Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Skladištar u logistici/Skladištarka u logistici

Razina HKO
4.1
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Logistika
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4131.12.4 Skladištar/skladištarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.43.432.4321 Skladišni službenici/skladišne službenice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Skladištar u logistici / skladištarka u logistici je osoba koja samostalno i / ili timski obavlja poslove unutar skladišnog odjela na  logističkim terminalima. Skladištar u logistici / skladištarka u logistici osobito obavlja poslove kao što su: preuzimanje robe u skladište i otprema robe iz skladišta, manipuliranje robom u skladištu, skladištenje robe, kontroliranje zaliha i provođenje inventure, rukovanje transportnom mehanizacijom, pripremanje dokumenata i evidentiranje poslovnih aktivnosti. U suradnji s ostalim djelatnicima održava red i čistoću u radnom prostoru. Posao skladištara u logistici / skladištarke u logistici iziskuje sposobnost komuniciranja s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge te poznavanje jednog stranog jezika.

Uvjeti rada

Skladištar u logistici / skladištarka u logistici obavlja poslove u skladišnom prostoru zatvorenog, poluotvorenog i otvorenog tipa.

Tijekom rada često je izložen(a) umjetnoj rasvjeti, dugotrajnom stajanju ili hodanju, dugotrajnom koordiniranom radu ruku i nogu, učestalom sagibanju, radu u savijenom položaju, radu koju uključuje prenošenje ili držanje tereta, smjenskom radu.

Na nekim radnim mjestima moguća je izloženost:

- opasnim tvarima (u skladištu opasnih tvari)

- prašini (u skladištu rasutog tereta)

- vrlo niskim temperaturama (skladišta hladnjače)

- povredama pri korištenju transportne mehanizacije, uređaja i opreme.

Dok radi na otvorenom izložen je svim vremenskim uvjetima (visokim / niskim temperaturama, visokoj / niskoj relativnoj vlažnosti zraka, oborinama, vjetru, suncu i drugo).

Skupovi kompetencija (10)
1.
Pripremanje i planiranje rada za skladištenje robe u logističkom skladištu
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno prikupljati i procjenjivati radnu dokumentaciju i upute za rad
Znati obilježja prostornih kapaciteta skladišnog prostora
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad i rad pomoćnog osoblja sukladno internim pravilima i nalozima nadređenih
Samostalno pripremiti radno mjesto, opremu i uređaje u skladu sa standardima radnog mjesta
Samostalno pripremiti potrebnu dokumentaciju za preuzimanje i otpremanje robe iz skladišta u skladu s internim procedurama
Pripremiti elemente kalkulacije troškova za ispostavljanje računa i sastavljanje izvještaja prema uputama nadređenih
Samostalno održavati red i čistoću u radnom prostoru sukladno zahtjevima skladišnog prostora
2.
Istovarivanje i preuzimanje robe u logističko skladište
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri preuzimanju robe u skladište
Samostalno organizirati prihvat vozila na istovarno mjesto i radnje na robi u ulaznoj zoni skladišta prema internim procedurama
Samostalno istovariti robu sa prijevoznog sredstva, kontrolirati stanje i količinu robe te evidentirati prijam robe u skladište prema internim procedurama
3.
Skladištenje robe u logističkom skladištu
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji u skladištenju robe sukladno obilježjima robe
Primijeniti propise vezane uz postupanje s određenim vrstama roba (HACCP, ADR) prilikom skladištenja
Samostalno sortirati robu prema planu skladištenja i otpremanja
Samostalno smještati robu na mjesto skladištenja prema planu skladištenja
Samostalno kontrolirati stanje uskladištene robe i osiguravati uvjete čuvanja robe prema internim procedurama
4.
Manipuliranje robom u logističkom skladištu
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu
Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe
Optimizirati radne aktivnosti na radnom mjestu i postupati prema internim uputama
Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu
5.
Utovarivanje i otpremanje robe iz logističkog skladišta
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji u otpremanju robe iz skladišta
Samostalno komisionirati, pakirati i dostaviti robu u izlaznu zonu skladišta prema internim procedurama
Samostalno utovariti robu na prijevozno sredstvo, kontrolirati stanje i količinu robe te evidentirati otpremu robe iz skladišta
6.
Rukovanje transportnom mehanizacijom u logističkom skladištu
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe
7.
Korištenje IKT-a i računalnih aplikacija u skladišnom poslovanju
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti specifične računalne programe skladišnog poslovanja za evidentiranje poslovnih aktivnosti u skladištu prema internim procedurama
Samostalno koristiti IKT specifične namjene za rad u skladištu
8.
Komuniciranje s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge u logističkom skladištu
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge služeći se hrvatskim jezikom i poslovnim engleskim ili njemačkim jezikom
Komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge po pravilima poslovnog bontona koristeći stručnu terminologiju
9.
Osiguravanje kvalitete usluge u logističkom skladištu
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete i sustave provjere kvalitete skladištenja robe
Obavljati poslove u skladu sa standardima kvalitete koristeći metode kontrole kvalitete i uspostavljene sustave provjere kvalitete skladištenja robe
Poznavati načela upravljanja zalihama i znati tehniku popisa robe u skladištu
Samostalno i odgovorno kontrolirati kvalitativno i kvantitativno stanje zaliha robe prema uspostavljenim procedurama
Sudjelovati u provedbi inventure robe u skladištu prema uspostavljenim procedurama
10.
Primjena standarda sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša u logističkom skladištu
Sektor
Promet i logistika - Logistika
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Planiranje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada i rada pomoćnog osoblja
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno planirati i organizirati vlastiti rad i rad pomoćnog osoblja sukladno internim pravilima i nalozima nadređenih
2.
Pripremanje radnog mjesta i opreme
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati obilježja prostornih kapaciteta skladišnog prostora
Samostalno pripremiti radno mjesto, opremu i uređaje u skladu sa standardima radnog mjesta
3.
Samostalno preuzimanje robe u skladište
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri preuzimanju robe u skladište
Samostalno organizirati prihvat vozila na istovarno mjesto i radnje na robi u ulaznoj zoni skladišta prema internim procedurama
Samostalno istovariti robu sa prijevoznog sredstva, kontrolirati stanje i količinu robe te evidentirati prijam robe u skladište prema internim procedurama
4.
Samostalno manipuliranje robom u skladištu
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu
Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe
Optimizirati radne aktivnosti na radnom mjestu i postupati prema internim uputama
Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu
5.
Samostalno skladištenje robe
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji u skladištenju robe sukladno obilježjima robe
Primijeniti propise vezane uz postupanje s određenim vrstama roba (HACCP, ADR) prilikom skladištenja
Samostalno sortirati robu prema planu skladištenja i otpremanja
Samostalno smještati robu na mjesto skladištenja prema planu skladištenja
Samostalno kontrolirati stanje uskladištene robe i osiguravati uvjete čuvanja robe prema internim procedurama
6.
Samostalno otpremanje robe iz skladišta
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji u otpremanju robe iz skladišta
Samostalno komisionirati, pakirati i dostaviti robu u izlaznu zonu skladišta prema internim procedurama
Samostalno utovariti robu na prijevozno sredstvo, kontrolirati stanje i količinu robe te evidentirati otpremu robe iz skladišta
7.
Samostalno rukovanje transportnom mehanizacijom
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe
8.
Samostalno pripremanje dokumenata i evidentiranje poslovnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno prikupljati i procjenjivati radnu dokumentaciju i upute za rad
Samostalno pripremiti potrebnu dokumentaciju za preuzimanje i otpremanje robe iz skladišta u skladu s internim procedurama
Koristiti specifične računalne programe skladišnog poslovanja za evidentiranje poslovnih aktivnosti u skladištu prema internim procedurama
9.
Kontroliranje zaliha i provođenje inventure
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati načela upravljanja zalihama i znati tehniku popisa robe u skladištu
Samostalno i odgovorno kontrolirati kvalitativno i kvantitativno stanje zaliha robe prema uspostavljenim procedurama
Sudjelovati u provedbi inventure robe u skladištu prema uspostavljenim procedurama
10.
Održavanje reda i čistoće u radnom prostoru
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Samostalno održavati red i čistoću u radnom prostoru sukladno zahtjevima skladišnog prostora
11.
Izračunavanje elemenata za podršku komercijalnim aktivnostima
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pripremiti elemente kalkulacije troškova za ispostavljanje računa i sastavljanje izvještaja prema uputama nadređenih
Samostalno koristiti IKT specifične namjene za rad u skladištu
12.
Komuniciranje s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge služeći se hrvatskim jezikom i poslovnim engleskim ili njemačkim jezikom
Komunicirati s nadređenima, suradnicima i korisnicima usluge po pravilima poslovnog bontona koristeći stručnu terminologiju
13.
Obavljanje poslova u skladu s uspostavljenim procedurama i normama u cilju očuvanja kvalitete skladištenja robe
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete i sustave provjere kvalitete skladištenja robe
Obavljati poslove u skladu sa standardima kvalitete koristeći metode kontrole kvalitete i uspostavljene sustave provjere kvalitete skladištenja robe
14.
Zaštita zdravlja na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Skladištar u logistici/Skladištarka u logistici
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća