Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Strojarski tehničar/Strojarska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3115.91.4 Strojarski tehničar/strojarska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3115 Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Strojarski tehničar upravlja strojevima i proizvodnim procesima u kojima se obrađuju tehnički materijali te razrađuje tehnološke postupke strojnih i ručnih obrada odvajanjem čestica, obrada spajanjem, deformacijom i lijevanjem, toplinskih obrada, površinske zaštite, montaže i održavanja strojeva i uređaja. Strojarski tehničar upravlja i sustavima za dobivanje energije iz obnovljivih izvora. Uz standardni alat, pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo, koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna, ručnog crtanja, crtanja pomoću računala, ručnog i automatskog programiranja. Pruža usluge izrade nacrta i tehničke dokumentacije pomoću specijaliziranih računalnih programa, izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te kontrolira proizvode. U radu koristi alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, te računalo i numerički upravljane strojeve. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva, u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu.

Uvjeti rada

Strojarski tehničar većinom radi u uredskim, zatvorenim i uređenim radnim prostorima, normalne temperature, samostalno i (ili) timski a ponekad u pogonskim uvjetima. Karakteristike radnih prostora su raznolike (vanjski uvjeti, zatvoreni prostori, umjetno svjetlo, od minimalne do visoke buke i različitih uvjeta mikroklime, vibracija ). Posao se može obavljati u smjenama i može uključivati dugotrajno sjedenje za računalom. U pogonu je povremeno izložen buci, prašini, vlazi, radu na visini i u radnim jamama. Dok radi u pogonu postoji manja opasnost od ozljeđivana. Mogući rad u smjenama. Zbog pretežno rada na računalu moguće kontraindikacije u radu su: oštećena funkcija vida,te mišićno-skeletnih poremećaja u području šake, lakta i vratne kralježnice. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha, oštećenja mišićno-koštanog sustava (ruku, nogu i kralježnice), spuštena stopala, znatno znojenje ruku, kronični ekcem ruku, kao i sklonost alergijama.

Skupovi kompetencija (13)
1.
Održavanje složenih tehničkih sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvesti postupke preventivnog održavanja
dijagnosticirati kvarove
ispitati sustave
puštati sustave u rad
kontrolirati rad strojeva i uređaja
provjeriti uvjete rada energetskih sustava
pratiti utjecaj parametara na rad sustava
pratiti proces proizvodnje
2.
Programiranje i izrada strojnih dijelova i proizvoda na numerički upravljanim alatnim strojevima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi program za numerički upravljane alatne strojeve i simulirati proces izradbe
odrediti režime rada
izraditi probni strojni dio na numerički upravljanom alatnom stroju
3.
Upravljanje radom energetskog sustava
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
otkloniti jednostavnije kvarove stroja, postrojenja i opreme
razraditi tehnološku dokumentaciju za energetske sustave
4.
Funkcionalno spajanje elemenata automatizacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
programirati robotiziranu ruku
primijeniti PLC u proizvodnom procesu
razraditi pneumatske i hidrauličke sheme i sklopove upravljanja
upravljati radom hidrauličkih i pneumatskih sustava
5.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi kalkulaciju cijene proizvoda
izraditi komercijalne dokumente
primijeniti komunikacijske tehnologije
komunicirati poslovno
6.
Zaštita na radu, održavanje čistoće okoliša i radnog mjesta
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti propise i sredstva za zaštitu na radu
primijeniti propise i sredstva za zaštitu od požara
primijeniti propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada
7.
Podizanje energetske učinkovitosti
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razraditi tehnološki postupak montaže solarnih toplinskih sustava i dizalica topline (toplinskih pumpi)
provjeriti sustave za dobivanje energije iz obnovljivih izvora
8.
Analiziranje i planiranje elemenata i podloga potrebnih za konstruiranje i razradu tehnološkog procesa
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti norme pri odabiru elemenata strojeva
odabrati tehničke materijale prema zadanim uvjetima
koristiti odabrane parametre u tehnološkom postupku
odrediti tehnološke uvjete
opisati djelovanje opterećenja na elemente i konstrukcije
9.
Razrađivanje konstrukcijske, tehnološke i ostale potrebne proizvodne dokumentacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razraditi tehničku dokumentaciju elemenata i sklopova
razraditi tehnološki postupak strojne i ručne obrade odvajanjem čestica, obrade spajanjem, deformacijom i lijevanjem
razraditi tehnološki postupak toplinske obrade i površinske zaštite
razraditi tehnološki postupak montaže strojeva i uređaja
razraditi tehnološki postupak montaže solarnih toplinskih sustava i dizalica topline (toplinskih pumpi)
10.
Provjeravanje funkcionalnosti energetskih izvora
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti stroj i opremu za odabrani postupak
provjeriti stanje pneumatskih i hidrauličkih pogonskih, upravljačkih, regulacijskih i radnih elemenata sustava
provjeriti stanje sustava za proizvodnju i pretvorbu toplinske energije
provjeriti električne i elektroničke komponente i uređaje u energetskim sustavima
izvesti tehničku (materijalnu) pripremu proizvodnje
izvesti tehnološku pripremu proizvodnje
11.
Razrađivanje konstrukcijske, tehnološke i ostale tehničke dokumentacije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti norme pri izradbi tehničkih crteža
izraditi tehničku skicu
oblikovati jednostavnije strojne dijelove, alate i naprave
izraditi tehnički crtež primjenom računala
unijeti izvedene promjene u dokumentaciju
izraditi sigurnosne kopije te ispisivati programe
odabrati standardne jednostavnije strojne dijelove
12.
Provjeravanje kvalitete roba i usluga prema zadanim standardima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
mjeriti fizikalne veličine
mjeriti i kontrolirati poluproizvode i proizvode
kontrolirati svojstva tehničkih materijala
13.
Nadziranje rada obnovljivih izvora energije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati fotonaponske i toplinske solarne sustave
kontrolirati sustave geotermalnih izvora energije i dizalica topline
kontrolirati sustave malih vjetroelektrana
kontrolirati sustave malih hidroelektrana
kontrolirati sustave bioelektrana
kontrolirati sustave gorivnih ćelija
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Analiziranje i planiranje parametara potrebnih za konstruiranje
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
opisati djelovanje opterećenja na elemente i konstrukcije
primijeniti norme pri izradbi tehničkih crteža
primijeniti norme pri odabiru elemenata strojeva
izraditi tehničku skicu
2.
Izrađivanje konstrukcijske, tehnološke i ostale tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi tehnički crtež primjenom računala
razraditi tehničku dokumentaciju elemenata i sklopova
oblikovati jednostavnije strojne dijelove, alate i naprave
razraditi tehnološki postupak strojne i ručne obrade odvajanjem čestica, obrade spajanjem, deformacijom i lijevanjem
razraditi tehnološki postupak toplinske obrade i površinske zaštite
razraditi tehnološki postupak montaže strojeva i uređaja
razraditi tehnološki postupak montaže solarnih toplinskih sustava i dizalica topline (toplinskih pumpi)
3.
Tehničko pripremanje proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvesti tehničku (materijalnu) pripremu proizvodnje
izvesti tehnološku pripremu proizvodnje
pripremiti stroj i opremu za odabrani postupak
4.
Ažuriranje tehničke i tehnološke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
unijeti izvedene promjene u dokumentaciju
izraditi sigurnosne kopije te ispisivati programe
5.
Određivanje parametara potrebnih za izradbu tehnološkog postupka
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odrediti tehnološke uvjete
odabrati tehničke materijale prema zadanim uvjetima
odabrati standardne jednostavnije strojne dijelove
koristiti odabrane parametre u tehnološkom postupku
6.
Analiziranje parametara potrebnih za tijek proizvodnog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeriti uvjete rada energetskih sustava
pratiti utjecaj parametara na rad sustava
pratiti proces proizvodnje
7.
Održavanje strojeva i opreme
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvesti postupke preventivnog održavanja
dijagnosticirati kvarove
ispitati sustave
puštati sustave u rad
kontrolirati rad strojeva i uređaja
8.
Provjeravanje ispravnosti energetskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeriti stanje pneumatskih i hidrauličkih pogonskih, upravljačkih, regulacijskih i radnih elemenata sustava
provjeriti stanje sustava za proizvodnju i pretvorbu toplinske energije
provjeriti električne i elektroničke komponente i uređaje u energetskim sustavima
provjeriti sustave za dobivanje energije iz obnovljivih izvora
9.
Programiranje i izrađivanje strojnih dijelova i proizvoda na numerički upravljanim alatnim strojevima
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi program za numerički upravljane alatne strojeve i simulirati proces izradbe
odrediti režime rada
izraditi probni strojni dio na numerički upravljanom alatnom stroju
otkloniti jednostavnije kvarove stroja, postrojenja i opreme
10.
Upravljanje radom automatiziranih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razraditi tehnološku dokumentaciju za energetske sustave
razraditi pneumatske i hidrauličke sheme i sklopove upravljanja
upravljati radom hidrauličkih i pneumatskih sustava
programirati robotiziranu ruku
primijeniti PLC u proizvodnom procesu
11.
Poslovno komuniciranje i komercijalni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi kalkulaciju cijene proizvoda
izraditi komercijalne dokumente
primijeniti informacijsko komunikacijsku tehnologiju u dimnjačarskim uslugama (IKT)
komunicirati poslovno
12.
Provođenje mjerenja i ispitivanja
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
mjeriti fizikalne veličine
mjeriti i kontrolirati poluproizvode i proizvode
kontrolirati svojstva tehničkih materijala
13.
Skrbljenje za ljude i okoliš
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti propise i sredstva za zaštitu na radu
primijeniti propise i sredstva za zaštitu od požara
primijeniti propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada
14.
Nadziranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razraditi tehnološki postupak montaže solarnih toplinskih sustava i dizalica topline (toplinskih pumpi)
kontrolirati fotonaponske i toplinske solarne sustave
kontrolirati sustave geotermalnih izvora energije i dizalica topline
kontrolirati sustave malih vjetroelektrana
kontrolirati sustave malih hidroelektrana
kontrolirati sustave bioelektrana
kontrolirati sustave gorivnih ćelija
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Strojarski tehničar/Strojarska tehničarka
Datum upisa
12.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća