Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Barmen / Barmenica

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Ugostiteljstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

5123.14.3 Barmen/barmenica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.51.513.5132 Barmeni/barmenice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Barmen / Barmenica priprema pića, napitke i barske mješavine prema narudžbi konobara i gostiju na šanku. Dekorira i poslužuje pića i napitke koristeći prikladan inventar i opremu. Brine o čistoći opreme, inventara i prostora bara. Prati povratne informacije gostiju i reagira u skladu s njima.

Treba dobro poznavati pića, njihove karakteristike i mogućnosti miješanja kod pripreme barskih mješavina i drugih pića i napitaka. Posao često uključuje upoznavanje gostiju s pićima i njihovim karakteristikama čime posredno utječu i na kvalitetu potražnje i ponude. Treba posjedovati dobre komunikacijske vještine kako bi kroz komunikaciju s gostima mogao / mogla prepoznati što se gostima sviđa te preporučiti piće koje bi im se moglo svidjeti. Barmen / barmenica treba poznavati čitavu ponudu objekta u kojem radi.

Posao barmena / barmenice zahtijeva spremnost na uslužnost, točnost, urednost, ljubaznost, vještine samoorganizacije, vještine animacije, dobro pamćenje te vještine postavljanja prioriteta.

Uz stalne edukacije i nadogradnje znanja te praćenje trendova na domaćem i svjetskom tržištu, barmen / barmenica može postati i zastupnik nekog brenda pića ili menadžer bara.

Uvjeti rada

Barmen / barmenica obično radi u zatvorenim prostorima, koji mogu biti  bučni i zadimljeni. Može raditi i na otvorenom tijekom ljetne sezone ili prigodom raznih događanja.  Dostupnost alkoholnih pića kao i potencijalne neugodne situacije uslijed konzumacije alkohola zahtijevaju disciplinu i samokontrolu.

Posao često uključuje  rad u noćnim satima, vikendom i praznicima. Najčešće radi u timu s ostalim djelatnicima ugostiteljskog objekta.

Posao često zahtjeva dugotrajno stajanje, dugotrajni koordinirani rad ruku i nogu,  učestalo saginjanje, dobru motoričku koordinaciju te tjelesnu izdržljivost.  Za obavljanje posla potrebne su dobre komunikacijske i animacijske vještine te poznavanje stranih jezika.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Osnove poslovanja bara ugostiteljskog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razumjeti značaj i važnost zaliha u ugostiteljskom poslovanju
Pridržavati se osnovnih zakonskih normi vezano uz točenje i posluživanje alkoholnih pića
Razumjeti osnove poslovanja ugostiteljskog objekta kod planiranja aktivnosti u baru
Uvažavati procese i tijek rada u baru kod planiranja aktivnosti
Koristiti se računalnim programima u baru za narudžbe i evidencije
Izdati račun i naplatiti proizvod / uslugu prema željama kupca koristeći se blagajnom i POS uređajima
Pratiti rokove korištenja robe u baru
Sudjelovati u praćenju zaliha robe i opreme u baru
Skladištiti robu obzirom na vrstu i namjenu robe u baru
Izraditi obračun blagajne bara
Primijeniti principe rada u timu u ugostiteljskom objektu
Usredotočiti se na uslugu kroz uslužni, ljubazni i profesionalni pristup gostu
2.
Oprema i inventar bara
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti ispravnost i funkcionalnost opreme bara
Koristiti inventar bara u skladu s njegovom namjenom u baru
Razlikovati vrste posuđa u baru
3.
Priprema i posluživanje pića i napitaka u baru
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeriti kvalitetu i kvantitetu pića, namirnica i inventara bara
Sudjelovati u organizaciji radnog mjesta na način da se omogući maksimalna efikasnost tijekom procesa rada uz poštivanje standarda rada bara
Razlikovati pića i napitke u ponudi ugostiteljskog objekta
Objasniti gostu osnovna svojstva pića i napitaka koji se nalaze u baru služeći se deklaracijom proizvoda
Razlikovati karakteristike i svojstva pića i napitaka u baru
Razlikovati načine posluživanja pića i napitaka ovisno o vrsti pića / napitka
Izmjeriti količinu pića i sastojaka prema recepturi i/ili normativima pića / napitka
Koristiti opremu i potrebne sastojke za pripremu pića i napitaka
Koristiti tehnike pripreme pića i napitaka u baru
Pripremiti traženo piće / napitak prema recepturi i normativima
Zaprimiti narudžbu od gosta ili kolege
4.
Komunikacijske vještine u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispitati potrebu gostiju bara postavljanjem pitanja i aktivnim slušanjem
Komunicirati s gostima uz poznavanje osnovnih zakonitosti komunikacije licem u lice
Koristiti poslovnu komunikaciju s kolegama u ugostiteljskom objektu
Koristiti pravila poslovnog bontona i etike u ophođenju s gostima i kolegama u ugostiteljskom objektu
Koristiti prezentacijske vještine u cilju pobuđivanja interesa gostiju za proizvode i usluge
Koristiti vještine aktivnog slušanja i jasnog prezentiranja informacija i ideja kod rješavanja prigovora gostiju
Ponuditi piće i/ili napitak sukladno željama gosta, hrani i prigodi
Ponuditi zamjensko piće ili napitak u situacijama kada nema traženog
Prepoznati potrebu gostiju temeljem njihovih reakcija
5.
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu u ugostiteljskom objektu
Primijeniti temeljne odredbe propisa povezanih s hranom
Organizirati održavanje čistoće i urednosti radnog prostora tijekom procesa rada bara
Rukovati otpadom i ambalažom u skladu s ekološkim standardima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Sudjelovanje u pripremanju radnog mjesta za neometani rad bara
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Provjeriti ispravnost i funkcionalnost opreme bara
Provjeriti kvalitetu i kvantitetu pića, namirnica i inventara bara
Sudjelovati u organizaciji radnog mjesta na način da se omogući maksimalna efikasnost tijekom procesa rada uz poštivanje standarda rada bara
Organizirati održavanje čistoće i urednosti radnog prostora tijekom procesa rada bara
2.
Sudjelovanje u raspodjeljivanju radnih zadataka s kolegama u timu ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razumjeti osnove poslovanja ugostiteljskog objekta kod planiranja aktivnosti u baru
Uvažavati procese i tijek rada u baru kod planiranja aktivnosti
Primijeniti principe rada u timu u ugostiteljskom objektu
Koristiti poslovnu komunikaciju s kolegama u ugostiteljskom objektu
3.
Preuzimanje narudžbi od gostiju i kolega
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razlikovati pića i napitke u ponudi ugostiteljskog objekta
Zaprimiti narudžbu od gosta ili kolege
Koristiti pravila poslovnog bontona i etike u ophođenju s gostima i kolegama u ugostiteljskom objektu
Ponuditi piće i/ili napitak sukladno željama gosta, hrani i prigodi
Ponuditi zamjensko piće ili napitak u situacijama kada nema traženog
4.
Pripremanje barskih mješavina, pića i napitaka korištenjem primjerene tehnike i opreme
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koristiti inventar bara u skladu s njegovom namjenom u baru
Razlikovati vrste posuđa u baru
Objasniti gostu osnovna svojstva pića i napitaka koji se nalaze u baru služeći se deklaracijom proizvoda
Izmjeriti količinu pića i sastojaka prema recepturi i/ili normativima pića / napitka
Koristiti opremu i potrebne sastojke za pripremu pića i napitaka
Koristiti tehnike pripreme pića i napitaka u baru
Pripremiti traženo piće / napitak prema recepturi i normativima
5.
Dekoriranje, prezentiranje i posluživanje pića i napitaka gostima
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Usredotočiti se na uslugu kroz uslužni, ljubazni i profesionalni pristup gostu
Razlikovati karakteristike i svojstva pića i napitaka u baru
Razlikovati načine posluživanja pića i napitaka ovisno o vrsti pića / napitka
Koristiti prezentacijske vještine u cilju pobuđivanja interesa gostiju za proizvode i usluge
6.
Zaprimanje, provjeravanje i skladištenje robe i opreme potrebne za rad bara
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razumjeti značaj i važnost zaliha u ugostiteljskom poslovanju
Koristiti se računalnim programima u baru za narudžbe i evidencije
Pratiti rokove korištenja robe u baru
Sudjelovati u praćenju zaliha robe i opreme u baru
Skladištiti robu obzirom na vrstu i namjenu robe u baru
7.
Izdavanje i naplata računa, obračun blagajne bara
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Izdati račun i naplatiti proizvod / uslugu prema željama kupca koristeći se blagajnom i POS uređajima
Izraditi obračun blagajne bara
8.
Praćenje povratnih informacija od gostiju bara te reagiranje u skladu s njima
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Ispitati potrebu gostiju bara postavljanjem pitanja i aktivnim slušanjem
Komunicirati s gostima uz poznavanje osnovnih zakonitosti komunikacije licem u lice
Koristiti vještine aktivnog slušanja i jasnog prezentiranja informacija i ideja kod rješavanja prigovora gostiju
Prepoznati potrebu gostiju temeljem njihovih reakcija
9.
Pridržavanje zakonskih normi, propisa o zaštiti na radu, ekoloških i higijenskih standarda u ugostiteljstvu
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pridržavati se osnovnih zakonskih normi vezano uz točenje i posluživanje alkoholnih pića
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu u ugostiteljskom objektu
Primijeniti temeljne odredbe propisa povezanih s hranom
Rukovati otpadom i ambalažom u skladu s ekološkim standardima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Barmen / Barmenica
Predlagatelj
Datum upisa
11.11.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje