Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Voditelj domaćinstva smještajnog objekta /Voditeljica domaćinstva smještajnog objekta

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Turizam
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

5121.12.4 Hotelska domaćica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.51.515.5152 Domaćini/domaćice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Voditelji domaćinstva smještajnog objekta/ voditeljice domaćinstva smještajnog objekta mogu raditi u hotelima, motelima, apartmanima, kampovima, vlakovima, brodovima i ostalim objektima za smještaj i boravak gostiju.  Zaduženi su za organizaciju, koordinaciju i nadzor rada odjela domaćinstva smještajnog objekta. Posao uključuje organiziranje, koordiniranje i praćenje rada osoblja domaćinstva, brigu o potrebnoj opremi i sredstvima za rad te potrošnim materijalima za odjel domaćinstva. Surađuju s ostalim odjelima objekta prvenstveno s odjelom recepcije i rezervacija, praonicom rublja i drugim odjelima po potrebi. Od njih se očekuje da svoj posao obave na način da osiguraju visoku razinu urednosti i čistoće objekta u cilju osiguravanja visoke razine usluge prema gostima, u skladu sa zahtjevima kvalitete te sukladno standardnim operativnim postupcima.

Posao zahtijeva izražene organizacijske i komunikacijske vještine, vještine vođenja i upravljanja, vještinu upravljanja vremenom, motiviranja i usmjeravanja osoblja te vještinu davanja uputa i naloga, raspoređivanja i delegiranja poslova i zadataka. Osim toga, posao zahtijeva proaktivnost, strpljivost i uljudnost u komunikaciji, vještinu građenja dobrih odnosa s osobljem i gostima te uslužnost, gostoljubivost i smirenost

Uvjeti rada

Posao voditelja domaćinstva smještajnog objekta/ voditeljice domaćinstva smještajnog objekta obavlja se uglavnom  u zatvorenim prostorima sobne temperature i vlažnosti zraka. Posao često uključuje  rad u smjenama, vikendom i praznicima. Posao zahtijeva opću spretnost, brzinu i okretnost te organiziranost. Često je sezonsko zapošljavanje.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Poslovanje domaćinstva smještajnog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Objasniti ulogu i značaj domaćinstva u smještajnom objektu
Uvažavati organizaciju i elemente domaćinstva smještajnog objekta kod organiziranja rada
Razlikovati organizacijske strukture smještajnih objekata
Izraditi plan održavanja i čišćenja zajedničkih prostorija i većih zahvata u smještajnom objektu / objektima
Samostalno planirati materijal, sredstva za rad i opremu domaćinstva
Planirati količinu radne odjeće i ostalog sitnog inventara domaćinstva
Planirati potrebnu količinu opremu i sredstva za čišćenje
Razlikovati funkcionalnost opreme za rad potrebne u odjelu domaćinstva smještajnog objekta
Planirati servisiranje i održavanje opreme za rad i zamjenu dotrajale opreme u domaćinstvu
Proračunati količine potrebnih sredstava i opreme za čišćenje domaćinstva smještajnog objekta
Predvidjeti potrebne količine potrošnog materijala smještajnih jedinica i ostalih prostora objekta
Voditi evidenciju utrošenog i potrebnog materijala i opreme za rad iz djelokruga rada odjela domaćinstva
Voditi evidenciju izgubljeno / nađeno u prostorima smještajnog objekta
Služiti se računalnim programima za vođenje evidencija
Koordinirati rad s drugim odjelima objekta recepcijom i pomoćnim službama
Primijeniti zakonske propise vezane uz privatnost gostiju
Organizirati dobivanje tražene usluge za gosta iz nadležnosti domaćinstva
Voditi evidenciju o stanju soba i ostalih prostora objekta
2.
Upravljanje i rukovođenje u domaćinstvu smještajnog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati raspored rada (dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji) prema potrebama domaćinstva smještajnog objekta
Dodijeliti zadatke osoblju smještajnog objekta
Rasporediti osoblje ovisno o potrebama smještajnog objekta
Planirati zapošljavanje osoblja prema dinamici rada smještajnog objekta
Samostalno koordinirati osoblje i resurse domaćinstva
Pratiti izvršenje dodijeljenih zadataka osoblju domaćinstva
Voditi evidencije o prisutnosti na poslu, korištenju dnevnih, tjednih, mjesečnih i godišnjih odmora osoblja domaćinstva.
Utvrditi potrebe za osposobljavanjem i / ili usavršavanjem kod zaposlenika domaćinstva
Voditi evidencije o osposobljavanjima i usavršavanjima zaposlenika iz svog djelokruga rada
Koristiti tehnike motiviranja za rad zaposlenika domaćinstva
3.
Poslovna komunikacija i bonton u domaćinstvu smještajnog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju i poslovni bonton u komunikaciji s osobljem domaćinstva
Odgovoriti na zahtjev gosta na materinjem i barem 2 strana jezika
Primjereno reagirati u mogućim konfliktnim situacijama s gostima
4.
Standardi rada, higijena i zaštita na radu u smještajnom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti protokole u slučaju izvanrednih i /ili opasnih situacija
Uputiti zaposlenike domaćinstva u korištenje standardnih operativnih postupaka u radu domaćinstva
Dogovoriti edukaciju osoblja o korištenju sredstava za čišćenje i drugih potencijalno opasnih sredstava
Pribaviti zaštitnu opremu za zaposlenike domaćinstva
Kontrolirati korištenje zaštitne odjeće i obuće kod zaposlenika domaćinstva
Primjeniti zaštitu na radu relevantnu za domaćinstvo
Kontrolirati primjenu mjera zaštite na radu kod zaposlenika domaćinstva
Kontrolirati provođenje standardnih operativnih postupaka u domaćinstvu smještajnog objekta
Organizirati provođenje rada na siguran način u domaćinstvu smještajnog objekta
Koristiti propisane protokole pri iznimnim situacijama i zahtjevima gostiju
Organizirati ispunjavanje standarda čistoće i održavanja higijene u svim dijelovima objekta
Provoditi urednost i održavanje higijene u svim dijelovima objekta primjerenom kontrolom svih dijelova objekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Organiziranje rada domaćinstva u smještajnom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Objasniti ulogu i značaj domaćinstva u smještajnom objektu
Uvažavati organizaciju i elemente domaćinstva smještajnog objekta kod organiziranja rada
Razlikovati organizacijske strukture smještajnih objekata
Izraditi plan održavanja i čišćenja zajedničkih prostorija i većih zahvata u smještajnom objektu / objektima
Organizirati raspored rada (dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji) prema potrebama domaćinstva smještajnog objekta
Planirati zapošljavanje osoblja prema dinamici rada smještajnog objekta
2.
Planiranje sredstava za rad i opreme domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Samostalno planirati materijal, sredstva za rad i opremu domaćinstva
Planirati količinu radne odjeće i ostalog sitnog inventara domaćinstva
Planirati potrebnu količinu opremu i sredstva za čišćenje
3.
Sudjelovati u planiranju održavanja i servisiranja opreme domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razlikovati funkcionalnost opreme za rad potrebne u odjelu domaćinstva smještajnog objekta
Planirati servisiranje i održavanje opreme za rad i zamjenu dotrajale opreme u domaćinstvu
4.
Sudjelovanje u pribavljanju potrošnog materijala i opreme za odjel domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Proračunati količine potrebnih sredstava i opreme za čišćenje domaćinstva smještajnog objekta
Predvidjeti potrebne količine potrošnog materijala smještajnih jedinica i ostalih prostora objekta
Voditi evidenciju utrošenog i potrebnog materijala i opreme za rad iz djelokruga rada odjela domaćinstva
5.
Koordiniranje, praćenje, motiviranje i osposobljavanje osoblja domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Dodijeliti zadatke osoblju smještajnog objekta
Rasporediti osoblje ovisno o potrebama smještajnog objekta
Samostalno koordinirati osoblje i resurse domaćinstva
Pratiti izvršenje dodijeljenih zadataka osoblju domaćinstva
Voditi evidencije o prisutnosti na poslu, korištenju dnevnih, tjednih, mjesečnih i godišnjih odmora osoblja domaćinstva.
Utvrditi potrebe za osposobljavanjem i / ili usavršavanjem kod zaposlenika domaćinstva
Voditi evidencije o osposobljavanjima i usavršavanjima zaposlenika iz svog djelokruga rada
Koristiti tehnike motiviranja za rad zaposlenika domaćinstva
Koristiti usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju i poslovni bonton u komunikaciji s osobljem domaćinstva
6.
Praćenje zauzetosti i stanja smještajnih jedinica i ostalih prostora objekta prema dobivenim evidencijama
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi evidenciju izgubljeno / nađeno u prostorima smještajnog objekta
Služiti se računalnim programima za vođenje evidencija
Voditi evidenciju o stanju soba i ostalih prostora objekta
7.
Osiguravanje pravovremenog reagiranja na zahtjeve gostiju iz domene domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koordinirati rad s drugim odjelima objekta recepcijom i pomoćnim službama
Primijeniti zakonske propise vezane uz privatnost gostiju
Organizirati dobivanje tražene usluge za gosta iz nadležnosti domaćinstva
Odgovoriti na zahtjev gosta na materinjem i barem 2 strana jezika
Primjereno reagirati u mogućim konfliktnim situacijama s gostima
Koristiti propisane protokole pri iznimnim situacijama i zahtjevima gostiju
8.
Održavanje postavljenih standarda čistoće i održavanja higijene u svim dijelovima objekta
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Kontrolirati provođenje standardnih operativnih postupaka u domaćinstvu smještajnog objekta
Organizirati ispunjavanje standarda čistoće i održavanja higijene u svim dijelovima objekta
Provoditi urednost i održavanje higijene u svim dijelovima objekta primjerenom kontrolom svih dijelova objekta
9.
Osiguravanje primjene zaštite na radu i provođenja rada na siguran način kod zaposlenika domaćinstva smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koristiti protokole u slučaju izvanrednih i /ili opasnih situacija
Uputiti zaposlenike domaćinstva u korištenje standardnih operativnih postupaka u radu domaćinstva
Dogovoriti edukaciju osoblja o korištenju sredstava za čišćenje i drugih potencijalno opasnih sredstava
Pribaviti zaštitnu opremu za zaposlenike domaćinstva
Kontrolirati korištenje zaštitne odjeće i obuće kod zaposlenika domaćinstva
Primjeniti zaštitu na radu relevantnu za domaćinstvo
Kontrolirati primjenu mjera zaštite na radu kod zaposlenika domaćinstva
Organizirati provođenje rada na siguran način u domaćinstvu smještajnog objekta
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj domaćinstva smještajnog objekta /Voditeljica domaćinstva smještajnog objekta
Predlagatelj
Datum upisa
12.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje