Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Čistač / Čistačica

Razina HKO
2
Sektor
Osobne i druge usluge
Podsektor
Osobne usluge
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

9132.11.1 čistačica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.51.515.5151 Djelatnici/djelatnice za čišćenje i održavanje u uredima, hotelima i drugim objektima

9.91.911.9111 Čistači/čistačice i kućne pomoćnice i srodna zanimanja

9.91.912.9129 Ostali čistači/ostale čistačice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Čistač/čistačica obavlja razne poslove čišćenja i održavanja prostorija te higijenu objekata. Svakodnevno ili periodično održava čistoću usisavanjem, brisanjem površina i prašine, prozračivanjem, pražnjenjem koševa, pranjem prozora i sl. te svakodnevno održava čistoću i higijenu sanitarnoga čvora. Zavisno od vrste objekta u kojem radi, zadužen/a je i za dezinfekciju površina i predmeta. U radu koristi sredstva za čišćenje, razne alate i strojeve za čišćenje, provjerava sredstva za higijenu kao i stanje inventara. Može biti zadužen/a i za uređenje vanjskog dijela objekta te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.  Čistač/čistačica brine o opskrbi sredstava za održavanje higijene, ispunjava evidenciju čišćenja, pranja i dezinfekcije. U svakodnevnoj komunikaciji koristi pravila poslovnog bontona. Može raditi u raznim poduzećima i može imati vlastito poduzeće (samozapošljavanje).

Uvjeti rada

Čistač/čistačica svoj posao obavlja u objektima različitih veličina i namjene. Najčešće radi u zatvorenom prostoru, često s umjetnom rasvjetom, s umjetnom ventilacijom i na suhom zraku. Zimi je podložan/na temperaturnim razlikama u nekim zadacima npr. odlaganje smeća. Posao se često odvija u prašnjavom prostoru. Prašina i kemijska sredstva za čišćenje stalni su izvor izloženosti alergenim podražajima ili potencijalnom trovanju. Uglavnom rade samostalno, a ponekad u grupi u kojoj su pojedinačni zadaci podijeljeni. Čistač/čistačica je najčešće u stojećem položaju dok radi, dok je kod nekih metoda čišćenja u prisilnom položaju koji zahtjeva dugo klečanja, saginjanja, provlačenja i sl. Često su izloženi/e napornom radu, a raspored rada je fleksibilan i prilagođava se mogućnostima čišćenja.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada te radnog mjesta
Sektor
Osobne i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad prema nalozima poslodavca
Planirati postupke zaštite okoliša
Samostalno pripremiti radno mjesto, zaštitna sredstva i opremu te rasporediti faze čišćenja prema mjestu rada
Odabrati i samostalno pripremiti sredstva za čišćenje ovisno o vrsti čišćenja
Pravilno pripremiti alate i strojeve za čišćenje te ih po potrebi transportirati na mjesto rada
Pripremiti dokumentaciju za rad prema naputku nadređenoga
2.
Čišćenje interijera, eksterijera i sanitarnog čvora
Sektor
Osobne i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čistiti unutarnji i vanjski prostor sukladno sanitarno-higijenskim propisima na mjestu rada
Premazati podne obloge zaštitnim premazima i ulaštiti
Čistiti sanitarije i sanitarnu opremu prema planu čišćenja
Upotrijebiti dezinfekcijska sredstva u skladu s uputama i dezinficirati prostore prema planu čišćenja
Dozirati i postaviti sredstva za pranje i dezinfekciju ruku
Postaviti papirnu konfekciju i vreće za otpatke
Provesti higijenske postupke održavanja pribora i uređaja za čišćenje
3.
Rukovanje opremom i potrošnim materijalom uz primjenjivanje postupaka zaštite na radu i zaštite okoliša
Sektor
Osobne i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno rukovati opremom uvažavajući mjere zaštite na radu
Obavijestiti nadređene o kvaru na opremi i o potrebi nabave potrošnog materijala
Samostalno sastaviti narudžbu potrebnih sredstava za rad
Preuzeti, evidentirati i stručno pohraniti sredstva za čišćenje u skladu s uputama
Koristiti zaštitna sredstva i opremu pri radu i djelovati u skladu s propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša
Rukovati alatima i strojevima za čišćenje na siguran način
Koristiti sredstva za čišćenje, energiju i vrijeme na racionalan način
Odvojiti i razvrstati otpad sukladno pravilima o razvrstavanju otpada
4.
Komuniciranje s klijentima i suradnicima
Sektor
Osobne i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjereno i stručno komunicirati sa suradnicima i klijentima
Koristiti pravila poslovnog bontona i čuvati poslovnu tajnu
5.
Osiguravanje kvalitete rada te poštivanje relevantnih propisa
Sektor
Osobne i druge usluge - Osobne usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštivati pravila za održavanje kvalitete kroz odgovoran pristup radu
Voditi evidenciju pranja, čišćenja i dezinfekcije
Ispuniti radni nalog i ostalu dokumentaciju vezanu uz rad pod nadzorom nadređenoga
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada i utvrđivanje redoslijeda radnih zadataka
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Planirati i organizirati vlastiti rad prema nalozima poslodavca
Planirati postupke zaštite okoliša
Samostalno pripremiti radno mjesto, zaštitna sredstva i opremu te rasporediti faze čišćenja prema mjestu rada
2.
Pripremanje sredstava za rad i dokumentacije za rad
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Odabrati i samostalno pripremiti sredstva za čišćenje ovisno o vrsti čišćenja
Pravilno pripremiti alate i strojeve za čišćenje te ih po potrebi transportirati na mjesto rada
Pripremiti dokumentaciju za rad prema naputku nadređenoga
3.
Čišćenje interijera i eksterijera
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Čistiti unutarnji i vanjski prostor sukladno sanitarno-higijenskim propisima na mjestu rada
Premazati podne obloge zaštitnim premazima i ulaštiti
Provesti higijenske postupke održavanja pribora i uređaja za čišćenje
4.
Čišćenje i dezinficiranje sanitarnog čvora
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Čistiti sanitarije i sanitarnu opremu prema planu čišćenja
Upotrijebiti dezinfekcijska sredstva u skladu s uputama i dezinficirati prostore prema planu čišćenja
Dozirati i postaviti sredstva za pranje i dezinfekciju ruku
Postaviti papirnu konfekciju i vreće za otpatke
5.
Rukovanje opremom i potrošnim materijalom
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Pravilno rukovati opremom uvažavajući mjere zaštite na radu
Obavijestiti nadređene o kvaru na opremi i o potrebi nabave potrošnog materijala
Samostalno sastaviti narudžbu potrebnih sredstava za rad
Preuzeti, evidentirati i stručno pohraniti sredstva za čišćenje u skladu s uputama
6.
Komuniciranje s klijentima i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Primjereno i stručno komunicirati sa suradnicima i klijentima
Koristiti pravila poslovnog bontona i čuvati poslovnu tajnu
7.
Primjenjivanje postupaka zaštite na radu i zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Koristiti zaštitna sredstva i opremu pri radu i djelovati u skladu s propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša
Rukovati alatima i strojevima za čišćenje na siguran način
Koristiti sredstva za čišćenje, energiju i vrijeme na racionalan način
Odvojiti i razvrstati otpad sukladno pravilima o razvrstavanju otpada
8.
Osiguravanje kvalitete rada
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poštivati pravila za održavanje kvalitete kroz odgovoran pristup radu
Voditi evidenciju pranja, čišćenja i dezinfekcije
Ispuniti radni nalog i ostalu dokumentaciju vezanu uz rad pod nadzorom nadređenoga
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Čistač / Čistačica
Datum upisa
7.12.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća