Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Modni dizajner / Modna dizajnerica

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3471.24.4 Dizajner/dizajnerica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Modni dizajner / modna dizajnerica razvija koncepte modnih projekata, kao dio tima ili samostalno. Istražuje, prati i analizira modne trendove, modne događaje i manifestacije. Predlaže modne koncepte i u skladu s njima kreira/dizajnira odjeću i ostale modne proizvode, uvažavajući estetske, funkcionalne i tržišne zahtjeve. Analizira, planira i organizira razvoj modnog projekta. Odabire materijale, oblikuje modne proizvode primjenom ručne i/ili digitalne tehnologije, a u skladu s konceptom i modnom idejom. Razvija proizvode i izrađuje prototipove kroz modni laboratorij. Promovira modne projekte koristeći se različitim medijima. Posjeduje temeljna znanja iz modnog marketinga potrebna za uspješno tržišno pozicioniranje. Razumije značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. Posao obavlja kao samostalni dizajner ili kao dio razvojnog tima u tvrtkama.

Uvjeti rada

Modni dizajneri / modne dizajnerice zaposleni u tvrtkama obično rade redovno radno vrijeme u dobro osvijetljenim i ugodnim uvjetima. Povremeno rade veći broj sati da bi ispunili rokove ili pripremili modne revije. Samozaposleni modni dizajneri često moraju prilagoditi svoj radni dan prema rasporedu i rokovima svojih klijenata, što može uključiti vikende ili večernje sate. Dio radnog vremena provode i izvan ureda sa suradnicima i klijentima. U radu se služe računalima opremljenim specijaliziranim grafičkim programima za dizajn modela.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Priprema dizajna modnog projekta
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti modna kretanja, ideje i koncepte u nacionalnim, europskim i svjetskim okvirima
identificirati ciljanu skupinu, njihove potrebe i navike kupaca pri kupnji modnih proizvoda
odrediti ciljeve i zahtjeve modnog projekta
slijediti standarde i kriterije kvalitete modnog projekta
prikupiti potrebne informacije i elemente za razvoj modne ideje
predložiti koncept razvoja modnog projekta
primijeniti aktualni modni trend u razvoju modne ideje
prikupiti podatke i informacije za kreativni koncept modnog projekta
vizualizirati idejni koncept dizajna modnog projekta ručno i upotrebom IKT alata
identificirati ključne elemente modnog dizajna u modnom projektu
analizirati vizualne i tekstualne izvore u stvaranju novog koncepta u modnom laboratoriju inovacija
provjeriti usklađenost prototipa s idejnim konceptom modnog projekta
analizirati prototip u svrhu korekcije i prilagodbe modnog projekta
predstaviti modnu ideju prema temi, oblicima, materijalima, dezenima i bojama tradicionalnim izražajnim sredstvima
upotrebljavati rasterske i vektorske softverske aplikacije u prezentaciji modne ideje
predstaviti modnu ideju uvažavajući različite proporcije ljudskog tijela
povezati elemente grafičkog i modnog dizajna u razvoju modne ideje
primijeniti elemente tehničkog predstavljanja modnog projekta ručno i računalno
2.
Upravljanje dizajnom modnog projekta
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti relevantnost modnog projekta u odnosu na potrebe ciljane skupine
poznavati tehnike istraživanja modnog tržišta
pratiti indikatore uspjeha i održivosti modnog projekta
razmotriti mogućnosti pozicioniranja modnog projekta u odnosu na tržište, konkurenciju i kupce
pratiti procjenu izvedivosti modnog projekta prema tehničkim i operativnim kapacitetima
sudjelovati u procjeni financijske opravdanosti razvoja modnog projekta
sudjelovati u planiranju financijskih sredstava za realizaciju modnog projekta
planirati modni projekt prema području, temi, ciljanoj skupini i namjeni
primjenjivati plan projektnih aktivnosti modnog projekta, načina i redoslijeda njihove provedbe
sudjelovati u izradi plana potrebnih resursa i materijala za provedbu projektnih aktivnosti modnog projekta
analizirati plan nabave potrebnih proizvoda i usluga za realizaciju modnog projekta
sudjelovati u donošenju odluke o prioritetima u modnom projektu
sudjelovati u upravljanju financijskim i materijalnim resursima modnog projekta
primijeniti alate za poboljšanje kvalitete u skladu sa zahtjevima modnog projekta
odrediti prioritete rada na modnom projektu prema utvrđenim uvjetima i rokovima
3.
Dizajniranje i materijaliziranje modnog projekta
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti likovne elemente, načela oblikovanja i stilska obilježja u dizajnu modnog projekta
dizajnirati tematski modni projekt prema području, ciljanoj skupini i namjeni
primijeniti rezultate istraživanja modnih kretanja u dizajnu tekstilnih materijala, boja i oblika u dizajnu novih modnih vrijednosti
prilagoditi dizajn modnog projekta očekivanjima, specifičnim i promjenjivim potrebama ciljane skupine
izraditi portfelj od idejnih do izvedbenih (tehničkih) detalja modnog projekta
izraditi tehničku dokumentaciju za izradu modnog projekta
dizajnirati modni projekt prema području, temi, simboličkim resursima, ciljanoj skupini i namjeni
analizirati oblike, siluete, materijale i postupke potrebne za materijaliziranje modnog projekta
odrediti boje, osnovne i pomoćne materijale za modni projekt
prikupiti estetske i tehničke podatke i informacije za izradu dizajniranog modnog proizvoda prema modnom projektu
izraditi modni projekt prema likovnom i tehničkom idejnom rješenju
oblikovati unikatni tekstilni plošni proizvod
primijeniti tehnike izrade, konstrukcije i modeliranja u izradi dizajniranog modnog proizvoda
primijeniti elemente održive mode i ekološki prihvatljiv pristup u razvoju modnog projekta
primijeniti tehnike ručnog rada u razvoju modnog projekta
primijeniti elemente nacionalnog identiteta, kulturne i tradicijske baštine u dizajnu i razvoju modnog projekta
upotrebljavati elemente i tehnike tradicionalnog tekstilnog rukotvorstva u razvoju modnog projekta
upotrebljavati tehnike manipuliranja tekstilom u razvoju modnog projekta
upotrebljavati tehnike oblikovanja tradicionalnog tekstilnog rukotvorstva u materijalizaciji modnog projekta
primijeniti tradicionalne tehnike u materijalizaciji 2D i 3D dekorativnih elemenata u dizajnu modnog projekta
odabrati materijale za dizajn modnog proizvoda u skladu s ekološkim standardima
uskladiti pitanja o etičnosti i održivosti kupnje, proizvodnje i prodaje modnih proizvoda
redizajnirati modni proizvod da bi dobio novu vrijednost
analizirati odnos ljudskog tijela, odjeće, pokreta i ergonomskih struktura
nadzirati i kontrolirati provedbu modnog projekta
stvarati inovativna, konkurentna i kreativna modna rješenja
4.
Modni dizajn i utjecaji
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prepoznati elemente kulture odijevanja, mode i stila u povijesnom, kulturološkom i društvenom kontekstu
analizirati modu i modni dizajn u kontekstu društvenih aktualnosti
dizajnirati modni projekt primjenom povijesnih, kulturnih, umjetničkih, društvenih i ekoloških specifičnosti
kreirati modne novitete prema potrebama društvenih grupa i pojedinaca u cilju stvaranja modnog dizajna novih vrijednosti
implementirati trendovske modne promjene u dizajn modnih proizvoda
identificirati aktualne modne teme
razmotriti socijalne i okolišne imperative u dizajnu modnog projekta
analizirati osnovne značajke nacionalne i svjetske kulturne i tradicijske baštine
istražiti tradicijske dekorativne tehnike u različitim kulturama
5.
Prezentiranje dizajna modnog projekta
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti temu, poruku i način predstavljanja modnog projekta
predstaviti modni projekt na društvenim mrežama i modnim događanjima
pripremiti potrebne resurse za predstavljanje modnog projekta
pripremiti promotivne materijale modnog projekta za odnose s javnošću
sudjelovati u pripremi vizuala osobnog modnog projekta na modnom događanju
upotrebljavati suvremene, multimedijske pristupe u predstavljanju modnog projekta
primijeniti alate za prilagođavanje tržišnim prilikama modnih proizvoda
6.
Razvoj dizajna modnog projekta
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti proizvodne procese i tehnologiju izrade prototipa modnog projekta
izraditi 2D i 3D elemente modnog projekta tradicionalnim i digitalnim tehnikama
primijeniti IKT alate i tehnologiju u dizajnu i razvoju elemenata modnog projekta
primijeniti digitalne tehnologije u razvoju inovativnih modnih tekstilnih proizvoda (3D print, digitalni print, lasersko izrezivanje)
7.
Poslovna komunikacija u modnom dizajnu
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pregovarati s dobavljačima resursa i materijala za modni projekt
koordinirati u rješavanju zahtjeva, upita, prigovora i reklamacija kupaca modnih proizvoda
koordinirati u modnim događanjima u svrhu promocije modnog projekta
surađivati sa svim dionicima u razvoju modnog projekta
koristiti se poslovnim bontonom i etikom u poslovnom i modnom okruženju
održavati kontakte s kupcima modnih proizvoda u svrhu povjerenja i lojalnosti
učinkovito upotrebljavati razne načine elektroničke pisane komunikacije u modnom poslovanju
učinkovito komunicirati s poslovnim suradnicima, prodajnim predstavnicima i organizatorima modnih događanja na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
razmotriti interdisciplinarna partnerstva u razvoju modnog projekta
primijeniti interdisciplinarne prakse u suradnji s različitim kulturnim, umjetničkim, društvenim i obrazovnim institucijama u razvoju modnog projekta
primijeniti interdisciplinarni pristup u inkluzivnim modnim projektima
8.
Poduzetništvo, prodaja i marketing u modnom dizajnu
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u planiranju aktivnosti promocije i kanala prodaje modnog projekta
pratiti razvoj interaktivnog modela prodaje modnih proizvoda za ciljanog kupca
primijeniti elemente digitalnog marketinga u e-poslovanju i prodaji modnog projekta
poznavati vrste i ulogu marketinške komunikacije u modnom sustavu
razmotriti ulogu medija u prenošenju komunikacijskog sadržaja modnog projekta
sudjelovati u aktivnostima oglašavanja modnog proizvoda
primijeniti elemente izravnog marketinga u dizajnu kampanje modnog projekta
izraditi u suradnji pisani i vizualni komunikacijski sadržaj za oglašavanje modnog projekta primjenom IKT alata
koristiti se digitalnim alatima za obradu teksta, proračunskim tablicama, fotografijama, prezentacijama, stolnim objavljivanjem i internetskim istraživanjem
primijeniti etička načela u marketinškoj komunikaciji modnog projekta
identificirati vrijednosti i elemente poduzetničke kulture
primijeniti elemente poduzetništva u razvoju modnog projekta
primijeniti elemente socijalnog poduzetništva u razvoju modnog projekta
primijeniti proces od poslovne ideje do stvaranja vlastite modne linije
analizirati pokazatelje uspješnosti u modnom projektu
sudjelovati u postavljanju ciljeva i rješavanju problema u modnom poslovanju
upotrebljavati nove medije u promociji prodaje modnog projekta
9.
Zaštita zdravlja, okoliša i potrošača u modnom dizajniranju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti ekološke standarde i certifikate u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
razvrstavati i odlagati otpad po propisanim normama u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
primijeniti zakone, standarde i pravilnike o zaštiti i sigurnosti na radu u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
koristiti zaštitne uređaje i opremu sukladno propisima zaštite na radu u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
poštivati zakonske regulative, smjernice i standarde za zaštitu potrošača u dizajniranju modnih proizvoda
prilagoditi poslovnu odgovornost etičkim načelima i poslovnim kodeksima u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
10.
Upravljanje kvalitetom i autorska prava u modnom dizajnu
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
otkloniti nedostatke modnog projekta
surađivati unutar tima u razvoju kvalitete modnog projekta
poštivati načela etike, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva dizajna modnog proizvoda
primijeniti zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva u stvaranju i razvoju osobnog modnog projekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (20)
1.
Istraživanje i priprema modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti modna kretanja, ideje i koncepte u nacionalnim, europskim i svjetskim okvirima
identificirati ciljanu skupinu, njihove potrebe i navike kupaca pri kupnji modnih proizvoda
odrediti ciljeve i zahtjeve modnog projekta
slijediti standarde i kriterije kvalitete modnog projekta
prikupiti potrebne informacije i elemente za razvoj modne ideje
2.
Analiziranje opravdanosti razvoja modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
predložiti koncept razvoja modnog projekta
provjeriti relevantnost modnog projekta u odnosu na potrebe ciljane skupine
poznavati tehnike istraživanja modnog tržišta
pratiti indikatore uspjeha i održivosti modnog projekta
razmotriti mogućnosti pozicioniranja modnog projekta u odnosu na tržište, konkurenciju i kupce
pratiti procjenu izvedivosti modnog projekta prema tehničkim i operativnim kapacitetima
sudjelovati u procjeni financijske opravdanosti razvoja modnog projekta
3.
Planiranje i organizacija modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u planiranju financijskih sredstava za realizaciju modnog projekta
planirati modni projekt prema području, temi, ciljanoj skupini i namjeni
primjenjivati plan projektnih aktivnosti modnog projekta, načina i redoslijeda njihove provedbe
sudjelovati u izradi plana potrebnih resursa i materijala za provedbu projektnih aktivnosti modnog projekta
analizirati plan nabave potrebnih proizvoda i usluga za realizaciju modnog projekta
odrediti prioritete rada na modnom projektu prema utvrđenim uvjetima i rokovima
4.
Upravljanje modnim projektom
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u donošenju odluke o prioritetima u modnom projektu
sudjelovati u upravljanju financijskim i materijalnim resursima modnog projekta
nadzirati i kontrolirati provedbu modnog projekta
primijeniti alate za prilagođavanje tržišnim prilikama modnih proizvoda
5.
Praćenje društvenog utjecaja mode i modnog dizajna
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prepoznati elemente kulture odijevanja, mode i stila u povijesnom, kulturološkom i društvenom kontekstu
analizirati modu i modni dizajn u kontekstu društvenih aktualnosti
dizajnirati modni projekt primjenom povijesnih, kulturnih, umjetničkih, društvenih i ekoloških specifičnosti
kreirati modne novitete prema potrebama društvenih grupa i pojedinaca u cilju stvaranja modnog dizajna novih vrijednosti
implementirati trendovske modne promjene u dizajn modnih proizvoda
6.
Predstavljanje modne ideje tradicionalnim i digitalnim izražajnim sredstvima
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti aktualni modni trend u razvoju modne ideje
predstaviti modnu ideju prema temi, oblicima, materijalima, dezenima i bojama tradicionalnim izražajnim sredstvima
upotrebljavati rasterske i vektorske softverske aplikacije u prezentaciji modne ideje
predstaviti modnu ideju uvažavajući različite proporcije ljudskog tijela
povezati elemente grafičkog i modnog dizajna u razvoju modne ideje
analizirati odnos ljudskog tijela, odjeće, pokreta i ergonomskih struktura
7.
Dizajniranje modnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti podatke i informacije za kreativni koncept modnog projekta
vizualizirati idejni koncept dizajna modnog projekta ručno i upotrebom IKT alata
primijeniti likovne elemente, načela oblikovanja i stilska obilježja u dizajnu modnog projekta
dizajnirati tematski modni projekt prema području, ciljanoj skupini i namjeni
primijeniti rezultate istraživanja modnih kretanja u dizajnu tekstilnih materijala, boja i oblika u dizajnu novih modnih vrijednosti
prilagoditi dizajn modnog projekta očekivanjima, specifičnim i promjenjivim potrebama ciljane skupine
izraditi portfelj od idejnih do izvedbenih (tehničkih) detalja modnog projekta
izraditi tehničku dokumentaciju za izradu modnog projekta
identificirati aktualne modne teme
razmotriti socijalne i okolišne imperative u dizajnu modnog projekta
8.
Razvijanje prototipa modnog proizvoda u modnom laboratoriju
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
identificirati ključne elemente modnog dizajna u modnom projektu
analizirati vizualne i tekstualne izvore u stvaranju novog koncepta u modnom laboratoriju inovacija
provjeriti usklađenost prototipa s idejnim konceptom modnog projekta
analizirati prototip u svrhu korekcije i prilagodbe modnog projekta
primijeniti elemente tehničkog predstavljanja modnog projekta ručno i računalno
dizajnirati modni projekt prema području, temi, simboličkim resursima, ciljanoj skupini i namjeni
primijeniti proizvodne procese i tehnologiju izrade prototipa modnog projekta
izraditi 2D i 3D elemente modnog projekta tradicionalnim i digitalnim tehnikama
primijeniti IKT alate i tehnologiju u dizajnu i razvoju elemenata modnog projekta
primijeniti digitalne tehnologije u razvoju inovativnih modnih tekstilnih proizvoda (3D print, digitalni print, lasersko izrezivanje)
9.
Izraditi dizajnirani modni proizvod prema modnom projektu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati oblike, siluete, materijale i postupke potrebne za materijaliziranje modnog projekta
odrediti boje, osnovne i pomoćne materijale za modni projekt
prikupiti estetske i tehničke podatke i informacije za izradu dizajniranog modnog proizvoda prema modnom projektu
izraditi modni projekt prema likovnom i tehničkom idejnom rješenju
oblikovati unikatni tekstilni plošni proizvod
primijeniti tehnike izrade, konstrukcije i modeliranja u izradi dizajniranog modnog proizvoda
primijeniti elemente održive mode i ekološki prihvatljiv pristup u razvoju modnog projekta
primijeniti tehnike ručnog rada u razvoju modnog projekta
upotrebljavati tehnike manipuliranja tekstilom u razvoju modnog projekta
10.
Integriranje elemenata nacionalnog identiteta, kulturne i tradicijske baštine u dizajnu modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti elemente nacionalnog identiteta, kulturne i tradicijske baštine u dizajnu i razvoju modnog projekta
upotrebljavati elemente i tehnike tradicionalnog tekstilnog rukotvorstva u razvoju modnog projekta
upotrebljavati tehnike oblikovanja tradicionalnog tekstilnog rukotvorstva u materijalizaciji modnog projekta
primijeniti tradicionalne tehnike u materijalizaciji 2D i 3D dekorativnih elemenata u dizajnu modnog projekta
analizirati osnovne značajke nacionalne i svjetske kulturne i tradicijske baštine
istražiti tradicijske dekorativne tehnike u različitim kulturama
11.
Predstavljanje i prezentacija modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odrediti temu, poruku i način predstavljanja modnog projekta
predstaviti modni projekt na društvenim mrežama i modnim događanjima
pripremiti potrebne resurse za predstavljanje modnog projekta
pripremiti promotivne materijale modnog projekta za odnose s javnošću
sudjelovati u pripremi vizuala osobnog modnog projekta na modnom događanju
upotrebljavati suvremene, multimedijske pristupe u predstavljanju modnog projekta
12.
Upravljanje e-prodajom modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u planiranju aktivnosti promocije i kanala prodaje modnog projekta
pratiti razvoj interaktivnog modela prodaje modnih proizvoda za ciljanog kupca
primijeniti elemente digitalnog marketinga u e-poslovanju i prodaji modnog projekta
upotrebljavati nove medije u promociji prodaje modnog projekta
13.
Koordiniranje, pregovaranje i suradnja u samostalnom modnom projektu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pregovarati s dobavljačima resursa i materijala za modni projekt
koordinirati u rješavanju zahtjeva, upita, prigovora i reklamacija kupaca modnih proizvoda
koordinirati u modnim događanjima u svrhu promocije modnog projekta
surađivati sa svim dionicima u razvoju modnog projekta
14.
Komuniciranje u poslovnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti se poslovnim bontonom i etikom u poslovnom i modnom okruženju
održavati kontakte s kupcima modnih proizvoda u svrhu povjerenja i lojalnosti
učinkovito upotrebljavati razne načine elektroničke pisane komunikacije u modnom poslovanju
učinkovito komunicirati s poslovnim suradnicima, prodajnim predstavnicima i organizatorima modnih događanja na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
sudjelovati u postavljanju ciljeva i rješavanju problema u modnom poslovanju
15.
Surađivanje s kulturnim, umjetničkim, društvenim i obrazovnim institucijama u razvoju modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razmotriti interdisciplinarna partnerstva u razvoju modnog projekta
primijeniti interdisciplinarne prakse u suradnji s različitim kulturnim, umjetničkim, društvenim i obrazovnim institucijama u razvoju modnog projekta
primijeniti interdisciplinarni pristup u inkluzivnim modnim projektima
16.
Sudjelovanje u oglašavanju i marketinška komunikacija modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati vrste i ulogu marketinške komunikacije u modnom sustavu
razmotriti ulogu medija u prenošenju komunikacijskog sadržaja modnog projekta
sudjelovati u aktivnostima oglašavanja modnog proizvoda
primijeniti elemente izravnog marketinga u dizajnu kampanje modnog projekta
izraditi u suradnji pisani i vizualni komunikacijski sadržaj za oglašavanje modnog projekta primjenom IKT alata
koristiti se digitalnim alatima za obradu teksta, proračunskim tablicama, fotografijama, prezentacijama, stolnim objavljivanjem i internetskim istraživanjem
primijeniti etička načela u marketinškoj komunikaciji modnog projekta
17.
Praćenje i primjena propisa o kvaliteti modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti alate za poboljšanje kvalitete u skladu sa zahtjevima modnog projekta
analizirati pokazatelje uspješnosti u modnom projektu
otkloniti nedostatke modnog projekta
surađivati unutar tima u razvoju kvalitete modnog projekta
18.
Primjenjivanje poduzetničkih vještina u modnom projektu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
stvarati inovativna, konkurentna i kreativna modna rješenja
identificirati vrijednosti i elemente poduzetničke kulture
primijeniti elemente poduzetništva u razvoju modnog projekta
primijeniti elemente socijalnog poduzetništva u razvoju modnog projekta
primijeniti proces od poslovne ideje do stvaranja vlastite modne linije
19.
Poštivanje načela etike, autorskih prava i intelektualnog vlasništva
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poštivati zakonske regulative, smjernice i standarde za zaštitu potrošača u dizajniranju modnih proizvoda
prilagoditi poslovnu odgovornost etičkim načelima i poslovnim kodeksima u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
poštivati načela etike, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva dizajna modnog proizvoda
primijeniti zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva u stvaranju i razvoju osobnog modnog projekta
20.
Primjenjivanje elemenata poslovanja po pravilima kružnog gospodarstva i pravila sigurnosti i zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odabrati materijale za dizajn modnog proizvoda u skladu s ekološkim standardima
uskladiti pitanja o etičnosti i održivosti kupnje, proizvodnje i prodaje modnih proizvoda
redizajnirati modni proizvod da bi dobio novu vrijednost
primijeniti ekološke standarde i certifikate u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
razvrstavati i odlagati otpad po propisanim normama u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
primijeniti zakone, standarde i pravilnike o zaštiti i sigurnosti na radu u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
koristiti zaštitne uređaje i opremu sukladno propisima zaštite na radu u dizajniranju i izradi modnih proizvoda
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Modni dizajner / Modna dizajnerica
Datum upisa
8.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća