Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Građevinski poslovođa/građevinska poslovotkinja

Razina HKO
4.2
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3112.41.5 Građevinski poslovođa/građevinska poslovotkinja

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3112 Tehničari/tehničarke za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodna zanimanja

3.31.312.3123 Građevinski nadzornici/građevinske nadzornice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Građevinski poslovođa/građevinska poslovotkinja je osoba koja, samostalno i/ili timski u svojstvu suradnika voditelja gradilišta, obavlja poslove kao što su: planiranje i praćenje gradilišnih aktivnosti, organizacija rasporeda i kontrola nad potrošnjom resursa na gradilištu (ljudi, strojeva, materijala), kontrola kvalitete gradilišnih procesa. Posao građevinskog poslovođe/građevinske poslovotkinje obavlja se na gradilištu. Posao rađevinskog poslovođe/građevinske poslovotkinje zahtjeva visoku organiziranost i sistematičnost te su nužna opća i specijalizirana znanja iz tehnologije građenja i organizacije gradilišta.

Uvjeti rada

Posao građevinskog poslovođe/građevinske poslovotkinje obavlja se na gradilištu gdje je izloženIizložena radu u uvjetima dugotrajnog stajanja i hodanja kao i učestalog penjanja i sagibanja. U svom radu može biti izložen/izložena umjetnoj rasvjeti, a moguća je pojava ekstremnijih uvjeta rada, prvenstveno izloženost visokim ili niskim temperaturama, vlazi te buci ili vibracijama.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Imanje pozitivnog odnosa prema radu za izvođenje poslova na izvođenju građevinskih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Posjedovati tendencije cjeloživotnog učenja, inovacija i praćenja novih tehnologija
Biti samostalan u radu
Pravovremeno izvršiti radne zadatke
Organizirati provedbu radnih zadataka
Ponašati se odgovorno prilikom ispunjenja radnih zadataka
Poznavati i razumjeti inovacijske procese
Inovativno razmišljati u okviru postojećeg okruženja
2.
Pripremanje, planiranje te izvođenje poslova na izvođenju građevinskih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analitički promišljati pripremu i način provedbe radnih zadataka
Kreirati i održati čistoću i funkcionalnost radnog mjesta
Fleksibilno se prilagoditi promjenama u unutrašnjoj i vanjskoj projektnoj okolini
Raditi u timovima
Preuzeti radne zadatke
Samostalno provesti radne zadatke na način siguran za sebe, suradnike i okolinu
Motivirati radnike
3.
Planiranje i kontroliranje ugradnje odabranih materijala
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nadzirati racionalno korištenje materijala i opreme na gradilištu
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri isporuci materijala
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri ugradnji materijala
4.
Planiranje i praćenje napretka projektnih aktivnosti
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prenijeti upute, detalje i skice radnicima na gradilištu
Uočiti kritične probleme i uzroke kašnjenja na radnom mjestu
Odrediti prioritete u okviru dodijeljenih aktivnosti (zadataka)
Pronaći alternativne načine djelovanja u slučaju ometanja rada
Uočiti nepravilnosti u radnim procesima
Samostalno riješiti uočene nepravilnosti u radnim procesima
5.
Planiranje i praćenje rasporeda resursa na projektnim aktivnostima
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Procijeniti potrebe za radnom snagom za dodijeljene aktivnosti
Racionalizirati korištenu radnu snagu
Racionalizirati korištenje raspoloživih sredstava za rad
Analizirati i poduzeti mjere za povećanje produktivnosti i ekonomičnosti
Evidentirati utrošak radnog vremena i materijala
6.
Primjenjivanje komunikacijskih vještina pri izvođenju poslova na izvođenju građevinskih objekata
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti osnovna pravila poslovne komunikacije
Sudjelovati u rješavanju konfliktnih situacija
Preuzeti inicijativu i proaktivno riješiti probleme
Izvijestiti o napretku dobivenih zadataka
Informirati suradnike i nadređene o odstupanjima od dobivenih zadataka
Pravovremeno informirati nadređene o problemima i konfliktima na radnom mjestu
Primati upute od nadređenih i učinkovito proslijediti informacije
Učinkovito koordinirati i komunicirati sa suradnicima i nadređenima na neposrednom radnom mjestu
Učinkovito koordinirati i komunicirati s vanjskim podizvođačima, dobavljačima i ostalim vanjskim sudionicima
7.
Zaštita zdravlja i okoliša na radu
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti mjere zaštite na radu u svojoj radnoj okolini
Sudjelovati u primjeni mjera zaštite okoliša i ekoloških standarda
Sudjelovati u radu s opasnim materijalima na siguran način
Primijeniti mjere protupožarne zaštite
Pružiti prvu pomoć sukladno pravilima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Samostalno organiziranje vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Posjedovati tendencije cjeloživotnog učenja, inovacija i praćenja novih tehnologija
Biti samostalan u radu
Pravovremeno izvršiti radne zadatke
Organizirati provedbu radnih zadataka
Ponašati se odgovorno prilikom ispunjenja radnih zadataka
Poznavati i razumjeti inovacijske procese
Inovativno razmišljati u okviru postojećeg okruženja
Analitički promišljati pripremu i način provedbe radnih zadataka
2.
Samostalno pripremanje i organizacija radnog mjesta i okoline potrebne za izvršenje radnih zadataka
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Kreirati i održati čistoću i funkcionalnost radnog mjesta
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
3.
Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima projektnog tima te planiranje dobivenih zadataka
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Preuzeti radne zadatke
Izvijestiti o napretku dobivenih zadataka
Informirati suradnike i nadređene o odstupanjima od dobivenih zadataka
Pravovremeno informirati nadređene o problemima i konfliktima na radnom mjestu
4.
Rukovođenje radnicima na gradilištu
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Motivirati radnike
Prenijeti upute, detalje i skice radnicima na gradilištu
Uočiti kritične probleme i uzroke kašnjenja na radnom mjestu
Procijeniti potrebe za radnom snagom za dodijeljene aktivnosti
Racionalizirati korištenu radnu snagu
Primati upute od nadređenih i učinkovito proslijediti informacije
5.
Raspoređivanje sredstava za rad (organizacija i raspodjela alata, materijala i opreme)
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Nadzirati racionalno korištenje materijala i opreme na gradilištu
Racionalizirati korištenje raspoloživih sredstava za rad
6.
Sudjelovanje u operativnim poslovima na gradilištu
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Odrediti prioritete u okviru dodijeljenih aktivnosti (zadataka)
Pronaći alternativne načine djelovanja u slučaju ometanja rada
Uočiti nepravilnosti u radnim procesima
Samostalno riješiti uočene nepravilnosti u radnim procesima
Analizirati i poduzeti mjere za povećanje produktivnosti i ekonomičnosti
7.
Rukovođenje, koordinacija i kontrola rada podizvođača, dobavljača i ostalih vanjskih sudionika na gradilištu
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Učinkovito koordinirati i komunicirati sa suradnicima i nadređenima na neposrednom radnom mjestu
Učinkovito koordinirati i komunicirati s vanjskim podizvođačima, dobavljačima i ostalim vanjskim sudionicima
8.
Dnevna evidencija učinka radnika i potrošnje materijala na gradilištu
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Evidentirati utrošak radnog vremena i materijala
9.
Komunikacija sa suradnicima i naručiteljima
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Fleksibilno se prilagoditi promjenama u unutrašnjoj i vanjskoj projektnoj okolini
Raditi u timovima
Primijeniti osnovna pravila poslovne komunikacije
Sudjelovati u rješavanju konfliktnih situacija
Preuzeti inicijativu i proaktivno riješiti probleme
10.
Sudjelovanje u osiguranju i kontroli kvalitete u skladu sa standardima
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri isporuci materijala
Sudjelovati u kontroli kvalitete pri ugradnji materijala
11.
Provođenje i kontrola mjera zaštite na radu, urednosti i čistoće gradilišta
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno provesti radne zadatke na način siguran za sebe, suradnike i okolinu
Primijeniti mjere zaštite na radu u svojoj radnoj okolini
Sudjelovati u primjeni mjera zaštite okoliša i ekoloških standarda
Sudjelovati u radu s opasnim materijalima na siguran način
Primijeniti mjere protupožarne zaštite
Pružiti prvu pomoć sukladno pravilima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Građevinski poslovođa/građevinska poslovotkinja
Datum upisa
11.11.2020
Vrijedi do
13.10.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje