Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Laboratorijski tehničar za tekstil i kožu / Laboratorijska tehničarka za tekstil i kožu

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.47.4 Tekstilnokemijski tehničar/tekstilnokemijska tehničarka

8264.17.3 kemijski čistač/kemijska čistačica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Laboratorijski tehničar za tekstil i kožu/ Laboratorijska tehničarka za tekstil i kožu, provodi ispitivanja mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava modnog i funkcionalnog tekstila, sudjeluje u oplemenjivanju tekstila dajući mu nova estetska i funkcionalna svojstva. Poznaje i primjenjuje suvremene metode tiska na tekstilne proizvode, materijale i kožu. Profesionalno njeguje modni i funkcionalni tekstil i kožu, savjetuje potrošače u odabiru primjerenih postupaka njege, primjenjuje ekološka sredstva za njegu, te doprinosi smanjuju ekološkog otiska, time i zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Stečenim kompetencijama stručna je za rad u laboratorijima za ispitivanje proizvoda od tekstila i kože, ali i laboratorijima u kojima su potrebna znanja i vještine vezane uz tekstil, kožu i opremu, kemijskim čistionicama i praonicama proizvoda izrađenih od tekstila i kože, malim samostalnim tvrtkama i modnim studijima za tisak, bojadisanje i sl., trgovinama s proizvodima od tekstila i kože, sredstava za doradu i njegu proizvoda, ali i tvrtkama koje svoju djelatnost provode u području zbrinjavanja, razvrstavanja i recikliranja otpada od tekstila i kože.

Uvjeti rada

Laboratorijski tehničar za ispitivanje i njegu tekstila i kože / laboratorijska tehničarka za ispitivanje i njegu tekstila i kože radi u laboratoriju, obrtničkim radionicama ili industrijskim pogonima. Ovisno o radnom mjestu posao obavlja u zatvorenom prostoru, pod dnevnim ili umjetnim svjetlom uz moguće prisustvo kemijskih i fizikalnih štetnosti, psiho-fizičkih napora, te  obaveznu uporabu osobne zaštitne opreme.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Pripreme za oplemenjivanje i njegu proizvoda od tekstila i kože
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti razvoj postupaka u području ispitivanja i njege kože
koristiti STEM načela u ispitivanju, njezi i zbrinjavanju kože
primjeniti nove materijale i sredstva za njegu kože u postojećim uvjetima
primijeniti metode i sredstava njege predmeta kulturne baštine od tekstila i kože
pratiti razvoj postupaka u području ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
primjeniti nove materijale i sredstva za oplemenjivanje i njeguu postojećim uvjetima
koristiti STEM načela u ispitivanju, oplemenjivanju, njezi i zbrinjavanju tekstila
pratiti kolorističke trendove u području tekstila i kože
primijeniti odgovarajuće postupke ispitivanja, oplemenjivanja i njege novih materijala poboljšanih svojstava za posebne namjene
analizirati rezultate ispitivanja, oplemenjivanja i njege novih materijala poboljšanih svojstava i specijalnih namjena
2.
Organizacija i provedba ispitivanje svojstava proizvoda od tekstila i kože
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti kratkoročni plan organizacije rada ispitivanja i njege kože
primijeniti nova sredstva u ispitivanju i njezi kože
odabrati odgovarajuće postupke ispitivanja i njege kože
procijeniti odabir odgovarajućih postupaka ispitivanja i njege kože, ovisno o svojstvima materijala i sredstava za obradu
voditi brigu o ispravnosti rada uređaja, strojeva i opreme u laboratoriju za ispitivanje tekstila i kože
pripremiti kratkoročni plan organizacije rada ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
odabrati odgovarajuće postupke ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
pripremiti radno mjesto za funkcionalan, učinkovit i siguran rad u ispitivanju, oplemenjivanju i njezi tekstila i kože
razlikovati tekstilne i kožne materijale prema porijeklu, sirovinskom sastavu, svojstvima i mogućnostima primjene
ocijeniti i povezati svojstva proizvoda na temelju rezultata ispitivanja
označiti sirovinski sastav i postupke održavanja tekstila i kože primjenom simbola za označavanje
primijeniti nova sredstva u ispitivanju, oplemenjivanju i njezi tekstila
provesti ispitivanja mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava tekstila i kože
ispitati nove materijale poboljšanih svojstava i specijalnih namjena
kontrolirati ulaznu kvalitetu tekstila i kože
ispitati karakteristike tekstilnih materijala za posebne (tehničke) namjene (medicinskog, tehničkog i dr.)
procijeniti odabir odgovarajućih postupaka ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila, ovisno o svojstvima materijala i sredstava za obradu
prirediti rezultate ispitivanja korištenjem obrazaca u tiskanom i digitalnom obliku
3.
Trendovi u dizajniranju uzoraka za bojadisanje i tisak tekstila i kože
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti radno mjesto za funkcionalan, učinkovit i siguran rad na oplemenjivanju tekstila
prirediti kemijska sredstva potrebna za provedbu ispitivanja funkcionalnih svojstava tekstila i kože
primijeniti principe bojadisanja i tiska tekstila i kože
pripremiti postupak bojadisanja i tiska na proizvodima od tekstila i kože prema izrađenom dizajnu
primijeniti odgovarajuću tehniku i postupak bojadisanja i tiska tekstila i kože
provoditi procese oplemenjivanja tekstila u laboratorijskim uvjetima u svrhu provedbe ispitivanja svojstava
primijeniti metode i sredstva za oplemenjivanje i njegu predmeta kulturne baštine bojadisanih i tiskanih proizvoda od tekstila.
kontrolirati sredstva za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila i kože u skladu s zakonskim propisima o štetnosti kemikalija
4.
Postupci njege modnog i funkcionalnog tekstila i kože
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti tehnološke postupke kemijskog čišćenja kožnih proizvoda
predobraditi (deteširati) kožne proizvode
obraditi naknadno (naddetaširati) kožne proizvode
primijeniti tehnološke postupke pranja i čišćenja u vodi kožnih proizvoda
primijeniti tehnološke postupke sušenja kožnih proizvoda
ispitati kvalitetu gotovih tekstilnih i kožnih proizvoda i usluga
pokazati interes i razvijene vještine za rad u timskom okruženju
pripremiti radno mjesto za funkcionalan, učinkovit i siguran rad na njezi tekstila i kože
razvrstati robu prema sirovinskom sastavu, vrsti oštećenja, karakteru zaprljanja i postupcima njege
predobraditi (deteširati) tekstilne proizvode
primijeniti tehnološke postupke kemijskog čišćenja tekstilnih proizvoda
primijeniti tehnološke postupke pranja i čišćenja u vodi tekstilnih proizvoda
primijeniti tehnološke postupke sušenja tekstilnih proizvoda
primijeniti tehnološke postupke glačanja tekstilnih proizvoda
ispitati kvalitetu tekstila i kože tijekom procesa obrada
5.
Poslovna komunikacija i dokumentacija u laboratorijskom radu i kemijskom čišćenju tekstilnih i kožnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
arhivirati poslovnu i tehnološku dokumentaciju za ispitivanje i njegu kože
izraditi poslovnu i tehnološku dokumentaciju za ispitivanje i njegu kože
voditi očevidnike o stanju i zalihama kemijskih sredstava u skladištu
upotrebljavati računalne programe za izradu poslovne i tehnološke dokumentacije
prirediti izvještaj ispitivanja dobivenih svojstava nakon provedbe ispitivanja
upotrebljavati poslovni bonton i etiku u komunikaciji sa suradnicima u radnom okruženju
komunicirati s korisnicima usluga na hrvatskom i stranom jeziku
razvijati „soft skills“ vještine u komunikaciji sa suradnicima i korisnicima usluga
izraditi poslovnu i tehnološku dokumentaciju za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila
arhivirati poslovnu i tehnološku dokumentaciju za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila
6.
Prodaja i oglašavanje usluga ispitivanja i njege tekstilnih i kožnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti potrebe tržišta uz njegu modnog i funkcionalnog tekstila i kože
prezentirati usluge i proizvode njege tekstila i kože vizualnim i digitalnim oglašavanjem
ispitati zadovoljstvo i potrebe korisnika usluga
izraditi troškovnik proizvoda i usluga njege tekstila i kože
prodati usluge i proizvode fizičkim i internetskim putem
7.
Održivi razvoj, kružno gospodarstvo i zaštita na radu u u ispitivanju, oplemenjivanju i njezi proizvoda od tekstila i kože
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skladištiti sredstva (kemikalije) prema zakonskom uređenju
reciklirati materijale i sredstva za ispitivanje i njegu kože
upotrebljavati osobna zaštitna sredstva pri radu u radnom prostoru
procijeniti štetnosti kemijskih sredstava i voditi brigu o zamjeni istih manje štetnim i/ ili ekološki prihvatljivim
zbrinjavati materijale i sredstva za ispitivanje i njegu kože
preispitati ekološku prihvatljivost sredstava i postupaka ispitivanja i njege kože
kontinuirano provoditi edukaciju o sigurnosti rada sa štetnostima prilikom provedbe procesa ispitivanja i njege kože
kontinuirano provoditi edukaciju o sigurnosti rada sa štetnostima prilikom provedbe procesa ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
preispitati ekološku prihvatljivost sredstava i postupaka ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
primjenjivati norme i propise o zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja s ciljem smanjenja ekološkog otiska i društveno odgovornog rada
održivo upravljati resursima s ciljem produživanja životnog vijeka materijala u području tekstila i kože
zbrinjavati materijale i sredstva za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila
reciklirati materijale i sredstva za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Primjena novih materijala i sredstava, u području ispitivanja, oplemenjivanja i njege proizvoda od tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti razvoj postupaka u području ispitivanja i njege kože
koristiti STEM načela u ispitivanju, njezi i zbrinjavanju kože
primjeniti nove materijale i sredstva za njegu kože u postojećim uvjetima
pratiti razvoj postupaka u području ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
primjeniti nove materijale i sredstva za oplemenjivanje i njeguu postojećim uvjetima
koristiti STEM načela u ispitivanju, oplemenjivanju, njezi i zbrinjavanju tekstila
primijeniti nova sredstva u ispitivanju i njezi kože
razlikovati tekstilne i kožne materijale prema porijeklu, sirovinskom sastavu, svojstvima i mogućnostima primjene
primijeniti nova sredstva u ispitivanju, oplemenjivanju i njezi tekstila
2.
Primjena kolorističkih trendova u dizajnu uzoraka za bojadisanje i tisak tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti kolorističke trendove u području tekstila i kože
primijeniti principe bojadisanja i tiska tekstila i kože
pripremiti postupak bojadisanja i tiska na proizvodima od tekstila i kože prema izrađenom dizajnu
primijeniti odgovarajuću tehniku i postupak bojadisanja i tiska tekstila i kože
primijeniti metode i sredstva za oplemenjivanje i njegu predmeta kulturne baštine bojadisanih i tiskanih proizvoda od tekstila.
3.
Provođenje plana i organizacije rada u ispitivanju, oplemenjivanju i njezi tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti kratkoročni plan organizacije rada ispitivanja i njege kože
procijeniti odabir odgovarajućih postupaka ispitivanja i njege kože, ovisno o svojstvima materijala i sredstava za obradu
voditi brigu o ispravnosti rada uređaja, strojeva i opreme u laboratoriju za ispitivanje tekstila i kože
pripremiti kratkoročni plan organizacije rada ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
pripremiti radno mjesto za funkcionalan, učinkovit i siguran rad u ispitivanju, oplemenjivanju i njezi tekstila i kože
procijeniti odabir odgovarajućih postupaka ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila, ovisno o svojstvima materijala i sredstava za obradu
pripremiti radno mjesto za funkcionalan, učinkovit i siguran rad na oplemenjivanju tekstila
pripremiti radno mjesto za funkcionalan, učinkovit i siguran rad na njezi tekstila i kože
4.
Ispitivanje svojstava i oplemenjivanje modnog i funkcionalnog tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati odgovarajuće postupke ispitivanja i njege kože
odabrati odgovarajuće postupke ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
ocijeniti i povezati svojstva proizvoda na temelju rezultata ispitivanja
označiti sirovinski sastav i postupke održavanja tekstila i kože primjenom simbola za označavanje
provesti ispitivanja mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava tekstila i kože
ispitati nove materijale poboljšanih svojstava i specijalnih namjena
prirediti rezultate ispitivanja korištenjem obrazaca u tiskanom i digitalnom obliku
prirediti kemijska sredstva potrebna za provedbu ispitivanja funkcionalnih svojstava tekstila i kože
provoditi procese oplemenjivanja tekstila u laboratorijskim uvjetima u svrhu provedbe ispitivanja svojstava
5.
Njega tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti metode i sredstava njege predmeta kulturne baštine od tekstila i kože
primijeniti tehnološke postupke kemijskog čišćenja kožnih proizvoda
predobraditi (deteširati) kožne proizvode
obraditi naknadno (naddetaširati) kožne proizvode
primijeniti tehnološke postupke pranja i čišćenja u vodi kožnih proizvoda
primijeniti tehnološke postupke sušenja kožnih proizvoda
razvrstati robu prema sirovinskom sastavu, vrsti oštećenja, karakteru zaprljanja i postupcima njege
predobraditi (deteširati) tekstilne proizvode
primijeniti tehnološke postupke kemijskog čišćenja tekstilnih proizvoda
primijeniti tehnološke postupke pranja i čišćenja u vodi tekstilnih proizvoda
primijeniti tehnološke postupke sušenja tekstilnih proizvoda
primijeniti tehnološke postupke glačanja tekstilnih proizvoda
6.
Ispitivanje, oplemenjivanje i njega novih materijala poboljšanih svojstava i specijalnih namjena
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti odgovarajuće postupke ispitivanja, oplemenjivanja i njege novih materijala poboljšanih svojstava za posebne namjene
analizirati rezultate ispitivanja, oplemenjivanja i njege novih materijala poboljšanih svojstava i specijalnih namjena
ispitati karakteristike tekstilnih materijala za posebne (tehničke) namjene (medicinskog, tehničkog i dr.)
prirediti izvještaj ispitivanja dobivenih svojstava nakon provedbe ispitivanja
7.
Osiguranje kvalitete proizvoda i usluga ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati ulaznu kvalitetu tekstila i kože
kontrolirati sredstva za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila i kože u skladu s zakonskim propisima o štetnosti kemikalija
ispitati kvalitetu gotovih tekstilnih i kožnih proizvoda i usluga
ispitati kvalitetu tekstila i kože tijekom procesa obrada
voditi očevidnike o stanju i zalihama kemijskih sredstava u skladištu
procijeniti štetnosti kemijskih sredstava i voditi brigu o zamjeni istih manje štetnim i/ ili ekološki prihvatljivim
kontinuirano provoditi edukaciju o sigurnosti rada sa štetnostima prilikom provedbe procesa ispitivanja i njege kože
kontinuirano provoditi edukaciju o sigurnosti rada sa štetnostima prilikom provedbe procesa ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
8.
Izrada i arhiviranje poslovne i tehnološke dokumentacije za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
arhivirati poslovnu i tehnološku dokumentaciju za ispitivanje i njegu kože
izraditi poslovnu i tehnološku dokumentaciju za ispitivanje i njegu kože
upotrebljavati računalne programe za izradu poslovne i tehnološke dokumentacije
izraditi poslovnu i tehnološku dokumentaciju za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila
arhivirati poslovnu i tehnološku dokumentaciju za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila
9.
Prezentiranje i prodaja proizvoda i njege tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti potrebe tržišta uz njegu modnog i funkcionalnog tekstila i kože
prezentirati usluge i proizvode njege tekstila i kože vizualnim i digitalnim oglašavanjem
izraditi troškovnik proizvoda i usluga njege tekstila i kože
prodati usluge i proizvode fizičkim i internetskim putem
10.
Komuniciranje i suradnja sa suradnicima i korisnicima usluga ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pokazati interes i razvijene vještine za rad u timskom okruženju
upotrebljavati poslovni bonton i etiku u komunikaciji sa suradnicima u radnom okruženju
komunicirati s korisnicima usluga na hrvatskom i stranom jeziku
razvijati „soft skills“ vještine u komunikaciji sa suradnicima i korisnicima usluga
ispitati zadovoljstvo i potrebe korisnika usluga
11.
Primjena principa održivog razvoja i zaštite na radu na poslovima ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila i kože
Datum evidencije u Registar HKO
12.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
skladištiti sredstva (kemikalije) prema zakonskom uređenju
reciklirati materijale i sredstva za ispitivanje i njegu kože
upotrebljavati osobna zaštitna sredstva pri radu u radnom prostoru
zbrinjavati materijale i sredstva za ispitivanje i njegu kože
preispitati ekološku prihvatljivost sredstava i postupaka ispitivanja i njege kože
preispitati ekološku prihvatljivost sredstava i postupaka ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
primjenjivati norme i propise o zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja s ciljem smanjenja ekološkog otiska i društveno odgovornog rada
održivo upravljati resursima s ciljem produživanja životnog vijeka materijala u području tekstila i kože
zbrinjavati materijale i sredstva za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila
reciklirati materijale i sredstva za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Laboratorijski tehničar za tekstil i kožu / Laboratorijska tehničarka za tekstil i kožu
Datum upisa
12.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća