Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Modni obućar / Modna obućarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.55.4 Obućarski tehničar/obućarska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Modni obućar / modna obućarka prati kretanja suvremenog modnog tržišta, primjenjuje modne novitete u dizajnu i razvoju modela te primjenjuje nove tehnologije u svrhu unapređenja procesa proizvodnje i kvalitete izrade modne obuće. U industrijskoj proizvodnji sudjeluje ili je dio tima za planiranje, organizaciju i vođenje procesa proizvodnje obuće. U obrtničkoj proizvodnji razvija nove modele ili kolekcije obuće prema zahtjevima kupca i tržišta, posjeduje vještine dizajniranja i modeliranja, usklađuje stilske odrednice te njeguje tradicionalni  način izrade obuće, ugrađuje po potrebi  elemente  nacionalnog identiteta i kulturne baštine. U izradi obuće  koristi se pripadajućim priborom, alatima, uređajima i strojevima, radi na ekološki prihvatljiv način u skladu s pravilima zaštite na radu. Poznaje osnove poduzetničkog poslovanja sukladno održivom razvoju i kružnom gospodarstvu. U radu koristi ICT tehnologije u svim segmentima rada, komunicira u poslovnom okruženju,  poznaje strani jezik u području struke, promovira i prodaje obuću te pripadajuće usluge. Može raditi u industrijskoj ili obrtničkoj proizvodnji, modnim salonima, ateljeima slobodnih zanimanja, trgovinama obuće i srodnih proizvoda.

Uvjeti rada

Modni obućar / modna obućarka radi standardno radno vrijeme u Republici Hrvatskoj, ovisno od opsega poslova i rokova isporuke robe. Uvjeti rada su promjenjivi od industrijskih pogona, obrtničkih radionica, modnih salona, ateljea, ureda, trgovina na malo i veliko. Radni prostor osvijetljen je dnevnom i umjetnom rasvjetom uz ventilaciju i klimatizaciju.

Tijekom rada, ovisno o vrsti posla može biti izložen nepovoljnom položaju tijela (sjedeći i stojeći), buci strojeva i uređaja, prašini iz radnog okoliša, mirisima materijala, višim temperaturama tijekom obrade pojedinih materijala. Potrebno je korištenje propisanih sredstava osobne zaštite u uvjetima koji to zahtijevaju.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Nove tehnologije, inovativnosti i modna kretanja u izradi modne obuće
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti modna kretanja, materijale, boje i oblike modne obuće
pratiti razvoj i primjenu novih materijala u izradi modne obuće
posjećivati sajmove i modna događanja u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja
pratiti mogućnosti primjene novih tehnologija i inovacija u postojećoj proizvodnji modne obuće
predložiti unutar tima usklađivanje novih tehnologija s postojećim resursima u svrhu unapređenja proizvodnje modne obuće
2.
Razvoj modela modne obuće
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
dizajnirati kolekciju modne obuće za tržište ili pojedinca
izraditi ručno i/ili računalno skice modne obuće
objasniti postupak modeliranja osnovnih modela i tipova modne obuće
analizirati anatomiju noge i stopala za modeliranje modne obuće
izraditi kopiju kalupa za modeliranje modne obuće
crtati ručno i/ili računalno osnovni model modne obuće
modelirati ručno i/ili računalno osnovne krojeve modne obuće
pratiti izradu baznog uzorka modne obuće
po potrebi korigirati bazni uzorak modne obuće
izraditi tehničke mape za proizvodnju modne obuće
3.
Priprema i organizacija rada u proizvodnji modne obuće
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komentirati promjene na tržištu za proizvodnju modne obuće
procijeniti mogućnosti proizvodnje modne obuće u raspoloživim uvjetima rada u okviru tima
sudjelovati u izradi plana proizvodnje za nove modele modne obuće
izraditi radnu dokumentaciju za proizvodnju modne obuće
sudjelovati u planiranju potrebnog materijala i sredstava za proizvodnju modne obuće
prepoznati organizaciju procesa proizvodnje modne obuće prema načelima procesnog pristupa
pratiti ulaz i izlaz osnovnih i pomoćnih materijala te pribora za rad u skladištu materijala za izradu modne obuće
pratiti stanje i održavanje ispravnosti svih osnovnih i pomoćnih materijala te pribora za rad u skladištu materijala za izradu modne obuće
evidentirati ulaz i izlaz u skladištu gotovih proizvoda modne obuće
4.
Izrada modne obuće
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjeniti modne aspekte u proizvodnji radno zaštitne obuće
odabrati materijal prema namjeni, zahtjevima tehničke dokumentacije i normi za modnu obuću
predvidjeti kalupe, ugradbene i nagazne dijelove u zadanom sortimentu modne obuće
pratiti izradu probnih veličina obuće unutar zadanog sortimenta za proizvodnju modne obuće
primijeniti norme za izradu zaštitne obuće
primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu u izradi modne obuće
organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada u izradi modne obuće
pripremiti strojeve i koristiti uređaje i alate za izradu modne obuće
koristiti osnovne tehnike izrade modne obuće
objasniti način rada na određenom radnom mjestu u izradi modne obuće
razlikovati vrste materijala i pribora za izradu modne obuće
primijeniti pravila krojenja kože i drugih materijala za izradu modne obuće
objasniti proces izrade gornjišta i donjišta modne obuće
procijeniti postupke spajanja gornjišta s donjištem modne obuće
prikupiti stilske i tehničke informacije prema zahtjevima tržišta i kupca za izradu modne obuće
pružiti usluge personaliziranog dizajna i izrade modne obuće
prepoznati osnove oblikovanja ortopedske obuće
primijeniti elemente nacionalnog identiteta, kulturne i tradicijske baštine u oblikovanju modne obuće
primijeniti osnovne tehnike izrade modne obuće prema zahtjevima kupca
koristiti osnovne tehnike ručnog i/ili računalnog krojenja modne obuće
pripremiti iskrojene dijelove za sastavljanje proizvoda modne obuće
sastaviti dijelove modne obuće
ugraditi dodatni pribor prema funkciji modne obuće
završno doraditi obuću prema funkciji ili zahtjevu kupaca modne obuće
popraviti, servisirati i održavati modnu obuću
5.
Osiguranje kvalitete modne obuće
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti standarde prema kojima se osigurava kvaliteta modne obuće
kontrolirati proizvodnju modne obuće prema tehnološkoj dokumentaciji
utvrditi i otkloniti greške u proizvodnji modne obuće
laboratorijski ispitati materijale i gotove proizvode modne obuće
provoditi međufaznu kontrolu kvalitete izrade modne obuće
primijeniti zahtjeve na kvalitetu ulaznih materijala za izradu modne obuće
6.
Poduzetništvo i poslovanje u izradi modne obuće
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
povezati osnove zakonskih regulativa za osnivanje i poslovanje tvrtke za izradu modne obuće
procijeniti osnove odgovornog poduzetništva u izradi modne obuće
koristiti ICT tehnologiju u poslovanju tvrtke za izradu modne obuće
istražiti osnovne elemente izgradnje vlastitog brenda modne obuće
koristiti društvene mreže za unapređenje prodaje i promocije modne obuće
prepoznati strategije marketinga u prodaji modne obuće
pratiti zadovoljstvo potrošača o kvaliteti izrade i uslugom prodaje modne obuće
provesti narudžbu i/ili uslugu u izradi modne obuće
prodavati modnu obuću i/ili usluge
vizualno oblikovati izložbeni i radni prostor modne obuće sa svrhom predstavljanja i prodaje modne obuće
poznavati načela vođenja tima prema zahtjevima sustavnog upravljanja
rasporediti poslove radnicima prema njihovim sposobnostima u izradi modne obuće
pratiti resurse i aktivnosti te rješavati eventualne probleme u radnom timu izrade modne obuće
koristiti vještine rada pod pritiskom u izradi modne obuće
izraditi izvještaj o postignutim rezultatima tima u proizvodnji modne obuće
7.
Poslovna komunikacija u radu modnog obućara
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti pravila bontona i etike u poslovnom okruženju proizvodnje i prodaje modne obuće
koristiti stručni rječnik u proizvodnji i prodaji modne obuće
komunicirati na hrvatskom i baren jednom stranom poslovnom jeziku u okruženju proizvodnje modne obuće
primijeniti načela poslovne komunikacije u okruženju modnog obućara
prezentirati modnu obuću kupcu / tržištu
8.
Održivost izrade modne obuće
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
predvidjeti opasnosti za zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu u izradi modne obuće
educirati se o mogućnostima uštede energije u izradi modne obuće
odlagati otpad sukladno zakonskim propisima u izradi modne obuće
primijeniti propise iz područja zaštite okoliša u proizvodnji modne obuće
izraditi proizvode modne obuće po načelima kružnog gospodarstva
koristiti ekološka sredstva za čišćenje, održavanje i njegu materijala za modnu obuću
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Praćenje i primjena modnih kretanja, materijala i tehnologija u modnoj obući
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti modna kretanja, materijale, boje i oblike modne obuće
pratiti razvoj i primjenu novih materijala u izradi modne obuće
posjećivati sajmove i modna događanja u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja
pratiti mogućnosti primjene novih tehnologija i inovacija u postojećoj proizvodnji modne obuće
predložiti unutar tima usklađivanje novih tehnologija s postojećim resursima u svrhu unapređenja proizvodnje modne obuće
2.
Sudjelovanje u planiranju i analiziranju proizvodnje modne obuće
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komentirati promjene na tržištu za proizvodnju modne obuće
procijeniti mogućnosti proizvodnje modne obuće u raspoloživim uvjetima rada u okviru tima
sudjelovati u izradi plana proizvodnje za nove modele modne obuće
pratiti ulaz i izlaz osnovnih i pomoćnih materijala te pribora za rad u skladištu materijala za izradu modne obuće
pratiti stanje i održavanje ispravnosti svih osnovnih i pomoćnih materijala te pribora za rad u skladištu materijala za izradu modne obuće
3.
Vođenje manjeg radnog tima u proizvodnji modne obuće
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati načela vođenja tima prema zahtjevima sustavnog upravljanja
rasporediti poslove radnicima prema njihovim sposobnostima u izradi modne obuće
pratiti resurse i aktivnosti te rješavati eventualne probleme u radnom timu izrade modne obuće
koristiti vještine rada pod pritiskom u izradi modne obuće
izraditi izvještaj o postignutim rezultatima tima u proizvodnji modne obuće
4.
Pripremanje i organiziranje rada za proizvodnju modne obuće
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi radnu dokumentaciju za proizvodnju modne obuće
sudjelovati u planiranju potrebnog materijala i sredstava za proizvodnju modne obuće
prepoznati organizaciju procesa proizvodnje modne obuće prema načelima procesnog pristupa
evidentirati ulaz i izlaz u skladištu gotovih proizvoda modne obuće
primijeniti zahtjeve na kvalitetu ulaznih materijala za izradu modne obuće
5.
Dizajniranje i razvoj modela i kolekcija modne obuće
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
dizajnirati kolekciju modne obuće za tržište ili pojedinca
izraditi ručno i/ili računalno skice modne obuće
objasniti postupak modeliranja osnovnih modela i tipova modne obuće
analizirati anatomiju noge i stopala za modeliranje modne obuće
izraditi kopiju kalupa za modeliranje modne obuće
crtati ručno i/ili računalno osnovni model modne obuće
modelirati ručno i/ili računalno osnovne krojeve modne obuće
pratiti izradu baznog uzorka modne obuće
po potrebi korigirati bazni uzorak modne obuće
izraditi tehničke mape za proizvodnju modne obuće
6.
Izrađivanje modne obuće prema zahtjevima tržišta
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjeniti modne aspekte u proizvodnji radno zaštitne obuće
odabrati materijal prema namjeni, zahtjevima tehničke dokumentacije i normi za modnu obuću
predvidjeti kalupe, ugradbene i nagazne dijelove u zadanom sortimentu modne obuće
pratiti izradu probnih veličina obuće unutar zadanog sortimenta za proizvodnju modne obuće
primijeniti norme za izradu zaštitne obuće
primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu u izradi modne obuće
organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada u izradi modne obuće
pripremiti strojeve i koristiti uređaje i alate za izradu modne obuće
koristiti osnovne tehnike izrade modne obuće
objasniti način rada na određenom radnom mjestu u izradi modne obuće
razlikovati vrste materijala i pribora za izradu modne obuće
primijeniti pravila krojenja kože i drugih materijala za izradu modne obuće
objasniti proces izrade gornjišta i donjišta modne obuće
procijeniti postupke spajanja gornjišta s donjištem modne obuće
7.
Izrađivanje modne obuće prema zahtjevima kupca
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti stilske i tehničke informacije prema zahtjevima tržišta i kupca za izradu modne obuće
pružiti usluge personaliziranog dizajna i izrade modne obuće
prepoznati osnove oblikovanja ortopedske obuće
primijeniti elemente nacionalnog identiteta, kulturne i tradicijske baštine u oblikovanju modne obuće
primijeniti osnovne tehnike izrade modne obuće prema zahtjevima kupca
koristiti osnovne tehnike ručnog i/ili računalnog krojenja modne obuće
pripremiti iskrojene dijelove za sastavljanje proizvoda modne obuće
sastaviti dijelove modne obuće
ugraditi dodatni pribor prema funkciji modne obuće
završno doraditi obuću prema funkciji ili zahtjevu kupaca modne obuće
popraviti, servisirati i održavati modnu obuću
8.
Izrađivanje modne obuće u skladu s održivim razvojem
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
predvidjeti opasnosti za zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu u izradi modne obuće
educirati se o mogućnostima uštede energije u izradi modne obuće
odlagati otpad sukladno zakonskim propisima u izradi modne obuće
primijeniti propise iz područja zaštite okoliša u proizvodnji modne obuće
izraditi proizvode modne obuće po načelima kružnog gospodarstva
koristiti ekološka sredstva za čišćenje, održavanje i njegu materijala za modnu obuću
9.
Kontroliranje proizvodnje modne obuće
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti standarde prema kojima se osigurava kvaliteta modne obuće
kontrolirati proizvodnju modne obuće prema tehnološkoj dokumentaciji
utvrditi i otkloniti greške u proizvodnji modne obuće
laboratorijski ispitati materijale i gotove proizvode modne obuće
provoditi međufaznu kontrolu kvalitete izrade modne obuće
10.
Promoviranje i prodaja modne obuće i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti društvene mreže za unapređenje prodaje i promocije modne obuće
prepoznati strategije marketinga u prodaji modne obuće
pratiti zadovoljstvo potrošača o kvaliteti izrade i uslugom prodaje modne obuće
provesti narudžbu i/ili uslugu u izradi modne obuće
prodavati modnu obuću i/ili usluge
vizualno oblikovati izložbeni i radni prostor modne obuće sa svrhom predstavljanja i prodaje modne obuće
11.
Poslovanje tvrtke za izradu modne obuće
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
povezati osnove zakonskih regulativa za osnivanje i poslovanje tvrtke za izradu modne obuće
procijeniti osnove odgovornog poduzetništva u izradi modne obuće
koristiti ICT tehnologiju u poslovanju tvrtke za izradu modne obuće
istražiti osnovne elemente izgradnje vlastitog brenda modne obuće
12.
Komuniciranje u poslovnom okruženju proizvodnje i prodaje modne obuće
Datum evidencije u Registar HKO
5.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti pravila bontona i etike u poslovnom okruženju proizvodnje i prodaje modne obuće
koristiti stručni rječnik u proizvodnji i prodaji modne obuće
komunicirati na hrvatskom i baren jednom stranom poslovnom jeziku u okruženju proizvodnje modne obuće
primijeniti načela poslovne komunikacije u okruženju modnog obućara
prezentirati modnu obuću kupcu / tržištu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Modni obućar / Modna obućarka
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća