Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar/tehničarka za programiranje

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3121.33.4 Tehničar/tehničarka za programiranje

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.25.251.2512 Razvojni inženjeri/razvojne inženjerke za programsku podršku

3.35.351.3511 Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije za podršku radu

3.35.351.3512 Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije za podršku korisnicima

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Izrađuje/programira programske komponente te aplikacije i druga rješenja, zasnovana na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT).

Proizvode vlastitog i tuđeg razvoja prilagođava potrebama korisnika dogradnjom ili promjenama programa.

Pruža potporu aplikacijama kao i druge informatičke usluge.

Djeluje samostalno i u timu, pri čemu je prvenstveno usmjeren aktivnostima učinka i operativnim poslovima.

U okviru područja razvoja i svojih zadataka, obavlja potporne i upravljačke aktivnosti, uključujući upravljanje projektima, konfiguracijama, izdanjima, promjenama, rizicima i sl.

Dokumentira vlastite proizvode i rezultate rada.

Prati razvoj tehnologije i upravlja svojom karijerom.

Uvjeti rada

Tehničar/tehničarka za programiranje će svoj posao obavljati u prostoriji/zatvorenom, u radnom okolišu kojeg karakterizira umjetna rasvjeta, dugotrajno sjedenje, dugotrajno gledanje u ekran računala te povremeni rad u smjenama.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Osobni i profesionalni razvoj u informatičkoj struci
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
29.5.2018
Predlagatelj
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati vlastitom karijerom u informatičkoj struci, uključujući prepoznavanje utjecaja tehnološkog razvoja na vlastitu karijeru, uvid u vlastite sposobnosti i kompetencije, razvoj osobnog portfelja te umrežavanje u struci.
Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje i sudjelovanje u programima koji se temelje na otvorenom učenju na daljinu, npr. u svrhu postizanja industrijskih certifikata u informatičkoj struci.
2.
Surađivanje i komuniciranje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti alate za organizaciju rada u timu
Komunicirati s klijentom ili suradnicima u skladu s pravilima kulture komuniciranja
Razviti kreativno razmišljanje u timu
Komunicirati unutar i izvan organizacije neposredno i korištenjem suvremenih tehnologija
Sudjelovati u usklađivanju operativnog plana projekta
3.
Izrađivanje tehničke dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi korisničke priručnike i upute
Primijeniti norme pri izradi tehničke dokumentacije i crteža
unositi izvedene promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)
4.
Razvijanje računalnih programa
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Na temelju vlastitih ili tuđih modela i specifikacija samostalno napisati, testirati i dokumentirati program u zadanom programskom jeziku i razvojnoj okolini
Samostalno izraditi razne vrste računalnih programa
Samostalno kreirati SQL upite za rad s bazama podataka
Programski povezati baze podataka s programima
Samostalno oblikovati i izraditi korisnička sučelja aplikacija
Oblikovati i izraditi web stranice
Povezati i integrirati različite programske produkte
Odabrati odgovarajući programski jezik
Oblikovati, izraditi i integrirati multimedijske dokumente
Konfigurirati i dnevno održavati poslužiteljske i korisničke računalne sustave
Izmijeniti i/ili popraviti pojedine dijelove programskog koda
Koristiti programske alate
Instalirati i održavati sistemski softver
5.
Kvaliteta proizvoda, sustava i/ili usluga
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u izradi inovacijskog procesa
Generirati i razmijeniti inovativne ideje
Primijeniti alate za upravljanje inovacijom
Koristiti sustave za vrednovanje kvalitete rada
Koristiti izvještaje korisničke podrške i odgovarati na upite korisnika o problemima u sustavu/aplikaciji
Koristiti alate za softversku dijagnostiku
Ispitati kvalitetu softverskog rješenja
Koristiti alate za ispitivanje sustava
6.
Poboljšanje razvojnog procesa i organizacije posla
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje problema
Osmisliti vlastite algoritme za rješavanje problema
Provesti operativne, sistemske i tehničke promjene na standardima kvalitete
Primijeniti kritičko razmišljanje u izradi algoritama
Održati integritet i kontinuitet poslovanja informacijsko-komunikacijskog sustava
7.
Ostale kompetencije za cjeloživotno učenje te generičke vještine i psihomotoričke sposobnosti
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prilagoditi se na novonastale situacije u timu
Raditi u timu
Odgovorno provoditi osiguranje kvalitete proizvoda i usluga
Održati usmjerenu pažnju
Koristiti znanje matematičke pismenosti i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije
Biti usmjeren na rezultate rada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Izrađivanje odgovarajuće korisničke i ostale tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izraditi korisničke priručnike i upute
Primijeniti norme pri izradi tehničke dokumentacije i crteža
unositi izvedene promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)
2.
Izrađivanje algoritama za rješavanje problema
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje problema
Osmisliti vlastite algoritme za rješavanje problema
Primijeniti kritičko razmišljanje u izradi algoritama
Koristiti znanje matematičke pismenosti i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije
3.
Rad u timu
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti alate za organizaciju rada u timu
Razviti kreativno razmišljanje u timu
Komunicirati unutar i izvan organizacije neposredno i korištenjem suvremenih tehnologija
Sudjelovati u usklađivanju operativnog plana projekta
Prilagoditi se na novonastale situacije u timu
Raditi u timu
Održati usmjerenu pažnju
4.
Osiguranje kvalitete proizvoda, sustava i/ili usluga
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti sustave za vrednovanje kvalitete rada
Koristiti izvještaje korisničke podrške i odgovarati na upite korisnika o problemima u sustavu/aplikaciji
Koristiti alate za ispitivanje sustava
Odgovorno provoditi osiguranje kvalitete proizvoda i usluga
5.
Praćenje vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Upravljati vlastitom karijerom u informatičkoj struci, uključujući prepoznavanje utjecaja tehnološkog razvoja na vlastitu karijeru, uvid u vlastite sposobnosti i kompetencije, razvoj osobnog portfelja te umrežavanje u struci.
Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje i sudjelovanje u programima koji se temelje na otvorenom učenju na daljinu, npr. u svrhu postizanja industrijskih certifikata u informatičkoj struci.
Biti usmjeren na rezultate rada
6.
Sudjelovanje u inovacijskom procesu
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u izradi inovacijskog procesa
Generirati i razmijeniti inovativne ideje
Primijeniti alate za upravljanje inovacijom
7.
Programiranje aplikacija
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Na temelju vlastitih ili tuđih modela i specifikacija samostalno napisati, testirati i dokumentirati program u zadanom programskom jeziku i razvojnoj okolini
Samostalno izraditi razne vrste računalnih programa
Samostalno kreirati SQL upite za rad s bazama podataka
Programski povezati baze podataka s programima
Samostalno oblikovati i izraditi korisnička sučelja aplikacija
Oblikovati i izraditi web stranice
Povezati i integrirati različite programske produkte
Odabrati odgovarajući programski jezik
Oblikovati, izraditi i integrirati multimedijske dokumente
Izmijeniti i/ili popraviti pojedine dijelove programskog koda
8.
Održavanja računalnih uređaja i sustava
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Konfigurirati i dnevno održavati poslužiteljske i korisničke računalne sustave
Koristiti programske alate
Instalirati i održavati sistemski softver
9.
Odrađivanje sistemskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Provesti operativne, sistemske i tehničke promjene na standardima kvalitete
Održati integritet i kontinuitet poslovanja informacijsko-komunikacijskog sustava
10.
Razvijanje kvalitetne komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Komunicirati s klijentom ili suradnicima u skladu s pravilima kulture komuniciranja
11.
Dijagnosticiranje softverskih problema
Datum evidencije u Registar HKO
18.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti alate za softversku dijagnostiku
Ispitati kvalitetu softverskog rješenja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/tehničarka za programiranje
Datum upisa
18.12.2020
Vrijedi do
7.10.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje