Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Modni galanterist / Modna galanteristica

Razina HKO
4.1
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

7442.41.3 kožni galanterist/kožna galanteristica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Modni galanterist / modna galanteristica obavlja poslove izrade i promoviranja galanterijskih proizvoda te pripadajućih usluga od modne galanterije do proizvoda, prema zahtjevima kupaca ili tržišta. Prati i primjenjuje modne novitete u galanteriji i kretanja suvremenog modnog tržišta, prati smjernice održive mode u skladu s kružnim gospodarstvom i primjenjuje ih u oblikovanju i izradi modne galanterije, sudjeluje u planiranju i pripremi izrade proizvoda modne galanterije, oblikuje galanterijske proizvode bazirane na tradicijskoj / kulturnoj baštini i primjenjuje tehnike tradicijskog rukotvoriste u izradi suvremenih modnih galanterijskih proizvoda. Skicira proizvode modne galanterije, izrađuje šablone, odabire osnovne i pomoćne materijale za izradu galanterijskih proizvoda prema tehničkim karakteristikama pojedinih materijala, kroji dijelove galanterijskih proizvoda, obrađuje ih i priprema za završno spajanje uz rukovanje strojevima, primjenjuje pravila zaštite na radu i zaštite okoliša te organizira rad u timu. U svom radu sa suradnicima i klijentima komunicira na materinskom i poslovnom stranom jeziku (osnove talijanskog i engleskog jezika) u skladu s poslovnom etikom i bontonom. Posao obavlja ovisno o zahtjevima tržišta, usluga i načina izradbe galanterije u industrijskim pogonima, obrtničkim, proizvodnim i uslužnim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama i uredima, ateljeima slobodnih zanimanja i trgovinama galanterije i srodnih proizvoda, te gospodarskim subjektima kreativnih sektora i djelatnosti.

Uvjeti rada

Modni galanterist / modna galanteristica posao obavlja u zatvorenom prostoru; obrtničkoj radionici ili industrijskom pogonu ili prodajnom objektu, uz klimatizaciju, ventilaciju, dnevnu i odgovarajuću umjetnu rasvjetu, a prema potrebi i na otvorenom, primjerice, sudjelovanje na obrtničkom sajmu ili promociji zanimanja / struke / obrta na javnim događanjima poput modnih revija. Rad obavlja tijekom 8 sati u radnom danu, no ovisi i o radnom okruženju ili radnom mjestu te vrsti i opsegu poslova i rokovima isporuke roba i usluga.

Tijekom rada izložen je sljedećim uvjetima: smjenski rad, nepovoljni položaj tijela (rad u sjedećem  i/ili stojećem položaju uz povremeno mijenjanje položaja tijela prigibanjem i okretanjem tijela), izloženost buci strojeva i uređaja, prašina iz radnog okoliša, intenzivni mirisi materijala, prisustvo para ljepila, više temperature tijekom obrade materijala – stoga je preporučljivo odijevanje zaštitne odjeće i obuće uz korištenje propisanih sredstava osobne zaštite u uvjetima koji to zahtijevaju.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Noviteti u tehnologiji, materijalima i modnim kretanjima
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti novitete proizvoda modne galanterije
primijeniti modne novitete i smjernice održivog razvoja u izradi modne galanterije
pratiti modna kretanja materijala i boja u modnoj galanteriji
pratiti razvoj novih strojeva i alata za izradu proizvoda modne galanterije
2.
Sudjelovanje u razvoju proizvoda modne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi skice (manualno i digitalno) modela proizvoda modne galanterije
predvidjeti tehnike izrade proizvoda modne galanterije
odabrati osnovne i pomoćne materijale prema namjeni i dizajnu proizvoda modne galanterije
uklopiti vizualni oblik personalizacije tehnikama tiska na proizvod modne galanterije
crtati osnove modela galanterijskog proizvoda manualno i/ili digitalno
nacrtati konstrukciju sastavnih dijelova galanterijskog proizvoda
izraditi šablone za zadani model galanterijskog proizvoda manualno i/ili digitalno
koristiti se šablonama u izradu galanterijskih proizvoda
ručno i/ili strojno izrezivati šablone za galanterijske proizvode
izraditi probni uzorak / model galanterijskog proizvoda
prikupiti stilske i tehničke informacije o personaliziranom galanterijskom proizvodu
oblikovati personalizirani galanterijski proizvod
predložiti mogućnosti i tehnike personalizacije proizvoda galanterije prema zahtjevu kupca
izmijeniti i prilagoditi dizajn galanterijskog proizvoda prema potrebama kupca
primijeniti tehnike tradicijskog rukotvorstva i tradicijske motive u izradi proizvoda modne galanterije
dizajnirati proizvode modne galanterije
poznavati vrste šablona za izradu galanterijskih proizvoda
3.
Pripremanje proizvodnje za izradu proizvoda modne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati tijek faza izrade proizvoda modne galanterije
izračunati utrošak osnovnih i pomoćnih materijala za proizvod modne galanterije
predvidjeti vrijeme izrade proizvoda modne galanterije
pripremiti osnovne i pomoćne materijale za izradu proizvoda modne galanterije
sudjelovati u organizaciji izrade proizvoda modne galanterije prema vremenskom roku
koristiti tehnološku dokumentaciju u izradi proizvoda modne galanterije
raditi timski u proizvodnji modne galanterije
izraditi tehnološku dokumentaciju za proizvod modne galanterije
4.
Organiziranje radnog mjesta u izradi proizvoda modne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu u izradi proizvoda modne galanterije
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način u izradi proizvoda modne galanterije
koristiti zaštitna sredstva sukladno propisanim standardima u izradi proizvoda modne galanterije
pravilno organizirati radno mjesto u izradi modne galante u skladu sa zaštitom na radurije
pripremiti i koristiti strojeve i alate za rad u izradi modne galanterije u skladu sa zaštitom na radu
5.
Galanterijsko izrađivanje modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi proizvod galanterije prema zahtjevima kupca ili tržišta
primijeniti pravila krojenja kože i drugih materijala za izradu proizvoda modne galanterije
koristiti osnovne tehnike ručnog i strojnog krojenja proizvoda modne galanterije
krojiti ručno, strojno i računalno sastavne dijelove proizvoda modne galanterije
pripremiti iskrojene dijelove za sastavljanje proizvoda modne galanterije
ugraditi ispune i pojačanja u proizvode modne galanterije
pripremiti i ugraditi podstavu i pripadajuće elemente u proizvode modne galanterije
sastavljati dijelove proizvoda modne galanterije različitim tehnikama
ugraditi metalnu galanteriju prema funkciji na proizvode modne galanterije
završno obraditi proizvod modne galanterije prema zahtjevu kupaca
popraviti i servisirati proizvode modne galanterije
kontrolirati proces izrade proizvoda modne galanterije
prepoznati i ukloniti greške na gotovom proizvodu
prepoznati i ukloniti greške tijekom izrade proizvoda modne galanterije
6.
Tržišno pozicioniranje proizvoda modne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
preuzeti narudžbe za proizvode i usluge modne galanterije
uređivati radni prostor usklađeno s promocijom proizvoda modne galanterije
oglašavati i promovirati proizvode i usluge modne galanterije
prodavati proizvode i usluge modne galanterije
predstavljati proizvode modne galanterije na sajmovima / modnim revijama / ostalim modnim događanjima
utvrditi rokove isporuke proizvoda i usluga modne galanterije
7.
Poslovna komunikacija u radu modnog galanterista / modne galanteristice
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti stručnu terminologiju u izradi proizvoda modne galanterije
koristiti osnove engleskog / talijanskog jezika u izradi i prodaji proizvoda modne galanterije
koristiti osnovne računalne programe u poslovanju modne tvrtke (programi za vizualizaciju i analizu podataka te stvaranje i obradu teksta)
razvijati „soft skills“ / meke vještine modnog galanteriste / modne galanteristice
davati profesionalne smjernice za modne stilove, boje i uzorke materijala proizvoda modne galanterije koji odgovaraju potrebama kupca
primjenjivati pravila poslovnog okruženja u prodaji modne galanterije
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u komunikaciji sa suradnicima unutar modne tvrtke i komunikaciji prema kupcima
8.
Poduzetničko poslovanje modnog galanterista / modne galanteristice
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati osnove zakonske regulative za osnivanje i poslovanje modne tvrtke proizvoda modne galanterije
koristiti osnove digitalnog marketinga i digitalnog oglašavanja proizvoda modne galanterije
sudjelovati u izračunu troškova poslovanja modne tvrtke
prezentirati proizvod modne galanterije potrošaču / kupcu
9.
Održivost izrade modne galanterije i galanterijskih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi proizvode modne galanterije u skladu s kružnim gospodarstvom
koristiti sredstva za čišćenje, održavanje i njegu materijala s najmanjim utjecajem na okoliš
djelovati u skladu s propisima o zaštiti okoliša u izradi galanterijskih proizvoda
educirati se o mogućnostima uštede energije u izradi proizvoda modne galanterije
odlagati otpad sukladno zakonskim propisima u izradi proizvoda modne galanterije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Praćenje i primjena modnih kretanja, novih materijala, tehnologija i održivog razvoja proizvoda modne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pratiti novitete proizvoda modne galanterije
primijeniti modne novitete i smjernice održivog razvoja u izradi modne galanterije
pratiti modna kretanja materijala i boja u modnoj galanteriji
pratiti razvoj novih strojeva i alata za izradu proizvoda modne galanterije
2.
Oblikovanje proizvoda modne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
izraditi skice (manualno i digitalno) modela proizvoda modne galanterije
predvidjeti tehnike izrade proizvoda modne galanterije
odabrati osnovne i pomoćne materijale prema namjeni i dizajnu proizvoda modne galanterije
uklopiti vizualni oblik personalizacije tehnikama tiska na proizvod modne galanterije
dizajnirati proizvode modne galanterije
3.
Sudjelovanje u planiranju i pripremi izrade proizvoda modne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
planirati tijek faza izrade proizvoda modne galanterije
izračunati utrošak osnovnih i pomoćnih materijala za proizvod modne galanterije
predvidjeti vrijeme izrade proizvoda modne galanterije
sudjelovati u organizaciji izrade proizvoda modne galanterije prema vremenskom roku
koristiti tehnološku dokumentaciju u izradi proizvoda modne galanterije
raditi timski u proizvodnji modne galanterije
izraditi tehnološku dokumentaciju za proizvod modne galanterije
4.
Primjenjivanje pravila zaštite na radu u izradi proizvoda modne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu u izradi proizvoda modne galanterije
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način u izradi proizvoda modne galanterije
koristiti zaštitna sredstva sukladno propisanim standardima u izradi proizvoda modne galanterije
pravilno organizirati radno mjesto u izradi modne galante u skladu sa zaštitom na radurije
pripremiti i koristiti strojeve i alate za rad u izradi modne galanterije u skladu sa zaštitom na radu
5.
Modeliranje osnovnih modela galanterijskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
crtati osnove modela galanterijskog proizvoda manualno i/ili digitalno
nacrtati konstrukciju sastavnih dijelova galanterijskog proizvoda
izraditi šablone za zadani model galanterijskog proizvoda manualno i/ili digitalno
koristiti se šablonama u izradu galanterijskih proizvoda
ručno i/ili strojno izrezivati šablone za galanterijske proizvode
izraditi probni uzorak / model galanterijskog proizvoda
poznavati vrste šablona za izradu galanterijskih proizvoda
6.
Izrađivanje proizvoda modne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
pripremiti osnovne i pomoćne materijale za izradu proizvoda modne galanterije
primijeniti pravila krojenja kože i drugih materijala za izradu proizvoda modne galanterije
koristiti osnovne tehnike ručnog i strojnog krojenja proizvoda modne galanterije
krojiti ručno, strojno i računalno sastavne dijelove proizvoda modne galanterije
pripremiti iskrojene dijelove za sastavljanje proizvoda modne galanterije
ugraditi ispune i pojačanja u proizvode modne galanterije
pripremiti i ugraditi podstavu i pripadajuće elemente u proizvode modne galanterije
sastavljati dijelove proizvoda modne galanterije različitim tehnikama
ugraditi metalnu galanteriju prema funkciji na proizvode modne galanterije
kontrolirati proces izrade proizvoda modne galanterije
prepoznati i ukloniti greške na gotovom proizvodu
prepoznati i ukloniti greške tijekom izrade proizvoda modne galanterije
7.
Izrađivanje galanterijskih proizvoda prema zahtjevima kupca ili tržišta
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
prikupiti stilske i tehničke informacije o personaliziranom galanterijskom proizvodu
oblikovati personalizirani galanterijski proizvod
predložiti mogućnosti i tehnike personalizacije proizvoda galanterije prema zahtjevu kupca
izmijeniti i prilagoditi dizajn galanterijskog proizvoda prema potrebama kupca
izraditi proizvod galanterije prema zahtjevima kupca ili tržišta
završno obraditi proizvod modne galanterije prema zahtjevu kupaca
popraviti i servisirati proizvode modne galanterije
8.
Izrađivanje proizvoda modne galanterije na ekološki prihvatljiv način u skladu s kružnim gospodarstvom
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti tehnike tradicijskog rukotvorstva i tradicijske motive u izradi proizvoda modne galanterije
izraditi proizvode modne galanterije u skladu s kružnim gospodarstvom
koristiti sredstva za čišćenje, održavanje i njegu materijala s najmanjim utjecajem na okoliš
djelovati u skladu s propisima o zaštiti okoliša u izradi galanterijskih proizvoda
educirati se o mogućnostima uštede energije u izradi proizvoda modne galanterije
odlagati otpad sukladno zakonskim propisima u izradi proizvoda modne galanterije
9.
Promoviranje i prodaja proizvoda i usluga modne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
preuzeti narudžbe za proizvode i usluge modne galanterije
uređivati radni prostor usklađeno s promocijom proizvoda modne galanterije
oglašavati i promovirati proizvode i usluge modne galanterije
prodavati proizvode i usluge modne galanterije
utvrditi rokove isporuke proizvoda i usluga modne galanterije
10.
Poslovanje tvrtke za izradu modne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
predstavljati proizvode modne galanterije na sajmovima / modnim revijama / ostalim modnim događanjima
koristiti osnovne računalne programe u poslovanju modne tvrtke (programi za vizualizaciju i analizu podataka te stvaranje i obradu teksta)
poznavati osnove zakonske regulative za osnivanje i poslovanje modne tvrtke proizvoda modne galanterije
koristiti osnove digitalnog marketinga i digitalnog oglašavanja proizvoda modne galanterije
sudjelovati u izračunu troškova poslovanja modne tvrtke
11.
Komuniciranje u poslovnom okruženju modnog galanterista / modne galanteristice
Datum evidencije u Registar HKO
7.12.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti stručnu terminologiju u izradi proizvoda modne galanterije
koristiti osnove engleskog / talijanskog jezika u izradi i prodaji proizvoda modne galanterije
razvijati „soft skills“ / meke vještine modnog galanteriste / modne galanteristice
davati profesionalne smjernice za modne stilove, boje i uzorke materijala proizvoda modne galanterije koji odgovaraju potrebama kupca
primjenjivati pravila poslovnog okruženja u prodaji modne galanterije
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u komunikaciji sa suradnicima unutar modne tvrtke i komunikaciji prema kupcima
prezentirati proizvod modne galanterije potrošaču / kupcu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Modni galanterist / Modna galanteristica
Datum upisa
7.12.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća