Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Drvodjeljski tehničar / Drvodjeljska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.61.4 Drvni tehničar/drvna tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311 Tehničko-tehnološki tehničari/tehničko-tehnološke tehničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Drvodjeljski tehničar / drvodjeljska tehničarka  radi u tvrtkama koje se bave obradom drva, odnosno proizvodnjom namještaja i drugih proizvoda od drva i drvnih materijala. Samostalno i/ili timski obavlja poslove kao što su planiranje, priprema i organizacija rada u primarnoj, sekundarnoj i finalnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i građevne stolarije te u procesima proizvodnje ploča od usitnjenog i uslojenog drva, ploča od drvno-plastičnih kompozita, hidrotermičkoj obradi drva te NC i CNC obradi drva.  Poznaje materijale i tehnologiju, izradu i praćenje tehničko-tehnološke dokumentacije. Primarna obrada drva podrazumijeva procese pilanske obrade trupaca u piljene drvne sortimente te hidrotermičku obradu drva (parenje i sušenje/termotretiranje). Sekundarna obrada drva uključuje procese izrade piljenih elemenata, popruga, parketa kao i  ljepljenih ploča od masivnog drva. Proizvodnja namještaja i građevne stolarije obuhvaća sve tehnološke procese fine strojne obrade (finalne odbrade drva), sastavljanja/montaže te površinske obrade elemenata i sklopova namještaja te građevne stolarije. U odjelu prodaje i nabave obavlja poslove izrade kalkulacije za ponude. U skladištu drvnih i nedrvnih materijala sudjeluje u poslovima nabave materijala kao i  isporuke gotovih proizvoda. Također manipulira i skrbi o robi u skladištu. Pri svom radu koristi se računalom i računalnim aplikacijama za izradu nacrta i ostale tehničko-tehnološke dokumentacije te za upravljanje procesima u drvnoj industriji. Upravlja radom i programira rad NC i CNC strojeva. Sudjeluje u poslovima osiguranja kvalitete te zaštite na radu i zaštite okoliša.

Koji će od navedenih poslova drvodjeljski tehničar /  drvodjeljska tehničarka obavljati ovisi o vrsti / tipu proizvodnje u kojoj je zaposlen / zaposlena.

Uvjeti rada

Drvodjeljski tehničar / drvodjeljska tehničarka obavlja svoje poslove u industrijskoj i / ili obrtničkoj proizvodnji ovisno o zahtjevu radnog mjesta i specifičnim uvjetima rada uz obveznu uporabu sredstava osobne zaštite.

Poslove pripreme, planiranja i organiziranja proizvodnje obavlja u uredu pretežito sjedeći, koristeći se pri tome računalom iako za radnog vremena niz poslova obavlja i hodajući ili stojeći.

Neposredna proizvodnja odvija se u proizvodnoj hali i na otvorenom prostoru. Samostalno obavlja poslove koji su u njegovoj nadležnosti poštujući i primjenjujući sva pravila, upute i procedure tvrtke te pravila koja se temelje na zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja.

Na svojim poslovima izložen/a je umjerenim fizičkim naporima i uvjetima rada:

  • smjenski rad,
  • dugotrajno stajanje i hodanje,
  • izloženost buci i vibracijama te
  • djelovanju radnog okoliša (prašina, promjene temperature, strujanje zraka, vlaga, isparavanja).
Skupovi kompetencija (14)
1.
Planiranje, priprema i organizacija rada u primarnoj proizvodnji namještaja i proizvoda od drva obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti ispravnost strojeva, alata i zaštitnih naprava u primarnoj obradi drva
planirati sirovinu (trupce) za primarnu obradu drva
organizirati nabavu sirovine (trupaca) za primarnu obradu drva
rasporediti poslove i materijale po radnim mjestima u primarnoj obradi drva
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja strojeva, alata i naprava u primarnoj obradi drva
rukovoditi grupom ljudi u procesu primarne obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
2.
Planiranje, priprema i organizacija rada u sekundarnoj proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati i organizirati nabavu materijala u sekundarnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
rasporediti poslove i materijale po radnim mjestima u sekundarnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
provjeriti ispravnost strojeva, alata i zaštitnih naprava u sekundarnoj obradi drva
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja strojeva, alata i naprava u sekundarnoj obradi drva
rukovoditi grupom ljudi u procesu sekundarne obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
3.
Planiranje, priprema i organizacija rada u finalnoj proizvodnji
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati i organizirati nabavu materijala u finalnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
rasporediti poslove i materijale po radnim mjestima u finalnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
provjeriti ispravnost strojeva, alata i zaštitnih naprava u finalnoj proizvodnji proizvoda od drva
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja strojeva, alata i naprava u finalnoj proizvodnji proizvoda od drva
rukovoditi grupom ljudi u procesu finalne obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
4.
Planiranje, priprema i organizacija rada u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva i ploča od drvno-plastičnih kompozita
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti ispravnost strojeva, alata i zaštitnih naprava u proizvodnji ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja strojeva, alata i naprava u proizvodnji ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
rukovoditi grupom ljudi u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva (iverice, vlaknatice), uslojenog drva (furnirske ploče) te ploča od drvno-plastičnih kompozita
5.
Planiranje, priprema i organizacija rada u hidrotermičkoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati slaganje složajeva piljene građe i elemenata te punjenje i pražnjenje sušionice i parionice
provjeriti ispravnost opreme i uređaja za hidrotermičku obradu drva
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja opreme i uređaja za hidrotermičku obradu drva
rukovoditi grupom ljudi u procesu hidrotermičke obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
6.
Izrada i priprema proizvodne tehničko - tehnološke dokumentacije za pojedine segmente proizvodnje namještaja i proizvoda od drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi tehnološke karte proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva
nacrtati postojeća konstrukcijska rješenja pojedinih vrsta namještaja i drugih proizvoda od drva primjenjujući pravila tehničkog crtanja
razraditi konstrukcijska rješenja pojedinih vrsta namještaja i drugih proizvoda od drva
izraditi krojne liste za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
izraditi normative vremena u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
izraditi normative materijala za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
7.
Praćenje i obračun troškova proizvodnje namještaja i proizvoda od drva (vrijeme izrade, materijal, ostali troškovi)
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti stanje dovršenosti radnih naloga
obračunati zatvorene radne naloge u procesima primarne, sekundarne i finalne obrade drva
obračunati zatvorene radne naloge u proizvodnji ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
8.
Osiguranje kvalitete u procesu proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi planove proreza trupaca s ciljem maksimalnog kvalitativno i kvantitativnog iskorištenja
razvrstati trupce i piljenu građu sukladno normama ili zadanim kriterijima
kontrolirati točnost obrade i kvalitetu materijala u procesu primarne obrade drva u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
kontrolirati točnost obrade i kvalitetu materijala u procesu sekundarne obrade drva u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
kontrolirati točnost obrade i kvalitetu materijala u procesu finalne obrade drva u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
kontrolirati točnost obrade i kvalitetu materijala u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
kontrolirati ispravnost provođenja postupaka te kvalitetu materijala u procesima hidrotermičke obrade drva
pratiti najnovija stručna saznanja (usavršavanje)
9.
Poslovno komuniciranje u procesu proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
redovito se educirati za poslove ovlaštenika poslodavca za provođenje zaštite na radu
komunicirati s nadređenima i sa suradnicima u postupcima planiranja i organizacije rada u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda od drva
komunicirati sa stručnjakom (ili ovlaštenikom poslodavca) za zaštitu na radu i zaštitu okoliša
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu primarne obrade drva
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu sekundarne obrade drva
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu finalne obrade drva
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu hidrotermičke obrade drva
komunicirati poslovno sa suradnicima, nadređenima, dobavljačima i kupcima u procesima nabave materijala i prodaje namještaja i drugih proizvoda od drva
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu primarne obrade drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu hidrotermičke obrade drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu finalne obrade drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesima nabave i prodaje
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu sekundarne obrade drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
10.
Evidentiranje i vođenje dokumentacije u tehnološkim procesima proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
surađivati sa stručnjakom zaštite na radu kod evidentiranja i prijava ozljeda te na osposobljavanju za rad na siguran način (ZOS obrazac)
voditi skladišnu dokumentaciju u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
unijeti podatke u dokumente za zaprimanje / izdavanje robe kupcu, u proizvodnju te u drugo skladište
voditi evidenciju o atestima radnih strojeva, alata i sredstava za gašenje požara
skrbiti o periodičkim pregledima radnika koji obavljaju poslove kod kojih postoji povećana opasnost od ozljeda na radu (rad na visini)
11.
Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obraditi upite te sastaviti optimalnu ponudu za namještaj i druge proizvode od drva
voditi i zaključiti prodajni proces namještaja i drugih proizvoda od drva
izvršiti naplatu prema izdanom računu / fakturi
organizirati i nadzirati isporuku i montažu / ugradnju namještaja i drugih proizvoda od drva
organizirati transport, isporuke i montaže proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva
12.
Upravljanje NC i CNC strojevima i postrojenjima za obradu drva i drvnih materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obrađivati drvo i drvne materijale na NC i CNC strojevima uz primjenu različitih tehnika obrade
upravljati sušionicama i parionicama za drvo
13.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti programske pakete za upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
primijeniti IKT u poslovima planiranja i organizacije
primijeniti IKT u poslovima praćenja i obrade radnih naloga u segmentima proizvodnje namještaja i proizvoda od drva
primijeniti aplikacijske programe za izradu tehnološke dokumentacije za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
primijeniti aplikacijske programe za 2D i 3D crtanje proizvoda od drva
primijeniti IKT u prodajnom i nabavnom poslovanju te u promociji proizvoda od drva
koristiti računalne aplikacije i opremu za upravljanje i nadziranje procesa sušenja, parenja i toplinskog tretiranja drva
14.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skrbiti o osobnoj zaštitnoj opremi za sebe i zaštitnoj opremi radnika
kontrolirati izvedbu radova na siguran način bez ugroze ljudi ili okoliša
doprinijeti zaštiti okoliša racionalnim korištenjem materijala i energenata u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
kontrolirati duljinu rada na radnom mjestu sa posebnim uvjetima radi zaštite zdravlja radnika
kontrolirati mjere zaštite od požara te zaštite okoliša sukladno propisima
obaviti redovite liječničke preglede
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša sukladno propisima pri obradi drva uz primjenu NC i CNC tehnologije
provjeriti zaštitne naprave na strojevima i uređajima za primarnu, sekundarnu i finalnu obradu drva
pružiti prvu pomoć na radnom mjestu u slučaju nezgode
sudjelovati u provođenju mjera sprečavanja zloporabe sredstava ovisnosti
skrbiti o sredstvima za prvu pomoć i redovito provoditi zamjenu potrošenih materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Planiranje i organiziranje rada u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati sirovinu (trupce) za primarnu obradu drva
organizirati nabavu sirovine (trupaca) za primarnu obradu drva
rasporediti poslove i materijale po radnim mjestima u primarnoj obradi drva
planirati i organizirati nabavu materijala u sekundarnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
rasporediti poslove i materijale po radnim mjestima u sekundarnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
planirati i organizirati nabavu materijala u finalnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
rasporediti poslove i materijale po radnim mjestima u finalnoj obradi drva, proizvodnji namještaja i proizvoda od drva
komunicirati s nadređenima i sa suradnicima u postupcima planiranja i organizacije rada u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda od drva
primijeniti IKT u poslovima planiranja i organizacije
2.
Pripremanje radnih mjesta i strojeva u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeriti ispravnost strojeva, alata i zaštitnih naprava u primarnoj obradi drva
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja strojeva, alata i naprava u primarnoj obradi drva
provjeriti ispravnost strojeva, alata i zaštitnih naprava u sekundarnoj obradi drva
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja strojeva, alata i naprava u sekundarnoj obradi drva
provjeriti ispravnost strojeva, alata i zaštitnih naprava u finalnoj proizvodnji proizvoda od drva
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja strojeva, alata i naprava u finalnoj proizvodnji proizvoda od drva
provjeriti ispravnost strojeva, alata i zaštitnih naprava u proizvodnji ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja strojeva, alata i naprava u proizvodnji ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
provjeriti ispravnost opreme i uređaja za hidrotermičku obradu drva
sudjelovati u organiziranju popravaka, održavanja i servisiranja opreme i uređaja za hidrotermičku obradu drva
komunicirati sa stručnjakom (ili ovlaštenikom poslodavca) za zaštitu na radu i zaštitu okoliša
provjeriti zaštitne naprave na strojevima i uređajima za primarnu, sekundarnu i finalnu obradu drva
3.
Izrađivanje proizvodne tehničko - tehnološke dokumentacije za pojedine segmente proizvodnje namještaja i proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi tehnološke karte proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva
nacrtati postojeća konstrukcijska rješenja pojedinih vrsta namještaja i drugih proizvoda od drva primjenjujući pravila tehničkog crtanja
razraditi konstrukcijska rješenja pojedinih vrsta namještaja i drugih proizvoda od drva
izraditi krojne liste za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
izraditi normative vremena u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
izraditi normative materijala za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
primijeniti aplikacijske programe za izradu tehnološke dokumentacije za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
primijeniti aplikacijske programe za 2D i 3D crtanje proizvoda od drva
4.
Praćenje i obrada radnih naloga u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti stanje dovršenosti radnih naloga
obračunati zatvorene radne naloge u procesima primarne, sekundarne i finalne obrade drva
obračunati zatvorene radne naloge u proizvodnji ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
primijeniti IKT u poslovima praćenja i obrade radnih naloga u segmentima proizvodnje namještaja i proizvoda od drva
5.
Operativno vođenje procesa primarne obrade za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovoditi grupom ljudi u procesu primarne obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
izraditi planove proreza trupaca s ciljem maksimalnog kvalitativno i kvantitativnog iskorištenja
razvrstati trupce i piljenu građu sukladno normama ili zadanim kriterijima
kontrolirati točnost obrade i kvalitetu materijala u procesu primarne obrade drva u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu primarne obrade drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu primarne obrade drva
6.
Operativno vođenje procesa sekundarne obrade drva za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovoditi grupom ljudi u procesu sekundarne obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
kontrolirati točnost obrade i kvalitetu materijala u procesu sekundarne obrade drva u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu sekundarne obrade drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu sekundarne obrade drva
7.
Operativno vođenje procesa finalne obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovoditi grupom ljudi u procesu finalne obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
kontrolirati točnost obrade i kvalitetu materijala u procesu finalne obrade drva u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu finalne obrade drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu finalne obrade drva
8.
Operativno vođenje procesa proizvodnje ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovoditi grupom ljudi u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva (iverice, vlaknatice), uslojenog drva (furnirske ploče) te ploča od drvno-plastičnih kompozita
kontrolirati točnost obrade i kvalitetu materijala u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu proizvodnje ploča od usitnjenog drva, uslojenog drva te ploča od drvno-plastičnih kompozita
9.
Operativno vođenje procesa hidrotermičke obrade drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati slaganje složajeva piljene građe i elemenata te punjenje i pražnjenje sušionice i parionice
rukovoditi grupom ljudi u procesu hidrotermičke obrade u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
kontrolirati ispravnost provođenja postupaka te kvalitetu materijala u procesima hidrotermičke obrade drva
komunicirati poslovno sa suradnicima i nadređenima u procesu hidrotermičke obrade drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesu hidrotermičke obrade drva
upravljati sušionicama i parionicama za drvo
koristiti računalne aplikacije i opremu za upravljanje i nadziranje procesa sušenja, parenja i toplinskog tretiranja drva
10.
Obrađivanje drva i drvnih materijala uz primjenu NC i CNC tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti programske pakete za upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
obrađivati drvo i drvne materijale na NC i CNC strojevima uz primjenu različitih tehnika obrade
primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša sukladno propisima pri obradi drva uz primjenu NC i CNC tehnologije
11.
Prodajno i nabavno poslovanje te promoviranje drvnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti najnovija stručna saznanja (usavršavanje)
komunicirati poslovno sa suradnicima, nadređenima, dobavljačima i kupcima u procesima nabave materijala i prodaje namještaja i drugih proizvoda od drva
koristiti stručnu terminologiju te tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u procesima nabave i prodaje
voditi skladišnu dokumentaciju u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
unijeti podatke u dokumente za zaprimanje / izdavanje robe kupcu, u proizvodnju te u drugo skladište
obraditi upite te sastaviti optimalnu ponudu za namještaj i druge proizvode od drva
voditi i zaključiti prodajni proces namještaja i drugih proizvoda od drva
izvršiti naplatu prema izdanom računu / fakturi
organizirati i nadzirati isporuku i montažu / ugradnju namještaja i drugih proizvoda od drva
organizirati transport, isporuke i montaže proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva
primijeniti IKT u prodajnom i nabavnom poslovanju te u promociji proizvoda od drva
12.
Provođenje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
skrbiti o osobnoj zaštitnoj opremi za sebe i zaštitnoj opremi radnika
surađivati sa stručnjakom zaštite na radu kod evidentiranja i prijava ozljeda te na osposobljavanju za rad na siguran način (ZOS obrazac)
redovito se educirati za poslove ovlaštenika poslodavca za provođenje zaštite na radu
kontrolirati izvedbu radova na siguran način bez ugroze ljudi ili okoliša
voditi evidenciju o atestima radnih strojeva, alata i sredstava za gašenje požara
skrbiti o periodičkim pregledima radnika koji obavljaju poslove kod kojih postoji povećana opasnost od ozljeda na radu (rad na visini)
doprinijeti zaštiti okoliša racionalnim korištenjem materijala i energenata u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
kontrolirati duljinu rada na radnom mjestu sa posebnim uvjetima radi zaštite zdravlja radnika
kontrolirati mjere zaštite od požara te zaštite okoliša sukladno propisima
obaviti redovite liječničke preglede
pružiti prvu pomoć na radnom mjestu u slučaju nezgode
sudjelovati u provođenju mjera sprečavanja zloporabe sredstava ovisnosti
skrbiti o sredstvima za prvu pomoć i redovito provoditi zamjenu potrošenih materijala
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Drvodjeljski tehničar / Drvodjeljska tehničarka
Datum upisa
25.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća