Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Recepcionar smještajnog objekta / Recepcionarka smještajnog objekta

Razina HKO
4.2
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Turizam
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4222.12.4 Recepcionar/recepcionarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.42.422.4226 Recepcionari/recepcionarke (općenito)

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Recepcionar smještajnog objekta / Recepcionarka smještajnog objekta predstavlja prvu točku kontakta i pomoći gostima smještajnog objekta. Odgovoran / odgovorna je za preuzimanje i bilježenje rezervacija, izdavanje računa, naplatu računa, davanje informacija gostima te vodi brigu o potrebama gostiju prilikom dolaska i tijekom boravka u objektu. Primjerice, recepcionar smještajnog objekta / recepcionarka smještajnog objekta gostima daje informacije o uslugama koje pruža smještajni objekt npr. gdje se nalazi restoran i u koje se vrijeme poslužuju obroci, gdje su trgovine, bazen i sl.; ako gost želi neku uslugu npr. buđenje telefonom, glačanje rublja ili posluživanje hrane u sobu, najčešće se s takvim zahtjevom obraća na recepciju, a recepcionar / recepcionarka obavještava nadležne kako bi se gostu pružila usluga koju je tražio.

U svom radu se služi računalnim programima i aplikacijama za unošenje i ažuriranje evidencija i podataka o gostima. Surađuje s drugim odjelima smještajnog objekta. Može raditi samostalno ili u timu, a  očekuje se da svoj posao obavi u skladu sa zahtjevima kvalitete te sukladno standardnim operativnim postupcima.

Posao zahtijeva vještinu samoorganiziranja i organiziranja, sistematičnost, vještinu jasnog i preciznog iznošenja informacija na materinjem i barem dva strana jezika, vještinu određivanja prioriteta, vještinu građenja dobrih odnosa s gostima te uslužnost, gostoljubivost i smirenost.

Uvjeti rada

Recepcionar smještajnog objekta / Recepcionarka smještajnog objekta radi u hotelima, motelima, kampovima i drugim smještajnim objektima. Posao se  obavlja uglavnom u zatvorenim prostorijama i pod umjetnom rasvjetom, obično radi stojeći.  Pri radu ponekad može biti izložen / izložena propuhu obzirom da se radni prostor (recepcija) najčešće nalazi u ulaznom predvorju smještajnog objekta.

Posao zahtijeva dobru tjelesnu izdržljivost, spretnost, brzinu i okretnost.

Posao se odvija u smjenama, moguć je noćni rad te rad vikendom i praznicima. Često je sezonsko zapošljavanje.

Skupovi kompetencija (3)
1.
Poslovanje recepcije u smještajnom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Objasniti ulogu i funkcioniranje recepcije u smještajnim objektima
Pripremiti potrebne obrasce, evidencije, digitalne aplikacije i opremu za rad recepcije
Razmijeniti sve potrebne informacije i obrasce kod primopredaje smjene
Izvršiti primopredaju smjene na recepciji
Služiti se uredskom opremom na recepciji
Koordinirati rad s drugim odjelima objekta službom domaćinstva i pomoćnim službama
Koristiti digitalne aplikacije na recepciji
Dodijeliti sobu gostu prema njegovim zahtjevima i mogućnostima objekta
Dodijeliti i/ili izraditi ključ sobe te uputiti goste u korištenje istog
Unositi i ažurirati evidencije i podatke o gostima u baze podataka
Unositi podatke u propisane evidencije
Zaprimiti rezervaciju gosta u skladu sa standardnim operativnim postupkom rada na recepciji
Poštivati protokole pri iznimnim situacijama i zahtjevima gostiju
Služiti se programima za kreiranje i izdavanje računa te POS uređajem na recepciji
Izdati i naplatiti račun prema željama gostiju
Izraditi obračun blagajne recepcije
Kontrolirati iznos novca u blagajni recepcije
2.
Poslovna komunikacija i bonton na recepciji smještajnog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osloviti gosta u skladu s poslovnim bontonom u neposrednoj i posrednoj komunikaciji
Razgovarati s gostom na materinjem i minimalno dva strane jezika
Odgovoriti na usmeni upit gosta koristeći se poslovnom komunikacijom
Odgovoriti na pisani upit gosta koristeći se pisanom poslovnom komunikacijom
Koristiti digitalna rješenja u komunikaciji s gostima
Zaprimiti pohvalu gosta koristeći se vještinom asertivne komunikacije
Reagirati u stresnim i neugodnim situacijama s gostima koristeći vještine asertivne komunikacije
Pronaći traženu informaciju i proslijediti je gostu na njemu prihvatljiv način
Zaprimiti pritužbu gosta i prema njoj postupiti u skladu s postavljenim protokolom
Komunicirati sa suradnicima u skladu s poslovnom komunikacijom i bontonom
Pristupiti potrebi gosta uvažavajući kulturološke i kulturalne različitosti
3.
Standardi rada i zaštita na radu na recepciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Postupati s osobnim dokumentima prema zakonskim propisima
Provoditi rad na recepciji na siguran način
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu na recepciji
Poštivati protokole u slučaju izvanrednih i /ili opasnih situacija u sklopu recepcije ili u bližoj okolici
Koristiti standardne operativne postupke objekta pri radu s gostima na recepciji
Primijeniti zakonske propise vezane uz privatnost gostiju u sklopu rada na recepciji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (5)
1.
Pripremanje radnog prostora recepcije za rad
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Objasniti ulogu i funkcioniranje recepcije u smještajnim objektima
Pripremiti potrebne obrasce, evidencije, digitalne aplikacije i opremu za rad recepcije
Razmijeniti sve potrebne informacije i obrasce kod primopredaje smjene
Izvršiti primopredaju smjene na recepciji
2.
Primanje, registriranje, prijavljivanje i odjavljivanje gostiju smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Služiti se uredskom opremom na recepciji
Koristiti digitalne aplikacije na recepciji
Dodijeliti sobu gostu prema njegovim zahtjevima i mogućnostima objekta
Dodijeliti i/ili izraditi ključ sobe te uputiti goste u korištenje istog
Unositi i ažurirati evidencije i podatke o gostima u baze podataka
Unositi podatke u propisane evidencije
Zaprimiti rezervaciju gosta u skladu sa standardnim operativnim postupkom rada na recepciji
Osloviti gosta u skladu s poslovnim bontonom u neposrednoj i posrednoj komunikaciji
Razgovarati s gostom na materinjem i minimalno dva strane jezika
Postupati s osobnim dokumentima prema zakonskim propisima
3.
Komuniciranje s gostima prije, nakon i tijekom boravka u smještajnom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koordinirati rad s drugim odjelima objekta službom domaćinstva i pomoćnim službama
Poštivati protokole pri iznimnim situacijama i zahtjevima gostiju
Odgovoriti na usmeni upit gosta koristeći se poslovnom komunikacijom
Odgovoriti na pisani upit gosta koristeći se pisanom poslovnom komunikacijom
Koristiti digitalna rješenja u komunikaciji s gostima
Zaprimiti pohvalu gosta koristeći se vještinom asertivne komunikacije
Reagirati u stresnim i neugodnim situacijama s gostima koristeći vještine asertivne komunikacije
Pronaći traženu informaciju i proslijediti je gostu na njemu prihvatljiv način
Zaprimiti pritužbu gosta i prema njoj postupiti u skladu s postavljenim protokolom
Komunicirati sa suradnicima u skladu s poslovnom komunikacijom i bontonom
Pristupiti potrebi gosta uvažavajući kulturološke i kulturalne različitosti
4.
Izdavanje i naplata računa gostima smještajnog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Služiti se programima za kreiranje i izdavanje računa te POS uređajem na recepciji
Izdati i naplatiti račun prema željama gostiju
Izraditi obračun blagajne recepcije
Kontrolirati iznos novca u blagajni recepcije
5.
Poštivanje propisa, procedura i standarda u radu recepcije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Provoditi rad na recepciji na siguran način
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu na recepciji
Poštivati protokole u slučaju izvanrednih i /ili opasnih situacija u sklopu recepcije ili u bližoj okolici
Koristiti standardne operativne postupke objekta pri radu s gostima na recepciji
Primijeniti zakonske propise vezane uz privatnost gostiju u sklopu rada na recepciji
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Recepcionar smještajnog objekta / Recepcionarka smještajnog objekta
Predlagatelj
Datum upisa
8.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje