Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Modni asistent u prodaji / Modna asistentica u prodaji

Razina HKO
4.1
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3471.32.4 Aranžer/aranžerka

5220.31.4 Trgovački demonstrator i prodavač/trgovačka demonstratorica i prodavačica

7433.11.3 krojač/krojačica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Modni asistent u prodaji / modna asistentica u prodaji obavlja poslove vizualne organizacije i uređenja modnog prodajnog prostora; korigira odjevne predmete, savjetuje u izboru i odluci o kupnji modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda u prodajnom prostoru i mrežnom okruženju; predstavlja modne proizvode na prodajnim mjestima i modnim događanjima; aktivno sudjeluje u ostvarivanju prodajnih planova i izgradnji odanosti i povjerenja kupaca; prati modna kretanja i trendove; sudjeluje u aktivnostima oglašavanja; stvara i održava bazu klijenata; sudjeluje u postavljanju i ažuriranju ponude modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda na društvenim mrežama; pokazuje visok stupanj motivacije u izgradnji poslovnih odnosa, suradnje i rada u timu; slijedi načela poslovnog komuniciranja; u modnom prodajnom okruženju ophodi se na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku; promiče odgovornu kupovinu te pokazuje prilagodljivost i fleksibilnost izazovima suvremenog modnog tržišta i održivog razvoja. Poželjne osobine modnog asistenta u prodaji / modne asistentice u prodaji su: strast i otvorenost prema modi i novim modnim idejama i tehnologijama; razvijene vještine numeričke i računalne pismenosti; komunikacijske i prezentacijske vještine; sklonost inventivnom razmišljanju te etička i moralna osobnost.

Uvjeti rada

Modni asistent u prodaji / modna asistentica u prodaji najvećim dijelom radi u zatvorenim modnim prodajnim prostorima, krojačkoj radionici, aranžerskom prostoru i ateljeu te prema potrebi na otvorenom. Posao pretežno obavlja stojeći ili u hodu, a prilikom uređenja modnog prodajnog prostora izlaže se saginjanju i penjanju. Izložen/a je teretima prijenosom alata, rekvizita i modnog prodajnog asortimana te uporabi umjetnoga svjetla u poslovnom okruženju. Koristi se mobitelom, računalom i drugim računalnim uređajima, uređajima za elektroničko poslovanje i arhiviranje podataka u području rada.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje i organizacija rada za vizualno uređenje modnog prostora
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati vizualno uređenje i raspored modnog asortimana ovisno o ciljanoj skupini, sezoni i aktualnim događanjima
planirati aktivnosti i vremenski okvir u području rada modnog asistenta u prodaji
planirati potrebne alate, materijale, lutke, dekor i nacrte za uređenje modnog prodajnog prostora
voditi evidenciju inventara za uređenje modnog prodajnog prostora uz održavanje istih
voditi evidenciju naručenih, primljenih i prodanih modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda korištenjem ICT-a
skladištiti modne proizvode u skladu s uputama i preporukama proizvođača
2.
Vizualno uređenje modnog prodajnog prostora i kreativni koncepti
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obaviti izmjere prostora, predmeta, proizvoda ili opreme potrebne za uređenje modnog prodajnog prostora
izraditi idejno rješenje vizualnog uređenja modnog prodajnog prostora likovno-tehničkim postupcima i upotrebom ICT-a
primijeniti elemente i načela dizajna u vizualnom uređenja modnog prodajnog prostora
primijeniti dekorativne tehnike i medije u vizualnom uređenju modnog prodajnog prostora
urediti vizualni postav modnog prodajnog prostora prema uputama i sigurnosnim standardima
primijeniti elemente tradicijske baštine u svrhu vizualnog uređenja modnog prodajnog prostora
kvalitativno i kvantitativno sortirati modne proizvode prema važećim standardima
rukovati ručnim alatima i materijalima u uređenju modnog prodajnog prostora u skladu sa sigurnosnim standardima
koristiti ekološke materijale u vizualnom uređenju modnog prodajnog prostora
3.
Modna kretanja i društvena uloga mode u prodaji proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti modna kretanja u dizajnerskom, ekonomskom i tehnološkom kontekstu
opisati modu i stil u povijesnom i društvenom kontekstu
primijeniti dobre prakse društvenog utjecaja mode i vizualne komunikacije
pratiti kretanja u vizualnom uređenju modnog prodajnog prostora i organizaciji modnih događanja
razlikovati povijesna i aktualna kretanja vizualnog uređenja modnog prodajnog prostora
pratiti suvremena kretanja u oglašavanju i prezentaciji modnih proizvoda
4.
Modno savjetovanje i dodatne usluge u asistiranju kupcima
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
predlagati dekorativne i stilske elemente interijernog tekstila
primijeniti tehnike izrade jednostavnih modnih proizvoda
izraditi dekorativne i stilske elemente interijernog tekstila
poznavati osnove konstrukcije i modeliranja modnih proizvoda
poznavati strukturu, obilježja i namjenu modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda
primijeniti estetska načela u savjetovanju personaliziranog stila i individualnih potreba kupca
uputiti kupca o bojama, tkaninama i stilovima primjerenim određenim događajima
predlagati kupcima modne, tekstilne i kožne proizvode i odjevne kombinacije (outfit) u skladu s aktualnim modnim trendovima
savjetovati kupca o održavanju i njezi modnog, tekstilnog i kožnog proizvoda
savjetovati kupca u pogledu odabira veličina i mjera odjevnih proizvoda
pružati usluge korekcija modnih proizvoda
savjetovati kupce o modnim proizvodima u online prodaji
5.
Asistiranje u promociji i prodaji modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provesti proces prodaje modnih proizvoda i usluga
primijeniti tehnike i alate prodaje modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda u prodajnom prostoru i mrežnom okruženju
asistirati u marketinškim aktivnostima u unaprjeđenju prodaje
sudjelovati u pripremi i organizaciji modnih događanja (sajmovi, revije, izložbe i javna događanja)
predstaviti modni asortiman na atraktivan i pristupačan način
sudjelovati u pripremi medijskih materijala za informativne i reklamne aktivnosti
6.
Poslovna i međukulturalna komunikacija u poslovnom okruženju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u području poslovanja
komunicirati u poslovnom okruženju na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
primijeniti pravila uspješnog pregovaranja u prodaji
održavati dobre odnose s kupcima u svrhu povjerenja i lojalnosti
koordinirati u rješavanju zahtjeva, upita i prigovora kupaca u skladu sa zakonskim okvirima i internim procedurama
razvijati meke vještine (soft skills) modnog asistenta u prodaji
komunicirati na primjeren način unutar i izvan tima u cilju rješavanja problema
prepoznati ključne faktore međukulturalnih razlika u poslovnoj komunikaciji
primijeniti prikladne obrasce ponašanja i ophođenja u međukulturalnim susretima
primijeniti međukulturalne elemente u vizualnom oblikovanju modnog prodajnog prostora
7.
Digitalna tehnologija u području rada modnog asistenta u prodaji
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti uređaje za elektroničko poslovanje u području modnog poslovanja
poznavati osnovne elemente i primjenu informacijskog sustava u poslovanju
koristiti alate za izradu osnovnih digitalnih modnih slika
koristiti informacijske alate za obradu i vizualizaciju podataka
koristiti digitalne alate za komunikaciju i suradnju
koristiti aplikacije za izradu dokumentacije stanja i vrijednosti zaliha, preuzimanja, pregledavanja i razvrstavanja prodajnog asortimana
primijeniti online prodaju modnih proizvoda
8.
Poduzetničke ideje i održivost u modnom poslovanju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati osnovne značajke poduzetništva i društveno odgovorne modne prodaje
identificirati faktore rizika u modnoj prodaji
prepoznati poslovne prilike u području modne prodaje
usporediti prodajne aktivnosti konkurentskih modnih tvrtki
primijeniti poduzetničke vještine, kreativnost i inovativnost u razvoju modne prodaje
sudjelovati u modnom projektu, od ideje do realizacije modne prodaje
razmotriti koncept održivog razvoja te njegove primjene u modnom poslovanju
sudjelovati u aktivnostima promicanja odgovornog upravljanja prirodnim resursima u modnom poslovanju
pratiti rezultate prodaje u svrhu vizualnog uređenja i dopune modnog, tekstilnog i kožnog prodajnog asortimana
9.
Etička načela i zakonske regulative u području rada modnog asistenta
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti razine autorskih prava i licenci u prodaji dizajniranih modnih proizvoda
poštivati načela etike u području modnog poslovanja
razmotriti zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva osobnog rada
slijediti regulativnu politiku za zaštitu potrošača modnih proizvoda
primijeniti propise o zaštiti okoliša u modnom poslovanju
pridržavati se zdravstvenih i ergonomskih standarda u području rada modnog asistenta u prodaji
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Praćenje i primjena modnih kretanja i društvene uloge mode
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti modna kretanja u dizajnerskom, ekonomskom i tehnološkom kontekstu
opisati modu i stil u povijesnom i društvenom kontekstu
primijeniti dobre prakse društvenog utjecaja mode i vizualne komunikacije
pratiti kretanja u vizualnom uređenju modnog prodajnog prostora i organizaciji modnih događanja
2.
Planiranje i organizacija vizualnog uređenja modnog prodajnog prostora
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati vizualno uređenje i raspored modnog asortimana ovisno o ciljanoj skupini, sezoni i aktualnim događanjima
planirati aktivnosti i vremenski okvir u području rada modnog asistenta u prodaji
planirati potrebne alate, materijale, lutke, dekor i nacrte za uređenje modnog prodajnog prostora
razlikovati povijesna i aktualna kretanja vizualnog uređenja modnog prodajnog prostora
3.
Vizualno uređenje modnog prodajnog prostora
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
obaviti izmjere prostora, predmeta, proizvoda ili opreme potrebne za uređenje modnog prodajnog prostora
izraditi idejno rješenje vizualnog uređenja modnog prodajnog prostora likovno-tehničkim postupcima i upotrebom ICT-a
primijeniti elemente i načela dizajna u vizualnom uređenja modnog prodajnog prostora
primijeniti dekorativne tehnike i medije u vizualnom uređenju modnog prodajnog prostora
urediti vizualni postav modnog prodajnog prostora prema uputama i sigurnosnim standardima
primijeniti elemente tradicijske baštine u svrhu vizualnog uređenja modnog prodajnog prostora
kvalitativno i kvantitativno sortirati modne proizvode prema važećim standardima
rukovati ručnim alatima i materijalima u uređenju modnog prodajnog prostora u skladu sa sigurnosnim standardima
4.
Modno savjetovanje kupaca modnih, tekstilnih i kožnih materijala i proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati strukturu, obilježja i namjenu modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda
primijeniti estetska načela u savjetovanju personaliziranog stila i individualnih potreba kupca
uputiti kupca o bojama, tkaninama i stilovima primjerenim određenim događajima
predlagati kupcima modne, tekstilne i kožne proizvode i odjevne kombinacije (outfit) u skladu s aktualnim modnim trendovima
savjetovati kupca o održavanju i njezi modnog, tekstilnog i kožnog proizvoda
savjetovati kupca u pogledu odabira veličina i mjera odjevnih proizvoda
savjetovati kupce o modnim proizvodima u online prodaji
5.
Prodaja modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju naručenih, primljenih i prodanih modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda korištenjem ICT-a
provesti proces prodaje modnih proizvoda i usluga
primijeniti tehnike i alate prodaje modnih, tekstilnih i kožnih proizvoda u prodajnom prostoru i mrežnom okruženju
asistirati u marketinškim aktivnostima u unaprjeđenju prodaje
koristiti uređaje za elektroničko poslovanje u području modnog poslovanja
pratiti rezultate prodaje u svrhu vizualnog uređenja i dopune modnog, tekstilnog i kožnog prodajnog asortimana
6.
Pružanje dodatnih usluga u radu modnog asistenta u prodaji
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
predlagati dekorativne i stilske elemente interijernog tekstila
primijeniti tehnike izrade jednostavnih modnih proizvoda
izraditi dekorativne i stilske elemente interijernog tekstila
poznavati osnove konstrukcije i modeliranja modnih proizvoda
pružati usluge korekcija modnih proizvoda
7.
Primjenjivanje digitalnih alata u radu modnog asistenta u prodaji
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
savjetovati kupce o modnim proizvodima u online prodaji
poznavati osnovne elemente i primjenu informacijskog sustava u poslovanju
koristiti alate za izradu osnovnih digitalnih modnih slika
koristiti informacijske alate za obradu i vizualizaciju podataka
koristiti digitalne alate za komunikaciju i suradnju
primijeniti online prodaju modnih proizvoda
8.
Praćenje stanja na skladištu i kontrola kvalitete modnog asortimana
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju inventara za uređenje modnog prodajnog prostora uz održavanje istih
skladištiti modne proizvode u skladu s uputama i preporukama proizvođača
kvalitativno i kvantitativno sortirati modne proizvode prema važećim standardima
koristiti aplikacije za izradu dokumentacije stanja i vrijednosti zaliha, preuzimanja, pregledavanja i razvrstavanja prodajnog asortimana
9.
Komuniciranje u modnom poslovnom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
savjetovati kupce o modnim proizvodima u online prodaji
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u području poslovanja
komunicirati u poslovnom okruženju na hrvatskom i poslovnom stranom jeziku
primijeniti pravila uspješnog pregovaranja u prodaji
održavati dobre odnose s kupcima u svrhu povjerenja i lojalnosti
koordinirati u rješavanju zahtjeva, upita i prigovora kupaca u skladu sa zakonskim okvirima i internim procedurama
razvijati meke vještine (soft skills) modnog asistenta u prodaji
komunicirati na primjeren način unutar i izvan tima u cilju rješavanja problema
10.
Sudjelovanje u promociji modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti suvremena kretanja u oglašavanju i prezentaciji modnih proizvoda
sudjelovati u pripremi i organizaciji modnih događanja (sajmovi, revije, izložbe i javna događanja)
predstaviti modni asortiman na atraktivan i pristupačan način
sudjelovati u pripremi medijskih materijala za informativne i reklamne aktivnosti
11.
Primjenjivanje obrazaca međukulturalne komunikacije u modnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prepoznati ključne faktore međukulturalnih razlika u poslovnoj komunikaciji
primijeniti prikladne obrasce ponašanja i ophođenja u međukulturalnim susretima
primijeniti međukulturalne elemente u vizualnom oblikovanju modnog prodajnog prostora
12.
Razvijanje modne prodaje
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati osnovne značajke poduzetništva i društveno odgovorne modne prodaje
identificirati faktore rizika u modnoj prodaji
prepoznati poslovne prilike u području modne prodaje
usporediti prodajne aktivnosti konkurentskih modnih tvrtki
primijeniti poduzetničke vještine, kreativnost i inovativnost u razvoju modne prodaje
sudjelovati u modnom projektu, od ideje do realizacije modne prodaje
13.
Primjenjivanje modela kružnog gospodarstva u modnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti ekološke materijale u vizualnom uređenju modnog prodajnog prostora
razmotriti koncept održivog razvoja te njegove primjene u modnom poslovanju
sudjelovati u aktivnostima promicanja odgovornog upravljanja prirodnim resursima u modnom poslovanju
primijeniti propise o zaštiti okoliša u modnom poslovanju
14.
Primjenjivanje načela etike i autorskih prava u području rada modnog asistenta u prodaji
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeriti razine autorskih prava i licenci u prodaji dizajniranih modnih proizvoda
poštivati načela etike u području modnog poslovanja
slijediti regulativnu politiku za zaštitu potrošača modnih proizvoda
15.
Primjenjivanje elemenata modnog poslovanja prema pravilima sigurnosti i zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pridržavati se zdravstvenih i ergonomskih standarda u području rada modnog asistenta u prodaji
primijeniti sigurnosne standarde i norme zaštite na radu i zaštite od požara
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Modni asistent u prodaji / Modna asistentica u prodaji
Datum upisa
7.12.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća