Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Pomoćni kuhar / Pomoćna kuharica

Razina HKO
2
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Ugostiteljstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

5122.11.2 Pomoćni kuhar/pomoćna kuharica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

9.94.941.9412 Kuhinjski pomoćnik/kuhinjske pomoćnice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Pomoćni kuhari / pomoćne kuharice obavljaju različite pomoćne poslove u kuhinjama i restoranima različitih objekata. Poslovi mogu uključivati čišćenje i održavanje higijene prostorija, uređaja i kuhinjskog pribora, sudjelovanje u pripremi i gotovljenju jednostavnih jela, salata i priloga prema uputama kuhara, vođenje brige o skladištenju nepotrošenih namirnica, ekološko zbrinjavanje otpadnog materijala iz kuhinje uz primjenjivanje pravila osobne higijene, poštivanje higijenskih standarda te poštivanje zaštitnih mjera na radnom mjestu.

Posao zahtijeva spremnost na izvršenje rada po uputama, sklonost timskom radu, sposobnost samokontrole i otpornost na stres.

Uvjeti rada

Posao pomoćnog kuhara / pomoćne kuharice odvija se uglavnom na nogama, u uvjetima velikih temperaturnih promjena, među jakim mirisima, u zapari i isparavanju, u vlazi i buci. Može biti opasan zbog upotrebe oštrih alata, vrućih predmeta i naprava pod pritiskom te skliskih podova.

Posao pomoćnog kuhara / pomoćne kuharice zahtijeva tjelesnu izdržljivost, snagu i tjelesnu fleksibilnost zbog čestih sagibanja, dizanja i spuštanja tereta te dugotrajnog stajanja.

Pomoćni kuhar / pomoćna kuharica uobičajeno radi u smjenama, često je prisutan noćni rad, rad vikendima i blagdanima.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Organizacija rada u kuhinji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti potrebne namirnice prema nalogu kuhara
Pripremiti posuđe i kuhinjski inventar prema nalogu kuhara
Komunicirati s kuharom i ostalim kuhinjskim osobljem
Izvršavati zadatke u skladu s procedurama i postupcima rada u kuhinji
Pridržavati se podjele rada u kuhinji
Odabrati kuhinjsku prostoriju prema namjeni obrade namirnica
2.
Skladištenje namirnica u kuhinji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati načine skladištenja namirnica iz kuhinje
Zbrinuti nepotrošenu namirnicu prema standardima rada u kuhinji
Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
3.
Osnove kuharstva
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti radni prostor kuhinje prema nalogu kuhara
Izmjeriti potrebnu količinu namirnica prema nalogu kuhara ili receptu
Obraditi namirnice prema nalogu kuhara
Mehanički pripremiti povrće, meso, ribu i ostale namirnice za korištenje u jelima
Koristiti tehnike i alate mehaničke pripreme namirnica prema vrsti i namjeni namirnice
Toplinski pripremiti namirnice prema nalogu kuhara
Pripremiti jela, umake i salate prema uputi kuhara ili receptu
Servirati jelo prema uputi kuhara
4.
Higijena u kuhinji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati sigurno i higijenski pouzdano radno okruženje kuhinje
Održavati čistima kuhinjsku opremu i površine poštujući standarde rada u kuhinji
Koristiti opremu i sredstva za čišćenje u kuhinji prema vrsti i namjeni kuhinjske opreme i površina
Koristiti postupke održavanja higijene radnog prostora i opreme prema standardima rada u kuhinji
Provesti postupke održavanja osobne higijene prema standardima rada u kuhinji
5.
Ekologija i zaštita na radu u kuhinji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti temeljne odredbe propisa povezanih s hranom
Prepoznati izvore opasnosti u kuhinji i ostalim radnim prostorima
Samostalno rukovati opremom u kuhinji na siguran i ispravan način
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu
Razvrstavati otpad prema propisanim standardima u odgovarajuće spremnike
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Pripremanje radnog prostora kuhinje prema nalogu kuhara
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti posuđe i kuhinjski inventar prema nalogu kuhara
Pripremiti radni prostor kuhinje prema nalogu kuhara
2.
Pripremanje namirnica prema nalogu kuhara
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti potrebne namirnice prema nalogu kuhara
Izmjeriti potrebnu količinu namirnica prema nalogu kuhara ili receptu
3.
Mehaničko i toplinsko obrađivanje namirnica prema nalogu kuhara
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Komunicirati s kuharom i ostalim kuhinjskim osobljem
Izvršavati zadatke u skladu s procedurama i postupcima rada u kuhinji
Pridržavati se podjele rada u kuhinji
Odabrati kuhinjsku prostoriju prema namjeni obrade namirnica
Obraditi namirnice prema nalogu kuhara
Mehanički pripremiti povrće, meso, ribu i ostale namirnice za korištenje u jelima
Koristiti tehnike i alate mehaničke pripreme namirnica prema vrsti i namjeni namirnice
Toplinski pripremiti namirnice prema nalogu kuhara
Prepoznati izvore opasnosti u kuhinji i ostalim radnim prostorima
Samostalno rukovati opremom u kuhinji na siguran i ispravan način
4.
Pripremanje i serviranje jela prema nalogu kuhara
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti jela, umake i salate prema uputi kuhara ili receptu
Servirati jelo prema uputi kuhara
5.
Samostalno skladištenje nepotrošenih namirnica iz kuhinje
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razlikovati načine skladištenja namirnica iz kuhinje
Zbrinuti nepotrošenu namirnicu prema standardima rada u kuhinji
Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
6.
Održavanje higijene i čistoće radnog prostora i opreme u kuhinji
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Održavati sigurno i higijenski pouzdano radno okruženje kuhinje
Održavati čistima kuhinjsku opremu i površine poštujući standarde rada u kuhinji
Koristiti opremu i sredstva za čišćenje u kuhinji prema vrsti i namjeni kuhinjske opreme i površina
7.
Poštivanje sanitarnih i higijenskih propisa te propisa o zaštiti na radu u kuhinji
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Primijeniti temeljne odredbe propisa povezanih s hranom
Koristiti postupke održavanja higijene radnog prostora i opreme prema standardima rada u kuhinji
Provesti postupke održavanja osobne higijene prema standardima rada u kuhinji
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu
8.
Zbrinjavanje otpadnog materijala iz kuhinje poštivajući standarde i propise
Datum evidencije u Registar HKO
11.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razvrstavati otpad prema propisanim standardima u odgovarajuće spremnike
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni kuhar / Pomoćna kuharica
Predlagatelj
Datum upisa
11.11.2020
Vrijedi do
31.12.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje