Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Dizajner modne komunikacije / Dizajnerica modne komunikacije

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3471.22.4 Scenski dizajner/scenska dizajnerica

3471.24.4 Dizajner/dizajnerica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.34.343.3432 Dizajneri, dekorateri i aranžeri/dizajnerice, dekoraterke i aranžerke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

 Dizajner modne komunikacije/Dizajnerica modne komunikacije osmišljava modne poruke i modna događanja kao oblik komunikacije s potrošačima. Poslove obavlja samostalno ili u timu s modnim dizajnerima i komunikacijskim timom. Sudjeluje u aktivnostima modnog marketinga služeći se digitalnim i medijskim platformama. Prenosi modne poruke potrošačima putem različitih kanala oglašavanja na prodajnim mjestima, modnim revijama i projektima vizualne komunikacije. Sudjeluje u aktivnostima kreiranja, vođenja i održavanja web trgovine.

Mogućnost zapošljavanja nalazi u kreativnoj industriji, modnoj industriji, modnim kućama, modnim ateljeima, modnoj trgovini, modnim reklamnim agencijama, odjelima modnih tvrtki za planiranje medija i odnosa s javnošću, tvrtkama za komunikacijski dizajn, medijskim kućama te samostalnom radu u području modne komunikacije – freelancer. Poželjne osobine: spremnost na suradnju u traženju raznih kreativnih komunikacijskih rješenja te prilagodljivost na komunikaciju s različitim kulturama.

Uvjeti rada

Zbog dinamike i raznovrsnosti posla, uvjeti rada dizajnera modne komunikacije / dizajnerice modne komunikacije izrazito su promjenjivi, od rada u modnom laboratoriju za računalom u uredu i radionici pod umjetnim svjetlom do rada na modnoj pisti, prodajnom prostoru te otvorenom prostoru radi snimanja modnih scena u različitim vremenskim uvjetima. Radi u modnom laboratorijima u suradnji s projektnim timom (ured i radionica), modnim ateljeima, modnoj trgovini, modnim reklamnim agencijama, odjelima modnih tvrtki za planiranje medija i odnosa s javnošću, tvrtkama za komunikacijski dizajn i medijskim kućama. Vrlo često u izradi modnih komunikacijskih projekata (medijskih projekata) radno vrijeme nije strogo ograničeno i vezano za određeni dio dana, nego prati intenzitet i mjesto aktualnih događanja, a česta putovanja sastavni su dio rada.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Dizajn komunikacije modnog projekta i kreativni koncepti
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
vizualizirati idejni koncept komunikacije modnog projekta dizajnerskim tehnikama i IKT alatima
istražiti, prikupiti i primijeniti aktualne trendove u dizajniranju modne komunikacije
identificirati ciljanu skupinu u svrhu komunikacije modnog projekta
analizirati kretanja mode u povijesnom, kulturnom i društvenom kontekstu
integrirati elemente kulturne, umjetničke i tradicijske baštine u dizajnu modnih i turističkih proizvoda (suvenira)
istražiti i sudjelovati u pripremi materijale za modni laboratorijski projekt
dizajnirati i provoditi interaktivne aktivnosti komuniciranja modnih poruka u modnom prodajnom prostoru
izraditi tekstualne i ilustrativne modne sadržaje za različite mrežne platforme
dizajnirati komunikaciju modnog projekta
izraditi tekstualne sadržaje za dizajn komunikacije modnog projekta
integrirati elemente kulturne i tradicijske baštine u dizajnu modne komunikacije
primijeniti u radu iskustva dobrih praksi modne komunikacije
sudjelovati u projektu modne komunikacije, od ideje do realizacije
2.
Digitalne tehnologije u dizajnu modne komunikacije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
dizajnirati i prezentirati idejni koncept modnog laboratorijskog projekta IKT alatima
izraditi multimedijske materijale za modnu komunikaciju u prodajnom prostoru primjenom IKT alata
primijeniti tehnike istraživanja modnog tržišta upotrebom IKT
primijeniti fotografske, grafičke i multimedijske elemente u dizajnu komunikacije modnog projekta
izradi multimedijske materijale za modnu komunikaciju u prodajnom prostoru
3.
Planiranje i razvoj komunikacije modnog projekta
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi u suradnji s timom vizual modnog događanja
sudjelovati u izraditi proračuna/budžeta komunikacije modnog projekta
sudjelovati u organizaciji modnih događanja i projektima digitalne modne kampanje
izraditi plan nabave potrebnih proizvoda i usluga za realizaciju komunikacije modnog projekta
izraditi/sudjelovati u izradi plana aktivnosti komunikacije modnog projekta
4.
Estetska načela i uloga mode, dizajna i modne komunikacije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti promjene perspektiva i kretanja u organizaciji modnih događanja
pratiti komunikacijske karakteristike modnih događanja
primijeniti utjecaj mode u dizajnu komunikacije modnog projekta
primijeniti elemente i načela dizajna u oblikovanju komunikacije modnog projekta
primijeniti grafičke i modne standarde u izradi vizualnog identiteta u dizajniranju modnog brenda
analizirati utjecaj fotografije u komunikaciji modne poruke i ideje
5.
Komunikacija i multikulturalnost u poslovnom modnom okruženju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti prikladne obrasce ponašanja i ophođenja u međukulturalnim susretima
analizirati ključne indikatore uspješnosti komunikacije modnog projekta
primijeniti strategije komunikacije u organizaciji modnih događanja
primijeniti pravila poslovnog bontona i etike u području modnog poslovanja
komunicirati u modnom poslovnom okruženju na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
razvijati soft skills (meke vještine) dizajnera modne komunikacije
identificirati primjerene oblike komunikacije kao mjere prevencije u rješavanju i smanjenju sukoba u modnom poslovanju
komunicirati s društvenim medijskim (social media) managerima za modno poslovanje
komunicirati modne poruke i ideje u mrežnom okruženju
6.
Oglašavanje modnih poruka u medijima i odnosi s javnošću
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti promjene u oglašavanju modnih proizvoda i usluga
primijeniti elemente interaktivne modne komunikacije u mrežnom okruženju
komunicirati modne poruke i ideje putem tradicionalnih i novih medijskih kanala
pisati medijske materijale modnog sadržaja za objavu
koristiti se modnom terminologijom u izradi medijskog sadržaja
sudjelovati u realizaciji medijskog projekta modne komunikacije
sudjelovati u marketinškim aktivnostima projekta modne komunikacije
osigurati materijale za odnose s javnošću na modnom događanju
analizirati osnove modnog novinarstva i funkcioniranje modnih medija
analizirati utjecaj medija u modnoj komunikaciji
provoditi aktivnosti komuniciranja modnih poruka i ideja u modnom prodajnom prostoru
sudjelovati u analiziranju uloge oglašavanja u unapređenju modnog poslovanja
7.
Interdisciplinarnost i upravljanje komunikacijom modnog projekta
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uspostaviti interdisciplinarna partnerstva u razvoju modne komunikacije projekta
prilagoditi metode modne komunikacije osobama različitih dobnih skupina i životnih sklonosti
primijeniti interdisciplinarne prakse u razvoju društveno angažirane modne komunikacije
voditi evidenciju troškova na temelju proračuna komunikacije modnog projekta
voditi komunikaciju modnog projekta po načelima društveno odgovornog poslovanja i poslovne etike
koristiti se alatima za upravljanje poslovnim sadržajem
sudjelovati u nadzoru i kontroli provedbe i razvoja komunikacije modnog projekta
sudjelovati u vrednovanju rezultata komunikacije modnih proizvoda
sudjelovati u aktivnostima uključivanja kupaca u procese razvoja i održavanja kvalitete modne komunikacije
primijeniti alate za krizno komuniciranje s modnim kupcima
8.
E-poslovanje i društvene mreže u modnom poslovanju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati ponašanje potrošača modnih proizvoda i usluga u mrežnom okruženju
poznavati osnove digitalnog marketinga za modne poruke
poznavati strukturu e-poslovanja za modno poslovanje
administrirati i ažurirati platforme modne e-prodaje
sudjelovati u razvoju i unapređenju mrežne komunikacije i modnog e-poslovanja
9.
Poduzetničke ideje i održivost u modnom poslovanju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati osnovne značajke poduzetništva i društveno odgovorne modne prodaje
primijeniti poduzetničke vještine, kreativnost i inovativnost u razvoju modne prodaje
sudjelovati u aktivnostima promicanja odgovornog upravljanja prirodnim resursima u modnom poslovanju
primijeniti propise o zaštiti okoliša u modnom poslovanju
analizirati poslovne prilike u području modne komunikacije
sudjelovati u analizi komercijalnih i kreativnih koncepta komunikacije konkurentskih modnih brendova
prilagoditi dizajn komunikacije modnog projekta ciljevima održivog razvoja
10.
Etička načela i zakonske regulative u području rada dizajnera modne komunikacije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razmotriti zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva osobnog rada
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
primijeniti etički pristup u oglašavanju i promociji modnih proizvoda i usluga
poštivati načela etike u komunikaciji modnog projekta
pridržavati se zdravstvenih i ergonomskih standarda u području rada dizajnera modne komunikacije
organizirati radno mjesto u skladu s higijensko- zdravstvenim standardima
primijeniti zaštitu autorskih prava i zaštitu intelektualnog vlasništva u dizajnu komunikacije modnog projekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Analiziranje, praćenje i primjena modne komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
istražiti, prikupiti i primijeniti aktualne trendove u dizajniranju modne komunikacije
identificirati ciljanu skupinu u svrhu komunikacije modnog projekta
analizirati kretanja mode u povijesnom, kulturnom i društvenom kontekstu
primijeniti u radu iskustva dobrih praksi modne komunikacije
primijeniti tehnike istraživanja modnog tržišta upotrebom IKT
sudjelovati u izraditi proračuna/budžeta komunikacije modnog projekta
izraditi plan nabave potrebnih proizvoda i usluga za realizaciju komunikacije modnog projekta
izraditi/sudjelovati u izradi plana aktivnosti komunikacije modnog projekta
primijeniti utjecaj mode u dizajnu komunikacije modnog projekta
analizirati ključne indikatore uspješnosti komunikacije modnog projekta
2.
Razvijanje ideje i dizajniranje modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
vizualizirati idejni koncept komunikacije modnog projekta dizajnerskim tehnikama i IKT alatima
integrirati elemente kulturne, umjetničke i tradicijske baštine u dizajnu modnih i turističkih proizvoda (suvenira)
istražiti i sudjelovati u pripremi materijale za modni laboratorijski projekt
dizajnirati komunikaciju modnog projekta
izraditi tekstualne sadržaje za dizajn komunikacije modnog projekta
integrirati elemente kulturne i tradicijske baštine u dizajnu modne komunikacije
dizajnirati i prezentirati idejni koncept modnog laboratorijskog projekta IKT alatima
primijeniti fotografske, grafičke i multimedijske elemente u dizajnu komunikacije modnog projekta
izradi multimedijske materijale za modnu komunikaciju u prodajnom prostoru
primijeniti elemente i načela dizajna u oblikovanju komunikacije modnog projekta
primijeniti grafičke i modne standarde u izradi vizualnog identiteta u dizajniranju modnog brenda
3.
Razvijanje mrežne modne komunikacije i interakcije u poslovnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komunicirati modne poruke i ideje u mrežnom okruženju
primijeniti elemente interaktivne modne komunikacije u mrežnom okruženju
analizirati ponašanje potrošača modnih proizvoda i usluga u mrežnom okruženju
4.
Komuniciranje modnih poruka i ideja u tradicionalnim i novim medijskim kanalima
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati utjecaj fotografije u komunikaciji modne poruke i ideje
komunicirati modne poruke i ideje putem tradicionalnih i novih medijskih kanala
pisati medijske materijale modnog sadržaja za objavu
koristiti se modnom terminologijom u izradi medijskog sadržaja
sudjelovati u realizaciji medijskog projekta modne komunikacije
analizirati osnove modnog novinarstva i funkcioniranje modnih medija
analizirati utjecaj medija u modnoj komunikaciji
5.
Komuniciranje modnih poruka i ideja u modnom prodajnom prostoru
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
dizajnirati i provoditi interaktivne aktivnosti komuniciranja modnih poruka u modnom prodajnom prostoru
izraditi multimedijske materijale za modnu komunikaciju u prodajnom prostoru primjenom IKT alata
provoditi aktivnosti komuniciranja modnih poruka i ideja u modnom prodajnom prostoru
6.
Primjenjivanje interdisciplinarnih i međukulturalnih praksi u komunikaciji modnog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti prikladne obrasce ponašanja i ophođenja u međukulturalnim susretima
uspostaviti interdisciplinarna partnerstva u razvoju modne komunikacije projekta
prilagoditi metode modne komunikacije osobama različitih dobnih skupina i životnih sklonosti
primijeniti interdisciplinarne prakse u razvoju društveno angažirane modne komunikacije
7.
Upravljanje projektom modne komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju troškova na temelju proračuna komunikacije modnog projekta
voditi komunikaciju modnog projekta po načelima društveno odgovornog poslovanja i poslovne etike
koristiti se alatima za upravljanje poslovnim sadržajem
sudjelovati u nadzoru i kontroli provedbe i razvoja komunikacije modnog projekta
sudjelovati u vrednovanju rezultata komunikacije modnih proizvoda
sudjelovati u aktivnostima uključivanja kupaca u procese razvoja i održavanja kvalitete modne komunikacije
primijeniti alate za krizno komuniciranje s modnim kupcima
8.
Oglašavanje i promocija modnih proizvoda i usluga
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti promjene u oglašavanju modnih proizvoda i usluga
sudjelovati u marketinškim aktivnostima projekta modne komunikacije
sudjelovati u analiziranju uloge oglašavanja u unapređenju modnog poslovanja
primijeniti etički pristup u oglašavanju i promociji modnih proizvoda i usluga
9.
Sudjelovanje u organizaciji modnih događanja
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi u suradnji s timom vizual modnog događanja
sudjelovati u organizaciji modnih događanja i projektima digitalne modne kampanje
pratiti promjene perspektiva i kretanja u organizaciji modnih događanja
pratiti komunikacijske karakteristike modnih događanja
primijeniti strategije komunikacije u organizaciji modnih događanja
osigurati materijale za odnose s javnošću na modnom događanju
10.
Komuniciranje, suradnja i timski rad u poslovnom i modnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti pravila poslovnog bontona i etike u području modnog poslovanja
komunicirati u modnom poslovnom okruženju na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
razvijati soft skills (meke vještine) dizajnera modne komunikacije
identificirati primjerene oblike komunikacije kao mjere prevencije u rješavanju i smanjenju sukoba u modnom poslovanju
11.
Vođenje mrežne komunikacije i modnog e-poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi tekstualne i ilustrativne modne sadržaje za različite mrežne platforme
komunicirati s društvenim medijskim (social media) managerima za modno poslovanje
poznavati osnove digitalnog marketinga za modne poruke
poznavati strukturu e-poslovanja za modno poslovanje
administrirati i ažurirati platforme modne e-prodaje
sudjelovati u razvoju i unapređenju mrežne komunikacije i modnog e-poslovanja
12.
Razvijanje poslovnih ideja primjenom kreativnih, inovativnih i poduzetničkih vještina
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati osnovne značajke poduzetništva i društveno odgovorne modne prodaje
primijeniti poduzetničke vještine, kreativnost i inovativnost u razvoju modne prodaje
sudjelovati u projektu modne komunikacije, od ideje do realizacije
analizirati poslovne prilike u području modne komunikacije
sudjelovati u analizi komercijalnih i kreativnih koncepta komunikacije konkurentskih modnih brendova
13.
Primjenjivanje modela kružnog gospodarstva u modnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u aktivnostima promicanja odgovornog upravljanja prirodnim resursima u modnom poslovanju
primijeniti propise o zaštiti okoliša u modnom poslovanju
prilagoditi dizajn komunikacije modnog projekta ciljevima održivog razvoja
14.
Primjenjivanje načela etike i autorskih prava u području rada dizajnera modne komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razmotriti zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva osobnog rada
poštivati načela etike u komunikaciji modnog projekta
primijeniti zaštitu autorskih prava i zaštitu intelektualnog vlasništva u dizajnu komunikacije modnog projekta
15.
Primjenjivanje pravila sigurnosti i zaštite na radu u modnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
23.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
pridržavati se zdravstvenih i ergonomskih standarda u području rada dizajnera modne komunikacije
organizirati radno mjesto u skladu s higijensko- zdravstvenim standardima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Dizajner modne komunikacije / Dizajnerica modne komunikacije
Datum upisa
23.12.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća