Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar/tehničarka za telekomunikacije

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3114.48.4 Tehničar/tehničarka za telekomunikacije

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.35.352.3522 Tehničari/tehničarke za telekomunikacije

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar/tehničarka za telekomunikacije je pretežno operativni posao koji obuhvaća izvođenje i nadgledanje izvođenja polaganja, montaže i ugrađivanja telekomunikacijskih kabela, telekomunikacijskih uređaja i telekomunikacijskih sklopova, te sudjelovanje na implementaciji složenijih telekomunikacijskih mreža i sustava. Posao također obuhvaća planiranje, pripremu, izvođenje, popravak, mjerenja, testiranje i kontrolu telekomunikacijskih instalacija i telekomunikacijskih uređaja i sklopova. Posao se često obavlja u timu što zahtjeva dobre komunikacijske vještine i vještine rada u timu za razvijanje skladnih međuljudskih odnosa. U radu se tehničar/tehničarka za telekomunikacije pridržava pravila struke i propisanih standarda koji se odnose na poslove koji se svakodnevno obavljaju na radnom mjestu.

Uvjeti rada

Posao se često obavlja većim dijelom izvan ureda i zahtjeva visoku razinu samostalnosti, odgovornosti i organizacije posla, te upravljanje materijalno-tehničkim resursima u skladu s propisanim organizacijskim procedurama i zakonskim odredbama. Radnici su izloženi umjetnoj rasvjeti za vrijeme rada u uredu. Za vrijeme rada na terenu često su izloženi vlazi, niskim temperaturama, buci i vibracijama. Osim dugotrajnog sjedenja posao zahtjeva dugotrajno čučanje, klečanje, stajanje i hodanje. Također povremeno je potrebno raditi u savijenom položaju, sagibati se, penjati i balansirati. U sklopu posla potrebno je primijeniti pravila, postupke i procedure za rad na siguran način u obavljanju radnih zadataka za zaštitu sebe i drugih osoba te koristiti zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu, a posebno za rad na visini i smanjenje rizika od udara električne struje.

Skupovi kompetencija (14)
1.
Prikupljanje informacija, planiranje i organiziranje rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pretražiti Internet s ciljem pronalaska potrebnih informacija za efikasno obavljanje radnih zadataka
Planirati i organizirati vlastiti rad s ciljem učinkovitog obavljanja radnih zadataka
2.
Primjenjivanje pravila, procedura i standarda vezanih za struku u obavljanju radnih zadataka
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti industrijske standarde, propise i zakone vezane za struku u obavljanju radnih zadataka
Primijeniti alate i procedure koje proizlaze iz sustava osiguravanja kvalitete u obavljanju radnih zadataka
3.
Upravljanje materijalno-tehničkim resursima u radu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Definirati, odabrati i upravljati materijalno-tehničkim resursima potrebnima za obavljanje radnih zadataka
Pripremiti radno mjesto i održavati radno okruženje urednim, čistim i organiziranim
Pripremiti i koristiti mjerne uređaje i opremu na siguran i pravilan način s ciljem točnog i preciznog mjerenja
Održavati alate i opremu za rad čistima i uredno ih skladištiti
4.
Izvođenje mjerenja i analiziranje rezultata mjerenja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izvesti elektrotehnička mjerenja i analizu rezultata mjerenja
Interpretirati rezultate mjerenja s ciljem dijagnosticiranja uzroka kvara
Izraditi snimke osnovnog stanja funkcionalnosti ("Baseline") telekomunikacijskog sustava
Koristiti generatore signala prilikom mjerenja i otkrivanja kvarova
5.
Provjeravanje funkcionalnosti i detektiranje smetnji u telekomunikacijskom sustavu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti stanje i funkcionalnost dijelova telekomunikacijskog sustava prema zahtjevima korisnika s ciljem otkrivanja kvarova
Provjeriti stanje i funkcionalnost telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela s ciljem otkrivanja kvarova
Izvršiti analitičke matematičke izračune za pronalazak rješenja za uklanjanje kvara
Detektirati izvore elektromagnetskih smetnji i odrediti njihov uzrok
Prepoznati karakteristike ispravnog funkcionalnog telekomunikacijskog sustava u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Samostalno koristiti alate za pronalazak kvarova, mjerne uređaje i mjernu opremu potrebnu za obavljanje radnih zadataka
Primijeniti procedure i postupke za testiranje ispravnosti komponenti telekomunikacijskog sustava
Samostalno utvrditi uzrok smetnje u digitalnom i analognom signalu u pojedinim vrstama medija
Procijeniti vrijeme trajanja otklona kvara na telekomunikacijskom sustavu
Ukloniti uzrok problema ili pronaći privremeno rješenje u komunikaciji između telekomunikacijskih uređaja
6.
Ugradnja telekomunikacijskih uređaja, instalacija i sklopova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno pripremiti prostor za ugradnju telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Koristiti ručne i električne alate za pripremu ugradnje telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela
Izraditi telekomunikacijske instalacije u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Prilagoditi implementaciju telekomunikacijskih uređaja, opreme i prijenosnih medija s ciljem minimiziranja vanjskih elektromagnetskih smetnji
7.
Izrađivanje i održavanje spojeva i konektora
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Povezati dijelove telekomunikacijske infrastrukture svjetlovodnim nitima, mrežnim kabelima ili koaksijalnim kabelima
Izvesti spajanje svjetlovodnih niti u skladu s industrijskim standardima, pravilima struke i zahtjevima radnog zadatka
Izvesti spajanje električnih vodiča lemljenjem u skladu sa zahtjevima radnog zadatka
Samostalno izraditi konektore za telekomunikacijske medije za prijenos signala
Samostalno zamijeniti, nadograditi i podesiti dotrajale i neispravne dijelove telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela
8.
Ugradnja i osnovna konfiguracija krajnjih uređaja spojenih na telekomunikacijsku mrežu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno povezati odvojene lokalne računalne mreže putem bežične mreže
Samostalno povezati digitalne prijemnike, televizore i druge krajnje uređaje korisnika s mrežom operatera
Samostalno povezati više računala u malu računalnu mrežu i konfigurirati ih za komunikaciju s internetom
Ugraditi i podesiti uređaje interneta stvari za rad preko telekomunikacijske mreže
Samostalno konfigurirati TCP/IP postavke uređaja koji se povezuju na telekomunikacijsku mrežu
Instalirati i konfigurirati telefonsku pretplatničku centralu
9.
Upravljanje postavkama, aplikacijama i programima na uređajima spojenima na telekomunikacijsku mrežu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prilagoditi konfiguraciju i postavke telekomunikacijskih uređaja i telekomunikacijske opreme korištenih u telekomunikacijskim sustavima
Prilagoditi postavke krajnjih korisničkih uređaja za rad s uslugama operatera
Prilagoditi konfiguraciju i postavke operativnog sustava i aplikacija korisnika prema zahtjevima korisnika i operatera
Nadograditi upravljački program (software) na telekomunikacijskim uređajima i nadograditi ugrađeni program (firmwarea)
Samostalno prilagoditi konfiguraciju i postavke aplikacija za povezivanje s uređajima interneta stvari i njihovo upravljanje
10.
Izrađivanje i korištenje dokumentacije telekomunikacijskog sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno koristiti tehničku dokumentaciju i prepoznati njenu ispravnost
Izraditi i prilagoditi dokumentaciju telekomunikacijskog sustava u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Samostalno koristiti CAD alate za izradu prikaza dijelova telekomunikacijskog sustava
Voditi evidenciju radnih zadataka kroz dnevnik rada
Poznavati strani jezik za praćenje dokumentacije
11.
Suradnja i komunikacija unutar tima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati pismeno i usmeno i služiti se digitalnim alatima za kolaboraciju
Komunicirati pismeno i usmeno na engleskom jeziku
Samostalno koristiti alate za obradu teksta i izradu tablica
12.
Suradnja i komuniciranje s korisnicima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prezentirati i promovirati dostupne usluge korisnicima s ciljem podrške prodaji tih usluga
Savjetovati korisnike o odabiru i načinu korištenja uređaja i usluga
13.
Unapređenje stručnih kompetencija, znanja i vještina
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno planirati osobni profesionalni razvoj
Sustavno pratiti tehnologije i usvajanje novih znanja u okvirima struke, te njihovo implementiranje u svakodnevnom radu
Samoinicijativno stjecati certifikate i razvijati stručne kompetencije u području telekomunikacijskih tehnologija te ih primijeniti u svakodnevnom radu
Sudjelovati u unapređenju radnih procesa predlaganjem inovativnih ideja
14.
Primjenjivanje pravila o radu na siguran način i zaštiti zdravlja i okoliša
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila, postupke i procedure za rad na siguran način u obavljanju radnih zadataka za zaštitu sebe i drugih osoba
Koristiti zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu, a posebno za rad na visini i smanjenje rizika od udara električne struje.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pretražiti Internet s ciljem pronalaska potrebnih informacija za efikasno obavljanje radnih zadataka
Planirati i organizirati vlastiti rad s ciljem učinkovitog obavljanja radnih zadataka
Primijeniti industrijske standarde, propise i zakone vezane za struku u obavljanju radnih zadataka
Primijeniti alate i procedure koje proizlaze iz sustava osiguravanja kvalitete u obavljanju radnih zadataka
2.
Upravljanje materijalno-tehničkim resursima potrebnima za rad na učinkovit način
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Definirati, odabrati i upravljati materijalno-tehničkim resursima potrebnima za obavljanje radnih zadataka
Pripremiti radno mjesto i održavati radno okruženje urednim, čistim i organiziranim
Pripremiti i koristiti mjerne uređaje i opremu na siguran i pravilan način s ciljem točnog i preciznog mjerenja
Održavati alate i opremu za rad čistima i uredno ih skladištiti
3.
Izvođenje mjerenja na telekomunikacijskim medijima, opremi i uređajima, te analiza rezultata
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izvesti elektrotehnička mjerenja i analizu rezultata mjerenja
Interpretirati rezultate mjerenja s ciljem dijagnosticiranja uzroka kvara
Izraditi snimke osnovnog stanja funkcionalnosti ("Baseline") telekomunikacijskog sustava
Koristiti generatore signala prilikom mjerenja i otkrivanja kvarova
Provjeriti stanje i funkcionalnost dijelova telekomunikacijskog sustava prema zahtjevima korisnika s ciljem otkrivanja kvarova
Provjeriti stanje i funkcionalnost telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela s ciljem otkrivanja kvarova
Izvršiti analitičke matematičke izračune za pronalazak rješenja za uklanjanje kvara
Detektirati izvore elektromagnetskih smetnji i odrediti njihov uzrok
4.
Ugrađivanje telekomunikacijske opreme, uređaja i telekomunikacijskih instalacija
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno pripremiti prostor za ugradnju telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Koristiti ručne i električne alate za pripremu ugradnje telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela
Izraditi telekomunikacijske instalacije u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Prilagoditi implementaciju telekomunikacijskih uređaja, opreme i prijenosnih medija s ciljem minimiziranja vanjskih elektromagnetskih smetnji
Povezati dijelove telekomunikacijske infrastrukture svjetlovodnim nitima, mrežnim kabelima ili koaksijalnim kabelima
Izvesti spajanje svjetlovodnih niti u skladu s industrijskim standardima, pravilima struke i zahtjevima radnog zadatka
Izvesti spajanje električnih vodiča lemljenjem u skladu sa zahtjevima radnog zadatka
Samostalno izraditi konektore za telekomunikacijske medije za prijenos signala
Samostalno zamijeniti, nadograditi i podesiti dotrajale i neispravne dijelove telekomunikacijske opreme, uređaja i kabela
5.
Otkrivanje i uklanjanje uzroka problema u radu telekomunikacijske opreme i uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Prepoznati karakteristike ispravnog funkcionalnog telekomunikacijskog sustava u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Samostalno koristiti alate za pronalazak kvarova, mjerne uređaje i mjernu opremu potrebnu za obavljanje radnih zadataka
Primijeniti procedure i postupke za testiranje ispravnosti komponenti telekomunikacijskog sustava
Samostalno utvrditi uzrok smetnje u digitalnom i analognom signalu u pojedinim vrstama medija
Procijeniti vrijeme trajanja otklona kvara na telekomunikacijskom sustavu
Ukloniti uzrok problema ili pronaći privremeno rješenje u komunikaciji između telekomunikacijskih uređaja
6.
Povezivanje, konfiguracija i prilagođavanje postavki krajnjih uređaja za rad i povezivanje na telekomunikacijsku mrežu
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno povezati odvojene lokalne računalne mreže putem bežične mreže
Samostalno povezati digitalne prijemnike, televizore i druge krajnje uređaje korisnika s mrežom operatera
Samostalno povezati više računala u malu računalnu mrežu i konfigurirati ih za komunikaciju s internetom
Ugraditi i podesiti uređaje interneta stvari za rad preko telekomunikacijske mreže
Samostalno konfigurirati TCP/IP postavke uređaja koji se povezuju na telekomunikacijsku mrežu
Instalirati i konfigurirati telefonsku pretplatničku centralu
Prilagoditi konfiguraciju i postavke telekomunikacijskih uređaja i telekomunikacijske opreme korištenih u telekomunikacijskim sustavima
Prilagoditi postavke krajnjih korisničkih uređaja za rad s uslugama operatera
Prilagoditi konfiguraciju i postavke operativnog sustava i aplikacija korisnika prema zahtjevima korisnika i operatera
Nadograditi upravljački program (software) na telekomunikacijskim uređajima i nadograditi ugrađeni program (firmwarea)
Samostalno prilagoditi konfiguraciju i postavke aplikacija za povezivanje s uređajima interneta stvari i njihovo upravljanje
7.
Izrađivanje i korištenje dokumentacije telekomunikacijskog sustava
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno koristiti tehničku dokumentaciju i prepoznati njenu ispravnost
Izraditi i prilagoditi dokumentaciju telekomunikacijskog sustava u skladu s industrijskim standardima i pravilima struke
Samostalno koristiti CAD alate za izradu prikaza dijelova telekomunikacijskog sustava
Voditi evidenciju radnih zadataka kroz dnevnik rada
Poznavati strani jezik za praćenje dokumentacije
8.
Surađivanje u timu
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Komunicirati pismeno i usmeno i služiti se digitalnim alatima za kolaboraciju
Komunicirati pismeno i usmeno na engleskom jeziku
Samostalno koristiti alate za obradu teksta i izradu tablica
9.
Komuniciranje s korisnicima
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Prezentirati i promovirati dostupne usluge korisnicima s ciljem podrške prodaji tih usluga
Savjetovati korisnike o odabiru i načinu korištenja uređaja i usluga
10.
Stjecanje novih znanja, certifikata i dodatnih kompetencija u okvirima struke
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno planirati osobni profesionalni razvoj
Sustavno pratiti tehnologije i usvajanje novih znanja u okvirima struke, te njihovo implementiranje u svakodnevnom radu
Samoinicijativno stjecati certifikate i razvijati stručne kompetencije u području telekomunikacijskih tehnologija te ih primijeniti u svakodnevnom radu
Sudjelovati u unapređenju radnih procesa predlaganjem inovativnih ideja
11.
Primjenjivanje pravila o radu na siguran način i zaštiti zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti pravila, postupke i procedure za rad na siguran način u obavljanju radnih zadataka za zaštitu sebe i drugih osoba
Koristiti zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu, a posebno za rad na visini i smanjenje rizika od udara električne struje.
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/tehničarka za telekomunikacije
Datum upisa
23.12.2020
Vrijedi do
21.10.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje