Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Elektrotehničar/elektrotehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3113.71.4 Elektrotehničar/elektrotehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3113 Tehničari/tehničarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zanimanje elektrotehničar/elektrotehničarka obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih sa tehničkim projektiranjem, proizvodnjom i kontrolom različitih elektrotehničkih proizvoda. Kompetencije se baziraju na pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi.

Središnje i integrirajuće kompetencije ovog zanimanja objedinjuje poslove:

-sudjelovanja u izradi shema i sastavljanju tehničkih proračuna,

-izrađivanja i čitanja crteža dijelova nekog elektrotehničkog uređaja

-određivanja potrebnog materijala te odgovarajućih alata i strojeva za izradu određenog proizvoda,

 -sudjelovanja u konstruiranju, izradi, testiranju i montiranju složenijih elektrotehničkih uređaja i objekata,

-ispitivanja materijala i kontrola gotovih elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova,

 -nadziranja rada strojeva; održavanja elektrana; održavanja električnih strojeva i opreme općenito,

-projektiranja elektroenergetskih sustava,

-uklanjanja kvarova na opremi,

-rukovanja opremom za lemljenje.

Uvjeti rada

Uvjeti rada uglavnom ovise o radnom mjestu. Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, dio u pogonima ili u elektrotehničkim radionicama različitih vrsta proizvodnje (rad u više smjena) te na otvorenom. U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada (izloženost kemikalijama i buci, rad na visini, različitim temperaturama i sl.), a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni uredski i pogonski uvjeti. Poslove uglavnom obavljaju u stojećem i sjedećem položaju, ali i uz penjanje, hodanje, sagibanje

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje i organiziranje radnog mjesta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
Planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
Sudjelovati u tehnološkom razvoju u struci i srodnim djelatnostima
2.
Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
Samostalno odabrati potrebni materijal za izradu sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
Sudjelovati u izradi shema elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Pripremiti potrebne resurse i sredstva za instalaciju programskih simulacijskih alata
Samostalno izraditi tehničku dokumentaciju uporabom računalnih programa
Sudjelovati u projektiranju i izradi tehničke dokumentacije(ECAD i MCAD alati,3D)
3.
Održavanje i ispitivanje sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti tehnologije testiranja programima programske podrške
Samostalno pokrenuti samo dijagnostiku sklopova i/ili uređaja
Prepoznati pogrešku/neispravnost sklopova i/ili uređaja
Odabrati metode mjerenja, ispitivanja i analize u radu elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućeg zamjenskog sklopa
Samostalno zamijeniti dijelove sklopova i/ili uređaja prema planu održavanja za odabranu opremu
Održavati električne strojeve, uređaje i sustave u automatici
Koristiti i održavati sklopove i/ili uređaje analogne i digitalne elektronike u području automatike
Sudjelovati u odabiru, izradi te ispitivanju sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
Samostalno izvršiti servisno ispitivanje sklopova i/ili uređaja
Samostalno ožičavati sustave
Samostalno popraviti dijelove elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Tehnički i analitički riješiti probleme u radu elektroničkih sklopova i/ili uređaja
4.
Povezivanje i ugradnja elemenata elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno lemiti elektroničke komponente
Samostalno ugraditi auto i kućne alarme
Samostalno postaviti GPS uređaje
Montirati elektroinstalacije
Izgraditi električne mreže
Raditi na NN i SN mrežama(zračnim-izoliranim, neizoliranim, transformatorskim stanicama)
Sudjelovati u izradi i održavanju elektroormara
Ugraditi sustave za alarmiranje
Odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima standarda
5.
Korištenje programskih alata
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
nadograditi nove inačice korisničkih programa
Provesti jednostavnije postupke zaštite računala i podataka
Organizirati datoteke i dokumente
Izraditi sigurnosne kopije podataka
Programirati ugradbene sustave-uređaje ili robote
Koristiti alate za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
Samostalno instalirati simulacijski programski alat u skladu sa standardima i dobrim praksama
Simulirati rad sklopova i/ili uređaja
6.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
Istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
Razviti i održati kanale digitalnog marketinga
Koristiti podatke analize tržišta
Izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
Izraditi promidžbene materijale
7.
Komuniciranje i suradnja u timu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
Sudjelovati u izradi plana aktivnosti
Procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
Izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
Izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
Poticati interakciju, otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Pružati podršku timu
Educirati sebe i korisnike programskog sustava
8.
Komuniciranje s korisnikom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
Evidentirati/bilježiti/snimiti zatečeno stanje
Samostalno prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
9.
Osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Brinuti o vlastitom zdravlju i zdravlju suradnika
Upravljati gospodarenjem otpada
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
Provesti postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
primijeniti regulativu zaštite okoliša
učinkovito gospodariti energijom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Planiranje i organiziranje rada
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
Planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
Sudjelovati u tehnološkom razvoju u struci i srodnim djelatnostima
2.
Pripremanje razvojne tehnološke i operativne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
Samostalno odabrati potrebni materijal za izradu sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
Sudjelovati u izradi shema elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Sudjelovati u projektiranju i izradi tehničke dokumentacije(ECAD i MCAD alati,3D)
Koristiti tehnologije testiranja programima programske podrške
Samostalno pokrenuti samo dijagnostiku sklopova i/ili uređaja
Odabrati metode mjerenja, ispitivanja i analize u radu elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
3.
Održavanje elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Prepoznati pogrešku/neispravnost sklopova i/ili uređaja
Specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućeg zamjenskog sklopa
Samostalno zamijeniti dijelove sklopova i/ili uređaja prema planu održavanja za odabranu opremu
Održavati električne strojeve, uređaje i sustave u automatici
Koristiti i održavati sklopove i/ili uređaje analogne i digitalne elektronike u području automatike
Samostalno popraviti dijelove elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Tehnički i analitički riješiti probleme u radu elektroničkih sklopova i/ili uređaja
4.
Sudjelovanje u izradi i ispitivanju elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u odabiru, izradi te ispitivanju sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Sudjelovati u izradi i održavanju elektroormara
Odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima standarda
Koristiti alate za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
Simulirati rad sklopova i/ili uređaja
5.
Ugrađivanje i povezivanje elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno ožičavati sustave
Samostalno lemiti elektroničke komponente
Samostalno ugraditi auto i kućne alarme
Samostalno postaviti GPS uređaje
Montirati elektroinstalacije
Izgraditi električne mreže
Raditi na NN i SN mrežama(zračnim-izoliranim, neizoliranim, transformatorskim stanicama)
Ugraditi sustave za alarmiranje
6.
Osnovno održavanje računalne okoline
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
nadograditi nove inačice korisničkih programa
Provesti jednostavnije postupke zaštite računala i podataka
Organizirati datoteke i dokumente
Izraditi sigurnosne kopije podataka
7.
Instaliranje simulacijskih programskih alata
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pripremiti potrebne resurse i sredstva za instalaciju programskih simulacijskih alata
Programirati ugradbene sustave-uređaje ili robote
Samostalno instalirati simulacijski programski alat u skladu sa standardima i dobrim praksama
Educirati sebe i korisnike programskog sustava
8.
Korištenje alata u digitalnom marketingu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
Istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
Razviti i održati kanale digitalnog marketinga
9.
Istraživanje tržišta i izrada ponudbene dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izraditi tehničku dokumentaciju uporabom računalnih programa
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
Koristiti podatke analize tržišta
Izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
Izraditi promidžbene materijale
10.
Komuniciranje i timski rad
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
Sudjelovati u izradi plana aktivnosti
Procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
Izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
Izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
Poticati interakciju, otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Pružati podršku timu
11.
Komuniciranje s korisnikom
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
Evidentirati/bilježiti/snimiti zatečeno stanje
Samostalno prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
12.
Upravljanje kvalitetom rada
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
Samostalno izvršiti servisno ispitivanje sklopova i/ili uređaja
13.
Primjenjivanje postupaka zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja drugih
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Brinuti o vlastitom zdravlju i zdravlju suradnika
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
Provesti postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
14.
Primjenjivanje postupaka očuvanja vlastitog okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Upravljati gospodarenjem otpada
primijeniti regulativu zaštite okoliša
učinkovito gospodariti energijom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Elektrotehničar/elektrotehničarka
Datum upisa
8.1.2021
Vrijedi do
15.10.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje