Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Elektromonter/elektromonterka

Razina HKO
4.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7241.51.3 elektromonter/elektromonterka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.74.741.7412 Elektromehaničari/elektromehaničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Na osnovu električnih i montažnih shema montira uređaje, opremu i električne i elektroničke instalacije. Pri tome aktivno osigurava vlastitu sigurnost i sigurnost radnog mjesta koristeći pravilno odabrani alat i pridržavajući se sigurnosnih mjera vezanih za njegove poslove. Aktivno se služi nacrtima i projektnom dokumentacijom u koju po potrebi unosi nužne izmjene. Prakticira karijerni profesionalizam i stručno se usavršava sa novim tehnologijama. Aktivno podržava rad u timu, komunicira profesionalno na radnom mjestu. Posjeduje kompetencije za izvedbu električnih i drugih instalacija u objektima, montiranje opreme za prijenos i distribuciju električne energije, polaganje kabela, polaganje i spajanje uzemljivačkih sustava, terminiranje i spajanje kabela za električno ožičenje. Pri svim tim poslovima osigurava ispravnost alata ili uređaja za rad i pridržava se propisanih sigurnosnih mjera

Djeluje samostalno i u timu, pri čemu je prvenstveno usmjeren aktivnostima učinka i operativnim poslovima.

Dokumentira vlastite proizvode i rezultate rada.

Prati razvoj tehnologije i upravlja svojom karijerom.

Uvjeti rada

Elektromonter/elektromonterka će obavljati svoje poslove u zatvorenim i otvorenim prostorima, biti izložen/izložena visokim i niskim temperaturama, vlažnosti, izložen dugotrajnom stajanju i dugotrajnom hodanju, rad u savijenom položaju, učestalom penjanju, radu na visinama, zahtjeva se dugotrajni koordinirani rad nogu i ruku, te povremeni rad u smjenama. Također, elektromonter/elektromonterka će obavljati svoje poslove strogo pridržavajući se propisa i pravila vezana uz opasnost i mjera zaštite na radu te osiguravajući sigurnost postupaka povezanih s električnom energijom zbog izloženosti opasnosti od strujnog udara.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Suradnja i komuniciranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pružati podršku timu
Surađivati s članovima tima
Izvršiti zadatke u timskom okruženju
Planirati i poticati cjeloživotno učenje
Primijeniti hitne postupke u slučajevima opasnosti
Samostalno obavljati operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
2.
Pripremanje radnog mjesta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno pripremiti radno mjesto
Samostalno odabrati adekvatni alat za zadani posao
Samostalno održavati alat za radno mjesto
3.
Sigurnost na radnom mjestu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odgovorno provesti mjere sigurnosti i otklanjanja opasnosti na radnom mjestu
Prilagoditi mjere sigurnosti vrsti posla i radnom okruženju
Primijeniti industrijske standarde
Pružiti osnovne postupke prve pomoći na radnom mjestu
Primijeniti procedure radi zaštite od opasnih tvari
Samostalno odabrati osobnu zaštitnu opremu
Samostalno koristiti i primijeniti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
4.
Obavljanje temeljnih poslova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Označiti kabele, vodiče i priključnice oznakama
Znati postupke ogoljivanja kabela i vođenja izoliranih vodiča do priključnica
Samostalno ugraditi priključnice, sklopke, rasvjetna i druga tijela
Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
Izvesti električnu instalaciju prema zadanom projektu
Provjeriti izvedene spojeve uzemljenja
Poznavati dijelove elektroormara i način montaže
Samostalno izvesti i provjeriti izvedbe kabelskih kanala ili cijevi
Samostalno provjeriti ispravni rad električne instalacije
Samostalno sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
Samostalno spojiti kabele prema priključnim planovima
Sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
Poznavati načine i postupke spajanja traka uzemljenja
Samostalno polagati, rezati i označavati krajeve položenih kabela
Samostalno iščitavati električne i montažne sheme
Poznavati grupiranje kabela po određenom svojstvu
Samostalno polagati uzemljivačko uže ili trake prema nacrtima
5.
Dokumentiranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi tehničku dokumentaciju uporabom računalnog programa
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
6.
Osobni i profesionalni razvoj
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati inovacijski proces
Razumjeti predložena inovativna rješenja za proizvode i procese
Poznavati procese istraživanja i razvoja
7.
Kvaliteta proizvoda, sustava i usluga
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Usporediti specifikacije iz projekta i isporučenu opremu
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Koristiti znanja iz električnih strojeva i uređaja, mjerne tehnike i mjerenja
Koristiti metode mjerenja, ispitivanja električnih instalacija i sklopova i/ili uređaja te analize rezultata
8.
Ostale kompetencije za cjeloživotno učenje te generičke vještine i psihomotoričke sposobnosti
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Iskazati spremnost za učenje
Održati pažnju tokom izvođenja radnih zadataka
Iskazati usmjerenost na rezultate rada
Samostalno pratiti razvoj znanosti i tehnologije u području elektrotehnike
9.
Očuvanje okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti i primijeniti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša
Primijeniti važeću regulativu zaštite okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Izrađivanje odgovarajuće korisničke i ostale tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
izraditi tehničku dokumentaciju uporabom računalnog programa
2.
Odabir tipa i opsega osobne zaštitne opreme
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti industrijske standarde
Samostalno odabrati osobnu zaštitnu opremu
Samostalno koristiti i primijeniti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
3.
Odabir adekvatnog alata za zadani posao
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno pripremiti radno mjesto
Samostalno odabrati adekvatni alat za zadani posao
Samostalno održavati alat za radno mjesto
4.
Primjenjivanje pravila sigurnosti i standardnih procedura otklanjanja opasnosti
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Odgovorno provesti mjere sigurnosti i otklanjanja opasnosti na radnom mjestu
Prilagoditi mjere sigurnosti vrsti posla i radnom okruženju
Pružiti osnovne postupke prve pomoći na radnom mjestu
Primijeniti procedure radi zaštite od opasnih tvari
5.
Izvedba i provjeravanje izvedbe kabelskih kanala
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izvesti i provjeriti izvedbe kabelskih kanala ili cijevi
Samostalno sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
6.
Polaganje i spajanje kabela
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Znati postupke ogoljivanja kabela i vođenja izoliranih vodiča do priključnica
Samostalno spojiti kabele prema priključnim planovima
Sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
7.
Izrađivanje, montiranje i održavanje elektroormara i električnih instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Označiti kabele, vodiče i priključnice oznakama
Samostalno ugraditi priključnice, sklopke, rasvjetna i druga tijela
Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
Izvesti električnu instalaciju prema zadanom projektu
Poznavati dijelove elektroormara i način montaže
8.
Polaganje uzemljivačkog užeta ili trake prema nacrtima
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Provjeriti izvedene spojeve uzemljenja
Poznavati načine i postupke spajanja traka uzemljenja
Samostalno polagati uzemljivačko uže ili trake prema nacrtima
9.
Polaganje, rezanje i označavanje krajeva položenih kabela
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno polagati, rezati i označavati krajeve položenih kabela
10.
Provjera mjesta ugradnje i spajanja kabela i montaža opreme za prijenos i distribuciju električne energije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno iščitavati električne i montažne sheme
Poznavati grupiranje kabela po određenom svojstvu
11.
Timska suradnja i komunikacija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
pružati podršku timu
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
Surađivati s članovima tima
Izvršiti zadatke u timskom okruženju
Planirati i poticati cjeloživotno učenje
Primijeniti hitne postupke u slučajevima opasnosti
Samostalno obavljati operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
12.
Sudjelovanje u inovacijskom procesu
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Poznavati inovacijski proces
Razumjeti predložena inovativna rješenja za proizvode i procese
Poznavati procese istraživanja i razvoja
Iskazati spremnost za učenje
Održati pažnju tokom izvođenja radnih zadataka
Iskazati usmjerenost na rezultate rada
Samostalno pratiti razvoj znanosti i tehnologije u području elektrotehnike
13.
Provjera rada instalacije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno provjeriti ispravni rad električne instalacije
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Koristiti metode mjerenja, ispitivanja električnih instalacija i sklopova i/ili uređaja te analize rezultata
14.
Provjera udovoljavanja opreme zahtjevima iz projekta
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Usporediti specifikacije iz projekta i isporučenu opremu
Koristiti znanja iz električnih strojeva i uređaja, mjerne tehnike i mjerenja
15.
Očuvanje okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti i primijeniti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša
Primijeniti važeću regulativu zaštite okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Elektromonter/elektromonterka
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
14.10.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje