Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Šivač tekstilnih i odjevnih proizvoda / Šivačica tekstilnih i odjevnih proizvoda

Razina HKO
3
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.753.7533 Šivač/šivačice, vezilje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

 Šivač tekstilnih i odjevnih proizvoda / šivačica tekstilnih i odjevnih proizvoda sastavlja šivanjem iskrojene krojne dijelove tekstilnih i odjevnih proizvoda u konačni proizvod pomoću šivaćih i drugih strojeva i uređaja, ručnih alata i pribora te pomaže krojaču u pripremi istih za šivanje u industrijskoj ili obrtničkoj radionici te trgovini na veliko. Poznaje osnovne vrste i karakteristike  tekstilnih materijala, osnovni i pomoćni materijal, osnove krojenja, postupak vizualne kontrole i pakiranje gotovih tekstilnih i odjevnih proizvoda. Prilikom šivanja odjeće priprema radno mjesto na siguran način, provjerava osnovnu funkciju šivaćih strojeva te posjeduje vještinu održavanja šivaćih strojeva i uređaja. Radi  u skladu s pravilima zaštite okoliša, održivog razvoja i kružnog gospodarstva. U šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda koristiti zaštitnu odjeću i opremu. Šivač tekstilnih i odjevnih proizvoda / šivačica tekstilnih i odjevnih proizvoda komunicira sa suradnicima prema pravilima poslovnog bontona i etike.

Za zanimanje šivač tekstilnih i odjevnih proizvoda / šivačica tekstilnih i odjevnih proizvoda poželjne su sljedeće osobine i vještine: uredan vid, razvijena fina motorika, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, raspoznavanje boja i tonova, koncentracija, preciznost, odgovornost i urednost te sklonost timskom radu.

Uvjeti rada

Šivač tekstilnih i odjevnih proizvoda / šivačica tekstilnih i odjevnih proizvoda radi u industrijskoj ili obrtničkoj proizvodnji, modnom salonu uz vodstvo i prema uputama o radu. Posao obavlja ovisno o zahtjevima tržišta, usluzi i načinu izrade tekstilnih proizvoda u krojačkom/modnom salonu, zatvorenoj radionici ili u proizvodnom pogonu, gdje vlada buka šivaćih strojeva, tekstilna prašina te para od glačanja odjeće ovisno o veličini prostora i broju strojeva. Preporučljivo je odijevanje zaštitne odjeće u uvjetima koji to zahtijevaju. Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom. Na radnom mjestu dugotrajno sjedi, stoji, povremeno hoda prema potrebi proizvodnog procesa šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Priprema radnog mjesta i zaštita na radu u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti radno mjesto za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda na siguran način
koristiti zaštitnu odjeću i obuću radi osobne higijene i zaštite u proizvodnom procesu šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti zaštitu na radu kod poslova šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
2.
Korištenje materijala u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razlikovati osnovne vrste tekstilnih materijala za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
prepoznati karakteristike različitih vrsta tekstilnih materijala za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti odgovarajući osnovni i pomoćni tekstilni materijal u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
3.
Primjena osnovne konstrukcije tekstilnih i odjevnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izmjeriti tjelesne mjere prema potrebi konstrukcije odjevnog proizvoda i uputama
konstruirati krojeve za odjevne proizvode prema uputama
krojiti tekstilne i odjevne predmete od različitih tekstilnih materijala
označavati krojne dijelove putem šablona
prekrajati krojne dijelove i izraditi šablone
prilagoditi širinu i duljinu krojnog dijela odjevnog proizvoda prema uputama
4.
Rukovanje, provjera ispravnosti i održavanje sredstava za rad u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razlikovati strojeve i alate za krojenje tekstilnih i odjevnih proizvoda
rukovati različitim strojevima i automatima za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
održavati sredstva rada: podmazivati šivaće strojeve, mijenjati igle i redovito čistiti radno mjesto
provjeriti ispravnost šivaćeg stroja, ručnog alata i pribora
rukovati strojevima i alatima za krojenje tekstilnih i odjevnih proizvoda
razlikovati strojeve i uređaje za glačanje i fiksiranje tekstilnih i odjevnih proizvoda
glačati tekstilne i odjevne proizvode u procesu šivanja
međufazno glačati tekstilne i odjevne proizvode
rukovati različitim strojevima i uređajima za glačanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
završno glačati tekstilne i odjevne proizvode
primijeniti osnovne digitalne vještine u programiranju šivačih i drugih strojeva te uređaja
posluživati stroj za fiksiranje tekstilnih i odjevnih proizvoda
sastaviti varenjem tekstilne i odjevne proizvode
koristiti nove strojeve, uređaje, alate i pribor u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti specifične nove alate u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
5.
Šivanje, vezenje, prilagodba i otklanjanje greški na tekstilnim i odjevnim proizvodima
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
šivati tekstilne i odjevne proizvode prema planovima tehnoloških operacija i uputama
ručno šivati male dodatke na tekstilnim i odjevnim proizvodima
ručno vesti uzorke iz hrvatskih narodnih nošnji na tekstilnim i odjevnim proizvodima
uočavati greške u izradi tekstilnih i odjevnih proizvoda prema uputama
uočavati grešku na gotovom tekstilnom i odjevnom proizvodu prije pakiranja prema uputama
izvršiti manje popravke tekstilnog i odjevnog proizvoda prema uputama
korigirati tekstilni i odjevni proizvod prema uputama
otklanjati greške u izradi odjevnih i tekstilnih proizvoda prema uputama
prilagoditi tekstilni i odjevni proizvod prema uputama
primijeniti zadane elemente tekstilne kulturne baštine na tekstilnim i odjevnim proizvodima za očuvanje nacionalnog identiteta
6.
Poslovna komunikacija, timski rad i dokumentacija u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
ispunjavati dokumentaciju za osobnu evidenciju dnevnog učinka šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
raditi u timu u proizvodnom odjelu i liniji šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
komunicirati s nadređenima i suradnicima prema pravilima poslovnog bontona i etike u proizvodnom odjelu i liniji šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u razgovoru sa suradnicima kod ručnog šivanja i vezenja na tekstilnim i odjevnim proizvodima
održavati dvosmjernu komunikaciju s nadređenim po pitanju zastoja, grešaka u strojevima i poteškoćama u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
7.
Pakiranje i odlaganje gotovih tekstilnih i odjevnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odlagati tekstilne i odjevne predmeta na predviđeno mjesto prema uputama
pakirati tekstilne i odjevne proizvode prema zadanim postupcima i uputama
8.
Prepoznavanje uloge i primjene načela kružnog gospodarstva i ekologije u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prepoznati ulogu kružnog gospodarstva u zaštiti okoliša u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti načela kružnog gospodarstva prilikom šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
ekološki odložiti otpad nakon šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda na predviđeno mjesto
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Razlikovanje i upotreba osnovnih strojeva, uređaja, ručnih alata, pribora i materijala u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razlikovati osnovne vrste tekstilnih materijala za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
prepoznati karakteristike različitih vrsta tekstilnih materijala za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti odgovarajući osnovni i pomoćni tekstilni materijal u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
koristiti nove strojeve, uređaje, alate i pribor u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti specifične nove alate u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
2.
Pripremanje i održavanje radnog mjesta za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti radno mjesto za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda na siguran način
održavati sredstva rada: podmazivati šivaće strojeve, mijenjati igle i redovito čistiti radno mjesto
provjeriti ispravnost šivaćeg stroja, ručnog alata i pribora
3.
Prilagođavanje krojnog dijela prema odjevnim veličinama i uputama
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izmjeriti tjelesne mjere prema potrebi konstrukcije odjevnog proizvoda i uputama
konstruirati krojeve za odjevne proizvode prema uputama
prilagoditi širinu i duljinu krojnog dijela odjevnog proizvoda prema uputama
4.
Krojenje tekstilnih i odjevnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
krojiti tekstilne i odjevne predmete od različitih tekstilnih materijala
označavati krojne dijelove putem šablona
prekrajati krojne dijelove i izraditi šablone
razlikovati strojeve i alate za krojenje tekstilnih i odjevnih proizvoda
rukovati strojevima i alatima za krojenje tekstilnih i odjevnih proizvoda
5.
Šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti zaštitnu odjeću i obuću radi osobne higijene i zaštite u proizvodnom procesu šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti zaštitu na radu kod poslova šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
rukovati različitim strojevima i automatima za šivanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti osnovne digitalne vještine u programiranju šivačih i drugih strojeva te uređaja
posluživati stroj za fiksiranje tekstilnih i odjevnih proizvoda
sastaviti varenjem tekstilne i odjevne proizvode
šivati tekstilne i odjevne proizvode prema planovima tehnoloških operacija i uputama
uočavati greške u izradi tekstilnih i odjevnih proizvoda prema uputama
otklanjati greške u izradi odjevnih i tekstilnih proizvoda prema uputama
ispunjavati dokumentaciju za osobnu evidenciju dnevnog učinka šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
raditi u timu u proizvodnom odjelu i liniji šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
komunicirati s nadređenima i suradnicima prema pravilima poslovnog bontona i etike u proizvodnom odjelu i liniji šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
održavati dvosmjernu komunikaciju s nadređenim po pitanju zastoja, grešaka u strojevima i poteškoćama u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
prepoznati ulogu kružnog gospodarstva u zaštiti okoliša u šivanju tekstilnih i odjevnih proizvoda
primijeniti načela kružnog gospodarstva prilikom šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda
ekološki odložiti otpad nakon šivanja tekstilnih i odjevnih proizvoda na predviđeno mjesto
6.
Ručno šivanje i vezenje na tekstilnim i odjevnim predmetima u skladu s tekstilnim nacionalnim kulturnim identitetom
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
ručno šivati male dodatke na tekstilnim i odjevnim proizvodima
ručno vesti uzorke iz hrvatskih narodnih nošnji na tekstilnim i odjevnim proizvodima
primijeniti zadane elemente tekstilne kulturne baštine na tekstilnim i odjevnim proizvodima za očuvanje nacionalnog identiteta
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u razgovoru sa suradnicima kod ručnog šivanja i vezenja na tekstilnim i odjevnim proizvodima
7.
Glačanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razlikovati strojeve i uređaje za glačanje i fiksiranje tekstilnih i odjevnih proizvoda
glačati tekstilne i odjevne proizvode u procesu šivanja
međufazno glačati tekstilne i odjevne proizvode
rukovati različitim strojevima i uređajima za glačanje tekstilnih i odjevnih proizvoda
završno glačati tekstilne i odjevne proizvode
8.
Vizualno kontroliranje i pakiranje tekstilnih i odjevnih proizvoda nakon šivanja
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
uočavati grešku na gotovom tekstilnom i odjevnom proizvodu prije pakiranja prema uputama
odlagati tekstilne i odjevne predmeta na predviđeno mjesto prema uputama
pakirati tekstilne i odjevne proizvode prema zadanim postupcima i uputama
9.
Korigiranje i prilagođavanje tekstilnih i odjevnih proizvoda prema uputama
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izvršiti manje popravke tekstilnog i odjevnog proizvoda prema uputama
korigirati tekstilni i odjevni proizvod prema uputama
prilagoditi tekstilni i odjevni proizvod prema uputama
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Šivač tekstilnih i odjevnih proizvoda / Šivačica tekstilnih i odjevnih proizvoda
Datum upisa
7.12.2020
Vrijedi do
1.1.2028
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća