Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Rukovatelj strojevima za primarnu obradu drva / Rukovateljica strojevima za primarnu obradu drva

Razina HKO
3
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

8141.22.3 rukovatelj/rukovateljica jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.752.7523 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu drva i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Rukovatelj strojevima za primarnu obradu drva / rukovateljica strojevima za primarnu obradu drva najčešće radi na pilani na poslovima prerade pilanske sirovine (trupaca) u pilanske proizvode (grede, gredice, daske, letve, drvne elemente, ogrijevno drvo). Može raditi i na poslovima prerade furnirske sirovine u furnire.

Samostalno ili u paru otkorava i prikraćuje trupce na strojevima za otkoravanje i prikraćivanje trupaca, izrađuje piljenu građu na jarmačama, tračnim pilama trupčarama i kružnim pilama trupčarama, okrajčuje i prikraćuje piljenice na kružnim pilama za prikraćivanje i okrajčivanje, izrađuje listove furnira piljenjem, rezanjem ili ljuštenjem trupaca na strojevima za izradu furnira, te samostalno sortira piljenu građu prema standardima ili zadanim kriterijima, te odvaja i razvrstava drvne ostatke.

Rukovatelj / rukovateljica strojevima za primarnu obradu drva od nadređenih preuzima upute i radnu dokumentaciju i primjenjuje ih u radu. U slučaju bilo kakvih većih zastoja u radu izvještava nadređenu osobu. Vodi evidenciju o ulasku trupaca u proizvodni proces, te o izrađenim pilanskim sortimentima.

Uz nadzor nadređenoga priprema strojeve u primarnoj obradi drva za rad, na strojevima postavlja zaštitne naprave, mijenja radni alat, vizualno kontrolira ispravnost strojeva, izvještava nadređenog u slučaju uočenih nepravilnosti te održava strojeve čistim.

Uvjeti rada

Rukovatelj strojevima za primarnu obradu drva / rukovateljica strojevima za primarnu obradu drva radi uglavnom u stojećem ili sjedećem položaju, u zatvorenom prostoru koji nije klimatiziran, te uz uporabu dnevnog ili umjetnog svjetla.

Psihofizički zahtjevi kojima su najčešće izloženi dugotrajno su stajanje i dugotrajan koordinirani rad ruku i nogu, a prisutno je također i učestalo sagibanje te prenošenje većih tereta. Za obavljanje poslava rukovatelj strojevima za primarnu obradu drva / rukovateljica strojevima za primarnu obradu drva treba imati dobar vid.

Rukovatelji strojevima za primarnu obradu drva / rukovateljice strojevima za primarnu obradu drva na svim su radnim mjestima izloženi povećanom utjecaju buke i vibracija. Na strojevima za izradu rezanog furnira potrebna je visoka koncentracija i prisutni su dugotrajni koordinirani rad ruku i dugotrajno stajanje. Kod tračnih pila paralica i strojeva za izradu ljuštenog furnira naglašeno je dugotrajno stajanje, a kod jarmača te tračnih i kružnih pila u primarnoj obradi drva karakteristično je dugotrajno sjedenje. Na tračnoj i kružnoj pili trupčari radnik je dodatno izložen naprezanju vida i zračenju monitora.

Poslovi oko otkoravanje trupaca izvode se na otvorenom, natkrivenom prostoru, tako da je radnik koji otkorava trupce izložen utjecaju vanjskih vremenskih uvjeta.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Priprema izvođenja radova u primarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti radne alate, zaštitne naprave na stroju i sredstva osobne zaštite na radu
opskrbiti radno mjesto potrebnim sirovinama i materijalima za rad
pripremiti za rad stroj za otkoravanje trupaca
pripremiti za rad pile za prikraćivanje trupaca
pripremiti za rad kružnu pilu trupčaru
pripremiti za rad kružne pile za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
pripremiti za rad stroj za izradu ljuštenog furnira
pripremiti za rad stroj za izradu rezanog furnira
pripremiti za rad tračnu pilu trupčaru/paralicu
pripremiti jarmaču za rad
pripremiti radno mjesto za sortiranje i slaganje piljene građe
pripremiti radno mjesto za sortiranje i slaganje furnira
pospremiti i očistiti radno mjesto
2.
Rukovanje i upravljanje strojevima u primarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
samostalno rukovati strojem za otkoravanje trupaca na ispravan i odgovoran način
samostalno rukovati pilama za prikraćivanje trupaca na ispravan i odgovoran način
upravljati kolicima za pomak i pozicioniranje trupca na tračnoj pili trupčari
upravljati i rukovati tračnom pilom trupčarom na ispravan i odgovoran način
upravljati i rukovati tračnom pilom paralicom, na ispravan i odgovoran način
odrediti parametre piljenja na tračnoj pili trupčari/paralici s obzirom na vrstu drva, promjer trupca i greške trupca
optimizirati kvalitativno i kvantitativno iskorištenje trupaca
postaviti listove pile u jaram jarmače shodno radnom nalogu
samostalno rukovati jarmačom za izradu piljene građe na ispravan i odgovoran način
samostalno rukovati jarmačom za izradu piljenog furnira, na ispravan i odgovoran način
samostalno rukovati kružnim pilama za okrajčivanje i prikraćivanje piljene građe na ispravan i odgovoran način
samostalno rukovati kružnom pilom trupčarom na ispravan i odgovoran način
rukovati strojem za izradu rezanog furnira na ispravan i odgovoran način
rukovati strojem za izradu ljuštenog furnira na ispravan i odgovoran način
postaviti parametre stroja za izradu rezanog furnira prema debljini i vrsti furnira koji se reže
postaviti parametre stroja za izradu ljuštenog furnira prema debljini i vrsti furnira koji se ljušti
3.
Osnovno održavanje radnih strojeva u primarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
podmazati i očistiti jarmaču
podmazati i očistiti kružne pile za okrajčivanje i prikraćivanje piljene građe
podmazati i očistiti kružnu pilu trupčaru
podmazati i očistiti stroj za izradu ljuštenog furnira
podmazati i očistiti stroj za izradu rezanog furnira
podmazati i očistiti stroj za otkoravanje trupaca
podmazati i očistiti stroj za prikraćivanje trupaca
podmazati i očistiti tračne pile u primarnoj obradi drva
pregledati ispravnost jarmače
pregledati ispravnost kružne pile trupčare
pregledati ispravnost kružnih pila za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
pregledati ispravnost pila za prikraćivanje trupaca
pregledati ispravnost stroja za izradu rezanog furnira
pregledati ispravnost stroja za ljuštenje furnira
pregledati ispravnost stroja za otkoravanje trupaca
pregledati ispravnost tračne pile trupčare/paralice
promijeniti list pile na kružnoj pili trupčari
promijeniti list pile na tračnim pilama u primarnoj obradi drva
promijeniti radni alat na kružnim pilama za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
promijeniti radni alat na pilama za prikraćivanje trupaca
4.
Količinska i vrijednosna evidencija proreza trupaca i hidrotermički obrađene sirovine
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati ulaz trupaca na otkoravanje
evidentirati ulaz trupaca za raspiljivanje na jarmači
evidentirati ulaz trupaca za raspiljivanje na tračnoj pili trupčari/paralici
kvantitativno i kvalitativno evidentirati prorez trupaca na tračnoj pili trupčari/paralici
evidentirati prorez trupaca na jarmači
evidentirati ulaz hidrotermički obrađene sirovine za izradu rezanog furnira
evidentirati ulaz trupaca za raspiljivanje na kružnoj pili trupčari
evidentirati ulaz hidrotermički obrađene sirovine za izradu ljuštenog furnira
evidentirati prorez trupaca na kružnoj pili trupčari
evidentirati piljenu građu u složajevima prema zadanim kriterijima
evidentirati furnire u složajevima prema zadanim kriterijima
5.
Evidencija radnog učinka u primarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati radne učinke otkoravanja trupaca
evidentirati radne učinke prikraćivanja trupaca
evidentirati radne učinke izrađivanja piljene građe na jarmači
evidentirati radne učinke izrađivanja piljene građe na tračnoj pili trupčari/paralici
evidentirati radne učinke izrađivanja piljene građe na kružnoj pili trupčari
evidentirati radne učinke klasiranja, sortiranja i slaganja piljene građe/ furnira
evidentirati radne učinke izrade ljuštenog furnira
evidentirati radne učinke izrade rezanog furnira
evidentirati radne učinke prepiljivanja i raspiljivanja piljene građe
6.
Komunikacija sa suradnicima
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na jarmači
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na kružnoj pili trupčari
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na pilama za okrajčivanje i prikrajčivanje piljenica
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na pilama za prikraćivanje trupaca
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na stroju za otkoravanje trupaca
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na tračnoj pili trupčari/paralici
preuzeti upute za radni zadatak
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na stroju za izradu rezanog furnira
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na stroju za ljuštenje furnira
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za klasiranje i sortiranje piljene građe ili furnira
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti jarmače
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti kružne pile trupčare
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti kružnih pila za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti pila za prikraćivanje trupaca
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti stroja za otkoravanje trupaca
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti tračnih pila u primarnoj obradi drva
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti stroja za izradu rezanog furnira
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti stroja za ljuštenje furnira
7.
Klasiranje i slaganje drvnih proizvoda
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sortirati i klasirati piljenu građu prema standardu ili zadanim kriterijima
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale otkoravanjem trupaca
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale raspiljivanjem na jarmači
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale prikraćivanjem trupaca
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale raspiljivanjem trupaca na kružnoj pili trupčari
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale raspiljivanjem trupaca na tračnim pilama
odvojiti i razvrstati na drvne ostatke nastale okrajčivanjem i prikraćivanjem piljene građe
odvojiti i razvrstavati drvne ostatke nastale na stroju za izradu ljuštenog furnira
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale pri izradi rezanog furnira
odložiti listove furnira na složaj prema zadanim kriterijima
složiti piljenu građu u složaj ili na palete
sortirati pilanski otpad prema zadanim kriterijima
8.
Zaštita na radu i zaštita od požara u primarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na kružnim pilama za okrajčivanje i prikraćivanje piljene građe
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na kružnoj pili trupčari
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za izradu rezanog furnira
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za prikraćivanje trupaca
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na tračnim pilama u primarnoj obradi drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za otkoravanje trupaca
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za izradu ljuštenog furnira
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na radnim mjestima za sortiranje i odlaganje piljene građe i furnira
primijeniti mjere zaštite pri radu na jarmači
primijeniti mjere zaštite pri radu na kružnoj pili trupčari
primijeniti mjere zaštite pri radu na pilama za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
primijeniti mjere zaštite pri radu na pilama za prikraćivanje trupaca
primijeniti mjere zaštite pri radu na stroju za otkoravanje trupaca
primijeniti mjere zaštite pri radu na tračnoj pili trupčari/paralici
primijeniti mjere zaštite pri radu na strojevima za izradu rezanog furnira
primijeniti mjere zaštite pri radu na strojevima za izradu ljuštenog furnira
primijeniti mjere zaštite pri radu prilikom sortiranju i odlaganja piljenica, pilanskog ostatka i furnira
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na jarmači
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Pripremanje i održavanje radnog mjesta u primarnoj obradi drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti radne alate, zaštitne naprave na stroju i sredstva osobne zaštite na radu
opskrbiti radno mjesto potrebnim sirovinama i materijalima za rad
pospremiti i očistiti radno mjesto
preuzeti upute za radni zadatak
2.
Otkoravanje trupaca
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti za rad stroj za otkoravanje trupaca
samostalno rukovati strojem za otkoravanje trupaca na ispravan i odgovoran način
podmazati i očistiti stroj za otkoravanje trupaca
pregledati ispravnost stroja za otkoravanje trupaca
evidentirati ulaz trupaca na otkoravanje
evidentirati radne učinke otkoravanja trupaca
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na stroju za otkoravanje trupaca
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti stroja za otkoravanje trupaca
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale otkoravanjem trupaca
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za otkoravanje trupaca
primijeniti mjere zaštite pri radu na stroju za otkoravanje trupaca
3.
Prikraćivanje trupaca
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti za rad pile za prikraćivanje trupaca
samostalno rukovati pilama za prikraćivanje trupaca na ispravan i odgovoran način
podmazati i očistiti stroj za prikraćivanje trupaca
pregledati ispravnost pila za prikraćivanje trupaca
promijeniti radni alat na pilama za prikraćivanje trupaca
evidentirati radne učinke prikraćivanja trupaca
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na pilama za prikraćivanje trupaca
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti pila za prikraćivanje trupaca
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale prikraćivanjem trupaca
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za prikraćivanje trupaca
primijeniti mjere zaštite pri radu na pilama za prikraćivanje trupaca
4.
Izrađivanje piljene građe na tračnoj pili trupčari i tračnoj pili paralici
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti za rad tračnu pilu trupčaru/paralicu
upravljati kolicima za pomak i pozicioniranje trupca na tračnoj pili trupčari
upravljati i rukovati tračnom pilom trupčarom na ispravan i odgovoran način
upravljati i rukovati tračnom pilom paralicom, na ispravan i odgovoran način
odrediti parametre piljenja na tračnoj pili trupčari/paralici s obzirom na vrstu drva, promjer trupca i greške trupca
optimizirati kvalitativno i kvantitativno iskorištenje trupaca
podmazati i očistiti tračne pile u primarnoj obradi drva
pregledati ispravnost tračne pile trupčare/paralice
promijeniti list pile na tračnim pilama u primarnoj obradi drva
evidentirati ulaz trupaca za raspiljivanje na tračnoj pili trupčari/paralici
kvantitativno i kvalitativno evidentirati prorez trupaca na tračnoj pili trupčari/paralici
evidentirati radne učinke izrađivanja piljene građe na tračnoj pili trupčari/paralici
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na tračnoj pili trupčari/paralici
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti tračnih pila u primarnoj obradi drva
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale raspiljivanjem trupaca na tračnim pilama
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na tračnim pilama u primarnoj obradi drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na tračnoj pili trupčari/paralici
5.
Izrađivanje piljene građe na jarmači
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti jarmaču za rad
postaviti listove pile u jaram jarmače shodno radnom nalogu
samostalno rukovati jarmačom za izradu piljene građe na ispravan i odgovoran način
samostalno rukovati jarmačom za izradu piljenog furnira, na ispravan i odgovoran način
podmazati i očistiti jarmaču
pregledati ispravnost jarmače
evidentirati ulaz trupaca za raspiljivanje na jarmači
evidentirati prorez trupaca na jarmači
evidentirati radne učinke izrađivanja piljene građe na jarmači
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na jarmači
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti jarmače
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale raspiljivanjem na jarmači
primijeniti mjere zaštite pri radu na jarmači
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na jarmači
6.
Izrađivanje piljene građe na kružnoj pili trupčari
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti za rad kružnu pilu trupčaru
samostalno rukovati kružnom pilom trupčarom na ispravan i odgovoran način
podmazati i očistiti kružnu pilu trupčaru
pregledati ispravnost kružne pile trupčare
promijeniti list pile na kružnoj pili trupčari
evidentirati ulaz trupaca za raspiljivanje na kružnoj pili trupčari
evidentirati prorez trupaca na kružnoj pili trupčari
evidentirati radne učinke izrađivanja piljene građe na kružnoj pili trupčari
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na kružnoj pili trupčari
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti kružne pile trupčare
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale raspiljivanjem trupaca na kružnoj pili trupčari
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na kružnoj pili trupčari
primijeniti mjere zaštite pri radu na kružnoj pili trupčari
7.
Okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti za rad kružne pile za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
samostalno rukovati kružnim pilama za okrajčivanje i prikraćivanje piljene građe na ispravan i odgovoran način
podmazati i očistiti kružne pile za okrajčivanje i prikraćivanje piljene građe
pregledati ispravnost kružnih pila za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
promijeniti radni alat na kružnim pilama za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
evidentirati radne učinke prepiljivanja i raspiljivanja piljene građe
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na pilama za okrajčivanje i prikrajčivanje piljenica
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti kružnih pila za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
odvojiti i razvrstati na drvne ostatke nastale okrajčivanjem i prikraćivanjem piljene građe
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na kružnim pilama za okrajčivanje i prikraćivanje piljene građe
primijeniti mjere zaštite pri radu na pilama za okrajčivanje i prikraćivanje piljenica
8.
Izrađivanje listova furnira rezanjem trupaca
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti za rad stroj za izradu rezanog furnira
rukovati strojem za izradu rezanog furnira na ispravan i odgovoran način
postaviti parametre stroja za izradu rezanog furnira prema debljini i vrsti furnira koji se reže
podmazati i očistiti stroj za izradu rezanog furnira
pregledati ispravnost stroja za izradu rezanog furnira
evidentirati ulaz hidrotermički obrađene sirovine za izradu rezanog furnira
evidentirati radne učinke izrade rezanog furnira
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na stroju za izradu rezanog furnira
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti stroja za izradu rezanog furnira
odvojiti i razvrstati drvne ostatke nastale pri izradi rezanog furnira
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za izradu rezanog furnira
primijeniti mjere zaštite pri radu na strojevima za izradu rezanog furnira
9.
Izrađivanje listova furnira ljuštenjem trupaca
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti za rad stroj za izradu ljuštenog furnira
rukovati strojem za izradu ljuštenog furnira na ispravan i odgovoran način
postaviti parametre stroja za izradu ljuštenog furnira prema debljini i vrsti furnira koji se ljušti
podmazati i očistiti stroj za izradu ljuštenog furnira
pregledati ispravnost stroja za ljuštenje furnira
evidentirati ulaz hidrotermički obrađene sirovine za izradu ljuštenog furnira
evidentirati radne učinke izrade ljuštenog furnira
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na stroju za ljuštenje furnira
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti stroja za ljuštenje furnira
odvojiti i razvrstavati drvne ostatke nastale na stroju za izradu ljuštenog furnira
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za izradu ljuštenog furnira
primijeniti mjere zaštite pri radu na strojevima za izradu ljuštenog furnira
10.
Sortiranje i slaganje piljene građe i furnira
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti radno mjesto za sortiranje i slaganje piljene građe
pripremiti radno mjesto za sortiranje i slaganje furnira
evidentirati piljenu građu u složajevima prema zadanim kriterijima
evidentirati furnire u složajevima prema zadanim kriterijima
evidentirati radne učinke klasiranja, sortiranja i slaganja piljene građe/ furnira
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za klasiranje i sortiranje piljene građe ili furnira
sortirati i klasirati piljenu građu prema standardu ili zadanim kriterijima
odložiti listove furnira na složaj prema zadanim kriterijima
složiti piljenu građu u složaj ili na palete
sortirati pilanski otpad prema zadanim kriterijima
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na radnim mjestima za sortiranje i odlaganje piljene građe i furnira
primijeniti mjere zaštite pri radu prilikom sortiranju i odlaganja piljenica, pilanskog ostatka i furnira
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Rukovatelj strojevima za primarnu obradu drva / Rukovateljica strojevima za primarnu obradu drva
Datum upisa
25.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća