Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Monter namještaja i građevinske stolarije/Monterka namještaja i građevinske stolarije

Razina HKO
3
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

8285.11.3 sastavljač/sastavljačica drvenih proizvoda

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

8.82 Sastavljači/sastavljačice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Monter namještaja i građevinske stolarije / Monterka namještaja i građevinske stolarije samostalno i/ili timski obavljaju poslove sastavljanja namještaja, montaže i demontaže ugradbenog namještaja, demontaže i premještanja starog namještaja, ugradnje građevinske stolarije i izmjene građevinske stolarije.

U svom poslu monter namještaja i građevinske stolarije / monterka namještaja i građevinske stolarije poslovno komuniciraju s poslodavcem, sa suradnicima, s kooperantima i s klijentima. Planiraju vrijeme i resurse, organiziraju posao i administrativno prate usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije i sastavljanja/ugradnje namještaja, pri čemu koriste informacijsko komunikacijsku tehnologiju.

Samostalno i/ili uz pomoć suradnika transportiraju ili organiziraju transport proizvoda, materijala, alata i opreme od mjesta preuzimanja do mjesta ugradnje.

Često rade na terenu, a na samom mjestu izvođenja radova pripremaju radni prostor, koji po završetku poslova ostavljaju urednim i čistim.

U svom poslu rade u skladu s propisima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Uvjeti rada

Monter namještaja i građevinske stolarije / Monterka namještaja i građevinske stolarije svoje poslove obavljaju u različitim radnim okruženjima (na terenu, u stolarskim radionicama, u salonima namještaja ili u tvornicama namještaja) gdje su po pitanju posebnih uvjeta rada vrlo često izloženi:

  • visokim ili niskim temperaturama (naročito kod terenskog rada),
  • buci i vibraciji,
  • umjetnoj rasvjeti i
  • radu na visini.

Što se tiče psihofizičkih zahtjeva prisutnih na radnom mjestu kod poslova monter namještaja i građevinske stolarije / monterka namještaja i građevinske stolarije u najvećoj mjeri prisutni su sljedeći zahtjevi:

  • dugotrajno stajanje,
  • dugotrajno hodanje,
  • prenošenje tereta,
  • učestalo sagibanje i
  • rad u savijenom položaju.
Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje i organizacija radova montera namještaja i građevinske stolarije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati izvođenje usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
planirati vrijeme i resurse potrebne za usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
organizirati izvođenje usluge montaže/ugradnje namještaja
planirati vrijeme i resurse potrebne za usluge montaže/ugradnje namještaja
odabrati metodu rada zasnovanu na načelu racionalnog utroška materijala i energije
2.
Pripremni radovi montera građevinske stolarije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preuzeti građevinsku stolariju od kooperanta (proizvođača/trgovca)
utovariti građevinsku stolariju u transportno vozilo
pripremiti radni prostor na mjestu ugradnje/izmjene građevinske stolarije
pripremiti radni alat potreban za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
pripremiti potrošni materijal potreban za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
prenijeti građevinsku stolariju na mjesto ugradnje/izmjene
raspakirati ambalažu i pripremiti građevinsku stolariju za ugradnju
3.
Pripremni radovi montera namještaja
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preuzeti namještaj za montažu/ugradnju od proizvođača/trgovca
utovariti namještaj za montažu/ugradnju u transportno vozilo
prenijeti namještaj na mjesto montaže/ugradnje
pripremiti radni prostor na mjestu montaže/ugradnje namještaja
pripremiti radni alat potreban za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju namještaja
pripremiti potrošni materijal potreban za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju namještaja
raspakirati ambalažu i pripremiti namještaj za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju
4.
Postupci ugradnje/izmjene građevinske stolarije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prekontrolirati dimenzije otvora i usporediti ih s dimenzijama proizvoda
izvesti manju prilagodbu dimenzija (osnovnih gabarita) građevinske stolarije građevinskom otvoru prema potrebi
namjestiti građevinsku stolariju u građevinski otvor u ispravan položaj i privremeno ju učvrstiti
fiksirati građevinsku stolariju u građevinskom otvoru
ugraditi staklo u okvir ukoliko se transportira odvojeno
postaviti ukrasne letvice na spoj doprozornika/dovratnika i zida
izvaditi postojeću građevinsku stolariju iz građevinskog otvora
očistiti građevinske otvore i radni prostor
odnijeti izvađenu građevinsku stolariju i građevinski otpad do transportnog vozila
5.
Postupci sastavljanja/ugradnje/rastavljanja namještaja
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prekontrolirati dimenzije prostora predviđenog za ugradnju namještaja i usporediti ih s dimenzijama proizvoda
sastaviti elemente namještaja u sklop
montirati namještaj
ugraditi okove na korpus
pozicionirati sastavljeni proizvod u prostoru
pregledati pozicije instalacija u zidovima
zacrtati pozicije rupa na zidu, izbušiti rupe i postaviti nosače elemenata
postaviti viseće elemente na nosače
ugraditi ugradbene elemente
razvrstati elemente namještaja i materijale prema uputama iz tehničke dokumentacije
sastaviti elemente namještaja u gotov proizvod prema tehničkoj dokumentaciji sastavljanja
ukloniti svu ambalažu po završetku montaže/ugradnje
rastaviti stari namještaj
upakirati stari namještaj i pripremiti ga za transport
odnijeti/odvesti rastavljeni namještaj na drugu lokaciju
6.
Radna dokumentacija montera namještaja i građevinske stolarije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
fotodokumentirati ili označiti dijelove rastavljenog namještaja
preuzeti radno-tehnološku dokumentaciju vezano za transport i montažu/ugradnju namještaja
voditi evidencije radnog vremena, materijala, alata i narudžbi vezano uz usluge ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
preuzeti radno-tehnološku dokumentaciju za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
proučiti nacrte i montažne sheme namještaja
7.
Poslovna komunikacija montera namještaja i građevinske stolarije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
ugovoriti cijenu te način i rok plaćanja za dogovorene usluge ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
reklamirati preuzetu robu u slučaju manjka dijelova, oštećenja ili nepravilnosti
komunicirati s korisnikom usluge montaže/ugradnje namještaja
komunicirati s klijentom o svrsi demontiranja namještaja
komunicirati s poslodavcem suradnicima ili kooperantima (proizvođačima/trgovcima građevinske stolarije)
komunicirati s korisnikom usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
kontaktirati naručitelja usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije prije izlaska na teren
reklamirati preuzetu robu u slučaju oštećenja ili nepravilnosti
ugovoriti s klijentom uslugu ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
ugovoriti rokove izvršenja usluge ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
komunicirati s poslodavcem suradnicima ili kooperantima (proizvođačima i trgovcima namještaja)
kontaktirati prijevoznika i naručitelja usluge montaže/ugradnje namještaja prije izlaska na teren
izvijestiti nadređene i/ili klijenta o eventualnoj nepodudarnosti dimenzija građevinske stolarije i građevinskog otvora
8.
Primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija pri izvođenju radova montaže i demontaže namještaja i građevinske stolarije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti IKT kod planiranja i organizacije usluge montaže/ugradnje namještaja
primijeniti elektronsku obradu podataka pri vođenju različitih evidencija
izdati klijentu račun za izvršenu uslugu ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije prema važećim pravilima fiskalizacije
koristiti IKT kod planiranja i organizacije usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
primijeniti digitalne instrumente za detekciju podžbuknih instalacija
9.
Osiguranje kvalitete preuzete robe i osiguravanje kvalitete ugrađenih/sastavljenih proizvoda
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti ispravnost radnog alata potrebnog za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
provjeriti ispravnost radnog alata potrebnog za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju namještaja
provjeriti ispravnost preuzete građevinske stolarije
provjeriti kvalitetu ugradnje ugrađene građevinske stolarije
provjeriti kompletnost paketa i ispravnost preuzete robe
provjeriti ispravnost i funkcionalnost okova namještaja
provjeriti podudarnost preuzete građevinske stolarije s radnim nalogom
provjeriti ispravnost i funkcionalnost okova građevinske stolarije
provjeriti podudarnost preuzetog namještaja s radnim nalogom
napraviti vizualni pregled i provjeriti vodoravnost i okomitost građevinske stolarije
napraviti vizualni pregled ispravnosti sastavljenog namještaja te ispraviti eventualne pogreške
10.
Zaštita na radu i zaštita okoliša pri montaži/demontaži te ugradnji/izmjeni namještaja i građevinske stolarije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osigurati radni prostor na mjestu ugradnje/izmjene građevinske stolarije
poznavati mjere zaštite na radu pri manipulaciji namještajem
primijeniti mjere zaštite na radu prilikom izvođenja radnji vezanih uz pripremanje radnog prostora za montažu/ugradnju namještaja
primijeniti mjere zaštite na radu pri manipulaciji građevinskom stolarijom
primijeniti mjere zaštite na radu pri transportu namještaja
primijeniti mjere zaštite na radu vezane za pripremanje i organiziranje radnog prostora za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
primijeniti mjere zaštite na radu vezano uz korekcije dimenzija i ugradnju građevinske stolarije
primijeniti mjere zaštite pri radu za vrijeme izvođenja radnji vezanih za demontažu i transportiranje starog namještaja
primijeniti pravila zaštite na radu vezano za rad na visini
primijeniti mjere zaštite pri radu za vrijeme izvođenja radnji vezanih za izmjenu i transport izvađene građevinske stolarije
primijeniti pravila zaštite na radu vezano za uporabu ručnih i ručnih mehaniziranih alata za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
primijeniti pravila zaštite na radu vezano uz uporabu ručnih i ručnih mehaniziranih alata za obradu drva i montažu namještaja
sortirati i odložiti ambalažu građevinske stolarije prema propisima
sortirati i odložiti ambalažu namještaja prema propisima
ukloniti svu ambalažu i eventualni građevinski otpad po završetku ugradnje građevinske stolarije
zbrinuti izvađenu građevinsku stolariju i građevinski otpad na propisan način
zbrinuti otpadni namještaj na propisan način
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje i organiziranje ugradnje/izmjene građevinske stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati izvođenje usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
planirati vrijeme i resurse potrebne za usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
odabrati metodu rada zasnovanu na načelu racionalnog utroška materijala i energije
komunicirati s poslodavcem suradnicima ili kooperantima (proizvođačima/trgovcima građevinske stolarije)
komunicirati s korisnikom usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
koristiti IKT kod planiranja i organizacije usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
2.
Organiziranje transporta građevinske stolarije do mjesta ugradnje/ izmjene
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti građevinsku stolariju od kooperanta (proizvođača/trgovca)
utovariti građevinsku stolariju u transportno vozilo
prenijeti građevinsku stolariju na mjesto ugradnje/izmjene
preuzeti radno-tehnološku dokumentaciju za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
kontaktirati naručitelja usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije prije izlaska na teren
reklamirati preuzetu robu u slučaju oštećenja ili nepravilnosti
provjeriti ispravnost preuzete građevinske stolarije
provjeriti podudarnost preuzete građevinske stolarije s radnim nalogom
primijeniti mjere zaštite na radu pri manipulaciji građevinskom stolarijom
3.
Pripremanje i osiguravanje radnog prostora na mjestu ugradnje/ izmjene građevinske stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti radni prostor na mjestu ugradnje/izmjene građevinske stolarije
osigurati radni prostor na mjestu ugradnje/izmjene građevinske stolarije
primijeniti mjere zaštite na radu vezane za pripremanje i organiziranje radnog prostora za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
4.
Pripremanje radnog alata i potrošnog materijala potrebnog za ugradnju/ izmjenu građevinske stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti radni alat potreban za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
pripremiti potrošni materijal potreban za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
provjeriti ispravnost radnog alata potrebnog za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
5.
Ugrađivanje građevinske stolarije u građevinske otvore
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
raspakirati ambalažu i pripremiti građevinsku stolariju za ugradnju
prekontrolirati dimenzije otvora i usporediti ih s dimenzijama proizvoda
izvesti manju prilagodbu dimenzija (osnovnih gabarita) građevinske stolarije građevinskom otvoru prema potrebi
namjestiti građevinsku stolariju u građevinski otvor u ispravan položaj i privremeno ju učvrstiti
fiksirati građevinsku stolariju u građevinskom otvoru
ugraditi staklo u okvir ukoliko se transportira odvojeno
postaviti ukrasne letvice na spoj doprozornika/dovratnika i zida
izvijestiti nadređene i/ili klijenta o eventualnoj nepodudarnosti dimenzija građevinske stolarije i građevinskog otvora
provjeriti kvalitetu ugradnje ugrađene građevinske stolarije
provjeriti ispravnost i funkcionalnost okova građevinske stolarije
napraviti vizualni pregled i provjeriti vodoravnost i okomitost građevinske stolarije
primijeniti mjere zaštite na radu vezano uz korekcije dimenzija i ugradnju građevinske stolarije
primijeniti pravila zaštite na radu vezano za rad na visini
primijeniti pravila zaštite na radu vezano za uporabu ručnih i ručnih mehaniziranih alata za ugradnju/izmjenu građevinske stolarije
sortirati i odložiti ambalažu građevinske stolarije prema propisima
ukloniti svu ambalažu i eventualni građevinski otpad po završetku ugradnje građevinske stolarije
6.
Uklanjanje stare građevinske stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvaditi postojeću građevinsku stolariju iz građevinskog otvora
očistiti građevinske otvore i radni prostor
odnijeti izvađenu građevinsku stolariju i građevinski otpad do transportnog vozila
primijeniti mjere zaštite pri radu za vrijeme izvođenja radnji vezanih za izmjenu i transport izvađene građevinske stolarije
zbrinuti izvađenu građevinsku stolariju i građevinski otpad na propisan način
7.
Ugovaranje i administrativno praćenje usluga ugradnje/izmjene građevinske stolarije
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidencije radnog vremena, materijala, alata i narudžbi vezano uz usluge ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
ugovoriti cijenu te način i rok plaćanja za dogovorene usluge ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
ugovoriti s klijentom uslugu ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
ugovoriti rokove izvršenja usluge ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
primijeniti elektronsku obradu podataka pri vođenju različitih evidencija
izdati klijentu račun za izvršenu uslugu ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije prema važećim pravilima fiskalizacije
8.
Planiranje i organiziranje montaže/ugradnje namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati izvođenje usluge montaže/ugradnje namještaja
planirati vrijeme i resurse potrebne za usluge montaže/ugradnje namještaja
reklamirati preuzetu robu u slučaju manjka dijelova, oštećenja ili nepravilnosti
komunicirati s korisnikom usluge montaže/ugradnje namještaja
komunicirati s poslodavcem suradnicima ili kooperantima (proizvođačima i trgovcima namještaja)
koristiti IKT kod planiranja i organizacije usluge montaže/ugradnje namještaja
9.
Organiziranje transporta namještaja na mjesto montaže/ugradnje namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti namještaj za montažu/ugradnju od proizvođača/trgovca
utovariti namještaj za montažu/ugradnju u transportno vozilo
prenijeti namještaj na mjesto montaže/ugradnje
preuzeti radno-tehnološku dokumentaciju vezano za transport i montažu/ugradnju namještaja
kontaktirati prijevoznika i naručitelja usluge montaže/ugradnje namještaja prije izlaska na teren
provjeriti podudarnost preuzetog namještaja s radnim nalogom
poznavati mjere zaštite na radu pri manipulaciji namještajem
primijeniti mjere zaštite na radu pri transportu namještaja
10.
Pripremanje radnog prostora na mjestu montaže/ugradnje namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti radni prostor na mjestu montaže/ugradnje namještaja
pregledati pozicije instalacija u zidovima
primijeniti mjere zaštite na radu prilikom izvođenja radnji vezanih uz pripremanje radnog prostora za montažu/ugradnju namještaja
11.
Pripremanje radnog alata i potrošnog materijala za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti radni alat potreban za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju namještaja
pripremiti potrošni materijal potreban za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju namještaja
provjeriti ispravnost radnog alata potrebnog za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju namještaja
12.
Sastavljanje, montiranje i/ili ugradnja namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
raspakirati ambalažu i pripremiti namještaj za sastavljanje, montažu i/ili ugradnju
prekontrolirati dimenzije prostora predviđenog za ugradnju namještaja i usporediti ih s dimenzijama proizvoda
sastaviti elemente namještaja u sklop
montirati namještaj
ugraditi okove na korpus
pozicionirati sastavljeni proizvod u prostoru
zacrtati pozicije rupa na zidu, izbušiti rupe i postaviti nosače elemenata
postaviti viseće elemente na nosače
ugraditi ugradbene elemente
razvrstati elemente namještaja i materijale prema uputama iz tehničke dokumentacije
sastaviti elemente namještaja u gotov proizvod prema tehničkoj dokumentaciji sastavljanja
ukloniti svu ambalažu po završetku montaže/ugradnje
proučiti nacrte i montažne sheme namještaja
primijeniti digitalne instrumente za detekciju podžbuknih instalacija
provjeriti kompletnost paketa i ispravnost preuzete robe
provjeriti ispravnost i funkcionalnost okova namještaja
napraviti vizualni pregled ispravnosti sastavljenog namještaja te ispraviti eventualne pogreške
primijeniti pravila zaštite na radu vezano uz uporabu ručnih i ručnih mehaniziranih alata za obradu drva i montažu namještaja
sortirati i odložiti ambalažu namještaja prema propisima
13.
Demontiranje i premještanje starog namještaja
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rastaviti stari namještaj
upakirati stari namještaj i pripremiti ga za transport
odnijeti/odvesti rastavljeni namještaj na drugu lokaciju
fotodokumentirati ili označiti dijelove rastavljenog namještaja
komunicirati s klijentom o svrsi demontiranja namještaja
primijeniti mjere zaštite pri radu za vrijeme izvođenja radnji vezanih za demontažu i transportiranje starog namještaja
zbrinuti otpadni namještaj na propisan način
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Monter namještaja i građevinske stolarije/Monterka namještaja i građevinske stolarije
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća