Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Računalni dizajner tekstilnih proizvoda / Računalna dizajnerica tekstilnih proizvoda

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.49.4 Tekstilni tehničar/tekstilna tehničarka

3471.24.4 Dizajner/dizajnerica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Računalni dizajner tekstilnih proizvoda / računalna dizajnerica tekstilnih proizvoda u svom radu dizajnira različite vrste materijala i predmeta od tekstila, uz primjenu IKT tehnologija.

Osmišljava i razvija proizvode više dodane vrijednosti, u širokom području novih materijala, tekstura, uzoraka, motiva, tkanina, modnih dodataka, proizvoda za interijere i sličnih namjena.

U svrhu stvaranja novih vrijednosti poznaje i primjenjuje znanja o razvoju tekstila u povijesnom, kulturološkom i društvenom kontekstu. Kontinuirano prati trendove modnog dizajna i tržišta. U tijeku je s razvojem računalnih programa za dizajniranje tekstilnih uzoraka i motiva kao alata za kreativno izražavanje. Poznaje i primjenjuje nacionalne i regionalne tradicijske tehnike izrade tekstila. Sudjeluje u istraživanjima i analizi potreba potrošača, razvoju dizajniranog proizvoda te izradi prototipa.

Posjeduje široki raspon znanja i vještina, među kojima su kreativnost, inovativnost, komunikativnost, sposobnost rješavanja problema i donošenja odluka. Ima razvijeni osjećaj za funkcionalne i estetske vrijednosti usklađene sa zahtjevima tržišta, etičkim načelima kao i načelima održivog gospodarstva.

Mogućnost zapošljavanja nalazi u kreativnim industrijama, modnom i tekstilnom sektoru, primijenjenoj umjetnosti te u području grafičkog dizajna. Osposobljen je i za samostalno djelovanje kao "freelancer" u izravnom kontaktu s klijentima.

Uvjeti rada

Radi standardno radno vrijeme u Republici Hrvatskoj prema planu, ovisno o opsegu poslova i rokova isporuke. Uvjeti rada su promjenjivi zbog dinamike i fleksibilnosti posla od ureda, trgovine na malo i veliko, modnog salona, studija za razvoj krativnih rješenja, digitalnih dizajnerskih studija, ateljea do obrtničkih i industrijskih radionica i proizvodnih pogona. U radionicama i pogonu radi prema standardima zaštite na radu. Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom te klimatiziran. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida zbog rada na računalu. Rad se obavlja u sjedećem i stojećem položaju.

 

Skupovi kompetencija (9)
1.
Modna i tehnološka kretanja u računalnom dizajnu tekstila
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti modna kretanja i inovacije u dizajniranju tekstilnih proizvoda
pratiti primjenu novih materijala u dizajniranju tekstilnih proizvoda
pratiti nove alate i tehnologije za računalno dizajniranje i izradu tekstilnih proizvoda
analizirati razvoj mode i dizajna tekstilnih proizvoda
2.
Analiza i primjena tekstilnih materijala i tradicijskog tekstila
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati povijesni razvoj tekstila i njegovu primjenu
poznavati osnove konstrukcije i modeliranja tekstilnih proizvoda
analizirati strukturne i konstrukcijske elemente tekstila
analizirati estetske, simboličke i društvene funkcije tradicijskog tekstila
analizirati načine očuvanja i popularizacije tekstilne materijalne baštine
primijeniti elemente tradicijskog tekstila u dizajniranju novih tekstilnih proizvoda
ukrasiti tekstilni proizvod primjenom tradicijskog veza
3.
Računalni dizajn tekstilnih proizvoda i razvoj ideja
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
vizualizirati idejna rješenja tekstilnog uzorka različitim likovnim i dizajnerskim tehnikama
skenirati skice i dizajnerske originale tekstilnih uzoraka i obraditi ih pomoću programa vektorske i rasterske grafike
koristiti se IKT-om u vizualizaciji dizajniranog tekstilnog proizvoda
primijeniti elemente i načela modnog dizajna u digitalnom oblikovanju tekstilnih proizvoda
dizajnirati uzornice i tekstilne proizvode primjenom različitih digitalnih alata
računalno dizajnirati tekstilne proizvode prema područjima primjene u različitim industrijama
računalno dizajnirati specifične uzorke tekstilnih proizvoda
pripremiti uzornicu za tekstilni tisak
primjenjivati inovativne računalne programe za tisak, tkanje, pletenje, vez, bojanje i aplikacije na tekstilnim proizvodima
izraditi ručno/računalno uzorke pletiva, tkanine, čipke i netkanog tekstila
grafički oblikovati promotivni materijal za predstavljanje dizajniranih tekstilnih proizvoda
izraditi postupak računalne pripreme za tisak na tekstilu
ažurirati bazu tekstilnih uzoraka, ilustracija, grafika i vrste proizvoda računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
4.
Razvoj proizvoda tekstilnog dizajna
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prezentirati idejna rješenja tekstilnog uzorka u specijaliziranim i grafičkim digitalnim alatima
iskrojiti jednostavni proizvod tekstilnog interijera
šivati jednostavne proizvode tekstilnog interijera
izabrati prikladne sirovine s obzirom na namjenu i tehnološki proces izrade tekstila
odrediti konstrukcijske elemente uzornice dizajniranih tekstilnih proizvoda
dizajnirati tekstilni proizvod upotrebom različitih tehnika
izraditi tehničke upute za izradu prototipa/probnog modela dizajniranog tekstilnog proizvoda u skladu sa smjernicama održivog razvoja
izraditi u suradnji prototip/probni model tekstilnog proizvoda
ispraviti nedostatke na prototipu/probnom modelu tekstilnog proizvoda
koristiti se poslovno-tehnološkom dokumentacijom u procesu izrade računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
pratiti tijek izrade računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
5.
Modni marketing u području rada računalnog dizajniranja tekstila
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti se različitim metodama i tehnikama tržišnog komuniciranja
koristiti se novim medijima u predstavljanju dizajniranog tekstilnog proizvoda
sudjelovati u aktivnostima e-prodaje i unaprjeđenja prodaje dizajniranog tekstilnog proizvoda
sudjelovati u praćenju i analizi provedenih aktivnosti na području digitalnog marketinga
poznavati elemente modnog marketinga i brendiranja proizvoda
izraditi elemente vizualnog identiteta modnog brenda
sudjelovati u marketinškim aktivnostima
6.
Poslovna komunikacija u računalnom dizajniranju tekstila
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s poslovnim partnerima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
voditi mrežne komunikacije u e-poslovanju
poštivati načela diskrecije i povjerljivosti poslovnih podataka
komunicirati sa suradnicima prema pravilima poslovnog bontona
koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i različitih stavova
razvijati softskills (meke vještine) računalnog dizajnera tekstila
7.
Upravljanje kvalitetom u računalnom dizajniranju tekstila
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati zakonsku regulativu vezanu uz norme i kvalitetu tekstilnog proizvoda
definirati, odabrati i kontrolirati vrstu i kvalitetu ulaznih sirovina za dizajniranje tekstilnih proizvoda
osigurati kvalitetne postupke izrade računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
osigurati kvalitetu gotovih računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
8.
Kružno gospodarstvo i održivi razvoj u računalnom dizajniranju tekstila
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se propisa iz domene zaštite okoliša
razvrstavati i odlagati tekstilni otpad sukladno zakonskim propisima
surađivati s poduzećima i socijalnim udrugama za zbrinjavanje i recikliranje tekstilnog otpada
primjenjivati tehnološke postupke u skladu sa smjernicama održivog razvoja
promicati ekološke i etičke standarde održive mode u kreativnim konceptima računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
9.
Etički kodeks i zaštita zdravlja u računalnom dizajniranju tekstila
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poštivati autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva u razvoju tekstilnog proizvoda
prilagoditi poslovnu odgovornost etičkim načelima i poslovnim kodeksima
slijediti regulativnu politiku zaštite potrošača
primjenjivati propise zaštite na radu vezano za rad na računalu
utvrditi rizike za zdravlje i sigurnost na radu te poduzimati mjere prevencije
pridržavati se zdravstvenih, sigurnosnih i ergonomskih standarda u području rada računalnog dizajnera
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Praćenje kretanja tržišta u području mode, tekstilnih proizvoda i dizajna
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti modna kretanja i inovacije u dizajniranju tekstilnih proizvoda
pratiti primjenu novih materijala u dizajniranju tekstilnih proizvoda
pratiti nove alate i tehnologije za računalno dizajniranje i izradu tekstilnih proizvoda
analizirati razvoj mode i dizajna tekstilnih proizvoda
2.
Analiziranje i primjena tradicijskog tekstila u računalno dizajniranju tekstilnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati estetske, simboličke i društvene funkcije tradicijskog tekstila
analizirati načine očuvanja i popularizacije tekstilne materijalne baštine
primijeniti elemente tradicijskog tekstila u dizajniranju novih tekstilnih proizvoda
3.
Strukturno analiziranje tekstilnih materijala u dizajniranju tekstilnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati povijesni razvoj tekstila i njegovu primjenu
analizirati strukturne i konstrukcijske elemente tekstila
izabrati prikladne sirovine s obzirom na namjenu i tehnološki proces izrade tekstila
4.
Računalno dizajniranje tekstilnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
vizualizirati idejna rješenja tekstilnog uzorka različitim likovnim i dizajnerskim tehnikama
skenirati skice i dizajnerske originale tekstilnih uzoraka i obraditi ih pomoću programa vektorske i rasterske grafike
koristiti se IKT-om u vizualizaciji dizajniranog tekstilnog proizvoda
primijeniti elemente i načela modnog dizajna u digitalnom oblikovanju tekstilnih proizvoda
dizajnirati uzornice i tekstilne proizvode primjenom različitih digitalnih alata
računalno dizajnirati tekstilne proizvode prema područjima primjene u različitim industrijama
računalno dizajnirati specifične uzorke tekstilnih proizvoda
prezentirati idejna rješenja tekstilnog uzorka u specijaliziranim i grafičkim digitalnim alatima
odrediti konstrukcijske elemente uzornice dizajniranih tekstilnih proizvoda
5.
Dizajniranje tekstilnog uzorka različitim tehnikama
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ukrasiti tekstilni proizvod primjenom tradicijskog veza
pripremiti uzornicu za tekstilni tisak
primjenjivati inovativne računalne programe za tisak, tkanje, pletenje, vez, bojanje i aplikacije na tekstilnim proizvodima
izraditi ručno/računalno uzorke pletiva, tkanine, čipke i netkanog tekstila
izraditi postupak računalne pripreme za tisak na tekstilu
dizajnirati tekstilni proizvod upotrebom različitih tehnika
6.
Stvaranje prototipa/probnog modela tekstilnog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati osnove konstrukcije i modeliranja tekstilnih proizvoda
iskrojiti jednostavni proizvod tekstilnog interijera
šivati jednostavne proizvode tekstilnog interijera
izraditi tehničke upute za izradu prototipa/probnog modela dizajniranog tekstilnog proizvoda u skladu sa smjernicama održivog razvoja
izraditi u suradnji prototip/probni model tekstilnog proizvoda
ispraviti nedostatke na prototipu/probnom modelu tekstilnog proizvoda
7.
Praćenje poslovno tehnološke dokumentacije i izrade računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ažurirati bazu tekstilnih uzoraka, ilustracija, grafika i vrste proizvoda računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
koristiti se poslovno-tehnološkom dokumentacijom u procesu izrade računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
pratiti tijek izrade računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
8.
Predstavljanje i prodaja računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
grafički oblikovati promotivni materijal za predstavljanje dizajniranih tekstilnih proizvoda
koristiti se različitim metodama i tehnikama tržišnog komuniciranja
koristiti se novim medijima u predstavljanju dizajniranog tekstilnog proizvoda
sudjelovati u aktivnostima e-prodaje i unaprjeđenja prodaje dizajniranog tekstilnog proizvoda
sudjelovati u praćenju i analizi provedenih aktivnosti na području digitalnog marketinga
9.
Sudjelovanje u stvaranju i upravljanju modnim brendom
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati elemente modnog marketinga i brendiranja proizvoda
izraditi elemente vizualnog identiteta modnog brenda
sudjelovati u marketinškim aktivnostima
10.
Poslovno komuniciranje u računalno dizajniranju tekstilnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komunicirati s poslovnim partnerima na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
voditi mrežne komunikacije u e-poslovanju
poštivati načela diskrecije i povjerljivosti poslovnih podataka
komunicirati sa suradnicima prema pravilima poslovnog bontona
koristiti se primjerenim oblicima komunikacije pri rješavanju nesporazuma i različitih stavova
razvijati softskills (meke vještine) računalnog dizajnera tekstila
11.
Osiguravanje kvalitete i primjena načela kružnog gospodarstva u računalno dizajniranju tekstilnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati zakonsku regulativu vezanu uz norme i kvalitetu tekstilnog proizvoda
definirati, odabrati i kontrolirati vrstu i kvalitetu ulaznih sirovina za dizajniranje tekstilnih proizvoda
osigurati kvalitetne postupke izrade računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
osigurati kvalitetu gotovih računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
pridržavati se propisa iz domene zaštite okoliša
razvrstavati i odlagati tekstilni otpad sukladno zakonskim propisima
surađivati s poduzećima i socijalnim udrugama za zbrinjavanje i recikliranje tekstilnog otpada
primjenjivati tehnološke postupke u skladu sa smjernicama održivog razvoja
promicati ekološke i etičke standarde održive mode u kreativnim konceptima računalno dizajniranih tekstilnih proizvoda
12.
Poštivanje pravnih okvira, autorskih prava i intelektualnog vlasništva u području modnog poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poštivati autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva u razvoju tekstilnog proizvoda
prilagoditi poslovnu odgovornost etičkim načelima i poslovnim kodeksima
slijediti regulativnu politiku zaštite potrošača
13.
Poštivanje pravila sigurnosti i zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati propise zaštite na radu vezano za rad na računalu
utvrditi rizike za zdravlje i sigurnost na radu te poduzimati mjere prevencije
pridržavati se zdravstvenih, sigurnosnih i ergonomskih standarda u području rada računalnog dizajnera
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Računalni dizajner tekstilnih proizvoda / Računalna dizajnerica tekstilnih proizvoda
Datum upisa
23.12.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća