Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Pomoćni prodavač/pomoćna prodavačica

Razina HKO
3
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Trgovina
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.52.522.5223 Prodavači/prodavačice u trgovinama

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Pomoćni prodavač / pomoćna prodavačica osoba je koja uz nadzor i upute priprema robu za prodaju u prodavaonici, nadopunjava robu na policama, provodi inventuru, provjerava stanje zaliha i informira kupce o proizvodima.

 

Uz nadzor ispunjava potrebne izvještaje i primjenjuje zakonske propise i načela poslovne etike. Posao pomoćnog prodavača / pomoćne prodavačice zahtijeva točnost i preciznost te dobru komunikaciju i razumijevanje danih uputa nadređenih.

Uvjeti rada

Pomoćni prodavač / pomoćna prodavačica uglavnom radi u zatvorenom prostoru, a prema potrebi i na otvorenom, primjerice, pri preuzimanju i otpremanju robe. Ovisno o vrsti prodajnog mjesta, veličini i lokaciji prodajnog mjesta, uvjeti rada također se razlikuju. Budući da se prodaja odvija i na otvorenom (na štandovima), u zatvorenome (u hladnjačama), pomoćni prodavači / pomoćne prodavačice mogu biti izloženi različitim vremenskim uvjetima i naglim promjenama temperature. Moguć je i rad noću pri inventurama i popisima robe te u specijaliziranim prodavaonicama (poput benzinskih crpki). Posao se pretežito obavlja stojeći ili u hodu, a često je potrebno i saginjati se i penjati te prenositi teže terete.

 

Za obavljanje navedenih poslova pomoćni prodavač / pomoćna prodavačica mora biti stručan/-na, ljubazan/-na, odgovoran/-na, savjestan/-na, povjerljiv/-a, obavljati poslove prema uputama nadređenih i spreman/-na na cjeloživotno učenje. Zbog različitih uvjeta rada na različitim mjestima i uzimajući u obzir opis i organizaciju posla, a vezano za obavljanje radnih zadataka, poželjno je da pomoćni prodavač / pomoćna prodavačica bude urednog zdravstvenog stanja.

 

Tijekom rada pomoćni prodavač / pomoćna prodavačica često je izložen sljedećim uvjetima:

  • smjenski rad, rad nedjeljom i praznikom/blagdanom
  • nepovoljni položaji tijela (dugotrajno stajanje i hodanje, često sagibanje i ponekad rad u savijenom položaju tijela)
  • djelovanje radnog okoliša (umjetna rasvjeta tzv. bijelo svjetlo, promjena temperature, prašina i moguća vlaga)

Međutim, kako posao u različitim oblicima maloprodaje i veleprodaje zahtjeva i jednostavne poslove koje mogu obavljati i osobe s invaliditetom te osobe s lakšim vrstama teškoća za zanimanje pomoćni prodavač / pomoćna prodavačica kontraindikacije su: oštećenje funkcije vida, potpuna gluhoća, teška oštećenja funkcije mišićnog-koštanog sustava.

 

Skupovi kompetencija (10)
1.
Izlaganje robe u prodajnom prostoru
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prema uputi nadređenog, pridržavati se pravila izlaganja određene vrste robe u prodavaonici
pozicionirati robu uz nalog nadređenog u prodavaonici
prevoziti robu pomoću ručnih pomagala iz skladišta u prodajni prostor
mjeriti robu pomoću sprava za mjerenje i vaganje robe
uz pomoć nadređenih označiti prodaju robe po posebnim uvjetima
uz pomoć nadređenih koristiti se EAN-kodom prilikom provođenja inventure robe i provjeravanja stanja zalihe robe u prodavaonici
koristiti osnovne načine manipulacije robom u prodajnom prostoru uz nadzor
2.
Sprečavanje gubitaka na robi
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prema uputi nadređenog, primijeniti pravila HACCP-a i druge standarde dobre distribucijske prakse
kontrolirati temperaturu u rashladnim vitrinama u prodajnom prostoru
identificirati robno susjedstvo robe radi međusobne povezanosti robe ili štetnog utjecaja robe na robu u susjedstvu
uz pomoć nadređenih, osigurati sprječavanje gubitaka robe uzrokovane ljudskim djelovanjem (otuđenje robe)
uz pomoć nadređenih osigurati mikroklimatske uvjete s ciljem zaštite robe od svih prirodnih gubitaka u prodavaonici (kalo, rasip, kvar i lom)
3.
Provođenje prodajnog razgovora s kupcima
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti pravila ponašanja u prodajnom razgovoru s kupcima
uspostaviti kontakt s kupcem i utvrditi njegove želje i potrebe
sudjelovati u procesu donošenja odluke o kupnji kod kupca
osmisliti dopunsku ponudu za proizvod koji kupac kupuje
pravilno reagirati na prigovor kupca i usmjeriti kupca nadređenom
postaviti otvorena i zatvorena pitanja kupcu glede robe koju traži
koristiti protokol o davanju informacija kupcu o robi koju zatraži
informirati kupca o mogućnosti dobivanja jamstvenog lista
usmjeriti kupca prema robi koju traži
odgovoriti na kupčeva pitanja o robi uz pomoć suradnika
pridržavati se pravila samokontrole u razgovoru sa kupcima
nabrojiti načine upotrebe robe koju kupac traži
4.
Pakiranje i aranžiranje robe
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
aranžirati pojedine vrste proizvoda prema zahtjevima kupaca u prodavaonici (pokloni)
razlikovati načine pakiranja kupljene robe za kupca i pakirati robu kupcu prema njegovim zahtjevima
5.
Korištenje dokumentacijom u prodavaonici
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uz nadzor nadređenih ispuniti prodajnu dokumentaciju u fizičkom i digitalnom obliku, sukladno njenoj namjeni
usporediti brojčano stanje robe navedene u dokumentu sa stvarnim stanjem prispjele pošiljke uz nadzor nadređenog
6.
Priprema robe za prodaju
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
uz pomoć nadređenog sortirati robu prema načinu uporabe, svojstvu ili međusobnoj povezanosti robe
sudjelovati u odvajanju robe od transportne ambalaže, čistiti, dotjerivati i prepakirati robu
prepoznati oznake na ambalaži i njihovo značenje
7.
Preuzimanje i skladištenje robe, provođenje inventure
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kvalitativno i kvantitativno pregledati robu pri preuzimanju uz nadzor nadređenog
provoditi inventuru robe u prodavaonici uz nadzor
koristiti postupke skladištenja određene vrste robe uz nadzor nadređenog
provesti pravila preuzimanja robe, istovara i skladištenja robe u prodavaonici
sudjelovati u preuzimanju robe i istovaru robe u prodavaonici uz nadzor nadređenog
8.
Priprema radnog mjesta i opreme
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti radnu opremu i inventar prodavaonice za rad u prodajnom prostoru i skladištu
primijeniti pravila osobne higijene i održavanja čistoće na radnom mjestu u prodavaonici
pripremiti radno mjesto, poslovnu dokumentaciju, uredski materijal i alate za rad u prodavaonici
organizirati svoje aktivnosti i dnevno planirati vlastiti rad uz pomoć nadređenog u prodavaonici
utvrditi stanje pripremljenosti prodavaonice za primanje kupaca uz nadzor nadređenog
pripremiti potrebnu informatičku i radnu opremu, održavati urednost i čistoću opreme u prodavaonici
9.
Komunikacija s nadređenima
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti rok trajanja robe na polici i obavijestiti nadređene o rokovima trajanja robe u prodavaonici
ispuniti jednostavne izvještaje uz pomoć nadređenih (radne liste, popis poslova koje su obavljali na dnevnoj bazi)
odrediti prioritete i uz pomoć nadređenog planirati vlastiti rad na razini dnevnih aktivnosti u prodavaonici
obratiti se nadređenima u slučaju nastanka problema u skladištu ili prodajnom prostoru prilikom obavljanja zadanog posla
preuzeti usmena i pisana uputstva za rad u prodavaonici
10.
Zaštita na radu, poslovna etika i zaštita okoliša u trgovačkom gospodarskom objektu
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti zakon i posebne uzance u trgovini na malo
provoditi propise o zaštiti na radu, sigurnosti od požara i zaštiti okoliša
pridržavati se pravila recikliranja zaštitne ambalaže i postupanja s neprodanom robom
pridržavati se poslovne etike i etičkih načela prilikom obavljanja svih poslova u prodavaonici
racionalno koristiti materijale i energiju u prodajnom prostoru
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada uz pomoć nadređenih u prodavaonici
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
organizirati svoje aktivnosti i dnevno planirati vlastiti rad uz pomoć nadređenog u prodavaonici
odrediti prioritete i uz pomoć nadređenog planirati vlastiti rad na razini dnevnih aktivnosti u prodavaonici
preuzeti usmena i pisana uputstva za rad u prodavaonici
2.
Pregledavanje radne okoline i pripremanje radne opreme u prodavaonici
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti radnu opremu i inventar prodavaonice za rad u prodajnom prostoru i skladištu
primijeniti pravila osobne higijene i održavanja čistoće na radnom mjestu u prodavaonici
pripremiti radno mjesto, poslovnu dokumentaciju, uredski materijal i alate za rad u prodavaonici
utvrditi stanje pripremljenosti prodavaonice za primanje kupaca uz nadzor nadređenog
pripremiti potrebnu informatičku i radnu opremu, održavati urednost i čistoću opreme u prodavaonici
3.
Asistiranje pri rukovanju robom u prodavaonici
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti osnovne načine manipulacije robom u prodajnom prostoru uz nadzor
koristiti postupke skladištenja određene vrste robe uz nadzor nadređenog
provesti pravila preuzimanja robe, istovara i skladištenja robe u prodavaonici
sudjelovati u preuzimanju robe i istovaru robe u prodavaonici uz nadzor nadređenog
4.
Pripremanje robe za prodaju u prodavaonici, nadopunjavanje robe na policama i pružanje usluga
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prema uputi nadređenog, pridržavati se pravila izlaganja određene vrste robe u prodavaonici
pozicionirati robu uz nalog nadređenog u prodavaonici
prevoziti robu pomoću ručnih pomagala iz skladišta u prodajni prostor
mjeriti robu pomoću sprava za mjerenje i vaganje robe
uz pomoć nadređenih označiti prodaju robe po posebnim uvjetima
uz pomoć nadređenih koristiti se EAN-kodom prilikom provođenja inventure robe i provjeravanja stanja zalihe robe u prodavaonici
identificirati robno susjedstvo robe radi međusobne povezanosti robe ili štetnog utjecaja robe na robu u susjedstvu
aranžirati pojedine vrste proizvoda prema zahtjevima kupaca u prodavaonici (pokloni)
razlikovati načine pakiranja kupljene robe za kupca i pakirati robu kupcu prema njegovim zahtjevima
sudjelovati u odvajanju robe od transportne ambalaže, čistiti, dotjerivati i prepakirati robu
prepoznati oznake na ambalaži i njihovo značenje
kvalitativno i kvantitativno pregledati robu pri preuzimanju uz nadzor nadređenog
provoditi inventuru robe u prodavaonici uz nadzor
provjeriti rok trajanja robe na polici i obavijestiti nadređene o rokovima trajanja robe u prodavaonici
5.
Korištenje i popunjavanje prodajne dokumentacije u prodavaonici uz pomoć nadređenih
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
uz nadzor nadređenih ispuniti prodajnu dokumentaciju u fizičkom i digitalnom obliku, sukladno njenoj namjeni
usporediti brojčano stanje robe navedene u dokumentu sa stvarnim stanjem prispjele pošiljke uz nadzor nadređenog
ispuniti jednostavne izvještaje uz pomoć nadređenih (radne liste, popis poslova koje su obavljali na dnevnoj bazi)
6.
Komuniciranje sa suradnicima, kupcima i nadređenima u prodajnom prostoru
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti pravila ponašanja u prodajnom razgovoru s kupcima
uspostaviti kontakt s kupcem i utvrditi njegove želje i potrebe
sudjelovati u procesu donošenja odluke o kupnji kod kupca
osmisliti dopunsku ponudu za proizvod koji kupac kupuje
pravilno reagirati na prigovor kupca i usmjeriti kupca nadređenom
postaviti otvorena i zatvorena pitanja kupcu glede robe koju traži
koristiti protokol o davanju informacija kupcu o robi koju zatraži
informirati kupca o mogućnosti dobivanja jamstvenog lista
usmjeriti kupca prema robi koju traži
odgovoriti na kupčeva pitanja o robi uz pomoć suradnika
pridržavati se pravila samokontrole u razgovoru sa kupcima
nabrojiti načine upotrebe robe koju kupac traži
obratiti se nadređenima u slučaju nastanka problema u skladištu ili prodajnom prostoru prilikom obavljanja zadanog posla
7.
Provođenje potrebnih mjera radi očuvanja kvalitete i kvantitete robe
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prema uputi nadređenog, primijeniti pravila HACCP-a i druge standarde dobre distribucijske prakse
kontrolirati temperaturu u rashladnim vitrinama u prodajnom prostoru
uz pomoć nadređenih, osigurati sprječavanje gubitaka robe uzrokovane ljudskim djelovanjem (otuđenje robe)
uz pomoć nadređenih osigurati mikroklimatske uvjete s ciljem zaštite robe od svih prirodnih gubitaka u prodavaonici (kalo, rasip, kvar i lom)
uz pomoć nadređenog sortirati robu prema načinu uporabe, svojstvu ili međusobnoj povezanosti robe
racionalno koristiti materijale i energiju u prodajnom prostoru
8.
Primjena zakonskih propisa i načela poslovne etike u provođenju radnih zadataka uz nadzor nadređenih
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti zakon i posebne uzance u trgovini na malo
provoditi propise o zaštiti na radu, sigurnosti od požara i zaštiti okoliša
pridržavati se pravila recikliranja zaštitne ambalaže i postupanja s neprodanom robom
pridržavati se poslovne etike i etičkih načela prilikom obavljanja svih poslova u prodavaonici
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni prodavač/pomoćna prodavačica
Datum upisa
18.12.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća