Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Skladištar/Skladištarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Trgovina
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.43.432 Službenici/službenice u skladištu, proizvodnji, prometu i srodnim djelatnostima

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Skladištar / skladištarka obavlja poslove preuzimanja robe u skladište, njezinog skladištenja i izdavanja iz skladišta te vodi evidenciju robe. Skladištar / skladištarka organizira i obavlja posao u skladištu, a posao obuhvaća preuzimanje, smještanje i čuvanje robe, pakiranje i pripremu robe za prodaju te komisioniranje i otpremu. Pri skladištenju skladištar / skladištarka robu mora sortirati i kompletirati te osigurati način dopreme i otpreme robe. Skladištar / skladištarka zadužen/-a je za ispravno čuvanje robe i sprečavanje robnih gubitaka. Najčešće uz pomoć računala vodi kompletnu evidenciju o poslovanju skladišta te sudjeluje u poslovima inventure. Posao skladištara / skladištarke zahtijeva točnost i nužna su opća znanja iz matematike i računarstva.

 

Uvjeti rada

Skladištar / skladištarka obično rade u zatvorenim prostorima, ali mogu raditi i vani, ovisno o prirodi i vrsta posla. U slučaju da se skladište nalazi na otvorenom prostoru tada skladištar / skladištarka radi na otvorenom u svim vremenskim uvjetima. Skladištar / skladištarka pri radu je često izložen propuhu. U nekim skladištima, npr. za čuvanje prehrambenih artikala, temperature mogu biti vrlo niske što otežava radne uvjete. Poslovi skladištara / skladištarke najčešće se obavljaju u jednoj ili dvjema smjenama, ali radno vrijeme ovisi o radnom procesu i vrsti skladištene robe. Skladištar / skladištarka često su izloženi opasnostima uslijed rukovanja alatima i uređajima u skladištu. Poteškoće u obavljanju posla skladištara / skladištarke mogle bi imati osobe s oštećenjima lokomotornog sustava i većim oštećenjima vida i sluha.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Planiranje, pripremanje i organiziranje rada u skladištu
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati rezultate planiranih i ostvarenih poslova u skladištu na dnevnoj i tjednoj bazi
uz pomoć nadređenih planirati kontrolu tokova materijala, robe, energije i informacija u skladištu
provjeriti ispravnost opreme, strojeva i zaštitnih naprava prije, za vrijeme te nakon rada u skladištu
samostalno identificirati i prijaviti kvarove i nepravilnosti prije, za vrijeme te nakon rada u skladišnom prostoru
pripremiti opremu (ljestve, ručna kolica, vage, platforme), alate (skenere,) i strojeve (viličare) za rad u skladištu
osigurati ostala radna mjesta u skladištu robom za skladištenje, sortiranje, etiketiranje i izdavanje
održavati viličare, vage, platforme za rad, ljestve, skenere i ručna kolica u skladu s uputama za upotrebu
2.
Pripremanje i rukovanje robom i sredstvima rada u skladišnom poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti raspored robe u skladištu
obilježiti karakteristike proizvoda u skladištu
razlikovati vrste i karakteristike robnih skupina ovisno o načinu skladištenja, posebnim rukovanjima te načinu ambalažiranja
utovarivati i istovarivati, robu u skladištu u skladu s karakteristikama robe te internim uputama
pakirati robu u skladištu u skladu s karakteristikama robe te internim uputama
razvrstavati robu u skladu s njenim karakteristikama
voditi evidenciju primanja, skladištenja i izdavanje alata, rezervnih dijelova i razne opreme za proizvodnju
odrediti i planirati raspored robe u skladišnom prostoru u skladu s tehničkom dokumentacijom robe
voditi evidenciju robe u skladištu
vagati te na druge načine mjeriti dobivene, skladištene, izdane i odaslane količine robe
izraditi deklaracije za proizvode u skladištu
aplicirati deklaracije na proizvode u skladištu
vagati i mjeriti robu u skladištu prije pakiranja
manipulirati robom sukladno propisima i pravilnicima skladišnog poslovanja
izraditi deklaracije za proizvode i robu u skladištu u skladu sa Zakonom o hrani i Pravilnikom o općem deklariranju ili označavanju hrane
obilježiti karakteristike proizvoda u skladištu navođenjem podataka pri izradi deklaracije (opis proizvoda i način upotrebe)
kontrolirati rokove valjanosti robe u skladištu
provjeriti ispravnost robe i rokove trajanja robe u skladištu
identificirati i prijaviti kvarove i istek trajanja robe u skladištu
koristiti se sustavom za upravljanje skladištem i drugim sustavima poslovanja u skladištu u cilju što boljeg iskorištavanja prostora skladišta te lakšeg praćenja i vidljivosti robe
3.
Osiguranje standarda kvalitete i zaštite na radu u skladišnom poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
postupiti s ambalažom i opasnim otpadom u skladu s propisima
primijeniti sanitarne propise te osnovne higijensko-tehničke mjere i mjere sigurnosti na radu u skladištu
primijeniti sanitarne propise kod zaprimanja, odlaganja i pakiranja robe u skladištu
rukovati robom u skladištu u skladu s pravilima i propisima zaštite na radu u skladištu
rukovati uređajima u skladištu u skladu s uputama za upotrebu
primijeniti pravilnike i norme zaštite na radu i zaštite okoliša u skladištu
analizirati opasnosti kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) i provoditi proces usklađenosti proizvoda s trgovinom te robe (IFS)
primijeniti sanitarne propise kod pripremanja, slaganja, pakiranja i otpremanja robe iz skladišta
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem materijala i energenata u skladištu
pakirati i isporučiti robu iz skladišta u skladu sa skladišnim propisima
4.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u skladišnom poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pronalaziti podatke u elektroničkom obliku o robi koja se nalazi u skladištu, a koji su važni za organizaciju rada i izvođenje svih manipulativnih poslova u skladištu
unositi dokumente u baze dokumenata za zaprimanje robe od dobavljača, iz proizvodnje te drugih skladišta
voditi evidencije o zalihama u skladištu
koristiti se elektroničkim bazama podataka o smještanju, čuvanju, kontroliranju i vođenju evidencije robe u skladištu
voditi skladišnu dokumentaciju, odlagati otpremnice, dostavnice i međuskladišnice
unositi ulazne i izlazne dokumente (otpremnice, dostavnice) te dokumente o smještanju, čuvanju i kontroliranju (skladišne kartoteke i kartice) u elektroničke baze podataka
prikupiti podatke o preuzimanju, čuvanju i izdavanju robe u skladištu
voditi evidenciju o kretanju robe i količini zaliha u skladištu
voditi evidenciju o ulazu i izlazu robe u skladištu
voditi evidenciju o stanju zaliha u skladištu
upotrijebiti moderne tehnologije u cilju smanjenja troškova i povećanja učinkovitosti u skladišnom poslovanju
prikupiti podatke o novim tehnologijama rada u skladištu
sastavljati skladišne primke, otpremnice, skladišne kartoteke i skladišne kartice
5.
Komunikacija u skladišnom poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina - Trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvijestiti nadređene o stanju zaliha u skladištu
povezati nabavnu i skladišnu službu dijeljenjem potrebnih informacija radi osiguravanja protočnosti posla
primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa suradnicima, nadređenima, kupcima i dobavljačima te s njima stvoriti kvalitetan odnos
uvažavati različitost osobnosti i mišljenja u komunikaciji sa suradnicima i poslovnim partnerima
upotrijebiti tradicionalne i suvremene informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju putem timskog rada
upotrijebiti stručne termine u poslovnoj komunikaciji
koristiti gramatička i pravopisna pravila u pisanom komuniciranju
upotrijebiti poslovnu korespondenciju i komunikaciju na hrvatskom i minimalno jednom stranom jeziku
delegirati zadatke podređenima koji izvode sortiranje, deklariranje, preuzimanje ili izdavanje robe
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Sudjelovanje u procesu planiranja i analiziranja vlastitog rada uz pomoć nadređenih u skladištu
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
analizirati rezultate planiranih i ostvarenih poslova u skladištu na dnevnoj i tjednoj bazi
uz pomoć nadređenih planirati kontrolu tokova materijala, robe, energije i informacija u skladištu
provjeriti ispravnost opreme, strojeva i zaštitnih naprava prije, za vrijeme te nakon rada u skladištu
samostalno identificirati i prijaviti kvarove i nepravilnosti prije, za vrijeme te nakon rada u skladišnom prostoru
pripremiti opremu (ljestve, ručna kolica, vage, platforme), alate (skenere,) i strojeve (viličare) za rad u skladištu
osigurati ostala radna mjesta u skladištu robom za skladištenje, sortiranje, etiketiranje i izdavanje
odrediti raspored robe u skladištu
obilježiti karakteristike proizvoda u skladištu
primijeniti sanitarne propise te osnovne higijensko-tehničke mjere i mjere sigurnosti na radu u skladištu
primijeniti pravilnike i norme zaštite na radu i zaštite okoliša u skladištu
2.
Pripremanje radne okoline i opreme za rad u skladištu
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
održavati viličare, vage, platforme za rad, ljestve, skenere i ručna kolica u skladu s uputama za upotrebu
razlikovati vrste i karakteristike robnih skupina ovisno o načinu skladištenja, posebnim rukovanjima te načinu ambalažiranja
utovarivati i istovarivati, robu u skladištu u skladu s karakteristikama robe te internim uputama
pakirati robu u skladištu u skladu s karakteristikama robe te internim uputama
razvrstavati robu u skladu s njenim karakteristikama
primijeniti sanitarne propise kod zaprimanja, odlaganja i pakiranja robe u skladištu
rukovati robom u skladištu u skladu s pravilima i propisima zaštite na radu u skladištu
rukovati uređajima u skladištu u skladu s uputama za upotrebu
pronalaziti podatke u elektroničkom obliku o robi koja se nalazi u skladištu, a koji su važni za organizaciju rada i izvođenje svih manipulativnih poslova u skladištu
unositi dokumente u baze dokumenata za zaprimanje robe od dobavljača, iz proizvodnje te drugih skladišta
3.
Smještanje, čuvanje, kontroliranje i vođenje evidencije robe u skladištu
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi evidenciju primanja, skladištenja i izdavanje alata, rezervnih dijelova i razne opreme za proizvodnju
odrediti i planirati raspored robe u skladišnom prostoru u skladu s tehničkom dokumentacijom robe
voditi evidenciju robe u skladištu
analizirati opasnosti kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) i provoditi proces usklađenosti proizvoda s trgovinom te robe (IFS)
voditi evidencije o zalihama u skladištu
koristiti se elektroničkim bazama podataka o smještanju, čuvanju, kontroliranju i vođenju evidencije robe u skladištu
izvijestiti nadređene o stanju zaliha u skladištu
4.
Pripremanje, slaganje, pakiranje i otpremanje robe iz skladišta
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
postupiti s ambalažom i opasnim otpadom u skladu s propisima
vagati te na druge načine mjeriti dobivene, skladištene, izdane i odaslane količine robe
izraditi deklaracije za proizvode u skladištu
aplicirati deklaracije na proizvode u skladištu
vagati i mjeriti robu u skladištu prije pakiranja
manipulirati robom sukladno propisima i pravilnicima skladišnog poslovanja
izraditi deklaracije za proizvode i robu u skladištu u skladu sa Zakonom o hrani i Pravilnikom o općem deklariranju ili označavanju hrane
obilježiti karakteristike proizvoda u skladištu navođenjem podataka pri izradi deklaracije (opis proizvoda i način upotrebe)
primijeniti sanitarne propise kod pripremanja, slaganja, pakiranja i otpremanja robe iz skladišta
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem materijala i energenata u skladištu
5.
Vođenje dokumentacije u skladišnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati rokove valjanosti robe u skladištu
voditi skladišnu dokumentaciju, odlagati otpremnice, dostavnice i međuskladišnice
unositi ulazne i izlazne dokumente (otpremnice, dostavnice) te dokumente o smještanju, čuvanju i kontroliranju (skladišne kartoteke i kartice) u elektroničke baze podataka
prikupiti podatke o preuzimanju, čuvanju i izdavanju robe u skladištu
voditi evidenciju o kretanju robe i količini zaliha u skladištu
voditi evidenciju o ulazu i izlazu robe u skladištu
voditi evidenciju o stanju zaliha u skladištu
sastavljati skladišne primke, otpremnice, skladišne kartoteke i skladišne kartice
povezati nabavnu i skladišnu službu dijeljenjem potrebnih informacija radi osiguravanja protočnosti posla
6.
Komunikacija sa suradnicima, nadređenima, kupcima i dobavljačima
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa suradnicima, nadređenima, kupcima i dobavljačima te s njima stvoriti kvalitetan odnos
uvažavati različitost osobnosti i mišljenja u komunikaciji sa suradnicima i poslovnim partnerima
upotrijebiti tradicionalne i suvremene informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju putem timskog rada
upotrijebiti stručne termine u poslovnoj komunikaciji
koristiti gramatička i pravopisna pravila u pisanom komuniciranju
upotrijebiti poslovnu korespondenciju i komunikaciju na hrvatskom i minimalno jednom stranom jeziku
delegirati zadatke podređenima koji izvode sortiranje, deklariranje, preuzimanje ili izdavanje robe
7.
Korištenje novim tehnologijama u skladišnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti se sustavom za upravljanje skladištem i drugim sustavima poslovanja u skladištu u cilju što boljeg iskorištavanja prostora skladišta te lakšeg praćenja i vidljivosti robe
upotrijebiti moderne tehnologije u cilju smanjenja troškova i povećanja učinkovitosti u skladišnom poslovanju
prikupiti podatke o novim tehnologijama rada u skladištu
8.
Osiguranje kvalitete i odgovaranje za kvalitetu robe i za pružene usluge u skladišnom poslovanju
Datum evidencije u Registar HKO
23.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
provjeriti ispravnost robe i rokove trajanja robe u skladištu
identificirati i prijaviti kvarove i istek trajanja robe u skladištu
pakirati i isporučiti robu iz skladišta u skladu sa skladišnim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Skladištar/Skladištarka
Datum upisa
23.11.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća