Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Modni CAD dizajner / Modna CAD dizajnerica

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3471.24.4 Dizajner/dizajnerica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Modni CAD dizajner / modna CAD dizajnerica koristeći CAD tehnologiju samostalno za vlastiti modni brend ili kao dio tima osmišljava kreativna dizajnerska rješenja modnih proizvoda u skladu s modnim trendovima, a prema potrebama tržišta ili zahtjevima poslodavaca. Na osnovu modnih skica, crta u CAD programu i sudjeluje u pripremi tehničke dokumentacije za industrijsku proizvodnju. Samostalno konstruira i modelira modne proizvode koristeći CAD programe za konstrukciju modnih proizvoda za vlastiti modni brend. Sudjeluje u razvoju i izradi prototipa modnog proizvoda te provođenju postupka provjere pristajanja modela na fizičkom modelu ili koristeći mogućnost 3D vizualizacije pristajanja modela na virtualnoj lutki. Aktivno sudjeluje u izradi ili prati izradu kolekcijskog uzorka modnog proizvoda. Posjeduje temeljna znanja iz modnog marketinga potrebna za uspješno tržišno pozicioniranje. Razumije značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne modne industrije. Posao obavlja u srednjim ili velikim tvrtkama kao dio tima koji se bavi razvojem proizvoda, tvrtkama koje se bave uslugom razvoja proizvoda za klijente ili unutar vlastite modne tvrtke. Za zanimanje modni CAD dizajner / modna CAD dizajnerica potrebna je kreativnost, originalnost i inovativnost, poduzetnički duh, fleksibilnost, empatičnost,  koncentracija, preciznost, sistematičnost, odgovornost i urednost, sklonost timskom radu i stalno usavršavanje u struci.

Uvjeti rada

Modni CAD dizajneri / modne CAD dizajnerice rade u udobnim, dobro osvijetljenim uredima, u jednoj smjeni ovisno o radnom vremenu tvrtke. Dio radnog vremena provode i izvan ureda sa suradnicima i klijentima. U radu se služe računalima opremljenim specijaliziranim grafičkim programima za dizajn i konstrukciju modela.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Dizajnersko promišljanje (design thinking) i dizajn koncept
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uskladiti pitanja o etičnosti i održivosti kupnje, proizvodnje i prodaje modnih proizvoda
analizirati aspekte mode i modnog dizajna u povijesnom, kulturnom i društvenom kontekstu
analizirati povijesne i aktualne modne trendove i stilove
primijeniti povijesne modne trendove i stilove u modnom projektu na nov i inovativan način
prilagoditi dizajnerska promišljanja aktualnim modnim i društvenim temama i zadatku
analizirati dizajnerski zadatak ili koristiti postojeće stilske koncepte iz osobnog portfolija
odrediti smjernice vezane za: funkciju modnog proizvoda, godišnje doba, vrste tekstilnih materijala, boje, modne trendove i cjenovni razred proizvoda
razviti tematski koncept modnog proizvoda i kolekcije modnog dizajna
komunicirati modne ideje digitalnim crtežima i principima vizualnog predstavljanja
prezentirati koncept dizajna modnog proizvoda razvojnom timu tvrtke ili naručitelju (moodboard)
analizirati osnovne značajke nacionalne kulturne i tradicijske baštine
istražiti tradicijske elemente i dekorativne tehnike
uskladiti koncept modne kolekcije sa situacijom na tržištu na bazi informacija prodajne službe i/ili vlastite procjene i analize
redizajnirati modni proizvod kako bi dobio novu vrijednost
2.
Praćenje modnih trendova, razvoja računalnih tehnologija i tržišta prodaje modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti razvoj interaktivnog modela prodaje modnih proizvoda za ciljanog kupca
pratiti razvoj novih tehnologija i njihov utjecaj na modne trendove
istražiti ponudu modnih proizvoda na tržištu
pratiti modna kretanja i aktualnosti modnog tržišta
identificirati specifične potrebe potrošača za dizajnom modnog proizvoda i rješenja (segmentacija modnog tržišta)
analizirati sezonske modne trendove, teme, boje i tekstilne i kožne materijale
pratiti trendove i inovacije u 2D i 3D tehnologijama u razvoju modnih proizvoda
identificirati aktualne verzije CAD programa i specijaliziranih CAD sustava namijenjenih dizajnu modnih proizvoda i računalnom razvoju modela
prikupljati povratne informacije s tržišta, analizirati ih i dati prijedloge poboljšanja modnih proizvoda
koristiti mogućnost e-trgovine u prodaji modnih proizvoda
sudjelovati u planiranju aktivnosti promocije i kanala prodaje modnih proizvoda
3.
Poslovna komunikacija u modnom CAD dizajniranju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi prezentacijsku mapu modne kolekcije digitalno i/ili u tiskanom obliku
prezentirati modnu kolekciju klijentima
argumentirati predloženi dizajn, forme, boje, materijale s obzirom na vlastitu viziju i/ili na dizajnerski zadatak
učinkovito koristiti razne načine elektroničke pisane komunikacije
koristiti poslovni bonton i etiku u poslovnom i modnom okruženju
učinkovito komunicirati s poslovnim suradnicima i kupcima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
koristiti napredne informacijske i računalne vještine u dizajniranju modnih proizvoda
koristiti tekstualne, tablične i prezentacijske računalne programe u promociji i prodaji modnih proizvoda
sudjelovati u postavljanju ciljeva i rješavanju problema u modnom poslovanju
4.
Izbor materijala za dizajnirani modni proizvod i kolekciju modnog dizajna
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabrati potrebne vrste tekstilnih materijala i pomoćnog pribora prema konceptu dizajna modnog proizvoda ili kolekcije modnog dizajna
postaviti kriterije za odabir materijala za dizajnirani modni proizvod ili kolekciju modnog dizajna (funkcionalne, upotrebne, trednovske, cjenovne, ekološke i sl.)
istražiti mogućnosti nabave tekstilnih materijala i pomoćnog pribora prema konceptu dizajna modnog proizvoda ili kolekcije modnog dizajna
analizirati odabrane uzorke tekstilnih materijala i pribora prema svojstvima i upotrebi u dizajniranom modnom proizvodu ili kolekciji modnog dizajna
kreativno procijeniti prikladnost tekstilnih materijala i pribora u odnosu na stilski koncept dizajna modela modnog proizvoda ili kolekcije modnog dizajna
naručiti tekstilne materijale i pomoćni pribor prema odabiru uzoraka materijala i pribora (kupona) za dizajnirani model modnog proizvoda ili kolekciju modnog dizajna
odabrati materijale za modni proizvod u skladu s ekološkim standardima
5.
Dizajn i razvoj modela modnih proizvoda u CAD programu
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi prezentaciju modne kolekcije uz pomoć CAD tehnologije
definirati mjere 3D tijela u CAD programu
korigirati 2D kroj na osnovu procjenu pristajanja na računalnom 3D modelu
odabrati uzorke i odrediti parametre materijala u CAD programu
postaviti krojne dijelove na 3D model tijela
procijeniti pristajanje kroja dizajniranog modnog proizvoda na računalnom 3D modelu
virtualno sastaviti krojne dijelove konstruirane u 2D programu
dizajnirati modne proizvode korištenjem CAD programa za dizajn modnih proizvoda
primijeniti alate i logiku rada s CAD programom na dizajnu svakog pojedinačnog modnog proizvoda
planirati rad u CAD programu u skladu sa zadanim rokovima izrade modnih proizvoda
vizualizirati dizajnirane modele odjeće s odabranim materijalima putem CAD programa
generirati boje, teksture, detalje, pribor u trodimenzionalnom prikazu modnog proizvoda
primijeniti odabrane elemente tradicije i kulturne baštine u dizajnu modnih proizvoda
izraditi tehnički crtež modnog proizvoda upotrebom CAD programa
izraditi opis modela modnog proizvoda u CAD programu
izraditi upute za izradu modela modnog proizvoda
izraditi sastavnicu modela modnog proizvoda s odabranim materijalima u tabličnim programima
izraditi kalkulaciju cijene modela modnog proizvoda u tabličnim programima
konstruirati temeljni kroj modnog proizvoda u CAD programu
modelirati kroj modela na osnovu modne/tehničke skice u CAD programu
korigirati kroj nakon provjere pristajanja u CAD programu
gradirati krojeve u CAD programu
izraditi tabele gotovih mjera odjevnog predmeta (razmjernik) u tabličnom programu
6.
Priprema i izrada kolekcijskih uzoraka dizajniranih modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komentirati pristajanje kroja dizajniranog modnog proizvoda
korigirati prema potrebi digitalne parametre materijala
sagledati vizualni dojam virtualnog modela prije izrade finalnog uzorka
pripremiti kroj, materijale i opise za izradu kolekcijskog uzorka modnog proizvoda
primijeniti osnove tehnologije izrade odjeće pri izradi kolekcijskog uzorka modnog proizvoda
izraditi kolekcijski uzorak dizajniranog modnog proizvoda
izraditi osnovne upute za izradu prototipa modnog proizvoda
izraditi ili nadzirati izradu prototipa modnog proizvoda
utvrditi nedostatke kroja prilikom izrade prototipa modnog proizvoda
predložiti zamjenska tehnološka rješenja ili izmjenu kroja modnog proizvoda
pripremiti prototip modnog proizvoda za provjeru pristajanja (fitting)
7.
Osiguranje kvalitete dizajniranog modnog proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati kvalitetu izrade kolekcijskog uzorka modnog proizvoda
osigurati ateste za korištene materijale ugrađene u modni proizvod
pridržavati se propisanih i/ili dogovorenih procesa provođenja kvalitete uz autonomiju i odgovornost
primijeniti postavljene kriterije kvalitete na modnom proizvodu
8.
Zaštita zdravlja i okoliša u modnom CAD dizajnu
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti ekološke standarde i certifikate u dizajnu i izradi modnih proizvoda
razvrstavati i odlagati otpad po propisanim normama u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
provoditi zakone, standarde i pravilnike o zaštiti na radu, sigurnosti rada i okoliša u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
koristiti zaštitne uređaje i opremu sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
9.
Kreiranje i predstavljanje vlastitog modnog brenda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
profilirati vlastiti segment modnog tržišta za vlastiti modni brend
postaviti sustav vrijednosti dizajniranog modnog proizvoda za vlastiti modni brend
razviti strategiju prodaje dizajniranih modnih proizvoda za vlastiti modni brend u suradnji s marketinškim stručnjacima
definirati kanale prodaje dizajniranih modnih proizvoda za vlastiti modni brend
postaviti osnovne elemente marketinškog miksa (4P) za vlastiti modni brend
pripremiti skraćeni poslovni plan / angažirati konzultanta za poslovanje vlastitog modnog brenda
upravljati poslovanjem vlastitog modnog branda dizajniranih modnih proizvoda
prezentirati modnu kolekciju prodajnom timu/klijentima
10.
Planiranje proizvodnje manjeg opsega dizajniranih modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uklopiti krojne slike upotrebom CAD programa
sudjelovati u izradi poslovnog plana modne tvrtke
pratiti rezultate prodaje i/ili projekcije prodaje i utvrditi potrebne količine po modelu za proizvodnju modnih proizvoda
planirati serijsku proizvodnju modnih proizvoda na temelju rezultata prodaje i/ili poslovnog plana
izračunati potrebne količine repromaterijala i kapacitete proizvodnje modnih proizvoda
sudjelovati u izradi terminskog i financijskog plana proizvodnje modnih proizvoda
rezervirati kapacitete proizvodnje modnih proizvoda
organizirati proizvodnju manje serije modnih proizvoda
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (19)
1.
Praćenje društvenih utjecaja mode i modnog dizajna
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati aspekte mode i modnog dizajna u povijesnom, kulturnom i društvenom kontekstu
analizirati povijesne i aktualne modne trendove i stilove
primijeniti povijesne modne trendove i stilove u modnom projektu na nov i inovativan način
prilagoditi dizajnerska promišljanja aktualnim modnim i društvenim temama i zadatku
pratiti modna kretanja i aktualnosti modnog tržišta
analizirati sezonske modne trendove, teme, boje i tekstilne i kožne materijale
2.
Razvoj ideje za dizajn modnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati dizajnerski zadatak ili koristiti postojeće stilske koncepte iz osobnog portfolija
odrediti smjernice vezane za: funkciju modnog proizvoda, godišnje doba, vrste tekstilnih materijala, boje, modne trendove i cjenovni razred proizvoda
razviti tematski koncept modnog proizvoda i kolekcije modnog dizajna
prezentirati koncept dizajna modnog proizvoda razvojnom timu tvrtke ili naručitelju (moodboard)
istražiti ponudu modnih proizvoda na tržištu
identificirati specifične potrebe potrošača za dizajnom modnog proizvoda i rješenja (segmentacija modnog tržišta)
3.
Praćenje trendova u 2D i 3D digitalnim tehnologijama u razvoju modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komunicirati modne ideje digitalnim crtežima i principima vizualnog predstavljanja
pratiti razvoj novih tehnologija i njihov utjecaj na modne trendove
pratiti trendove i inovacije u 2D i 3D tehnologijama u razvoju modnih proizvoda
identificirati aktualne verzije CAD programa i specijaliziranih CAD sustava namijenjenih dizajnu modnih proizvoda i računalnom razvoju modela
4.
Odabir tekstilnih materijala i pribora za dizajn modnog proizvoda ili kolekcije modnog dizajna
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati potrebne vrste tekstilnih materijala i pomoćnog pribora prema konceptu dizajna modnog proizvoda ili kolekcije modnog dizajna
postaviti kriterije za odabir materijala za dizajnirani modni proizvod ili kolekciju modnog dizajna (funkcionalne, upotrebne, trednovske, cjenovne, ekološke i sl.)
istražiti mogućnosti nabave tekstilnih materijala i pomoćnog pribora prema konceptu dizajna modnog proizvoda ili kolekcije modnog dizajna
analizirati odabrane uzorke tekstilnih materijala i pribora prema svojstvima i upotrebi u dizajniranom modnom proizvodu ili kolekciji modnog dizajna
kreativno procijeniti prikladnost tekstilnih materijala i pribora u odnosu na stilski koncept dizajna modela modnog proizvoda ili kolekcije modnog dizajna
naručiti tekstilne materijale i pomoćni pribor prema odabiru uzoraka materijala i pribora (kupona) za dizajnirani model modnog proizvoda ili kolekciju modnog dizajna
5.
Dizajniranje modnih proizvoda upotrebom CAD tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti napredne informacijske i računalne vještine u dizajniranju modnih proizvoda
dizajnirati modne proizvode korištenjem CAD programa za dizajn modnih proizvoda
primijeniti alate i logiku rada s CAD programom na dizajnu svakog pojedinačnog modnog proizvoda
planirati rad u CAD programu u skladu sa zadanim rokovima izrade modnih proizvoda
vizualizirati dizajnirane modele odjeće s odabranim materijalima putem CAD programa
generirati boje, teksture, detalje, pribor u trodimenzionalnom prikazu modnog proizvoda
6.
Integriranje elemenata nacionalnog identiteta, kulturne i tradicijske baštine u dizajn modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati osnovne značajke nacionalne kulturne i tradicijske baštine
istražiti tradicijske elemente i dekorativne tehnike
primijeniti odabrane elemente tradicije i kulturne baštine u dizajnu modnih proizvoda
7.
Prezentiranje dizajna modnog proizvoda ili kolekcije modnog dizajna
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi prezentacijsku mapu modne kolekcije digitalno i/ili u tiskanom obliku
argumentirati predloženi dizajn, forme, boje, materijale s obzirom na vlastitu viziju i/ili na dizajnerski zadatak
prezentirati modnu kolekciju prodajnom timu/klijentima
8.
Pripremanje dokumentacije za pojedinačni modni proizvod upotrebom CAD tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi tehnički crtež modnog proizvoda upotrebom CAD programa
izraditi opis modela modnog proizvoda u CAD programu
izraditi upute za izradu modela modnog proizvoda
izraditi sastavnicu modela modnog proizvoda s odabranim materijalima u tabličnim programima
izraditi kalkulaciju cijene modela modnog proizvoda u tabličnim programima
9.
Konstruiranje, modeliranje i gradiranje modnih proizvoda upotrebom CAD tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
konstruirati temeljni kroj modnog proizvoda u CAD programu
modelirati kroj modela na osnovu modne/tehničke skice u CAD programu
korigirati kroj nakon provjere pristajanja u CAD programu
gradirati krojeve u CAD programu
izraditi tabele gotovih mjera odjevnog predmeta (razmjernik) u tabličnom programu
uklopiti krojne slike upotrebom CAD programa
10.
Izrada prototipa modnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi osnovne upute za izradu prototipa modnog proizvoda
izraditi ili nadzirati izradu prototipa modnog proizvoda
utvrditi nedostatke kroja prilikom izrade prototipa modnog proizvoda
predložiti zamjenska tehnološka rješenja ili izmjenu kroja modnog proizvoda
pripremiti prototip modnog proizvoda za provjeru pristajanja (fitting)
11.
Sudjelovanje u razvoju računalnog 3D modela modnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
definirati mjere 3D tijela u CAD programu
odabrati uzorke i odrediti parametre materijala u CAD programu
postaviti krojne dijelove na 3D model tijela
virtualno sastaviti krojne dijelove konstruirane u 2D programu
12.
Provjeravanje pristajanja modela modnog proizvoda na ljudskom tijelu (fitting modela)
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
korigirati 2D kroj na osnovu procjenu pristajanja na računalnom 3D modelu
procijeniti pristajanje kroja dizajniranog modnog proizvoda na računalnom 3D modelu
komentirati pristajanje kroja dizajniranog modnog proizvoda
korigirati prema potrebi digitalne parametre materijala
sagledati vizualni dojam virtualnog modela prije izrade finalnog uzorka
13.
Izrada kolekcijskog uzorka dizajniranog modnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti kroj, materijale i opise za izradu kolekcijskog uzorka modnog proizvoda
primijeniti osnove tehnologije izrade odjeće pri izradi kolekcijskog uzorka modnog proizvoda
izraditi kolekcijski uzorak dizajniranog modnog proizvoda
kontrolirati kvalitetu izrade kolekcijskog uzorka modnog proizvoda
14.
Provođenje prodajnih aktivnosti modnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti razvoj interaktivnog modela prodaje modnih proizvoda za ciljanog kupca
uskladiti koncept modne kolekcije sa situacijom na tržištu na bazi informacija prodajne službe i/ili vlastite procjene i analize
prikupljati povratne informacije s tržišta, analizirati ih i dati prijedloge poboljšanja modnih proizvoda
koristiti mogućnost e-trgovine u prodaji modnih proizvoda
sudjelovati u planiranju aktivnosti promocije i kanala prodaje modnih proizvoda
prezentirati modnu kolekciju klijentima
koristiti tekstualne, tablične i prezentacijske računalne programe u promociji i prodaji modnih proizvoda
izraditi prezentaciju modne kolekcije uz pomoć CAD tehnologije
15.
Planiranje proizvodnih aktivnosti modne tvrtke
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u izradi poslovnog plana modne tvrtke
pratiti rezultate prodaje i/ili projekcije prodaje i utvrditi potrebne količine po modelu za proizvodnju modnih proizvoda
planirati serijsku proizvodnju modnih proizvoda na temelju rezultata prodaje i/ili poslovnog plana
izračunati potrebne količine repromaterijala i kapacitete proizvodnje modnih proizvoda
sudjelovati u izradi terminskog i financijskog plana proizvodnje modnih proizvoda
rezervirati kapacitete proizvodnje modnih proizvoda
organizirati proizvodnju manje serije modnih proizvoda
16.
Kreiranje vlastitog modnog brenda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
profilirati vlastiti segment modnog tržišta za vlastiti modni brend
postaviti sustav vrijednosti dizajniranog modnog proizvoda za vlastiti modni brend
razviti strategiju prodaje dizajniranih modnih proizvoda za vlastiti modni brend u suradnji s marketinškim stručnjacima
definirati kanale prodaje dizajniranih modnih proizvoda za vlastiti modni brend
postaviti osnovne elemente marketinškog miksa (4P) za vlastiti modni brend
pripremiti skraćeni poslovni plan / angažirati konzultanta za poslovanje vlastitog modnog brenda
upravljati poslovanjem vlastitog modnog branda dizajniranih modnih proizvoda
17.
Osiguranje kvalitete u procesima dizajniranja i izrade modnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
osigurati ateste za korištene materijale ugrađene u modni proizvod
pridržavati se propisanih i/ili dogovorenih procesa provođenja kvalitete uz autonomiju i odgovornost
primijeniti postavljene kriterije kvalitete na modnom proizvodu
18.
Komuniciranje u poslovnom i modnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
učinkovito koristiti razne načine elektroničke pisane komunikacije
koristiti poslovni bonton i etiku u poslovnom i modnom okruženju
učinkovito komunicirati s poslovnim suradnicima i kupcima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
sudjelovati u postavljanju ciljeva i rješavanju problema u modnom poslovanju
19.
Primjenjivanje elemenata poslovanja po pravilima kružnog gospodarstva, sigurnosti i zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
uskladiti pitanja o etičnosti i održivosti kupnje, proizvodnje i prodaje modnih proizvoda
redizajnirati modni proizvod kako bi dobio novu vrijednost
odabrati materijale za modni proizvod u skladu s ekološkim standardima
primijeniti ekološke standarde i certifikate u dizajnu i izradi modnih proizvoda
razvrstavati i odlagati otpad po propisanim normama u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
provoditi zakone, standarde i pravilnike o zaštiti na radu, sigurnosti rada i okoliša u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
koristiti zaštitne uređaje i opremu sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Modni CAD dizajner / Modna CAD dizajnerica
Datum upisa
8.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća