svom svakodnevnom poslu stolari / stolarice koriste vrlo opasne alate i strojeve za obradu drva i zbog toga je neophodno da na radnom mjestu budu vrlo oprezni i koncentrirani na ono što rade te da poštuju propise zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Uvjeti rada

Stolar / stolarica svoje poslove obavljaju u različitim radnim okruženjima (u stolarskim radionicama, u tvornicama namještaja,  u drvnoindustrijskim pogonima, u raznim ustanovama koje iskazuju potrebu za stolarom ili na terenu), gdje je po pitanju posebnih uvjeta rada vrlo često izložen/izložena:

 • buci i vibraciji,
 • prašini i
 • umjetnoj rasvjeti.

Što se tiče psihofizičkih zahtjeva, karakterističnih za radna mjesta vezana uz poslove stolara / stolarice, u najvećoj mjeri su prisutni sljedeći zahtjevi:

 • dugotrajno stajanje,
 • učestalo sagibanje te
 • dugotrajni koordinirani rad ruku i nogu.

U nešto manjem obimu prisutni su:

 • dugotrajno čučanje,
 • dugotrajno balansiranje,
 • dugotrajno guranje i
 • rad u savijenom položaju.
Skupovi kompetencija (17)
1.
Oblaganje ploha i rubova pločastih drvnih materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
oblagati rubove pločastih elemenata namještaja za ležanje
oblagati plohe pločastih elemenata namještaja za ležanje
oblagati rubove pločastih elemenata namještaja za odlaganje
oblagati plohe pločastih elemenata namještaja za odlaganje
oblagati rubove pločastih elemenata namještaja za rad i blagovanje
oblagati plohe pločastih elemenata namještaja za rad i blagovanje
2.
Brušenje elemenata od drva i drvnih materijala i pripremanje podloge za završno bojanje i lakiranje
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
brusiti elemente namještaja za sjedenje
brusiti drvene elemente namještaja za odlaganje
brusiti drvene elemente namještaja za ležanje
brusiti drvene elemente namještaja za rad i blagovanje
brusiti elemente građevinske stolarije
brusiti elemente drvenih konstrukcija prije sastavljanja
brusiti elemente drvenih stubišta
brusiti elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
pripremiti površine drvenih elemenata namještaja za ležanje za završno bojanje i lakiranje
pripremiti površine drvenih elemenata namještaja za odlaganje za završno bojanje i lakiranje
pripremiti površine drvenih elemenata namještaja za rad i blagovanje za završno bojanje i lakiranje
pripremiti površine elemenata namještaja za sjedenje za završno bojanje i lakiranje
pripremiti površine elemenata građevinske stolarije za završno bojanje i lakiranje
pripremiti površine elemenata drvenih stubišta za završno bojanje i lakiranje
pripremiti površine elemenata drvenih konstrukcija za završno bojanje i lakiranje
pripremiti površine elemenata proizvoda koji se koriste za opremanje plovila za završno bojanje i lakiranje
3.
Planiranje i organiziranje stolarskih radova
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu drvene i drvo-alu građevinske stolarije
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu drvenih konstrukcija
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu drvenih stubišta
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu namještaja za ležanje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu namještaja za odlaganje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu namještaja za rad i blagovanje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu namještaja za sjedenje
planirati vrijeme i resurse potrebne za opremanje plovila
planirati vrijeme i resurse potrebne za popravak/obnavljanje namještaja i drvene i drvo-alu građevinske stolarije
organizirati izradu drvenih konstrukcija prema pravilima struke
organizirati izradu drvenih stubišta prema pravilima struke
organizirati izradu namještaja za ležanje prema pravilima struke
organizirati izradu namještaja za rad i blagovanje prema pravilima struke
organizirati izradu namještaja za sjedenje prema pravilima struke
organizirati izradu na namještaja za odlaganje prema pravilima struke
organizirati opremanje plovila prema pravilima struke
organizirati popravak/obnavljanje namještaja i drvene i drvo-alu građevinske stolarije prema pravilima struke
voditi evidencije radnog vremena, materijala, alata i narudžbi u stolarskom poslu
ugovoriti rokove izvođenja stolarskih radova
organizirati izradu drvene i drvo-alu građevinske stolarije prema pravilima struke
4.
Priprema stolarske tehničke dokumentacije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi nacrte stolarskih proizvoda
izraditi specifikaciju potrebnog materijala za izradu stolarskih proizvoda
izraditi krojnu listu
izraditi radni nalog
fotodokumentirati namještaj/građevinsku stolariju za popravak/obnavljanje
5.
Priprema materijala, strojeva i alata
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu namještaja za ležanje prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu namještaja za odlaganje prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu namještaja za rad i blagovanje prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu proizvoda koji se koriste za opremanje plovila prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
pripremiti odgovarajući drvni materijal, alat i strojeve za izradu drvenih konstrukcija prema traženoj specifikaciji i nacrtu
pripremiti odgovarajući drvni materijal, alat i strojeve za izradu drvenih stubišta prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu građevinske stolarije prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
pripremiti odgovarajući drvni materijal, alat i strojeve za izradu namještaja za sjedenje prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
pripremiti hidrotermičkom obradom drvene elemente za savijanje
pripremiti podlogu za izradu intarzije
6.
Komunikacija u stolarskoj struci
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati sa suradnicima u timu
komunicirati s dobavljačima materijala, stolarskih strojeva i alata
komunicirati s korisnicima stolarskih usluga
koristiti stručnu terminologiju
prezentirati klijentu prijedlog i gotovi stolarski proizvod
7.
Primjena IKT u proizvodnom i poslovnom okruženju u stolarstvu
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade drvene i drvo-alu građevinske stolarije
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade drvenih konstrukcija
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade drvenih stubišta
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade namještaja za ležanje
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade namještaja za odlaganje
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade namještaja za rad i blagovanje
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade namještaja za sjedenje
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja opremanja plovila
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja popravka/obnavljanja namještaja i drvene i drvo-alu građevinske stolarije
koristiti IKT pri izradi radno-tehnološke dokumentacije za obavljanje stolarskih radova
primijeniti IKT u vođenju različitih evidencija i komunikaciji
stručno se usavršavati i pratiti nove trendove na tržištu
8.
Skiciranje, izmjera i zacrtavanje
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi skice stolarskih proizvoda
izmjeriti na terenu prema nacrtu i zadanim normama mjere potrebne za izradu drvenih stubišta
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje drvnih elemenata namještaja za sjedenje
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje elemenata građevinske stolarije
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje elemenata namještaja za odlaganje (drvo/drvne ploče)
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje elemenata namještaja za ležanje (drvo/drvne ploče)
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje elemenata namještaja za rad i blagovanje
izmjeriti na terenu prema nacrtima i zadanim normama mjere potrebne za izradu građevinske stolarije
izmjeriti na terenu prema nacrtu i zadanim normama mjere potrebne za izradu drvenih konstrukcija
uzeti mjere na terenu, potrebne za proizvode koji se koriste za opremanje plovila
uzeti mjere za krojenje elemenata drvenih konstrukcija, prema nacrtu
uzeti mjere za krojenje elemenata drvenog stubišta, prema nacrtu
uzimati mjere za krojenje drvnih elemenata proizvoda koji se koriste za opremanje plovila, prema nacrtu
zacrtati detalj za rezbarenje na drvenom elementu
9.
Krojenje elemenata od drva i drvnih materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
krojiti drvne elemente namještaja za sjedenje
krojiti drvne elemente za građevinsku stolariju
krojiti elemente namještaja za ležanje
krojiti elemente namještaja za odlaganje
krojiti elemente drvenih konstrukcija
krojiti elemente drvenih stubišta
krojiti elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
10.
Izrađivanje baznih ploha elemenata od drva i svođenje elemenata na potrebnu debljinu i širinu
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poravnati drvne elemente namještaja za sjedenje
poravnati drvne elemente građevinske stolarije
blanjati drvne elemente građevinske stolarije na potrebnu debljinu i širinu
poravnati drvene elemente namještaja za ležanje
blanjati drvene elemente namještaja za ležanje na potrebnu debljinu i širinu (blanjalice)
poravnati drvene elemente namještaja za odlaganje
blanjati drvene elemente namještaja za odlaganje na potrebnu debljinu i širinu
poravnati drvene elemente namještaja za rad i blagovanje
blanjati drvene elemente namještaja za rad i blagovanje na potrebnu debljinu i širinu
blanjati elemente drvenih konstrukcija na potrebnu debljinu i širinu (blanjalice)
poravnati elemente drvenih stubišta
blanjati elemente drvenih stubišta na potrebnu debljinu i širinu
poravnati elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
blanjati elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila na potrebnu debljinu i širinu
11.
Izrađivanje vezova, spojeva i profila na elementima drvnih proizvoda
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
profilirati elemente namještaja za sjedenje
profilirati elemente građevinske stolarije
profilirati elemente namještaja za ležanje
profilirati elemente namještaja za odlaganje
profilirati elemente namještaja za rad i blagovanje
profilirati elemente drvenih konstrukcija
profilirati elemente drvenih stubišta
profilirati elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
izraditi vezove i spojeve drvenih konstrukcija - ručno
izraditi vezove i spojeve drvenih konstrukcija - strojno
izraditi vezove i spojeve drvenih stubišta
izraditi vezove i spojeve elemenata proizvoda koji se koriste za opremanje plovila strojno
izraditi vezove i spojeve elemenata proizvoda koji se koriste za opremanje plovila ručno
12.
Bušenje rupa i izrađivanje provrta na elementima od drva i drvnih materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima namještaja za ležanje
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima namještaja za odlaganje
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima namještaja za rad i blagovanje
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima namještaja za sjedenje
bušiti rupe na elementima drvenih konstrukcija
bušiti rupe na elementima građevinske stolarije
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
13.
Sastavljanje, okivanje i ugradnja proizvoda od drva i drvnih materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sastaviti elemente namještaja za sjedenje u sklopove
sastaviti namještaj za sjedenje
okivati gotove sklopove građevinske stolarije
sastaviti elemente namještaja za ležanje u sklopove
okivati gotove sklopove namještaja za ležanje
sastaviti elemente namještaja za odlaganje u sklopove
okivati gotove sklopove namještaja za odlaganje
sastaviti elemente drvenih konstrukcija u sklopove
sastaviti elemente građevinske stolarije u sklopove
sastaviti elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila u sklopove
okivati gotove sklopove namještaja za rad i blagovanje
ugraditi gotove elemente na predviđene pozicije u plovilima
ugraditi gotova stubišta na terenu
rastaviti oštećeni dio namještaja/građevinske stolarije kojeg treba popraviti/obnoviti
izmijeniti dotrajale dijelove namještaja/građevinske stolarije
izmijeniti neispravan okov na namještaju/građevinskoj stolariji
14.
Specijalni stolarski radovi
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
tokariti drvene elemente različitim tehnikama prema pravilima struke
savijati drvene elemente (ručno/strojno) prema pravilima struke
rezbariti ornamente/detalje u masivnom drvu odgovarajućim alatima
izraditi intarziju od iskrojenih listova furnira odgovarajućim alatima
izraditi šablone za krojenje elemenata namještaja za ležanje (ako je potrebno)
izraditi šablone za krojenje elemenata namještaja za odlaganje (ako je potrebno)
izraditi šablone za krojenje elemenata za namještaj za sjedenje (ako je potrebno)
izraditi šablone za krojenje elemenata građevinske stolarije (ako je potrebno)
15.
Zaštita na radu i zaštita okoliša pri izradi i ugradnji proizvoda od drva i drvnih materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi namještaja za ležanje
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi namještaja za odlaganje
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi namještaja za rad i blagovanje
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi namještaja za sjedenje
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi drvenih konstrukcija
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi građevinske stolarije
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi i ugradnji drvenih stubišta
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša pri popravku/obnavljanju namještaja/građevinske stolarije
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša pri izradi proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša pri korištenju specijalnih tehnika u obradi drva
zbrinuti dotrajale dijelove i neispravan okov na propisan način
16.
Komercijalno poslovanje u izvođenju stolarskih radova
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
ugovoriti stolarske radove s klijentom
izraditi ponudu za obavljanje stolarskih radova
ugovoriti cijenu te način i rok plaćanja za dogovorene stolarske radove
izdati račun klijentu za izvršen stolarski posao prema važećim pravilima fiskalizacije
17.
Primjena CNC tehnologije u izradi proizvoda od drva i drvnih ploča
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi namještaja za sjedenje
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi namještaja za odlaganje
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi namještaja za ležanje
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi namještaja za rad i blagovanje
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi građevinske stolarije
primijeniti CNC tehnologiju kod specijalnih tehnika u obradi drva
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Izrađivanje radno-tehnološke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi nacrte stolarskih proizvoda
izraditi specifikaciju potrebnog materijala za izradu stolarskih proizvoda
izraditi krojnu listu
izraditi radni nalog
koristiti IKT pri izradi radno-tehnološke dokumentacije za obavljanje stolarskih radova
stručno se usavršavati i pratiti nove trendove na tržištu
izraditi skice stolarskih proizvoda
2.
Izrađivanje namještaja za sjedenje
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
brusiti elemente namještaja za sjedenje
pripremiti površine elemenata namještaja za sjedenje za završno bojanje i lakiranje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu namještaja za sjedenje
organizirati izradu namještaja za sjedenje prema pravilima struke
pripremiti odgovarajući drvni materijal, alat i strojeve za izradu namještaja za sjedenje prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade namještaja za sjedenje
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje drvnih elemenata namještaja za sjedenje
krojiti drvne elemente namještaja za sjedenje
poravnati drvne elemente namještaja za sjedenje
profilirati elemente namještaja za sjedenje
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima namještaja za sjedenje
sastaviti elemente namještaja za sjedenje u sklopove
sastaviti namještaj za sjedenje
izraditi šablone za krojenje elemenata za namještaj za sjedenje (ako je potrebno)
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi namještaja za sjedenje
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi namještaja za sjedenje
3.
Izrađivanje drvene i drvo-alu građevinske stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
brusiti elemente građevinske stolarije
pripremiti površine elemenata građevinske stolarije za završno bojanje i lakiranje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu drvene i drvo-alu građevinske stolarije
organizirati izradu drvene i drvo-alu građevinske stolarije prema pravilima struke
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu građevinske stolarije prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade drvene i drvo-alu građevinske stolarije
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje elemenata građevinske stolarije
izmjeriti na terenu prema nacrtima i zadanim normama mjere potrebne za izradu građevinske stolarije
krojiti drvne elemente za građevinsku stolariju
poravnati drvne elemente građevinske stolarije
blanjati drvne elemente građevinske stolarije na potrebnu debljinu i širinu
profilirati elemente građevinske stolarije
bušiti rupe na elementima građevinske stolarije
okivati gotove sklopove građevinske stolarije
sastaviti elemente građevinske stolarije u sklopove
izraditi šablone za krojenje elemenata građevinske stolarije (ako je potrebno)
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi građevinske stolarije
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi građevinske stolarije
4.
Izrađivanje namještaja za ležanje
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
oblagati rubove pločastih elemenata namještaja za ležanje
oblagati plohe pločastih elemenata namještaja za ležanje
brusiti drvene elemente namještaja za ležanje
pripremiti površine drvenih elemenata namještaja za ležanje za završno bojanje i lakiranje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu namještaja za ležanje
organizirati izradu namještaja za ležanje prema pravilima struke
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu namještaja za ležanje prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade namještaja za ležanje
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje elemenata namještaja za ležanje (drvo/drvne ploče)
krojiti elemente namještaja za ležanje
poravnati drvene elemente namještaja za ležanje
blanjati drvene elemente namještaja za ležanje na potrebnu debljinu i širinu (blanjalice)
profilirati elemente namještaja za ležanje
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima namještaja za ležanje
sastaviti elemente namještaja za ležanje u sklopove
okivati gotove sklopove namještaja za ležanje
izraditi šablone za krojenje elemenata namještaja za ležanje (ako je potrebno)
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi namještaja za ležanje
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi namještaja za ležanje
5.
Izrađivanje namještaja za odlaganje
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
oblagati rubove pločastih elemenata namještaja za odlaganje
oblagati plohe pločastih elemenata namještaja za odlaganje
brusiti drvene elemente namještaja za odlaganje
pripremiti površine drvenih elemenata namještaja za odlaganje za završno bojanje i lakiranje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu namještaja za odlaganje
organizirati izradu na namještaja za odlaganje prema pravilima struke
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu namještaja za odlaganje prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade namještaja za odlaganje
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje elemenata namještaja za odlaganje (drvo/drvne ploče)
krojiti elemente namještaja za odlaganje
poravnati drvene elemente namještaja za odlaganje
blanjati drvene elemente namještaja za odlaganje na potrebnu debljinu i širinu
profilirati elemente namještaja za odlaganje
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima namještaja za odlaganje
sastaviti elemente namještaja za odlaganje u sklopove
okivati gotove sklopove namještaja za odlaganje
izraditi šablone za krojenje elemenata namještaja za odlaganje (ako je potrebno)
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi namještaja za odlaganje
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi namještaja za odlaganje
6.
Izrađivanje namještaja za rad i blagovanje
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
oblagati rubove pločastih elemenata namještaja za rad i blagovanje
oblagati plohe pločastih elemenata namještaja za rad i blagovanje
brusiti drvene elemente namještaja za rad i blagovanje
pripremiti površine drvenih elemenata namještaja za rad i blagovanje za završno bojanje i lakiranje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu namještaja za rad i blagovanje
organizirati izradu namještaja za rad i blagovanje prema pravilima struke
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu namještaja za rad i blagovanje prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade namještaja za rad i blagovanje
izmjeriti i zacrtati prema nacrtu materijal za krojenje elemenata namještaja za rad i blagovanje
poravnati drvene elemente namještaja za rad i blagovanje
blanjati drvene elemente namještaja za rad i blagovanje na potrebnu debljinu i širinu
profilirati elemente namještaja za rad i blagovanje
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima namještaja za rad i blagovanje
okivati gotove sklopove namještaja za rad i blagovanje
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi namještaja za rad i blagovanje
primijeniti CNC tehnologiju pri izradi namještaja za rad i blagovanje
7.
Izrađivanje drvenih konstrukcija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
brusiti elemente drvenih konstrukcija prije sastavljanja
pripremiti površine elemenata drvenih konstrukcija za završno bojanje i lakiranje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu drvenih konstrukcija
organizirati izradu drvenih konstrukcija prema pravilima struke
pripremiti odgovarajući drvni materijal, alat i strojeve za izradu drvenih konstrukcija prema traženoj specifikaciji i nacrtu
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade drvenih konstrukcija
izmjeriti na terenu prema nacrtu i zadanim normama mjere potrebne za izradu drvenih konstrukcija
uzeti mjere za krojenje elemenata drvenih konstrukcija, prema nacrtu
krojiti elemente drvenih konstrukcija
blanjati elemente drvenih konstrukcija na potrebnu debljinu i širinu (blanjalice)
profilirati elemente drvenih konstrukcija
izraditi vezove i spojeve drvenih konstrukcija - ručno
izraditi vezove i spojeve drvenih konstrukcija - strojno
bušiti rupe na elementima drvenih konstrukcija
sastaviti elemente drvenih konstrukcija u sklopove
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi drvenih konstrukcija
8.
Izrađivanje drvenih stubišta
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
brusiti elemente drvenih stubišta
pripremiti površine elemenata drvenih stubišta za završno bojanje i lakiranje
planirati vrijeme i resurse potrebne za izradu drvenih stubišta
organizirati izradu drvenih stubišta prema pravilima struke
pripremiti odgovarajući drvni materijal, alat i strojeve za izradu drvenih stubišta prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja izrade drvenih stubišta
izmjeriti na terenu prema nacrtu i zadanim normama mjere potrebne za izradu drvenih stubišta
uzeti mjere za krojenje elemenata drvenog stubišta, prema nacrtu
krojiti elemente drvenih stubišta
poravnati elemente drvenih stubišta
blanjati elemente drvenih stubišta na potrebnu debljinu i širinu
profilirati elemente drvenih stubišta
izraditi vezove i spojeve drvenih stubišta
ugraditi gotova stubišta na terenu
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri izradi i ugradnji drvenih stubišta
9.
Opremanje plovila
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
brusiti elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
pripremiti površine elemenata proizvoda koji se koriste za opremanje plovila za završno bojanje i lakiranje
planirati vrijeme i resurse potrebne za opremanje plovila
organizirati opremanje plovila prema pravilima struke
pripremiti odgovarajući drvni i nedrvni materijal, alat i strojeve za izradu proizvoda koji se koriste za opremanje plovila prema traženoj specifikaciji ili nacrtu
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja opremanja plovila
uzeti mjere na terenu, potrebne za proizvode koji se koriste za opremanje plovila
uzimati mjere za krojenje drvnih elemenata proizvoda koji se koriste za opremanje plovila, prema nacrtu
krojiti elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
poravnati elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
blanjati elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila na potrebnu debljinu i širinu
profilirati elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
izraditi vezove i spojeve elemenata proizvoda koji se koriste za opremanje plovila strojno
izraditi vezove i spojeve elemenata proizvoda koji se koriste za opremanje plovila ručno
bušiti rupe za moždanike i vijke na elementima proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
sastaviti elemente proizvoda koji se koriste za opremanje plovila u sklopove
ugraditi gotove elemente na predviđene pozicije u plovilima
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša pri izradi proizvoda koji se koriste za opremanje plovila
10.
Popravak/obnavljanje namještaja i građevinske stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati vrijeme i resurse potrebne za popravak/obnavljanje namještaja i drvene i drvo-alu građevinske stolarije
organizirati popravak/obnavljanje namještaja i drvene i drvo-alu građevinske stolarije prema pravilima struke
fotodokumentirati namještaj/građevinsku stolariju za popravak/obnavljanje
koristiti IKT kod planiranja i organiziranja popravka/obnavljanja namještaja i drvene i drvo-alu građevinske stolarije
rastaviti oštećeni dio namještaja/građevinske stolarije kojeg treba popraviti/obnoviti
izmijeniti dotrajale dijelove namještaja/građevinske stolarije
izmijeniti neispravan okov na namještaju/građevinskoj stolariji
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite okoliša pri popravku/obnavljanju namještaja/građevinske stolarije
zbrinuti dotrajale dijelove i neispravan okov na propisan način
11.
Primjenjivanje specijalnih tehnika u obradi drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti hidrotermičkom obradom drvene elemente za savijanje
pripremiti podlogu za izradu intarzije
zacrtati detalj za rezbarenje na drvenom elementu
tokariti drvene elemente različitim tehnikama prema pravilima struke
savijati drvene elemente (ručno/strojno) prema pravilima struke
rezbariti ornamente/detalje u masivnom drvu odgovarajućim alatima
izraditi intarziju od iskrojenih listova furnira odgovarajućim alatima
primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša pri korištenju specijalnih tehnika u obradi drva
primijeniti CNC tehnologiju kod specijalnih tehnika u obradi drva
12.
Ugovaranje i administrativno praćenje stolarskih radova
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidencije radnog vremena, materijala, alata i narudžbi u stolarskom poslu
ugovoriti rokove izvođenja stolarskih radova
komunicirati sa suradnicima u timu
komunicirati s dobavljačima materijala, stolarskih strojeva i alata
komunicirati s korisnicima stolarskih usluga
koristiti stručnu terminologiju
prezentirati klijentu prijedlog i gotovi stolarski proizvod
primijeniti IKT u vođenju različitih evidencija i komunikaciji
ugovoriti stolarske radove s klijentom
izraditi ponudu za obavljanje stolarskih radova
ugovoriti cijenu te način i rok plaćanja za dogovorene stolarske radove
izdati račun klijentu za izvršen stolarski posao prema važećim pravilima fiskalizacije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stolar / Stolarica
Datum upisa
25.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća