Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Rukovatelj strojevima za sekundarnu obradu drva / Rukovateljica strojevima za sekundarnu obradu drva

Razina HKO
3
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

8240.38.3 rukovatelj/rukovateljica strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.752.7523 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu drva i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Rukovatelj / Rukovateljica strojevima za sekundarnu obradu drva najčešće radi u pogonima vezanim uz pilane tzv. decimirnicama na izradi elemenata piljenjem, pogonima za proizvodnju lijepljenih ploča od masivnog drva. Također, radi u pogonima za proizvodnju klasičnog i višeslojnog parketa (izuzev poslova površinske obrade), pogonima za savijanje drva, izradu furnirskih otpresaka i drvene ambalaže.

Rukovatelj / rukovateljica na strojevima za sekundarnu obradu drva samostalno ili u paru vrši prepiljivanje i raspiljivanje drvene građe na kružnim i tračnim pilama, izrađuje bazne plohe i ravne oblike na ravnalicama i blanjalicama. Izrađuje profile na glodalicama i strojevima za profiliranje. Vrši obradu ravnih sljubnica na drvenim elementima za lijepljenje. Na prešama za širinsko i dužinsko lijepljenje lijepi ploče iz masivnog drva. Obavlja poslove grubog brušenja i kalibriranja drvnih ploča. Vrši savijanje masivnog i prešanje uslojenog drva. Izrađuje palete i drvenu ambalažu.

Rukovatelj / rukovateljica strojevima za sekundarnu obradu drva od nadređenih preuzima upute i radnu dokumentaciju i primjenjuje ih u radu. Uz nadzor nadređene osobe priprema za rad strojeve u sekundarnoj obradi drva. Evidentira stanje dovršenosti radnog naloga. Na strojevima postavlja zaštitne naprave, mijenja radni alat, provjerava ispravnost strojeva, izvještava nadređenog u slučaju uočenih nepravilnosti te održava strojeve čistim i sigurnim za rad. 

Uvjeti rada

Rukovatelji / rukovateljice strojevima za sekundarnu obradu drva obavljaju poslove, uglavnom, u zatvorenom ili poluzatvorenom prostoru s umjetnom rasvjetom.

Na većini radnih mjesta izloženi su povećanom utjecaju buke, vibracija i prašine, kao i povećanoj opasnosti ozljeda od rotirajućih alata na strojevima.

Psihofizički zahtjevi kojima su izloženi dugotrajno su stajanje i dugotrajan koordinirani rad ruku i nogu, a prisutno je također i učestalo sagibanje.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Radna dokumentacija i evidencija u sekundarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za prepiljivanje drvene građe
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za raspiljivanje drvene građe
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za izrađivanje baznih ploha na drvenim elementima
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za izrađivanje ravnih ploha i profila na drvenim elementima
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za izradu sljubnica
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za lijepljenje drvenih elemenata
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za savijanje masivnog drva
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za izradu furnirskih otpresaka
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za izrađivanje drvene ambalaže
2.
Evidencija rada u sekundarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati iskrojenu robu na kružnim pilama za prepiljivanje po dimenzijama i klasi
evidentirati iskrojenu robu na kružnim pilama za raspiljivanje po dimenzijama i klasi
evidentirati drvni ostatak nastao prilikom krojenja na kružnim pilama za prepiljivanje
evidentirati drvni ostatak nastao prilikom krojenja na tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje
evidentirati iskrojenu robu na tračnim pilama po dimenzijama
evidentirati količinu drvenih elemenata koji će se obrađivati na blanjalicama i glodalicama za obradu drva
evidentirati količinu drvenih elemenata koji će se obrađivati na ravnalici za obradu drva
evidentirati količinu drvenih elemenata na kojima će se izrađivati sljubnica
evidentirati količinu drvenih obradaka koji će se lijepiti u elemente ili ploče
evidentirati količinu napravljene drvene ambalaže (paleta, euro paleta, sanduka i sl.)
evidentirati količinu slijepljenih elemenata i ploča od masivnog drva
evidentirati radni učinak na prešama za savijanje furnirskih otpresaka
evidentirati radni učinak na prešama za savijanje masivnog drva
evidentirati radni učinak na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
evidentirati ulaz drvene građe za prepiljivanje
evidentirati ulaz drvene građe za raspiljivanje
evidentirati ulaz robe od koje će se izrađivati (drvena ambalaža palete, euro palete, sanduci i sl.)
3.
Osnovno održavanje radnih strojeva u sekundarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
održavati strojeve u sekundarnoj obradi drva čistim i sigurnim za rad
otkloniti manje zastoje u radu stroja
provjeriti ispravnost kružnih pila za prepiljivanje drvene građe, promijeniti list pile
provjeriti ispravnost blanjalica i glodalica za obradu drva
provjeriti ispravnost ravnalice za obradu drva
provjeriti ispravnost strojeva za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
provjeriti ispravnost stolarskih tračnih pila i kružnih pila za raspiljivanje drvene građe
provjeriti ispravnost preša za savijanje masivnog drva
provjeriti ispravnost preša za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
provjeriti ispravnost pneumatskih pištolja za izradu drvene ambalaže
provjeriti ispravnost preša za savijanje furnirskih otpresaka
provjeriti ispravnost proizvodnih linija za dužinsko lijepljenje masivnog drva
provjeriti ispravnost proizvodnih linija za izradu drvene ambalaže
provjeriti ispravnost strojeva za izradu sljubnica na drvenim elementima
samostalno promijeniti list pile na kružnim pilama za prepiljivanje drvene građe
promijeniti list pile na kružnim pilama za raspiljivanje drvene građe
samostalno promijeniti list pile na stolarskim tračnim pilama
promijeniti noževe na radnoj glavi blanjalica za obradu drva
promijeniti noževe na radnoj glavi ravnalice za obradu drva
promijeniti rezne pločice na radnim glavama na glodalicama za obradu drva
promijeniti brusne trake na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
4.
Zaštita na radu i zaštita od požara u sekundarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti zaštitne naprave na stroju i sredstva osobne zaštite na radu
odvojiti i razvrstati drvne ostatke na odgovarajući način
odvojiti i razvrstati otpad na odgovarajući način
primijeniti mjere zaštite pri radu na blanjalicama i glodalicama za obradu drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na kružnim pilama za prepiljivanje drvene građe
primijeniti mjere zaštite pri radu na ravnalici za obradu drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na strojevima za izradu sljubnica na drvenim elementima
primijeniti mjere zaštite pri radu na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
primijeniti mjere zaštite pri radu prilikom rukovanja pneumatskim pištoljima za izradu drvene ambalaže
primijeniti mjere zaštite pri radu na stolarskim tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje drvene građe
primijeniti mjere zaštite pri radu na proizvodnim linijama za dužinsko lijepljenje masivnog drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na prešama za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na prešama za savijanje masivnog drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na prešama za savijanje furnirskih otpresaka
primijeniti mjere zaštite pri radu na proizvodnim linijama za izradu drvene ambalaže
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na kružnim pilama za prepiljivanje drvene građe
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na blanjalicama i glodalicama za obradu drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na prešama za dužinsko lijepljenje masivnog drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na prešama za savijanje furnirskih otpresaka
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na prešama za savijanje masivnog drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na prešama za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na radnim mjestima za izradu drvene ambalaže
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na ravnalicama za obradu drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na stolarskim tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje drvene građe
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za izradu sljubnica na drvenim elementima
5.
Sortiranje i odlaganje drvnih sortimenata u sekundarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sortirati i odložiti iskoristivi drvni ostatak nastao krojenjem na stolarskim tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje
sortirati i odložiti iskrojene drvene elemente na stolarskim tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje po dimenzijama i klasi
sortirati i odložiti obrađene drvene elemente na blanjalicama i glodalicama za obradu drva po zadanim kriterijima
sortirati i odložiti obrađene drvene elemente na ravnalicama po zadanim kriterijima
sortirati i odložiti izbrušenu robu po zadanim kriterijima
sortirati i odložiti iskrojene drvene elemente na kružnim pilama za prepiljivanje po dimenzijama i klasi
sortirati i odložiti obrađene drvene elemente na strojevima za izradu sljubnica po zadanim kriterijima
sortirati i odložiti savijene drvene elemente po zadanim kriterijima
sortirati i odložiti drvenu ambalažu po zadanim kriterijima
sortirati i odložiti slijepljene drvene elemente i ploče od masivnog drva po zadanim kriterijima
sortirati i odložiti iskoristivi drvni ostatak nastao krojenjem na kružnim pilama za prepiljivanje
sortirati i odložiti savijene furnirske otpreske po zadanim kriterijima
6.
Pripremanje radnog mjesta i pregled sirovine
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti stroj u sekundarnoj obradi drva i drvnih materijala za radni zadatak
pripremiti za rad blanjalice i glodalice za obradu drva
pripremiti za rad ravnalice za obradu drva
opskrbiti radno mjesto potrebnim sirovinama i materijalima za rad prema uputama i radnom nalogu
pripremiti za rad kružne pile za prepiljivanje drvene građe
pripremiti za rad stolarske tračne pile i kružne pile za raspiljivanje drvene građe
pripremiti za rad strojeve za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
pripremiti za rad strojeve za izradu sljubnica
pripremiti za rad preše za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
pripremiti za rad proizvodne linije za dužinsko lijepljenje masivnog drva
pripremiti za rad proizvodnu liniju za izradu drvene ambalaže
pripremiti za rad preše za savijanje masivnog drva
pripremiti za rad preše za savijanje furnirskih otpresaka
7.
Rukovanje i upravljanje strojevima u sekundarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
rukovati jednolisnim i višelisnim kružnim pilama za raspiljivanje drvene građe na ispravan i odgovoran način
rukovati stolarskim tračnim pilama na ispravan i odgovoran način
rukovati ravnalicom za obradu drva na ispravan i odgovoran način
rukovati strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva na ispravan i odgovoran način
rukovati kružnim pilama za prepiljivanje drvene građe na ispravan i odgovoran način
samostalno rukovati glodalicama za obradu drva na ispravan i odgovoran način
rukovati debljačama na ispravan i odgovoran način
rukovati prešama za savijanje furnirskih otpresaka na ispravan i odgovoran način
samostalno rukovati pneumatskim pištoljima za izradu drvene ambalaže
postaviti parametre preša za savijanje furnirskih otpresaka
samostalno postaviti parametre preša za savijanje masivnog drva
postaviti parametre preša za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
samostalno postaviti parametre proizvodnih linija za dužinsko lijepljenje masivnog drva
samostalno postaviti parametre proizvodnih linija za izradu drvene ambalaže
rukovati prešama za savijanje masivnog drva na ispravan i odgovoran način
rukovati proizvodnim linijama za dužinsko lijepljenje masivnog drva na ispravan i odgovoran način
rukovati prešama za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva na ispravan i odgovoran način
rukovati strojevima za izradu sljubnica na drvenim elementima na ispravan i odgovoran način
samostalno upravljati proizvodnim linijama za izradu drvene ambalaže
ručno ili strojno nanositi ljepilo na sljubnice drvenih elemenata
8.
Komunikacija sa suradnicima u sekundarnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti blanjalica i glodalica za obradu drva
prijaviti nadređenom veće zastoje u radu stroja
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti kružnih pila za prepiljivanje drvene građe
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti ravnalice za obradu drva
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti strojeva za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti stolarskih tračnih pila i kružnih pila za raspiljivanje drvene građe
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti strojeva za izradu sljubnica na drvenim elementima
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti proizvodnih linija za dužinsko lijepljenje masivnog drva
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti preša za savijanje masivnog drva
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti pneumatskih pištolja za izradu drvene ambalaže
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti preša za savijanje furnirskih otpresaka
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti preša za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti proizvodnih linija za izradu drvene ambalaže
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Pripremanje i održavanje radnog mjesta u sekundarnoj obradi drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti stroj u sekundarnoj obradi drva i drvnih materijala za radni zadatak
pripremiti zaštitne naprave na stroju i sredstva osobne zaštite na radu
prijaviti nadređenom veće zastoje u radu stroja
održavati strojeve u sekundarnoj obradi drva čistim i sigurnim za rad
otkloniti manje zastoje u radu stroja
odvojiti i razvrstati drvne ostatke na odgovarajući način
odvojiti i razvrstati otpad na odgovarajući način
opskrbiti radno mjesto potrebnim sirovinama i materijalima za rad prema uputama i radnom nalogu
2.
Prepiljivanje drvene građe na kružnim pilama
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za prepiljivanje drvene građe
evidentirati iskrojenu robu na kružnim pilama za prepiljivanje po dimenzijama i klasi
evidentirati drvni ostatak nastao prilikom krojenja na kružnim pilama za prepiljivanje
evidentirati ulaz drvene građe za prepiljivanje
provjeriti ispravnost kružnih pila za prepiljivanje drvene građe, promijeniti list pile
samostalno promijeniti list pile na kružnim pilama za prepiljivanje drvene građe
primijeniti mjere zaštite pri radu na kružnim pilama za prepiljivanje drvene građe
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na kružnim pilama za prepiljivanje drvene građe
sortirati i odložiti iskrojene drvene elemente na kružnim pilama za prepiljivanje po dimenzijama i klasi
sortirati i odložiti iskoristivi drvni ostatak nastao krojenjem na kružnim pilama za prepiljivanje
pripremiti za rad kružne pile za prepiljivanje drvene građe
rukovati kružnim pilama za prepiljivanje drvene građe na ispravan i odgovoran način
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti kružnih pila za prepiljivanje drvene građe
3.
Raspiljivanje drvene građe na kružnim pilama i stolarskim tračnim pilama
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za raspiljivanje drvene građe
evidentirati iskrojenu robu na kružnim pilama za raspiljivanje po dimenzijama i klasi
evidentirati drvni ostatak nastao prilikom krojenja na tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje
evidentirati iskrojenu robu na tračnim pilama po dimenzijama
evidentirati ulaz drvene građe za raspiljivanje
provjeriti ispravnost stolarskih tračnih pila i kružnih pila za raspiljivanje drvene građe
promijeniti list pile na kružnim pilama za raspiljivanje drvene građe
samostalno promijeniti list pile na stolarskim tračnim pilama
primijeniti mjere zaštite pri radu na stolarskim tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje drvene građe
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na stolarskim tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje drvene građe
sortirati i odložiti iskoristivi drvni ostatak nastao krojenjem na stolarskim tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje
sortirati i odložiti iskrojene drvene elemente na stolarskim tračnim pilama i kružnim pilama za raspiljivanje po dimenzijama i klasi
pripremiti za rad stolarske tračne pile i kružne pile za raspiljivanje drvene građe
rukovati jednolisnim i višelisnim kružnim pilama za raspiljivanje drvene građe na ispravan i odgovoran način
rukovati stolarskim tračnim pilama na ispravan i odgovoran način
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti stolarskih tračnih pila i kružnih pila za raspiljivanje drvene građe
4.
Izrađivanje baznih ploha na drvenim elementima na ravnalicama za obradu drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za izrađivanje baznih ploha na drvenim elementima
evidentirati količinu drvenih elemenata koji će se obrađivati na ravnalici za obradu drva
provjeriti ispravnost ravnalice za obradu drva
promijeniti noževe na radnoj glavi ravnalice za obradu drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na ravnalici za obradu drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na ravnalicama za obradu drva
sortirati i odložiti obrađene drvene elemente na ravnalicama po zadanim kriterijima
pripremiti za rad ravnalice za obradu drva
rukovati ravnalicom za obradu drva na ispravan i odgovoran način
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti ravnalice za obradu drva
5.
Izrađivanje ravnih ploha i profila na drvenim elementima na blanjalicama i glodalicama za obradu drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti blanjalica i glodalica za obradu drva
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za izrađivanje ravnih ploha i profila na drvenim elementima
evidentirati količinu drvenih elemenata koji će se obrađivati na blanjalicama i glodalicama za obradu drva
provjeriti ispravnost blanjalica i glodalica za obradu drva
promijeniti noževe na radnoj glavi blanjalica za obradu drva
promijeniti rezne pločice na radnim glavama na glodalicama za obradu drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na blanjalicama i glodalicama za obradu drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na blanjalicama i glodalicama za obradu drva
sortirati i odložiti obrađene drvene elemente na blanjalicama i glodalicama za obradu drva po zadanim kriterijima
pripremiti za rad blanjalice i glodalice za obradu drva
samostalno rukovati glodalicama za obradu drva na ispravan i odgovoran način
rukovati debljačama na ispravan i odgovoran način
6.
Izrađivanje sljubnica na drvenim elementima za lijepljenje
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za izradu sljubnica
evidentirati količinu drvenih elemenata na kojima će se izrađivati sljubnica
provjeriti ispravnost strojeva za izradu sljubnica na drvenim elementima
primijeniti mjere zaštite pri radu na strojevima za izradu sljubnica na drvenim elementima
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za izradu sljubnica na drvenim elementima
sortirati i odložiti obrađene drvene elemente na strojevima za izradu sljubnica po zadanim kriterijima
pripremiti za rad strojeve za izradu sljubnica
rukovati strojevima za izradu sljubnica na drvenim elementima na ispravan i odgovoran način
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti strojeva za izradu sljubnica na drvenim elementima
7.
Lijepljenje drvenih elemenata
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za lijepljenje drvenih elemenata
evidentirati količinu drvenih obradaka koji će se lijepiti u elemente ili ploče
evidentirati količinu slijepljenih elemenata i ploča od masivnog drva
provjeriti ispravnost preša za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
provjeriti ispravnost proizvodnih linija za dužinsko lijepljenje masivnog drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na proizvodnim linijama za dužinsko lijepljenje masivnog drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na prešama za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na prešama za dužinsko lijepljenje masivnog drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na prešama za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
sortirati i odložiti slijepljene drvene elemente i ploče od masivnog drva po zadanim kriterijima
pripremiti za rad preše za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
pripremiti za rad proizvodne linije za dužinsko lijepljenje masivnog drva
postaviti parametre preša za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
samostalno postaviti parametre proizvodnih linija za dužinsko lijepljenje masivnog drva
rukovati proizvodnim linijama za dužinsko lijepljenje masivnog drva na ispravan i odgovoran način
rukovati prešama za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva na ispravan i odgovoran način
ručno ili strojno nanositi ljepilo na sljubnice drvenih elemenata
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti proizvodnih linija za dužinsko lijepljenje masivnog drva
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti preša za širinsko i debljinsko lijepljenje masivnog drva
8.
Grubo brušenje i kalibriranje drvenih elemenata i lijepljenih ploča od masivnog drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje
evidentirati radni učinak na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
provjeriti ispravnost strojeva za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
promijeniti brusne trake na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
sortirati i odložiti izbrušenu robu po zadanim kriterijima
pripremiti za rad strojeve za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
rukovati strojevima za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva na ispravan i odgovoran način
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti strojeva za grubo brušenje i kalibriranje masivnog drva
9.
Savijanje masivnog drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za savijanje masivnog drva
evidentirati radni učinak na prešama za savijanje masivnog drva
provjeriti ispravnost preša za savijanje masivnog drva
primijeniti mjere zaštite pri radu na prešama za savijanje masivnog drva
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na prešama za savijanje masivnog drva
sortirati i odložiti savijene drvene elemente po zadanim kriterijima
pripremiti za rad preše za savijanje masivnog drva
samostalno postaviti parametre preša za savijanje masivnog drva
rukovati prešama za savijanje masivnog drva na ispravan i odgovoran način
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti preša za savijanje masivnog drva
10.
Izrađivanje furnirskih otpresaka
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za rad na strojevima za izradu furnirskih otpresaka
evidentirati radni učinak na prešama za savijanje furnirskih otpresaka
provjeriti ispravnost preša za savijanje furnirskih otpresaka
primijeniti mjere zaštite pri radu na prešama za savijanje furnirskih otpresaka
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na prešama za savijanje furnirskih otpresaka
sortirati i odložiti savijene furnirske otpreske po zadanim kriterijima
pripremiti za rad preše za savijanje furnirskih otpresaka
rukovati prešama za savijanje furnirskih otpresaka na ispravan i odgovoran način
postaviti parametre preša za savijanje furnirskih otpresaka
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti preša za savijanje furnirskih otpresaka
11.
Izrađivanje drvene ambalaže
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti od nadređenih radni nalog i upute za izrađivanje drvene ambalaže
evidentirati količinu napravljene drvene ambalaže (paleta, euro paleta, sanduka i sl.)
evidentirati ulaz robe od koje će se izrađivati (drvena ambalaža palete, euro palete, sanduci i sl.)
provjeriti ispravnost pneumatskih pištolja za izradu drvene ambalaže
provjeriti ispravnost proizvodnih linija za izradu drvene ambalaže
primijeniti mjere zaštite pri radu prilikom rukovanja pneumatskim pištoljima za izradu drvene ambalaže
primijeniti mjere zaštite pri radu na proizvodnim linijama za izradu drvene ambalaže
primijeniti protokol gašenja požara i pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na radnim mjestima za izradu drvene ambalaže
sortirati i odložiti drvenu ambalažu po zadanim kriterijima
pripremiti za rad proizvodnu liniju za izradu drvene ambalaže
samostalno rukovati pneumatskim pištoljima za izradu drvene ambalaže
samostalno postaviti parametre proizvodnih linija za izradu drvene ambalaže
samostalno upravljati proizvodnim linijama za izradu drvene ambalaže
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti pneumatskih pištolja za izradu drvene ambalaže
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti proizvodnih linija za izradu drvene ambalaže
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Rukovatelj strojevima za sekundarnu obradu drva / Rukovateljica strojevima za sekundarnu obradu drva
Datum upisa
25.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća