Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer/inženjerka mehatronike

Razina HKO
6
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Inženjeri mehatronike bave se automatizacijom i modernizacijom proizvoda i proizvodnih procesa te održavanjem postojećih proizvodnih linija i uređaja koristeći kompetencije iz područja elektrotehnike, strojarstva, računarstva i upravljanja sustavima. Predlažu elemente sustava automatizacije za različite tehničke procese. Izrađuju tehničku dokumentaciju novih proizvoda i proučavaju tehničku dokumentaciju postojećih proizvoda. Inženjeri mehatronike analiziraju postojeće proizvode, predlažu poboljšanja postojećih proizvoda i sudjeluju u osiguravanju kvalitete u proizvodnji. Planiraju i organiziraju vlastiti rad i rad projektnog tima pri razvoju novih proizvoda i proizvodnih procesa, izrađuju projektnu dokumentaciju i prate realizaciju projekta. Inženjeri mehatronike komuniciraju unutar projektnog tima i s vanjskim korisnicima.

Uvjeti rada

Inženjeri mehatronike će svoj posao obavljati u uredu u radnom okolišu kojeg karakterizira umjetna rasvjeta i dugotrajno sjedenje te u proizvodnom pogonu u radnom okolišu kojeg karakterizira buka i vibracija te umjetna rasvjeta.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Primjena strojarstva u mehatronici
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati osnove mehanike
Znati osnovne elemente precizne mehanike i osnovne elemente strojeva
Sudjelovati u izradi mehanizma prema specifikacijama
Poznavati vrste i osnovna svojstva tehničkih materijala
Sudjelovati u odabiru tehničkih materijala pri izradi mehatroničkih sustava
Izabrati adekvatan proizvodni postupak za obradu materijala pri izradi mehatroničkih sustava
2.
Primjena elektrotehnike u mehatronici
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati elektroničke i elektromehaničke pretvarače mehatroničkog sustava
Odabrati senzore mehatroničkog sustava
Primijeniti zakone elektrotehnike
Dimenzionirati i izabrati elektroničke komponente i sklopove u postupku izrade mehatroničkog sustava
Odabrati aktuatore mehatroničkog sustava
3.
Industrijska automatizacija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati industrijske standarde
Analizirati osnovne strukture sustava automatizacije
Izabrati osnovne elemente sustava automatizacije
Projektirati jednostavne upravljačke sustave
Poznavati digitalnu logiku i digitalno sklopovlje
Programirati programirljive logičke kontrolere uređaje standardom IEC 61131-3 za zadanu namjenu
Izabrati programirljivi logički kontroler s modulima za proširenje za zadanu namjenu te ih povezati s ostalim uređajima za automatizaciju postrojenja
Poznavati vrste i način rada upravljačkih jedinica
Sudjelovati u simuliranju tehničkih sustava
Koristiti industrijske komunikacijske protokole
Poznavati načine prikupljanja i prezentiranja podataka tehničkih procesa na računalu
Automatizirati sustave pomoću pneumatskih i hidrauličkih elemenata
4.
Primjena računala u mehatronici
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti programske alate i hardver za razvoj proizvoda
Koristiti programske alate i hardver za testiranje proizvoda
Koristiti programske alate za virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava
Izraditi CAD modele dijelova, sklopova i cijelog mehatroničkog sustava
Izraditi 2D i 3D nacrte dijelova i sklopova primjenom CAD sustava
Izraditi električnu i elektroničku shemu primjenom EDA ili CAD sustava
Koristiti programske alate za tehničko dokumentiranje
Pridržavati se zakona o licenciranju i zaštiti intelektualnog vlasništva
Znati pravila i norme vezane uz tehničko crtanje i tehničko dokumentiranje
Koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za prikupljanje i obradu podataka
Virutalno modelirati i simulirati proizvodne procese
5.
Proizvodni menadžment
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati i interpretirati podatke prikupljene tijekom testiranja radi formuliranja zaključaka ili novih rješenja
Poznavati pravne regulative
Poznavati proizvodni proces
Znati osnove tehnoloških procesa
Analizirati, predvidjeti i planirati preventivno održavanje mehatroničkih sustava
Sudjelovati u održavanju mehatroničkih sustava
Identificirati uzroke kvarova mehatroničkih sustava korištenjem naprednih tehnologija (npr. virtualna stvarnost, proširena stvarnost ili drugo)
Koristiti moderna tehnološka rješenja pri izradi mehatroničkih sustava
Primijeniti koncept brze izrade prototipa pri izradi mehatroničkih sustava
Primijeniti kreativnost i inovativnost u razvoju novih proizvoda
Primijeniti suvremene znanstvene i stručne spoznaje korištenjem osnovnih izvora znanstvene i stručne literature
Poznavati osnove ustroja sustava osiguravanja kvalitetom i metode osiguravanja kvalitetom
Provoditi analizu radi kontrole kvalitete proizvoda
Pridržavati se sigurnosnih normi na radnom mjestu
Primijeniti pravila o zaštiti na radu
Prepoznati i riješiti problem pri razvoju proizvoda ili usluga
Kritički razmišljati o korištenju tehnoloških rješenja (npr. virtualna stvarnost, proširena stvarnost, umjetna inteligencija ili drugo) pri razvoju proizvoda i usluga
6.
Poslovno planiranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati resurse s ciljem minimiziranja rizika i konačne cijene proizvoda
Planirati vrijeme i posložiti prioritete u radu
Poznavati projektnu dokumentaciju
Poznavati metode i tehnike upravljanja projektom te životni ciklus projekta
Donositi odluke o elementima koji utječu na tijek i rezultate pregovora s vanjskim korisnicima
Definirati raspored provedbe aktivnosti u projektu
Izraditi ponudu ili ugovor vezane uz projekte, proizvode i usluge
Poznavati osnove tržišnog poslovanja
7.
Timski rad i komunikacijske vještine u zanimanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti prezentacijske alate
Poznavati osnove poslovne korespondencije
Poznavati osnove strategija i taktika pregovaranja, zagovaranja i zastupanja
Pravilno se gramatički i pravopisno izražavati na materinskom/stranom jeziku u poslovnom/stručnom okruženju
Prezentirati projekt, proizvod ili uslugu
Prilagoditi se u novonastalim okolnostima u kolaboraciji, organizaciji ili timu
Primiti i davati povratne informacije
Upravljati sukobima unutar projektnog tima i s vanjskim korisnicima
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (20)
1.
Analiza postojećih razvojnih ili proizvodnih postupaka i predlaganje poboljšanja
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za prikupljanje i obradu podataka
Analizirati i interpretirati podatke prikupljene tijekom testiranja radi formuliranja zaključaka ili novih rješenja
2.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada i rada projektnog tima
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Planirati resurse s ciljem minimiziranja rizika i konačne cijene proizvoda
Planirati vrijeme i posložiti prioritete u radu
Prilagoditi se u novonastalim okolnostima u kolaboraciji, organizaciji ili timu
Samostalno organizirati posao u timskom okruženju
3.
Pripremanje razvojnih alata i radne okoline za razvoj projekata, proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Koristiti programske alate i hardver za razvoj proizvoda
Koristiti programske alate i hardver za testiranje proizvoda
Pridržavati se zakona o licenciranju i zaštiti intelektualnog vlasništva
Pridržavati se sigurnosnih normi na radnom mjestu
4.
Pripremanje projektnog tima za izvođenje projekta
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Poznavati pravne regulative
Poznavati proizvodni proces
Znati osnove tehnoloških procesa
Definirati raspored provedbe aktivnosti u projektu
5.
Oblikovanje mehatroničkih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Koristiti programske alate za virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava
Izraditi CAD modele dijelova, sklopova i cijelog mehatroničkog sustava
Virutalno modelirati i simulirati proizvodne procese
6.
Izrada tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Izraditi 2D i 3D nacrte dijelova i sklopova primjenom CAD sustava
Izraditi električnu i elektroničku shemu primjenom EDA ili CAD sustava
Koristiti programske alate za tehničko dokumentiranje
Znati pravila i norme vezane uz tehničko crtanje i tehničko dokumentiranje
7.
Konstruiranje strojnih elemenata, sklopova i mehanizama
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Znati osnove mehanike
Znati osnovne elemente precizne mehanike i osnovne elemente strojeva
Sudjelovati u izradi mehanizma prema specifikacijama
Poznavati vrste i osnovna svojstva tehničkih materijala
Sudjelovati u odabiru tehničkih materijala pri izradi mehatroničkih sustava
Izabrati adekvatan proizvodni postupak za obradu materijala pri izradi mehatroničkih sustava
8.
Automatiziranje proizvodnih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Primjenjivati industrijske standarde
Analizirati osnovne strukture sustava automatizacije
Izabrati osnovne elemente sustava automatizacije
Projektirati jednostavne upravljačke sustave
Sudjelovati u simuliranju tehničkih sustava
Automatizirati sustave pomoću pneumatskih i hidrauličkih elemenata
9.
Programiranje programirljivih logičkih kontrolera
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Poznavati digitalnu logiku i digitalno sklopovlje
Programirati programirljive logičke kontrolere uređaje standardom IEC 61131-3 za zadanu namjenu
Izabrati programirljivi logički kontroler s modulima za proširenje za zadanu namjenu te ih povezati s ostalim uređajima za automatizaciju postrojenja
10.
Predlaganje senzora, aktuatora, energetskih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih uređaja i popratne opreme za automatizaciju različitih tehničkih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Odabrati elektroničke i elektromehaničke pretvarače mehatroničkog sustava
Odabrati senzore mehatroničkog sustava
Primijeniti zakone elektrotehnike
Dimenzionirati i izabrati elektroničke komponente i sklopove u postupku izrade mehatroničkog sustava
Odabrati aktuatore mehatroničkog sustava
Poznavati vrste i način rada upravljačkih jedinica
11.
Održavanje mehatroničkih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Analizirati, predvidjeti i planirati preventivno održavanje mehatroničkih sustava
Sudjelovati u održavanju mehatroničkih sustava
Identificirati uzroke kvarova mehatroničkih sustava korištenjem naprednih tehnologija (npr. virtualna stvarnost, proširena stvarnost ili drugo)
12.
Prikupljanje i prikaz podataka tehničkih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Koristiti industrijske komunikacijske protokole
Poznavati načine prikupljanja i prezentiranja podataka tehničkih procesa na računalu
13.
Izrada i vođenje dokumentacije vezane uz projekte
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Poznavati projektnu dokumentaciju
Koristiti prezentacijske alate
Poznavati osnove poslovne korespondencije
Prezentirati projekt, proizvod ili uslugu
14.
Praćenje realizacije projekta
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Poznavati metode i tehnike upravljanja projektom te životni ciklus projekta
15.
Komuniciranje unutar projektnog tima i s vanjskim korisnicima
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Pravilno se gramatički i pravopisno izražavati na materinskom/stranom jeziku u poslovnom/stručnom okruženju
Primiti i davati povratne informacije
Upravljati sukobima unutar projektnog tima i s vanjskim korisnicima
16.
Sudjelovanje u pregovorima
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Donositi odluke o elementima koji utječu na tijek i rezultate pregovora s vanjskim korisnicima
Poznavati osnove strategija i taktika pregovaranja, zagovaranja i zastupanja
17.
Poboljšanje postojećih proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Koristiti moderna tehnološka rješenja pri izradi mehatroničkih sustava
Primijeniti koncept brze izrade prototipa pri izradi mehatroničkih sustava
Primijeniti kreativnost i inovativnost u razvoju novih proizvoda
Primijeniti suvremene znanstvene i stručne spoznaje korištenjem osnovnih izvora znanstvene i stručne literature
Prepoznati i riješiti problem pri razvoju proizvoda ili usluga
Kritički razmišljati o korištenju tehnoloških rješenja (npr. virtualna stvarnost, proširena stvarnost, umjetna inteligencija ili drugo) pri razvoju proizvoda i usluga
18.
Osiguravanje kvalitete u proizvodnji i razvoju proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Poznavati osnove ustroja sustava osiguravanja kvalitetom i metode osiguravanja kvalitetom
Provoditi analizu radi kontrole kvalitete proizvoda
19.
Zaštita zdravlja na radnom mjestu
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Primijeniti pravila o zaštiti na radu
20.
Izrada ponuda i ugovora vezanih uz projekte, proizvode i usluge
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Bjelovaru
Kompetencije
Izraditi ponudu ili ugovor vezane uz projekte, proizvode i usluge
Poznavati osnove tržišnog poslovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/inženjerka mehatronike
Datum upisa
23.12.2020
Vrijedi do
1.1.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje