Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Rukovatelj strojevima za finalnu obradu drva / Rukovateljica strojevima za finalnu obradu drva

Razina HKO
3
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

8240.38.3 rukovatelj/rukovateljica strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.752.7523 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu drva i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Rukovatelj / rukovateljica strojevima za finalnu obradu drva najčešće radi u pogonima finalne obrade u tvornicama namještaja, drvene galanterije i drvene građevinske stolarije.

Rukovatelj / rukovateljica strojevima za finalnu obradu drva samostalno ili u paru vrši fino prikraćivanje elemenata od drva i drvnih materijala na kružnim i tračnim pilama, izrađuje oblike i profile na blanjalicama te glodalicama za obradu drva. Obavlja poslove oblaganja drvnih ploha i rubova furnirom, folijama i rubnim materijalom. Vrši savijanje masivnog i uslojenog drva. Vrši bušenje i dubljenje elemenata i ploča od drva i drvnih materijala, brušenje i pripremu površina elemenata za završnu obradu bojanjem i lakiranjem, izvodi površinsku obradu bojanjem i lakiranjem te brušenjem i četkanjem lakirane površine.

Sastavlja i montira podsklopove i sklopove namještaja. Vodi evidenciju o ulasku i izlasku elemenata, podsklopova i sklopova. Evidentira stanje dovršenosti radnog naloga.

Rukovatelj / rukovateljica strojevima za finalnu obradu drva od nadređenih preuzima upute i radnu dokumentaciju i primjenjuje ih u radu. Uz nadzor nadređene osobe priprema  za rad strojeve u finalnoj obradi drva. Na strojevima postavlja zaštitne naprave, mijenja radni alat, provjerava ispravnost strojeva, izvještava nadređenog u slučaju uočenih nepravilnosti te održava strojeve čistim.

Uvjeti rada

Rukovatelji / rukovateljice strojevima za finalnu obradu drva obavljaju poslove, uglavnom, u zatvorenom ili poluzatvorenom prostoru s umjetnom rasvjetom.

Na većini radnih mjesta izloženi su povećanom utjecaju buke, vibracija i prašine kao i povećanoj opasnosti ozljeda od rotirajućih alata na strojevima.

Psihofizički zahtjevi kojima su izloženi su dugotrajno stajanje te dugotrajni i precizan koordinirani rad ruku, a prisutno je također i učestalo sagibanje.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Pripremanje radnog mjesta i pregled sirovina
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti stroj u sekundarnoj obradi drva i drvnih materijala za radni zadatak
pripremiti zaštitne naprave na stroju i sredstva osobne zaštite na radu
opskrbiti radno mjesto potrebnim sirovinama i materijalima za rad prema uputama i radnom nalogu
2.
Rukovanje i upravljanje strojevima u finalnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
proučiti radni nalog te primijeniti upute iz radne dokumentacije
rukovati kružnim i tračnim pilama za piljenje drvnih elemenata na ispravan i odgovoran način
rukovati blanjalicama i glodalicama za obradu drva na ispravan i odgovoran način
rukovati bušilicama i dubilicama za obradu drva
rukovati brusilicama i četkama za brušenje drva i drvnih materijala
samostalno rukovati strojevima za brušenje i četkanje lakiranih površina
rukovati tokarskim strojevima za obradu drva
rukovati čeparicom za izradu drvenih čepova
rukovati prešama za oblaganje površina drvnih ploča
samostalno rukovati strojem za oblaganje rubova
rukovati furnirskim škarama za krojenje furnira
rukovati strojevima za spajanje furnira
samostalno rukovati uređajem za nanos boja i lakova za drvo
podesiti parametre prešanja
nanositi furnir ili foliju na drvne ploče
samostalno nanositi ljepilo na drvnu ploču
sastaviti podsklopove i sklopove namještaja prema uputama za sastavljanje ili uzorku
3.
Osnovno održavanje strojeva u finalnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
održavati strojeve u finalnoj obradi drva čistim i urednim
samostalno otklanjati manje zastoje u radu
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja kružnih i tračnih pila za fino piljenje
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja za bušenje i dubljenje drva
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja za brušenje
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja za blanjanje i glodanje
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja (čeparica) za izradu drvenih čepova
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja za tokarenje
provjeriti ispravnost furnirskih škara za rezanje tj. krojenje furnira
provjeriti ispravnost stroja za spajanje furnira
zamijeniti radni alat na bušilicama i dubilicama za obradu drva
vizualno kontrolirati ispravnost stroja za oblaganje rubova
provjeriti ispravnost uređaja za prešanje
vizualno kontrolirati uređaje za nanos boja i lakova u površinskoj obradi drva
vizualno kontrolirati strojeve za brušenje i četkanje površine nakon lakiranja
4.
Radna dokumentacija i evidencija u finalnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati radni učinak na poslovima finog piljenja
evidentirati radni učinak na poslovima izrade profila na blanjalicama i glodalicama
evidentirati radni učinak na brusilicama
evidentirati radni učinak bušilicama i dubilicama
evidentirati radni učinak na tokarskom stroju
evidentirati radni učinak na poslovima izrade drvnih čepova
evidentirati radni učinak na strojevima za rezanje i spajanje furnira
evidentirati radni učinak na stroju za oblaganje rubova
evidentirati radni učinak pri nanošenju boja i lakova
evidentirati radni učinak pri brušenju i četkanju lakiranih površina
evidentirati radni učinak na prešama za oblaganje drvnih ploča
evidentirati radni učinak na sastavljanju i podsklopova i sklopova namještaja
5.
Sortiranje i odlaganje drvnih elemenata u finalnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odložiti izrađene elemente na čeparicama prema radnom nalogu
odložti profilirane drvne elemente prema radnom nalogu
odvojiti i razvrstati drvne ostatke na odgovarajući način
odvojiti i razvrstati otpad na odgovarajući način
odložiti iskrojene drvene elemente na kružnim i tračnim pilama prema radnom nalogu
odložiti drvne elemente obrađene na bušilicama i dubilicama prema radnom nalogu
odložiti gotove tokarene elemente prema radnom nalogu
odložiti skrojene listove furnira prema radnom nalogu
odložiti brušene i četkane elemente prema radnom nalogu
odložiti elemente nakon brušenja i četkanja lakiranih površina
odložiti elemente nakon nanošenja boja i lakova prema radnom nalogu
odložiti elemente nakon oblaganja ploha prema radnom nalogu
odložiti elemente nakon oblaganja rubova prema radnom nalogu
odložiti podsklopove, sklopove na predviđena mjesta prema radnom nalogu
6.
Kontrola točnosti i kvalitete obrade
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati točnost dimenzija ispiljenog elementa
kontrolirati točnosti dimenzija čepova
kontrolirati točnosti dimenzija izrađenih otvora i rupa na drvnim elementima
kontrolirati točnost dimenzija i oblika tokarenih obradaka
kontrolirati točnost dimenzija i oblika profiliranih drvnih elemenata
kontrolirati kvalitetu ruba obloženog rubnim materijalom
kontrolirati kvalitetu površina obloženih furnirom ili folijama
kontrolirati kvalitetu obrušenih lakiranih drvnih površina
kontrolirati kvalitetu obrušenih drvnih ploha
kontrolirati kvalitetu bojane/lakirane površine
kontrolirati točnost obrade spajanja furnira
kontrolirati kutnost i pravilan dosjed elemenata u podsklopu / sklopu
izvršiti kontrolu dimenzija obrađenog elementa
7.
Komunikacija sa suradnicima u finalnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti blanjalica i glodalica za obradu drva
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti bušilica i dubilica
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti kružne i tračne pile za rad
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti brusilica za rad
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju neispravnosti brusilica i četkarica za rad
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti čeparice
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti preša za rad
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti rada furnirskih škara
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti rada stroja za oblaganje rubova
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti uređaja za nanos boja i lakova
izvjestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti tokarskog stroja
preuzeti od nadređenih nalog i upute za fino piljenje
preuzeti od nadređenih nalog i upute za izradu drvnih čepova
preuzeti od nadređenih nalog i upute za izrađivanje otvora i rupa na drvnim elementima
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad na blanjalicama i glodalicama
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad na tokarskom stroju
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za brušenje i četkanje ravnih i zakrivljenih drvnih ploha
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za nanošenje boja i lakova
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za oblaganje površina drvnih ploča furnirom i folijama
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za oblaganje rubova drvnih ploča
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za rezanje i spajanje furnira
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za sastavljanje podsklopova i sklopova namještaja
preuzeti od nadređenih nalog i uputu za rad za brušenje i četkanje lakiranih površina
prijaviti nadređenom veće zastoje u radu stroja
8.
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša u finalnoj obradi drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
ispravno odložiti ostatke ljepila i otpadni materijal prema propisima zaštite okoliša
odložiti ostatke i otpadne materijale površinske obrade prema propisima zaštite okoliša
primijeniti mjere zaštite na radu na bušilicama i dubilicama
primijeniti mjere zaštite na radu na brusilicama
primijeniti mjere zaštite na radu kod brusilica i četkarica
primijeniti mjere zaštite na radu na blanjalicama i glodalicama
primijeniti mjere zaštite pri radu na kružnim i tračnim pilama za piljenje
primijeniti mjere zaštite na radu na čeparicama
primijeniti mjere zaštite na radu kod furnirskih škara
primijeniti mjere zaštite na radu na brusilicama i četkama za brušenje lakiranih površina
primijeniti mjere zaštite na radu na stolovima za sastavljanje sklopova i na korpus prešama
primijeniti mjere zaštite na radu na prešama za oblaganje drvnih ploča i elemenata
primijeniti mjere zaštite na radu na strojevima za oblaganje rubova drvnih ploča
primijeniti mjere zaštite na radu na uređajima za nanos boje i lakova na drvne površine
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na blanjalicama i glodalicama za obradu drvnih elemenata
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na brusilicama i četkama za brušenje površina drvnih elemenata
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na bušilicama i dubilicama za obradu drvnih elemenata
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na čeparicama
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na kružnim i tračnim pilama za piljenje drvenih elemenata
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na prešama za oblaganje drvnih ploha
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na strojevima za brušenje i četkanje lakiranih površina
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na strojevima za krojenje i spajanje furnira
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na strojevima za oblaganje rubova drvnih ploča
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na tokarilicama za obradu drvnih elemenata
primjeniti mjere zaštite na radu na tokarskim strojevima
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na uređajima za nanošenje boja i lakova za drvo
9.
Izmjena radnih alata na strojevima za finalnu obradu drva
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
promijeniti i odabrati list pile na kružnim i tračnim pilama za piljenje prema radnom nalogu
zamijeniti radni alat blanjalica i glodalica za obradu drva
zamijeniti radni alat brusilica
zamijeniti radni alat na tokarskim strojevima
promijeniti radne alate na čeparicama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Pripremanje i održavanje radnog mjesta u finalnoj obradi drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti stroj u sekundarnoj obradi drva i drvnih materijala za radni zadatak
pripremiti zaštitne naprave na stroju i sredstva osobne zaštite na radu
opskrbiti radno mjesto potrebnim sirovinama i materijalima za rad prema uputama i radnom nalogu
proučiti radni nalog te primijeniti upute iz radne dokumentacije
održavati strojeve u finalnoj obradi drva čistim i urednim
samostalno otklanjati manje zastoje u radu
odvojiti i razvrstati drvne ostatke na odgovarajući način
odvojiti i razvrstati otpad na odgovarajući način
prijaviti nadređenom veće zastoje u radu stroja
2.
Fino piljenje elemenata od drva i drvnih materijala na kružnim i tračnim pilama
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati kružnim i tračnim pilama za piljenje drvnih elemenata na ispravan i odgovoran način
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja kružnih i tračnih pila za fino piljenje
evidentirati radni učinak na poslovima finog piljenja
odložiti iskrojene drvene elemente na kružnim i tračnim pilama prema radnom nalogu
kontrolirati točnost dimenzija ispiljenog elementa
izvršiti kontrolu dimenzija obrađenog elementa
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti kružne i tračne pile za rad
preuzeti od nadređenih nalog i upute za fino piljenje
primijeniti mjere zaštite pri radu na kružnim i tračnim pilama za piljenje
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na kružnim i tračnim pilama za piljenje drvenih elemenata
promijeniti i odabrati list pile na kružnim i tračnim pilama za piljenje prema radnom nalogu
3.
Izrađivanje drvenih čepova
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati čeparicom za izradu drvenih čepova
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja (čeparica) za izradu drvenih čepova
evidentirati radni učinak na poslovima izrade drvnih čepova
odložiti izrađene elemente na čeparicama prema radnom nalogu
kontrolirati točnosti dimenzija čepova
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti čeparice
preuzeti od nadređenih nalog i upute za izradu drvnih čepova
primijeniti mjere zaštite na radu na čeparicama
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na čeparicama
promijeniti radne alate na čeparicama
4.
Izrađivanje oblika i profila na blanjalicama i glodalicama za obradu drva i drvnih materijala
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati blanjalicama i glodalicama za obradu drva na ispravan i odgovoran način
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja za blanjanje i glodanje
evidentirati radni učinak na poslovima izrade profila na blanjalicama i glodalicama
odložti profilirane drvne elemente prema radnom nalogu
kontrolirati točnost dimenzija i oblika profiliranih drvnih elemenata
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti blanjalica i glodalica za obradu drva
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad na blanjalicama i glodalicama
primijeniti mjere zaštite na radu na blanjalicama i glodalicama
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na blanjalicama i glodalicama za obradu drvnih elemenata
zamijeniti radni alat blanjalica i glodalica za obradu drva
5.
Izrađivanje otvora i rupa na drvnim elementima
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati bušilicama i dubilicama za obradu drva
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja za bušenje i dubljenje drva
zamijeniti radni alat na bušilicama i dubilicama za obradu drva
evidentirati radni učinak bušilicama i dubilicama
odložiti drvne elemente obrađene na bušilicama i dubilicama prema radnom nalogu
kontrolirati točnosti dimenzija izrađenih otvora i rupa na drvnim elementima
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti bušilica i dubilica
preuzeti od nadređenih nalog i upute za izrađivanje otvora i rupa na drvnim elementima
primijeniti mjere zaštite na radu na bušilicama i dubilicama
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na bušilicama i dubilicama za obradu drvnih elemenata
6.
Tokarenje elemenata od drva
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati tokarskim strojevima za obradu drva
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja za tokarenje
evidentirati radni učinak na tokarskom stroju
odložiti gotove tokarene elemente prema radnom nalogu
kontrolirati točnost dimenzija i oblika tokarenih obradaka
izvjestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti tokarskog stroja
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad na tokarskom stroju
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na tokarilicama za obradu drvnih elemenata
primjeniti mjere zaštite na radu na tokarskim strojevima
zamijeniti radni alat na tokarskim strojevima
7.
Brušenje i četkanje ravnih i zakrivljenih (profiliranih) drvnih ploha
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati brusilicama i četkama za brušenje drva i drvnih materijala
provjeriti ispravnost radnog alata i radnog stroja za brušenje
evidentirati radni učinak na brusilicama
odložiti brušene i četkane elemente prema radnom nalogu
kontrolirati kvalitetu obrušenih drvnih ploha
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti brusilica za rad
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za brušenje i četkanje ravnih i zakrivljenih drvnih ploha
primijeniti mjere zaštite na radu na brusilicama
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na brusilicama i četkama za brušenje površina drvnih elemenata
zamijeniti radni alat brusilica
8.
Rezanje i spajanje furnira
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati furnirskim škarama za krojenje furnira
rukovati strojevima za spajanje furnira
provjeriti ispravnost furnirskih škara za rezanje tj. krojenje furnira
provjeriti ispravnost stroja za spajanje furnira
evidentirati radni učinak na strojevima za rezanje i spajanje furnira
odložiti skrojene listove furnira prema radnom nalogu
kontrolirati točnost obrade spajanja furnira
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti rada furnirskih škara
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za rezanje i spajanje furnira
primijeniti mjere zaštite na radu kod furnirskih škara
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na strojevima za krojenje i spajanje furnira
9.
Oblaganje površina drvnih ploča furnirom i folijama
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati prešama za oblaganje površina drvnih ploča
podesiti parametre prešanja
nanositi furnir ili foliju na drvne ploče
samostalno nanositi ljepilo na drvnu ploču
provjeriti ispravnost uređaja za prešanje
evidentirati radni učinak na prešama za oblaganje drvnih ploča
odložiti elemente nakon oblaganja ploha prema radnom nalogu
kontrolirati kvalitetu površina obloženih furnirom ili folijama
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti preša za rad
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za oblaganje površina drvnih ploča furnirom i folijama
ispravno odložiti ostatke ljepila i otpadni materijal prema propisima zaštite okoliša
primijeniti mjere zaštite na radu na prešama za oblaganje drvnih ploča i elemenata
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na prešama za oblaganje drvnih ploha
10.
Oblaganje rubova drvnih ploča
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
samostalno rukovati strojem za oblaganje rubova
vizualno kontrolirati ispravnost stroja za oblaganje rubova
evidentirati radni učinak na stroju za oblaganje rubova
odložiti elemente nakon oblaganja rubova prema radnom nalogu
kontrolirati kvalitetu ruba obloženog rubnim materijalom
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti rada stroja za oblaganje rubova
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za oblaganje rubova drvnih ploča
ispravno odložiti ostatke ljepila i otpadni materijal prema propisima zaštite okoliša
primijeniti mjere zaštite na radu na strojevima za oblaganje rubova drvnih ploča
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na strojevima za oblaganje rubova drvnih ploča
11.
Sastavljanje podsklopova i sklopova namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sastaviti podsklopove i sklopove namještaja prema uputama za sastavljanje ili uzorku
evidentirati radni učinak na sastavljanju i podsklopova i sklopova namještaja
odložiti podsklopove, sklopove na predviđena mjesta prema radnom nalogu
kontrolirati kutnost i pravilan dosjed elemenata u podsklopu / sklopu
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za sastavljanje podsklopova i sklopova namještaja
primijeniti mjere zaštite na radu na stolovima za sastavljanje sklopova i na korpus prešama
12.
Nanošenje boja i lakova na drvne površine
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
samostalno rukovati uređajem za nanos boja i lakova za drvo
vizualno kontrolirati uređaje za nanos boja i lakova u površinskoj obradi drva
evidentirati radni učinak pri nanošenju boja i lakova
odložiti elemente nakon nanošenja boja i lakova prema radnom nalogu
kontrolirati kvalitetu bojane/lakirane površine
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju uočavanja neispravnosti uređaja za nanos boja i lakova
preuzeti od nadređenih nalog i upute za rad za nanošenje boja i lakova
odložiti ostatke i otpadne materijale površinske obrade prema propisima zaštite okoliša
primijeniti mjere zaštite na radu na uređajima za nanos boje i lakova na drvne površine
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na uređajima za nanošenje boja i lakova za drvo
13.
Brušenje i četkanje lakiranih površina
Datum evidencije u Registar HKO
25.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
samostalno rukovati strojevima za brušenje i četkanje lakiranih površina
vizualno kontrolirati strojeve za brušenje i četkanje površine nakon lakiranja
evidentirati radni učinak pri brušenju i četkanju lakiranih površina
odložiti elemente nakon brušenja i četkanja lakiranih površina
kontrolirati kvalitetu obrušenih lakiranih drvnih površina
izvijestiti odgovornu osobu u slučaju neispravnosti brusilica i četkarica za rad
preuzeti od nadređenih nalog i uputu za rad za brušenje i četkanje lakiranih površina
primijeniti mjere zaštite na radu kod brusilica i četkarica
primijeniti mjere zaštite na radu na brusilicama i četkama za brušenje lakiranih površina
primijeniti protokol pružanja prve pomoći ili gašenja požara u slučaju nezgode ili požara na strojevima za brušenje i četkanje lakiranih površina
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Rukovatelj strojevima za finalnu obradu drva / Rukovateljica strojevima za finalnu obradu drva
Datum upisa
25.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća