Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Šumarski radnik/Šumarska radnica

Razina HKO
4.1
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

6.62.621 Šumari/šumarke i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Šumarski radnik / šumarska radnica je  zanimanje  koje karakterizira fizička aktivnost, boravak na otvorenom, odgovornost i kreativnost kod rukovanja šumskim strojevima, šumskom mehanizacijom, ručnim mehaniziranim alatima i napravama. Šumarski radnik / šumarska radnica sadi drveće na šumskim i ne šumskim površinama, provodi radove na uzgajanju šuma, skuplja  šumsko sjeme, ljekovito bilje i gljive, sudjeluje u provođenju mjera zaštite šuma i zaštite od šumskih požara, radi na uzgoju divljači, čuvanju šuma i lovištu, sudjeluje u izgradnji i održavanju šumske infrastrukture, vrši  sječu stabala i izradu drvnih sortimenata te upravlja specijaliziranim šumarskim strojevima za sječu, izradu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drvnog materijala.

Šumarski radnik / šumarska radnica treba biti izuzetno spretan, tolerantan, spreman na kompromis i sklon timskom radu što će mu olakšati posao. Radno mjesto šumarskog radnika / šumarske radnice je šuma. Najveći dio godine klimatski uvjeti su pogodni za boravak  i rad na otvorenom prostoru.

Uvjeti rada

Radno mjesto šumarskog radnika / šumarske radnice je najčešće otvoreni prostor – šuma, nacionalni parkovi, parkovi prirode, park šume i slično.

Obavljajući različite poslove ponekad je izložen nepovoljnim  klimatskim utjecajima (niska i visoka temperatura), biotičkim činiteljima (krpelji, stršljeni, zmije).

Tijekom obavljanja poslova na otvorenom šumarski radnik / šumarska radnica, ovisno o vrsti posla kojeg obavlja,  dio radnog vremena provodi hodajući, stojeći, čučeći i klečeći.

Tijekom rukovanja šumarskim strojevima izložen djelovanju buke i vibracija.

Zbog svega navedenog, šumarski radnik / šumarska radnica treba imati dobre fizičke i zdravstvene predispozicije kako bi mogao obavljati šumarske poslove.

Skupovi kompetencija (13)
1.
Planiranje i organizacija šumarskih radova
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati vlastiti rad prema radnom nalogu
organizirati vlastiti rad
usavršavati se u novim tehnologijama i tehnikama rada u šumarstvu te mjerama zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite zdravlja
planirati postupke u proizvodnji sadnica prema radnom nalogu
planirati redoslijed radnji na sječi stabala prema uputama nadređenih
planirati dnevne aktivnosti na uzgojnim radovima prema radnom nalogu
planirati redoslijed radnji u izrađivanju drvnih sortimenata
planirati sakupljanje i branje šumskog sjemena i sporednih šumskih proizvoda prema radnom nalogu
izraditi plan obilaska šume u svrhu obilježavanja šumskih površina uz nadzor nadređenoga
planirati aktivnosti prihrane divljači i provedbe lova prema naputku lovnika ili lovočuvara
planirati dnevne aktivnosti izrađivanja i održavanja šumske infrastrukture prema uputama nadređenih
odabrati smjer i način rušenja stabla
odrediti smjer odstupanja (udaljavanje šumarskog radnika / šumarske radnice od stabla koje ruši)
2.
Radna dokumentacija šumarskih radova i evidencija
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti radnu dokumentaciju za izvođenje šumarskih radova
preuzeti pisane i usmene upute za izvođenje šumarskih radova
voditi evidenciju vlastitog rada
3.
Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije i poslovna komunikacija u šumarstvu
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) u komunikaciji sa suradnicima pri planiranju i organiziranju rada
komunicirati s kolegama i rukovoditeljima u pripremi radnog mjesta obavljanja šumarskih radova
koristiti šumarske karte, busolu i IKT uređaje za snalaženje u šumi i na otvorenom prostoru pri sakupljanju šumskog sjemena
koristiti IKT u komunikaciji pri proizvodnji sadnica
koristiti IKT uređaje u obilasku šumskog radilišta (GPS, mobiteli)
koristiti IKT tijekom provođenja uzgojnih radova u šumarstvu
koristiti IKT tijekom provođenja radova na sječi stabala
koristiti IKT tijekom provođenja radova na izradi drvnih sortimenata
koristiti IKT tijekom obavljanja radova privlačenja, izvoza i iznošenja drvnih sortimenata
primijeniti IKT u komunikaciji i snalaženju u prostoru tijekom obavljanja poslova izgradnje i održavanja šumske infrastrukture
primijeniti IKT u komunikaciji i snalaženju u prostoru tijekom provođenja poslova na uspostavi šumskog reda
primijeniti IKT u komunikaciji s nadređenima tijekom obilježavanja šumskih površina
komunicirati s nadređenima, lovcima i gostima
komunicirati na unaprijed dogovoren način tijekom gašenja požara
primijeniti IKT pri lovu i obavljanju lovno-gospodarskih i aktivnosti lovnog turizma
4.
Priprema rada i radnog mjesta (alata, opreme, strojeva, potrošni materijala)
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabrati odgovarajući radni alat i pribor za rad za izvođenje šumarskih radova prema radnom nalogu
pripremiti potreban potrošni materijal za izvođenje šumarskih radova
pripremiti strojeve za izvođenje šumarskih radova
identificirati i prijaviti eventualne nedostatke i kvarove na strojevima i alatima nadređenima
pripremiti opremu za sakupljanje i branje šumskog sjemena i sporednih šumskih proizvoda
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za proizvodnju sadnica prema radnom nalogu
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za uzgojne radove prema radnom nalogu
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za sječu stabala prema radnom nalogu
pronaći stablo doznačeno za sječu
očistiti prostor oko stabla radi sigurnog rada
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za izradu drvnih sortimenata prema radnom nalogu
pripremiti alat i pribor za obilježbu šumskih površina
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za privlačenje, izvoženje i iznošenje drvnih sortimenata prema radnom nalogu
izvršiti manje popravke radnih strojeva i alata u skladu sa svojim ovlastima
izvršiti manje popravke radnih strojeva i alata za izradu drvnih sortimenata u skladu sa svojim ovlastima
održavati radne strojeve za privlačenje, izvoženje i iznošenje drvnih sortimenata
5.
Postupci proizvodnje i njega sadnica u šumarskom rasadniku
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sakupiti i razvrstati šumsko sjeme prema kvaliteti i vrsti drveća
pripremiti tlo za sjetvu i sadnju (prihrana tla, obrada tla)
posijati sjeme u pripremljeno tlo
okopavati sadnice
plijeviti sadnice
prihraniti sadnice u rasadniku
vegetativno razmnožavati sadnice
koristiti sredstva za zaštitu sadnica od bolesti i štetnika
utrapiti sadni materijal
presaditi sadnice
6.
Uzgojni radovi na šumskim površinama
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti zahvate čišćenja pomladne površine u svrhu pošumljavanja i pomlađivanja primjenom odgovarajućih alata i strojeva
sakupiti ostale šumske proizvode
utrapiti sadnice na terenu
sijati šumsko sjeme na pomladnoj površini
saditi sadnice na pomladnoj površini
njegovati ponik i pomladak primjenom odgovarajućih alata i strojeva
provesti zahvate njege šumskih sastojina čišćenjem i proredama primjenom odgovarajućih alata i strojeva
7.
Operativni radovi na sječi stabala i izradi drvnih sortimenata
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
srušiti stablo na siguran i učinkovit način
osloboditi ukliješteno (viseće) stablo pod nadzorom nadređene osobe
okresati grane i obraditi srušeno stablo
istrupiti prikrojene drvne sortimente
izdvojiti biomasu za proizvodnju energije
vezati i transportirati drvne sortimente
utovariti i istovariti drvni materijal
sortirati drvne sortimente prema uputama poslovođe (uhrpavati)
sortirati drvni materijal za prodaju
8.
Obilježavanje šumskih površina i sortimenata
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izmjeriti izrađene drvne sortimente
obilježiti drvne sortimente propisanim znakovljem pod nadzorom neposrednoga rukovoditelja
obilaziti šumu koristeći šumarske karte i GPS u svrhu obilježavanja šumskih površina
obilježiti propisanim oznakama gospodarske jedinice, odjele, odsjeke, šumska radilišta, traktorske vlake, sječne linije i dr., prema naputcima nadređenih
9.
Šumsko građevinarstvo
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
popravljati šumsku infrastrukturu oštećenu tijekom radova pridobivanja drva (propuste, kanale, ograde)
izraditi ogradu u svrhu zaštite od divljači
urediti (održavati) stovarište za drvne sortimente
popraviti traktorsku vlaku
održavati prosjeke
izgraditi lovno-tehničke objekte (čeke, osmatračnice, pojilišta, solišta, hranilišta, remize)
izgraditi lovno-tehničke objekte (čeke, osmatračnice, pojilišta, solišta, hranilišta, remize)
popraviti šumsku infrastrukturu oštećenu tijekom radova pridobivanja drva i vremenskih nepogoda (propuste, kanale, ograde, mostove)
10.
Zaštita šuma i okoliša
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obilaziti šumu koristeći šumske karte ili GPS u svrhu provođenje mjera zaštite od požara i zaštite okoliša
izvršiti zaštitu izrađenog drvnog materijala od insekata i pucanja prema smjernicama nadređenih
zaštiti drvni materijal primjenom kemijskih sredstava prema uputama nadređenih
primijeniti mjere i radnje koje propisuje šumski red
usitniti neiskorišteni drvni materijal u svrhu osiguranja uvjeta za prirodnu ili umjetnu obnovu šuma
uočiti i dojaviti nadležnima informacije o mogućoj pojavi bolesti i šumskih štetnika
ugasiti inicijalni šumski požar
provesti radnje na suzbijanju šumskih štetnika i biljnih bolesti
zbrinuti opasnu ambalažu i otpad
očistiti prosjeke, puteve, rubove šuma, izvore pitke vode
opažati i dojaviti pojavu šumskog požara
11.
Zaštita na radu u šumarstvu
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabrati sredstva osobne zaštite u skladu s radnim nalogom
procijeniti opasnosti na radnom mjestu (i odabrati sredstva zaštite na radu)
provjeriti osobnu zaštitnu opremu
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima, uređajima i alatima u proizvodnji sadnica
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima i alatima u provođenju uzgojnih radova u šumarstvu
procijeniti potencijalno opasne situacije za sigurno rušenje stabla
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima i alatima za rušenje stabala
koristiti zaštitnu opremu pri izvođenju poslova na sječi stabala
koristiti zaštitnu opremu pri izvođenju poslova na izrađivanju drvnih sortimenata
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima i alatima koji se koriste u izrađivanju drvnih sortimenata
koristiti zaštitnu opremu pri izvođenju radova na privlačenju, izvoženju i iznošenju drvnih sortimenata
koristiti zaštitnu odjeću i obuću te zaštitnu kacigu na poslovima obilježavanja šumskih površina
provoditi mjere zaštite na radu i zaštite zdravlja tijekom gašenja šumskog požara
pružiti samopomoć i prvu pomoć u slučaju potrebe
koristiti propisanu zaštitnu odjeću tijekom provođenja radova na zaštiti šuma i zaštiti okoliša
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima i alatima koji se koriste na radovima uspostave šumskog reda
12.
Rukovanje i upravljanje strojevima, uređajima i alatima u šumarstvu
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti specijalne uređaje (naprave) za penjanje i sakupljanje šumskog sjemena i sporednih šumskih proizvoda
upravljati strojevima i uređajima u proizvodnji sadnica (traktori s priključcima, uređaji za navodnjavanje)
rukovati strojevima za pripremu staništa za prirodnu ili umjetnu obnovu (traktor sa priključcima)
rukovati alatima i strojevima u provedbi njege, čišćenja i proreda (kosir, mačeta, motorna i / ili akumulatorska pila, čistač guštika, škare)
rukovati strojevima i alatima za rušenje stabala (motorne pile, sjekire, okretaljke, klinovi)
upravljati harvesterom kod sječe stabala
upravljati harvesterom pri izrađivanju drvnih sortimenata
rukovati strojevima i ručnim alatima za izradu drvnih sortimenata (motorne pile, okretaljka, sjekira)
rukovati strojevima i alatima pri provođenju radova na uspostavi šumskog reda (motorne pile, sjekire)
rukovati strojevima i alatima pri provođenju radova na izgradnji i održavanju šumske infrastrukture (ručni mehanizirani alat, motorne i akumulatorske pile i dr.)
rukovati alatima i napravama za gašenje šumskih požara (brentače, metle za gašenje požara, i dr.)
upravljati šumskom mehanizacijom za privlačenje, izvoženje i iznošenje drvnih sortimenata (adaptirani poljoprivredni traktori, šumski traktori skideri, forvarderi, traktorske ekipaže, žičare, dizalice)
koristiti propisani alat i pribor za obilježavanje odjela, odsjeka, gospodarskih jedinica i drugih površina u šumi (šablone, sprejevi, trake i dr.)
13.
Lovno gospodarska djelatnost
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razvrstati materijale i sredstva za provedbu lova prema naputku lovnika
prihraniti divljač
pogoniti divljač u lovu
izvršiti iznošenje i transport divljači
uzeti uzorke odstrijeljene divljači za zdravstveni pregled
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje i organiziranje rada
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati vlastiti rad prema radnom nalogu
organizirati vlastiti rad
usavršavati se u novim tehnologijama i tehnikama rada u šumarstvu te mjerama zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite zdravlja
pripremiti radnu dokumentaciju za izvođenje šumarskih radova
preuzeti pisane i usmene upute za izvođenje šumarskih radova
voditi evidenciju vlastitog rada
koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) u komunikaciji sa suradnicima pri planiranju i organiziranju rada
odabrati sredstva osobne zaštite u skladu s radnim nalogom
2.
Pripremanje radnog mjesta, strojeva, alata i materijala za rad
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komunicirati s kolegama i rukovoditeljima u pripremi radnog mjesta obavljanja šumarskih radova
odabrati odgovarajući radni alat i pribor za rad za izvođenje šumarskih radova prema radnom nalogu
pripremiti potreban potrošni materijal za izvođenje šumarskih radova
pripremiti strojeve za izvođenje šumarskih radova
identificirati i prijaviti eventualne nedostatke i kvarove na strojevima i alatima nadređenima
procijeniti opasnosti na radnom mjestu (i odabrati sredstva zaštite na radu)
provjeriti osobnu zaštitnu opremu
3.
Sakupljanje i branje šumskog sjemena i sporednih šumskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati sakupljanje i branje šumskog sjemena i sporednih šumskih proizvoda prema radnom nalogu
koristiti šumarske karte, busolu i IKT uređaje za snalaženje u šumi i na otvorenom prostoru pri sakupljanju šumskog sjemena
pripremiti opremu za sakupljanje i branje šumskog sjemena i sporednih šumskih proizvoda
sakupiti i razvrstati šumsko sjeme prema kvaliteti i vrsti drveća
sakupiti ostale šumske proizvode
koristiti specijalne uređaje (naprave) za penjanje i sakupljanje šumskog sjemena i sporednih šumskih proizvoda
4.
Proizvodnja sadnica
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati postupke u proizvodnji sadnica prema radnom nalogu
koristiti IKT u komunikaciji pri proizvodnji sadnica
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za proizvodnju sadnica prema radnom nalogu
pripremiti tlo za sjetvu i sadnju (prihrana tla, obrada tla)
posijati sjeme u pripremljeno tlo
okopavati sadnice
plijeviti sadnice
prihraniti sadnice u rasadniku
vegetativno razmnožavati sadnice
koristiti sredstva za zaštitu sadnica od bolesti i štetnika
utrapiti sadni materijal
presaditi sadnice
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima, uređajima i alatima u proizvodnji sadnica
upravljati strojevima i uređajima u proizvodnji sadnica (traktori s priključcima, uređaji za navodnjavanje)
5.
Provođenje uzgojnih radova (sjetva, sadnja, njega i pomlađivanje šumskih sastojina)
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati dnevne aktivnosti na uzgojnim radovima prema radnom nalogu
koristiti IKT tijekom provođenja uzgojnih radova u šumarstvu
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za uzgojne radove prema radnom nalogu
provesti zahvate čišćenja pomladne površine u svrhu pošumljavanja i pomlađivanja primjenom odgovarajućih alata i strojeva
utrapiti sadnice na terenu
sijati šumsko sjeme na pomladnoj površini
saditi sadnice na pomladnoj površini
njegovati ponik i pomladak primjenom odgovarajućih alata i strojeva
provesti zahvate njege šumskih sastojina čišćenjem i proredama primjenom odgovarajućih alata i strojeva
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima i alatima u provođenju uzgojnih radova u šumarstvu
rukovati strojevima za pripremu staništa za prirodnu ili umjetnu obnovu (traktor sa priključcima)
rukovati alatima i strojevima u provedbi njege, čišćenja i proreda (kosir, mačeta, motorna i / ili akumulatorska pila, čistač guštika, škare)
6.
Izvođenje sječe stabala
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati redoslijed radnji na sječi stabala prema uputama nadređenih
odabrati smjer i način rušenja stabla
odrediti smjer odstupanja (udaljavanje šumarskog radnika / šumarske radnice od stabla koje ruši)
koristiti IKT uređaje u obilasku šumskog radilišta (GPS, mobiteli)
koristiti IKT tijekom provođenja radova na sječi stabala
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za sječu stabala prema radnom nalogu
pronaći stablo doznačeno za sječu
očistiti prostor oko stabla radi sigurnog rada
srušiti stablo na siguran i učinkovit način
osloboditi ukliješteno (viseće) stablo pod nadzorom nadređene osobe
procijeniti potencijalno opasne situacije za sigurno rušenje stabla
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima i alatima za rušenje stabala
koristiti zaštitnu opremu pri izvođenju poslova na sječi stabala
rukovati strojevima i alatima za rušenje stabala (motorne pile, sjekire, okretaljke, klinovi)
upravljati harvesterom kod sječe stabala
7.
Izrađivanje drvnih sortimenata
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati redoslijed radnji u izrađivanju drvnih sortimenata
koristiti IKT tijekom provođenja radova na izradi drvnih sortimenata
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za izradu drvnih sortimenata prema radnom nalogu
izvršiti manje popravke radnih strojeva i alata za izradu drvnih sortimenata u skladu sa svojim ovlastima
okresati grane i obraditi srušeno stablo
istrupiti prikrojene drvne sortimente
izdvojiti biomasu za proizvodnju energije
izmjeriti izrađene drvne sortimente
obilježiti drvne sortimente propisanim znakovljem pod nadzorom neposrednoga rukovoditelja
izvršiti zaštitu izrađenog drvnog materijala od insekata i pucanja prema smjernicama nadređenih
koristiti zaštitnu opremu pri izvođenju poslova na izrađivanju drvnih sortimenata
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima i alatima koji se koriste u izrađivanju drvnih sortimenata
upravljati harvesterom pri izrađivanju drvnih sortimenata
rukovati strojevima i ručnim alatima za izradu drvnih sortimenata (motorne pile, okretaljka, sjekira)
8.
Privlačenje, izvoženje i iznošenje drvnih sortimenata
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti IKT tijekom obavljanja radova privlačenja, izvoza i iznošenja drvnih sortimenata
pripremiti alate, radne strojeve i opremu za privlačenje, izvoženje i iznošenje drvnih sortimenata prema radnom nalogu
izvršiti manje popravke radnih strojeva i alata u skladu sa svojim ovlastima
održavati radne strojeve za privlačenje, izvoženje i iznošenje drvnih sortimenata
vezati i transportirati drvne sortimente
utovariti i istovariti drvni materijal
sortirati drvne sortimente prema uputama poslovođe (uhrpavati)
sortirati drvni materijal za prodaju
zaštiti drvni materijal primjenom kemijskih sredstava prema uputama nadređenih
koristiti zaštitnu opremu pri izvođenju radova na privlačenju, izvoženju i iznošenju drvnih sortimenata
upravljati šumskom mehanizacijom za privlačenje, izvoženje i iznošenje drvnih sortimenata (adaptirani poljoprivredni traktori, šumski traktori skideri, forvarderi, traktorske ekipaže, žičare, dizalice)
9.
Uspostavljanje (provođenje) šumskog reda
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti IKT u komunikaciji i snalaženju u prostoru tijekom provođenja poslova na uspostavi šumskog reda
popravljati šumsku infrastrukturu oštećenu tijekom radova pridobivanja drva (propuste, kanale, ograde)
primijeniti mjere i radnje koje propisuje šumski red
usitniti neiskorišteni drvni materijal u svrhu osiguranja uvjeta za prirodnu ili umjetnu obnovu šuma
očistiti prosjeke, puteve, rubove šuma, izvore pitke vode
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju strojevima i alatima koji se koriste na radovima uspostave šumskog reda
rukovati strojevima i alatima pri provođenju radova na uspostavi šumskog reda (motorne pile, sjekire)
10.
Izgrađivanje i održavanje šumske infrastrukture
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati dnevne aktivnosti izrađivanja i održavanja šumske infrastrukture prema uputama nadređenih
primijeniti IKT u komunikaciji i snalaženju u prostoru tijekom obavljanja poslova izgradnje i održavanja šumske infrastrukture
izraditi ogradu u svrhu zaštite od divljači
urediti (održavati) stovarište za drvne sortimente
popraviti traktorsku vlaku
održavati prosjeke
izgraditi lovno-tehničke objekte (čeke, osmatračnice, pojilišta, solišta, hranilišta, remize)
popraviti šumsku infrastrukturu oštećenu tijekom radova pridobivanja drva i vremenskih nepogoda (propuste, kanale, ograde, mostove)
rukovati strojevima i alatima pri provođenju radova na izgradnji i održavanju šumske infrastrukture (ručni mehanizirani alat, motorne i akumulatorske pile i dr.)
11.
Obilježavanje šumskih površina utvrđenim znakovljem
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi plan obilaska šume u svrhu obilježavanja šumskih površina uz nadzor nadređenoga
primijeniti IKT u komunikaciji s nadređenima tijekom obilježavanja šumskih površina
pripremiti alat i pribor za obilježbu šumskih površina
obilaziti šumu koristeći šumarske karte i GPS u svrhu obilježavanja šumskih površina
obilježiti propisanim oznakama gospodarske jedinice, odjele, odsjeke, šumska radilišta, traktorske vlake, sječne linije i dr., prema naputcima nadređenih
koristiti zaštitnu odjeću i obuću te zaštitnu kacigu na poslovima obilježavanja šumskih površina
koristiti propisani alat i pribor za obilježavanje odjela, odsjeka, gospodarskih jedinica i drugih površina u šumi (šablone, sprejevi, trake i dr.)
12.
Provođenje mjera zaštite šuma i zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komunicirati na unaprijed dogovoren način tijekom gašenja požara
obilaziti šumu koristeći šumske karte ili GPS u svrhu provođenje mjera zaštite od požara i zaštite okoliša
uočiti i dojaviti nadležnima informacije o mogućoj pojavi bolesti i šumskih štetnika
ugasiti inicijalni šumski požar
provesti radnje na suzbijanju šumskih štetnika i biljnih bolesti
zbrinuti opasnu ambalažu i otpad
opažati i dojaviti pojavu šumskog požara
provoditi mjere zaštite na radu i zaštite zdravlja tijekom gašenja šumskog požara
pružiti samopomoć i prvu pomoć u slučaju potrebe
koristiti propisanu zaštitnu odjeću tijekom provođenja radova na zaštiti šuma i zaštiti okoliša
rukovati alatima i napravama za gašenje šumskih požara (brentače, metle za gašenje požara, i dr.)
13.
Provođenje lovno-gospodarskih aktivnosti i lovnog turizma
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati aktivnosti prihrane divljači i provedbe lova prema naputku lovnika ili lovočuvara
komunicirati s nadređenima, lovcima i gostima
primijeniti IKT pri lovu i obavljanju lovno-gospodarskih i aktivnosti lovnog turizma
izgraditi lovno-tehničke objekte (čeke, osmatračnice, pojilišta, solišta, hranilišta, remize)
razvrstati materijale i sredstva za provedbu lova prema naputku lovnika
prihraniti divljač
pogoniti divljač u lovu
izvršiti iznošenje i transport divljači
uzeti uzorke odstrijeljene divljači za zdravstveni pregled
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Šumarski radnik/Šumarska radnica
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća