Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Naftno-rudarski tehničar / Naftno-rudarska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
Rudarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3117.26.5 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka za pripremne radove

3117.27.5 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka za bušotinske fluide

3117.28.5 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka za posebne radove u bušotinama

3117.29.5 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka za usmjereno bušenje

3117.30.5 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka za sanacijske radove u bušotinama

3117.31.5 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka za karotažne radove

3117.33.5 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka za hidrodinamička mjerenja

3117.34.5 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka za opskrbu bušaće platforme

3117.36.5 Tehničar/tehničarka za razradu naftnih i plinskih ležišta

3117.38.5 Tehničar/tehničarka za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin

3117.39.5 Tehničar/tehničarka za proizvodnju nafte i plina

3117.41.5 Tehničar/tehničarka za mjerenja nafte i plina

3117.42.5 Tehničar/tehničarka za transport plina

3117.45.4 Naftno-rudarski tehničar/naftno-rudarska tehničarka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3117 Tehničari/tehničarke za rudarstvo, metalurgiju i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Naftno-rudarski tehničar / naftno-rudarska tehničarka radi u industriji za eksploataciju i preradu nafte i plina koja se izvode na kopnu ili moru, te eksploataciju i isporuku geotermalnih voda, također i u gospodarskim subjektima koje se bave opskrbom i distribucijom nafte i plina te tvrtkama koje se bave skladištenjem plina.

 

Naime, iako mineralne i termalne vode generalno ne ulaze u područje naftnog rudarstva, bušenje, opremanje, proizvodnja i isporuka geotermalne vode pripadaju u područje naftnog rudarstva jer je za eksploataciju geotermalne vode potrebno izbušiti duboku bušotinu, a način proizvodnje i tehnologija su u načelu slični kao i kod proizvodnje nafte i plina. Korištenjem geotermalnih izvora ostvaruje se moderniji pristup u održivom razvoju, odnosno smanjuje se negativan utjecaj na okoliš.

 

Naftno-rudarski tehničar / naftno-rudarska tehničarka organizira i priprema radnike za montažu garnitura za bušenje i remontne radove. Kontrolira radove i pušta u rad bušače i remontno postrojenje. Radi na održavanju elemenata i sklopova na postrojenjima za eksploataciju nafte, plina i geotermalnih voda. Organizira demontažu elemenata i sklopova, nadalje servisira i posprema elemente sredstava rada.

 

Samostalno obavlja poslove koji su u njegovoj nadležnosti i u skladu s njegovim znanjem, poštujući i primjenjujući sva pravila, upute i procedure tvrtke te pravila i pozitivne zakonske propise koji se temelje na zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja. U radu je, u pravilu, podređen zaposleniku više stručne spreme (sveučilišnom ili stručnom pristupniku, prvostupniku ili magistru struke).

 

Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih (kemija, geologija, fizika i matematika) i tehničkih (kemijsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo, strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, metalurgija) znanosti. Naftno-rudarski tehničar / naftno-rudarska tehničarka u svom poslu surađuje s različitim stručnjacima, ali ponajprije s onima koji djeluju u području kemijske industrije, zaštite prirode i okoliša, geologiji, rudarstvu, građevinarstvu, metalurgiji, elektrotehnici, strojarstvu i sl.

 

Rad se obavlja u zatvorenim i otvorenim prostorima (podrazumijeva i terenski rad), a može se raditi i na poslovima s posebnim uvjetima rada. U radu je obvezna primjena osobnih zaštitnih sredstava. Rad se planira u smjenama i ovisi o opsegu posla.

Uvjeti rada

Naftno-rudarski tehničar / naftno-rudarska tehničarka obavlja rad u radionici, na svim vrstama naftnih i plinskih postrojenja i u uredu.

 

Tijekom rada naftno-rudarski tehničar / naftno-rudarska tehničarka je često izložen sljedećim uvjetima:

1. smjenski rad

 

2. nepovoljni položaj tijela (dugotrajno čučanje, dugotrajno klečanje, dugotrajno stajanje, dugotrajno hodanje, dugotrajno guranje, dugotrajni koordinirani rad ruku i nogu, učestalo sagibanje, učestalo penjanje, rad u savijenom položaju, rad u ležećem položaju)

 

3. djelovanje radnog okoliša (visoka ili niska temperatura, vlažnost, buka ili vibracije, opasne kemikalije, opasno zračenje, eksplozivi, umjetna rasvjeta i opasni plinovi).

Skupovi kompetencija (6)
1.
Analiziranje i planiranje resursa za provedbu tehnološkog procesa na naftnim i plinskim postrojenjima
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati učinkovitost i poteškoće nakon obavljenog rada
provjeriti raspoloživost opreme, materijala i ljudskih resursa
primijeniti normative i recepture za izradu radnog fluida
koristiti racionalno sirovinu i energiju
planirati proces rada na postrojenju
2.
Prikupljanje i analiziranje podataka za provedbu tehnološkog procesa na naftnim i plinskim postrojenjima
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prilagoditi rad promjenama u tehnološkom procesu
mjeriti parametre radnog fluida
voditi evidenciju u skladu s radnim zadatkom
obaviti mjerenje traženih parametara
voditi evidenciju o održavanju površinske proizvodne opreme i opreme za kontrolu tlaka
popuniti dokumentaciju o održavanju ostalih naftnih, plinskih i geotermalnih postrojenja
voditi evidenciju o izdavanju certifikata o ispravnosti alata i opreme
3.
Pripremanje i organiziranje tehnološkog procesa na naftnim i plinskim postrojenjima
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati vlastiti rad i rad drugih zaposlenika u višesmjenskom i kontinuiranom sustavu
provjeriti funkcionalnost opreme na radnom mjestu
pravilno koristiti opremu za manipuliranje bušaćim alatom
koristiti opremu za pripremu i čišćenje radnog fluida na propisani način
poštovati redoslijed ugradnje bušaćeg alata u bušotinu
održavati ispravnost komponente bušaćeg i remontnog postrojenja
provoditi i nadzirati rad klinaša i tornjaša na bušaćem postrojenju
poštovati propisani redoslijed u procesu bušenja
rukovati strojevima za obavljanje posebnih radova u bušotini
provoditi posebne radove u bušotini
koristiti opremu za ugrađivanje i vađenje proizvodne opreme
poštovati redoslijed ugradnje proizvodne opreme
aktivirati proizvodnu opremu propisanim metodama
održavati ispravnost bušaćeg alata i opreme za usmjereno bušenje
održavati površinsku proizvodnu opremu i opremu za kontrolu tlaka
pratiti rad sustava dehidracije i regeneracije
dozirati kemikalije prema recepturi
obaviti pregled bušaćeg alata i sve opreme na bušaćim i remontnim postrojenjima te ostalim postrojenjima za radove u bušotinama
4.
Primjenjivanje tehničke dokumentacije na naftnim i plinskim postrojenjima
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti projektnu dokumentaciju (pojednostavljeni rudarski projekt)
koristiti tehničku dokumentaciju bušaćeg i remontnog postrojenja
koristiti kataloge dijelova alata i opreme u pisanom i elektroničkom obliku
koristiti kataloge dijelova proizvodne opreme i opreme za kontrolu tlaka
koristiti odgovarajuću dokumentaciju za održavanje opreme
koristiti kataloge dijelova ostalih naftnih, plinskih i geotermalnih postrojenja
5.
Skrbljenje za ljude i okoliš
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti mjere zaštite prilikom rukovanja radnim fluidom
primijeniti mjere zaštite prilikom rukovanja bušaćom opremom i alatom
primijeniti mjere zaštite prilikom rukovanja servisnim alatom
primijeniti mjere zaštite prilikom izrade bušotine i spriječiti neželjene posljedice (erupcija, istjecanje sumporovodika i ugljikovog dioksida)
primijeniti mjere zaštite prilikom izvođenja posebnih radova u bušotini
primijeniti mjere zaštite prilikom ugradnje i vađenja proizvodne opreme
primijeniti mjere zaštite prilikom mjerenja parametara bušotine (opasni plinovi i visoki tlak)
primijeniti mjere zaštite prilikom održavanja naftnih, plinskih i geotermalnih postrojenja
primijeniti mjere zaštite prilikom transporta nafte, plina i geotermalnih voda i prilikom održavanja transportnog sustava
poštovati propisane norme i pravilnike za naftno gospodarstvo
primijeniti mjere zaštite prilikom atestiranja opreme
zbrinuti komunalni i opasni otpad na odgovarajući način (ambalaža, motorno ulje i maziva, kemikalije itd.)
zbrinuti otpadni radni fluid
poštovati Zakon o zaštiti okoliša
6.
Poslovno komuniciranje sa suradnicima
Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razmijeniti informacije sa suradnicima
koristiti poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju
upotrebljavati stručnu terminologiju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Planiranje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada i rada drugih zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati učinkovitost i poteškoće nakon obavljenog rada
provjeriti raspoloživost opreme, materijala i ljudskih resursa
planirati proces rada na postrojenju
organizirati vlastiti rad i rad drugih zaposlenika u višesmjenskom i kontinuiranom sustavu
2.
Obavljanje pripremnih radova
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prilagoditi rad promjenama u tehnološkom procesu
provjeriti funkcionalnost opreme na radnom mjestu
koristiti projektnu dokumentaciju (pojednostavljeni rudarski projekt)
3.
Pripremanje, čišćenje i analiziranje radnog fluida
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti normative i recepture za izradu radnog fluida
mjeriti parametre radnog fluida
koristiti opremu za pripremu i čišćenje radnog fluida na propisani način
primijeniti mjere zaštite prilikom rukovanja radnim fluidom
4.
Manipuliranje bušaćim alatom
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pravilno koristiti opremu za manipuliranje bušaćim alatom
poštovati redoslijed ugradnje bušaćeg alata u bušotinu
primijeniti mjere zaštite prilikom rukovanja bušaćom opremom i alatom
5.
Održavanje komponenti bušaćeg i remontnog postrojenja te ostalih postrojenja za radove servisa u bušotinama
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
održavati ispravnost komponente bušaćeg i remontnog postrojenja
koristiti tehničku dokumentaciju bušaćeg i remontnog postrojenja
primijeniti mjere zaštite prilikom rukovanja servisnim alatom
6.
Provođenje procesa bušenja
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provoditi i nadzirati rad klinaša i tornjaša na bušaćem postrojenju
poštovati propisani redoslijed u procesu bušenja
primijeniti mjere zaštite prilikom izrade bušotine i spriječiti neželjene posljedice (erupcija, istjecanje sumporovodika i ugljikovog dioksida)
7.
Obavljanje posebnih radova u bušotini (cementacija, stimulacija, elektrokarotaže, radova sa žicom, savitljivi tubing i slično)
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
rukovati strojevima za obavljanje posebnih radova u bušotini
provoditi posebne radove u bušotini
primijeniti mjere zaštite prilikom izvođenja posebnih radova u bušotini
8.
Ugrađivanje i vađenje proizvodne opreme
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti opremu za ugrađivanje i vađenje proizvodne opreme
poštovati redoslijed ugradnje proizvodne opreme
aktivirati proizvodnu opremu propisanim metodama
primijeniti mjere zaštite prilikom ugradnje i vađenja proizvodne opreme
9.
Održavanje bušaćeg alata i opreme za usmjereno bušenje
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju u skladu s radnim zadatkom
održavati ispravnost bušaćeg alata i opreme za usmjereno bušenje
koristiti kataloge dijelova alata i opreme u pisanom i elektroničkom obliku
10.
Mjerenje parametara bušotine
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obaviti mjerenje traženih parametara
primijeniti mjere zaštite prilikom mjerenja parametara bušotine (opasni plinovi i visoki tlak)
11.
Održavanje površinske proizvodne opreme i opreme za kontrolu tlaka
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju o održavanju površinske proizvodne opreme i opreme za kontrolu tlaka
održavati površinsku proizvodnu opremu i opremu za kontrolu tlaka
koristiti kataloge dijelova proizvodne opreme i opreme za kontrolu tlaka
koristiti odgovarajuću dokumentaciju za održavanje opreme
12.
Održavanje ostalih naftnih, plinskih i geotermalnih postrojenja
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
popuniti dokumentaciju o održavanju ostalih naftnih, plinskih i geotermalnih postrojenja
koristiti kataloge dijelova ostalih naftnih, plinskih i geotermalnih postrojenja
primijeniti mjere zaštite prilikom održavanja naftnih, plinskih i geotermalnih postrojenja
13.
Transportiranje nafte, plina i geotermalnih voda te održavanje transportnog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti rad sustava dehidracije i regeneracije
dozirati kemikalije prema recepturi
primijeniti mjere zaštite prilikom transporta nafte, plina i geotermalnih voda i prilikom održavanja transportnog sustava
14.
Komuniciranje sa suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razmijeniti informacije sa suradnicima
koristiti poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju
upotrebljavati stručnu terminologiju
15.
Atestiranje opreme
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju o izdavanju certifikata o ispravnosti alata i opreme
obaviti pregled bušaćeg alata i sve opreme na bušaćim i remontnim postrojenjima te ostalim postrojenjima za radove u bušotinama
poštovati propisane norme i pravilnike za naftno gospodarstvo
primijeniti mjere zaštite prilikom atestiranja opreme
16.
Gospodarenje otpadom
Datum evidencije u Registar HKO
4.1.2021
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti racionalno sirovinu i energiju
zbrinuti komunalni i opasni otpad na odgovarajući način (ambalaža, motorno ulje i maziva, kemikalije itd.)
zbrinuti otpadni radni fluid
poštovati Zakon o zaštiti okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Naftno-rudarski tehničar / Naftno-rudarska tehničarka
Datum upisa
4.1.2021
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća