Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Operater za unos poslovnih podataka / operaterka za unos poslovnih podataka

Razina HKO
3
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

4113.11.4 Operator/operatorica za unos podataka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.41.413.4132 Službenici/službenice za unos podataka

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Operater za unos poslovnih podataka/operaterka za unos poslovnih podataka prikuplja, sortira i unosi financijske, statističke, kodirane i druge brojčane podatke u baze podataka poduzeća. Operater za unos poslovnih podataka /operaterka za unos poslovnih podataka radi na poslovima održavanja točne evidencije vrijednih podataka poduzeća, provjerava točnost izvornih podataka za unos u poslovne baze podataka, provodi sadržajnu i računsku kontrolu poslovne dokumentacije prije unosa u baze podataka, unosi podatke o klijentima i računima iz izvornih podataka u module računovodstvenog softvera te ažurira i arhivira unesene podatke. U svom svakodnevnom radu, operater za unos poslovnih podataka / operaterka  za unos poslovnih podataka koristi različite računalne aplikacije za rad s bazama podatka, proračunskim tablicama i mrežnim obrascima. Radi u podatkovnom timu poduzeća te doprinosi timskim naporima osiguranja kvalitetne informacijske podloge kao nužne pretpostavke za uspješno upravljanje poduzećem. Posao operatera za unos poslovnih podataka /operaterke za unos poslovnih podataka zahtjeva preciznost i točnost u radu.

 

Zanimanje je usmjereno pružanju inkluzivnog obrazovanja koje će svim učenicima osigurati pristup kvalitetnom obrazovanju, koje zadovoljava njihove potrebe, uvažava njihove mogućnosti te stvara pretpostavku za uključivanje u svijet rada.

Za učenike s teškoćama zanimanje podrazumijeva potpunu integraciju u redovitom razrednom odjelu, uvažavajući specifičnost primjerenog programa svakog učenika.

 

 

Uvjeti rada

Operater za unos poslovnih podataka/operaterka za unos poslovnih podataka radi u zatvorenom prostoru uz upotrebu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, laptop, telefon, mobitel, skener, pisač, fotokopirni uređaj i ostale uredske uređaje.

Tijekom rada na navedenim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i glavoboljama zbog dugotrajnog sjedenja i rada za računalom.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Pravila i tehnike unosa podataka u poslovne baze podataka
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati zadana pravila i upute u svezi organizacije rada u uredu
planirati dnevni unos podataka poštujući zadani opseg poslova
organizirati unos podataka u poslovne baze podataka u skladu s postavljenim prioritetima
primjenjivati pravila pri pripremi dokumenata za unos poslovnih podataka u poslovne baze podataka
organizirati poslovne informacije za unos u poslovne baze prema zadanim standardima
primjenjivati pravila unosa poslovnih podatka u digitalne obrasce prema uputama
osiguravati jednostavan pristup poslovnim informacijama u poslovnim bazama
uspostavljati standarde imenovanja poslovnih podataka
osiguravati poslovne podatke popunjavanjem sigurnosnih kopija podataka
primjenjivati načela urednosti i ažurnosti u sortiranju poslovne dokumentacije
primjenjivati pravila urudžbiranja papirnate i digitalne dokumentacije
primjenjivati način popunjavanja obrazaca uz poštivanje uputa za unos poslovnih podataka
primjenjivati sustav kontrole unesenih poslovnih podataka
primjenjivati osnovna načela unosa podataka u softveru za računovodstvo ili ERP
2.
Priprema i organiziranje unosa podataka u poslovne baze podataka
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti računalne programe za popunjavanje obrazaca
pretvarati papirnatu građu u elektronički zapis skeniranjem
raspoređivati poslovnu dokumentaciju za pohranu
organizirati datoteke i dokumente za unos u poslovne baze podatka
sudjelovati u provedbi sadržajne i računske kontrole poslovne dokumentacije prije unosa u poslovne baze podataka
provjeravati točnost izvornih poslovnih podataka za unos u poslovne baze podataka prema uputama
razvrstavati pristiglu poštu prema zadanim kriterijima
sortirati poslovnu dokumentaciju za unos poslovnih podataka u poslovne baze podataka
razvrstavati pristiglu e-poštu prema uputama
klasificirati poslovne isprave prema uputama za unos u poslovne baze podataka
sudjelovati u kodiranju poslovnih isprava prema uputama za unos u poslovne baze podataka
razvrstavati sadržaj poslovne dokumentacije s aspekta cjelovitosti i autentičnosti poslovnog podatka prema uputama
razvrstavati dokumente koji nisu cjeloviti prema računovodstvenim i poreznim propisima
uočavati nepodudarnosti i pogreške pristiglih poslovnih podataka
primjenjivati procedure i standarde za unos poslovnih podataka u poslovne baze podataka
primjenjivati zadani poredak unosa poslovnih podataka u poslovne baze podataka
pristupati poslovnim podacima na serveru te ih preuzimati sa servera
prenositi poslovne evidencije iz papirnatog oblika u elektronički zapis
pripremati podatke sukladno zadanoj specifikaciji za unos u poslovne baze podataka
kontrolirati točnost unesenih poslovnih podataka sukladno uputama
pripremati dokument za arhiviranje u poslovnim bazama podataka
primjenjivati procedure i standarde u postupcima unosa poslovnih podataka
sudjelovati u internoj standardizaciji poslovanja prema uputama
3.
Popunjavanje obrazaca i unošenje podataka u poslovne baze podataka
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
unositi poslovne podatke u poslovne baze podataka u skladu sa zadanim rokovima i redoslijedom
unositi podatke o računima iz izvornih dokumenata u poslovne baze podataka
unositi statističke podatke nakon provedbe istraživanja tržišta prema uputama
unositi evidenciju podataka za inventure u poslovne baze podataka
unositi različite tipove skladišne dokumentacije u poslovne baze podataka
razvrstavati knjigovodstvene isprave prema zadanim kriterijima
urudžbirati račune
unositi podatke o klijentima /kupcima u računovodstveni softver prema uputama
unositi podatke o dobavljačima u računovodstvene softvere prema uputama
unositi podatke s ulaznih i izlaznih računa u module računovodstvenog softvera prema uputama
izrađivati izvještaje na temelju upita u bazama podataka
ažurirati poslovne baze podataka prema uputama
koristiti digitalne arhive unesenih poslovnih podataka
pohranjivati dokumente na server uključujući i cloud servere
unositi podatke o klijentima iz izvornih dokumenata u poslovne baze podataka
4.
Poslovno komuniciranje u uredskom poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odgovarati i/ili prosljeđivati poruku elektroničkom poštom u skladu s pravilima poslovne komunikacije
komunicirati u skladu s pravilima poslovne komunikacije usmeno i pisano na hrvatskom jeziku sa suradnicima i nadređenima
sudjelovati u radu tima tijekom unosa podataka
dostavljati poslovne podatke u e-obliku nadređenim osobama
izvještavati nadređene o unesenim podatcima u poslovne baze podataka
obavještavati nadređene o kvaru na opremi
izvještavati nadređene o uočenim problemima tijekom unosa podataka
5.
Primjena standarda i normi vezanih uz zaštitu na radu i očuvanje okoliša u uredskom poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridonositi učinkovitom upravljanju energijom u poslovnoj organizaciji
primjenjivati zakone i propise iz područja sigurnosti i zaštite na radu
primjenjivati propisane normativne akte i mjere zaštite i očuvanja okoliša pri provođenju operativnih poslova vezanih za unos podataka u svojem području/djelokrugu rada
primjenjivati odrednice Opće uredbe o zaštiti podataka
izrađivati sigurnosnu kopiju unesenih digitalnih poslovnih podataka
otkrivati oštećene zapise s poslovnim podatcima
primjenjivati ergonomska načela tijekom unosa poslovnih podataka
primjenjivati načela zaštite unesenih poslovnih podataka
primjenjivati zakonsku regulativu vezanu uz zaštitu zdravlja i okoliša
rukovati pravilno i ekonomično uredskom opremom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Planiranje, organiziranje i priprema unosa poslovnih podataka
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati zadana pravila i upute u svezi organizacije rada u uredu
planirati dnevni unos podataka poštujući zadani opseg poslova
organizirati unos podataka u poslovne baze podataka u skladu s postavljenim prioritetima
primjenjivati pravila pri pripremi dokumenata za unos poslovnih podataka u poslovne baze podataka
organizirati poslovne informacije za unos u poslovne baze prema zadanim standardima
primjenjivati procedure i standarde za unos poslovnih podataka u poslovne baze podataka
sudjelovati u internoj standardizaciji poslovanja prema uputama
2.
Sortiranje poslovne dokumentacije prema uputama
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati načela urednosti i ažurnosti u sortiranju poslovne dokumentacije
pretvarati papirnatu građu u elektronički zapis skeniranjem
raspoređivati poslovnu dokumentaciju za pohranu
organizirati datoteke i dokumente za unos u poslovne baze podatka
provjeravati točnost izvornih poslovnih podataka za unos u poslovne baze podataka prema uputama
razvrstavati pristiglu poštu prema zadanim kriterijima
sortirati poslovnu dokumentaciju za unos poslovnih podataka u poslovne baze podataka
razvrstavati pristiglu e-poštu prema uputama
klasificirati poslovne isprave prema uputama za unos u poslovne baze podataka
sudjelovati u kodiranju poslovnih isprava prema uputama za unos u poslovne baze podataka
3.
Provjeravanje cjelovitosti poslovnih podataka potrebnih za unos u baze podataka
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
sudjelovati u provedbi sadržajne i računske kontrole poslovne dokumentacije prije unosa u poslovne baze podataka
razvrstavati sadržaj poslovne dokumentacije s aspekta cjelovitosti i autentičnosti poslovnog podatka prema uputama
razvrstavati dokumente koji nisu cjeloviti prema računovodstvenim i poreznim propisima
uočavati nepodudarnosti i pogreške pristiglih poslovnih podataka
4.
Pripremanje izvornih poslovnih podataka za unos u baze podataka
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati pravila urudžbiranja papirnate i digitalne dokumentacije
primjenjivati zadani poredak unosa poslovnih podataka u poslovne baze podataka
pristupati poslovnim podacima na serveru te ih preuzimati sa servera
prenositi poslovne evidencije iz papirnatog oblika u elektronički zapis
5.
Unošenje poslovnih podataka u baze podataka prema uputama
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati sustav kontrole unesenih poslovnih podataka
primjenjivati procedure i standarde u postupcima unosa poslovnih podataka
unositi poslovne podatke u poslovne baze podataka u skladu sa zadanim rokovima i redoslijedom
unositi podatke o računima iz izvornih dokumenata u poslovne baze podataka
unositi statističke podatke nakon provedbe istraživanja tržišta prema uputama
unositi evidenciju podataka za inventure u poslovne baze podataka
unositi različite tipove skladišne dokumentacije u poslovne baze podataka
pohranjivati dokumente na server uključujući i cloud servere
unositi podatke o klijentima iz izvornih dokumenata u poslovne baze podataka
6.
Popunjavanje obrazaca pripremljenim poslovnim podatcima
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati pravila unosa poslovnih podatka u digitalne obrasce prema uputama
primjenjivati način popunjavanja obrazaca uz poštivanje uputa za unos poslovnih podataka
koristiti računalne programe za popunjavanje obrazaca
pripremati podatke sukladno zadanoj specifikaciji za unos u poslovne baze podataka
7.
Asistiranje pri obavljanju računovodstvenih poslova uz potporu računovodstvenog softvera
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primjenjivati osnovna načela unosa podataka u softveru za računovodstvo ili ERP
razvrstavati knjigovodstvene isprave prema zadanim kriterijima
urudžbirati račune
unositi podatke o klijentima /kupcima u računovodstveni softver prema uputama
unositi podatke o dobavljačima u računovodstvene softvere prema uputama
unositi podatke s ulaznih i izlaznih računa u module računovodstvenog softvera prema uputama
8.
Provjeravanje unesenih poslovnih podataka o klijentima i računima
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati točnost unesenih poslovnih podataka sukladno uputama
pripremati dokument za arhiviranje u poslovnim bazama podataka
dostavljati poslovne podatke u e-obliku nadređenim osobama
izvještavati nadređene o unesenim podatcima u poslovne baze podataka
otkrivati oštećene zapise s poslovnim podatcima
primjenjivati načela zaštite unesenih poslovnih podataka
9.
Ažuriranje poslovne baze podataka prema uputama
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
osiguravati jednostavan pristup poslovnim informacijama u poslovnim bazama
uspostavljati standarde imenovanja poslovnih podataka
osiguravati poslovne podatke popunjavanjem sigurnosnih kopija podataka
izrađivati izvještaje na temelju upita u bazama podataka
ažurirati poslovne baze podataka prema uputama
koristiti digitalne arhive unesenih poslovnih podataka
izrađivati sigurnosnu kopiju unesenih digitalnih poslovnih podataka
10.
Komuniciranje tijekom unosa podataka
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
odgovarati i/ili prosljeđivati poruku elektroničkom poštom u skladu s pravilima poslovne komunikacije
komunicirati u skladu s pravilima poslovne komunikacije usmeno i pisano na hrvatskom jeziku sa suradnicima i nadređenima
sudjelovati u radu tima tijekom unosa podataka
izvještavati nadređene o uočenim problemima tijekom unosa podataka
primjenjivati odrednice Opće uredbe o zaštiti podataka
11.
Provođenje normi, internih akata i procedura o zaštiti zdravlja i okoliša u uredskom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pridonositi učinkovitom upravljanju energijom u poslovnoj organizaciji
primjenjivati zakone i propise iz područja sigurnosti i zaštite na radu
obavještavati nadređene o kvaru na opremi
primjenjivati propisane normativne akte i mjere zaštite i očuvanja okoliša pri provođenju operativnih poslova vezanih za unos podataka u svojem području/djelokrugu rada
primjenjivati ergonomska načela tijekom unosa poslovnih podataka
primjenjivati zakonsku regulativu vezanu uz zaštitu zdravlja i okoliša
rukovati pravilno i ekonomično uredskom opremom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Operater za unos poslovnih podataka / operaterka za unos poslovnih podataka
Datum upisa
18.12.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća