Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Elektroenergetski tehničar/elektroenergetska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3113.16.4 Elektroenergetski tehničar/elektroenergetska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3113 Tehničari/tehničarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Elektroenergetski tehničar/elektroenergetska tehničarka upravlja, nadzire i održava rad energetskih postrojenja te sudjeluje u njihovoj izgradnji i montaži. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:
-rada u elektranama za proizvodnju električne energije,
- razvoda i pretvaranja električne energije u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama,
-kontrolu i održavanje električnih vodova i mreža,
 -upravljanje  i nadziranje rada elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.),
-praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu u elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom,
- održavanja električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju,
-proračunavanja potrebnih karakteristika dalekovoda i niskonaponske mreže,
-dimenzioniranja vodova,
- analiziranja dijagrama opterećenja,
-procjenjivanja okolnih uvjeta izvedbe i utvrđivanje broja i vrsta trafostanica,
-otkrivanja i uklanjanja  smetnji i kvarova u električnim mrežama u timu stručnjaka,
-planiranja i sudjelovanja u izradi tehničko-tehnološke dokumentacije.

Uvjeti rada

Uvjeti rada uglavnom ovise o radnom mjestu. Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, dio u pogonima ili u odgovarajućim radionicama različitih vrsta proizvodnje ili na otvorenom prostoru. Posao u zatvorenom prostoru je normalne temperature i vlažnosti (kada se radi u kontrolnoj stanici, elektrani ili tehničkom uredu). Posao na uređajima je pod utjecajem elektromagnetskog polja, a u elektranama dolazi i do buke. Pri pregledu električnih vodova na terenu, djelatnik/djelatnica je izložen/izložena različitim vremenskim uvjetima. U nekim vrstama poslova mogu se pojaviti i ekstremniji uvjeti rada (izloženost kemikalijama i buci, rad na visini i sl.). Poslove uglavnom obavljaju u stojećem i sjedećem položaju. Radno vrijeme je propisano, i u pravilu se odvija u smjenama. Uobičajena su i dežurstva s produženim radnim vremenom. Posao na terenu ponekad zahtijeva produžen rad.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Komuniciranje s korisnikom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
2.
Planiranje i organizacija radnog mjesta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Izraditi i primijeniti normative materijala, opreme i uređaja
Kreirati i održavati čistoću i funkcionalnost radnog mjesta
Rukovati instrumentima za elektronička mjerenja
3.
Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti podatke iz kataloga proizvođača elektroenergetske opreme i uređaja
Sudjelovati u projektiranju elektroenergetskih sustava
Odabrati potrebni materijal za izradu elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
Sudjelovati u izradi shema elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Sudjelovati u projektiranju i izradi tehničke dokumentacije uporabom računalnih alata (CAD,2D,3D)
Izraditi ispitno i servisno izvješće te ispuniti radni nalog
Koristiti računalne programe u izradi tehničke dokumentacije za analizu rada elektroenergetskih postrojenja
4.
Održavanje i ispitivanje elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
Sudjelovati u radu u elektranama za proizvodnju električne energije
Koristiti znanja potrebna za provođenje postupaka pretvorbe električne energije u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama
Dimenzionirati elektroenergetske vodove
Montirati električne mreže i vodove prema zadanim projektnim zadacima
Zamijeniti dijelove električnih generatora, energetskih transformatora i agregata
Upravljati radom elektroenergetske opreme za prikupljanje i pretvorbu električne energije iz obnovljivih izvora energije
Održati rasklopna postrojenja i trafostanice za razvod i pretvaranje električne energije
Zamijeniti dijelove elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja prema planu održavanja za odabranu opremu
Prepoznati i dijagnosticirati kvar na opremi i/ili uređaju za prijenos električne energije
Izabrati i upotrijebiti alate i programske alate za dijagnostiku (CAD,2D,3D)
Ispitati funkcionalnost elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Provesti odgovarajuće postupke ispitivanja i preventivnog održavanja elektroenergetskih postrojenja, te elektrana s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom
Ispitati i održavati rad elektroenergetskih mreža i vodova
Nadzirati rasklopna postrojenja i trafostanica za razvod i pretvaranje električne energije
Ispitati i održavati električne generatore, energetske transformatore i agregate
Popraviti dijelove elektroenergetske opreme i uređaja
Koristiti i održavati opremu i uređaje za proizvodnju, distribuciju i pretvorbu električne energije i energetike općenito
Sudjelovati u servisnom ispitivanju opreme i/ili sustava
Nadzirati operacije distribucije električne energije
5.
Povezivanje i ugradnja elemenata elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti alate za izradu i montažu elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Primijeniti nove tehnologije u radu elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Povezati i montirati elektroinstalacije prema zadanom projektu
Ugraditi i povezati opremu za korištenje sunčeve energije
Ugraditi i pustiti u pogon foto-naponske panele, dizalice topline i slično
Ugraditi i osposobiti za rad elektroinstalacije
Upravljati sustavom za prijenos električne energije
Integrirati obnovljive izvore i skladišta energije u elektroenergetski sustav
6.
Korištenje programskih alata
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti podatke na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu u elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom
Provesti jednostavnije postupke zaštite računala i podataka
Koristiti programske alate za simulaciju rada elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja i njihovu izradu
Instalirati simulacijski programski alat u skladu sa standardima i dobrim praksama
7.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućega zamjenskog sklopa
pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
koristiti podatke analize tržišta
izraditi promidžbene materijale
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
Razviti strategije za slučajeve nepredviđenih situacija u opskrbi električnom energijom
Promovirati proizvode, rješenja i usluge
Analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost nabave opreme
Osigurati kvalitetu izrade, montaže i ostalih poslova
Primijeniti kreativnost i inovativnost u podatkovnim analizama
Koristiti aktualne digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
8.
Komuniciranje i suradnja u timu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/ aktivnosti
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
Pružati podršku timu u rješavanju zadataka
9.
Osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
Provesti postupke zaštite od utjecaja visokog napona i opasnih tvari
Brinuti o vlastitom zdravlju i zdravlju suradnika
Upravljati gospodarenjem otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Planiranje i organizacija rada
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Izraditi i primijeniti normative materijala, opreme i uređaja
Kreirati i održavati čistoću i funkcionalnost radnog mjesta
2.
Pripremanje razvojne tehnološke i operativne dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti podatke iz kataloga proizvođača elektroenergetske opreme i uređaja
Odabrati potrebni materijal za izradu elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
Sudjelovati u izradi shema elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Sudjelovati u projektiranju i izradi tehničke dokumentacije uporabom računalnih alata (CAD,2D,3D)
Izraditi ispitno i servisno izvješće te ispuniti radni nalog
3.
Operativni poslovi vezani za proizvodnju, distribuciju i pretvorbu električne energije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u projektiranju elektroenergetskih sustava
Sudjelovati u radu u elektranama za proizvodnju električne energije
Koristiti znanja potrebna za provođenje postupaka pretvorbe električne energije u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama
Dimenzionirati elektroenergetske vodove
Montirati električne mreže i vodove prema zadanim projektnim zadacima
Zamijeniti dijelove električnih generatora, energetskih transformatora i agregata
Upravljati radom elektroenergetske opreme za prikupljanje i pretvorbu električne energije iz obnovljivih izvora energije
Koristiti alate za izradu i montažu elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Povezati i montirati elektroinstalacije prema zadanom projektu
4.
Ugrađivanje i povezivanje elektroenergetske opreme i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Ugraditi i povezati opremu za korištenje sunčeve energije
Ugraditi i pustiti u pogon foto-naponske panele, dizalice topline i slično
Ugraditi i osposobiti za rad elektroinstalacije
Integrirati obnovljive izvore i skladišta energije u elektroenergetski sustav
5.
Ispitivanje elektroenergetske opreme i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Rukovati instrumentima za elektronička mjerenja
Prepoznati i dijagnosticirati kvar na opremi i/ili uređaju za prijenos električne energije
Ispitati funkcionalnost elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Provesti odgovarajuće postupke ispitivanja i preventivnog održavanja elektroenergetskih postrojenja, te elektrana s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom
Ispitati i održavati rad elektroenergetskih mreža i vodova
Nadzirati rasklopna postrojenja i trafostanica za razvod i pretvaranje električne energije
Ispitati i održavati električne generatore, energetske transformatore i agregate
Sudjelovati u servisnom ispitivanju opreme i/ili sustava
Nadzirati operacije distribucije električne energije
Upravljati sustavom za prijenos električne energije
6.
Održavanje elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućega zamjenskog sklopa
Održati rasklopna postrojenja i trafostanice za razvod i pretvaranje električne energije
Zamijeniti dijelove elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja prema planu održavanja za odabranu opremu
Popraviti dijelove elektroenergetske opreme i uređaja
Koristiti i održavati opremu i uređaje za proizvodnju, distribuciju i pretvorbu električne energije i energetike općenito
7.
Osnovno održavanje računalne okoline
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti računalne programe u izradi tehničke dokumentacije za analizu rada elektroenergetskih postrojenja
Pratiti podatke na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu u elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom
Provesti jednostavnije postupke zaštite računala i podataka
8.
Instaliranje simulacijskih programskih alata i njihovo osnovno korištenje
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izabrati i upotrijebiti alate i programske alate za dijagnostiku (CAD,2D,3D)
Koristiti programske alate za simulaciju rada elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja i njihovu izradu
Instalirati simulacijski programski alat u skladu sa standardima i dobrim praksama
9.
Korištenje alata u digitalnom marketingu
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
Koristiti aktualne digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
10.
Istraživanje tržišta i izrada ponudbene dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
koristiti podatke analize tržišta
izraditi promidžbene materijale
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
Razviti strategije za slučajeve nepredviđenih situacija u opskrbi električnom energijom
Analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost nabave opreme
Osigurati kvalitetu izrade, montaže i ostalih poslova
11.
Komunikacija i timski rad
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/ aktivnosti
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
Pružati podršku timu u rješavanju zadataka
12.
Komuniciranje s korisnikom
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
13.
Upravljanje kvalitetom rada
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
Primijeniti nove tehnologije u radu elektroenergetskih postrojenja, opreme i uređaja
Promovirati proizvode, rješenja i usluge
Primijeniti kreativnost i inovativnost u podatkovnim analizama
14.
Sudjelovanje u zaštiti zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
Provesti postupke zaštite od utjecaja visokog napona i opasnih tvari
Brinuti o vlastitom zdravlju i zdravlju suradnika
Upravljati gospodarenjem otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Elektroenergetski tehničar/elektroenergetska tehničarka
Datum upisa
8.1.2021
Vrijedi do
27.10.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje