Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Sportski administrator/Sportska administratorica

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4 Administrativni službenici/administrativne službenice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Sportski administrator/Sportska administratorica samostalno planira, organizira i analizira svoje radno mjesto i resurse za rad.

U postupanju s poslovnom dokumentacijom primjenjuje informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Samostalno koristi digitalne uređaje, programe i alate u izradi, obradi i pohrani dokumentacije te povezuje digitalne programe i alate s programima organizacije.

Sudjeluje i u izradi promidžbenih materijala organizacije, te samostalno izrađuje rasporede za sastanke, sportska događanja i druge planirane aktivnosti.
Komunicira pisanim i usmenim putem na hrvatskom jeziku i jednom stranom jeziku uz primjenu poslovnog bontona i pravila poslovne komunikacije. Uspostavlja i održava suradnju te razmjenjuje informacije s različitim dionicima u sustavu, sportskim organizacijama, sportašima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini i šire.

Istražuje, planira i organizira različite sportske aktivnosti u organizaciji, sudjeluje u razvoju sportskih programa te aktivno promiče sport na svim razinama.

Primjenjuje zakonske regulative u području sporta ali i druge mjerodavne propise u svakodnevnom radu.

Uspostavlja i održava suradnju te razmjenjuje informacije s različitim dionicima u sustavu.
Sportski administrator/Sportska administratorica može raditi u privatnim ili javnim sportskim organizacijama i drugim organizacijama, udrugama, ustanovama, hotelima, uredima, klubovima i sl. koje se razvijaju u području sporta i/ili provode sportske aktivnosti.

Uvjeti rada

Posao Sportskog administratora/Sportske administratorice se u većini slučajeva odvija u kontroliranim uvjetima unutar prostorija organizacije zbog čega se kao prisutni rizici na poslu mogu navesti umjetna rasvjeta, dugotrajno sjedenje i korištenje informatičke opreme i drugih digitalnih alata.

Pri organizaciji i/ili sudjelovanju u raznim sportskim aktivnostima, događanjima te drugim sportskim sadržajima izvan organizacije (na terenu), postoji mogućnost izlaganja buci i/ili vibracijama te povremenom dugotrajnom hodanju ili stajanju, ali to će se događati u manjoj mjeri.
Može se reći da cjelokupno radno vrijeme nije obilježeno posebnim rizicima i psihofizičkim zahtjevima, a cilj je da se pronađe balans kod zaposlenika.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Planiranje, priprema i analiziranje rada
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno planirati i organizirati svoje radno mjesto i resurse potrebne za rad
- samostalno i kvalitetno voditi poslovnu i službenu dokumentaciju
- pravovremeno obavljati poslovne zadatke
- procijeniti učinak svojih radnih zadataka u odnosu na dogovorene ciljeve organizacije
2.
Postupanje s dokumentacijom i primjena IK tehnologije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-koristiti stručnu terminologiju u području sportske administracije
-samostalno voditi administrativnu, poslovnu i službenu dokumentaciju te postupati s dokumentacijom u skladu s pravilima poslovanja organizacije
-primjenjivati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i elektronički sustav na odgovarajući način
-samostalno koristiti digitalne uređaje, programe i alate u izradi, obradi i pohrani dokumentacije
-povezati digitalne programe i alate sa programima organizacije
-napraviti plan vlastitih aktivnosti u postupcima administrativnog poslovanja u skladu s procedurama organizacije
-primijeniti učinkovito i dobro upravljanje administrativnim procesima i bazama podataka
3.
Sudjelovanje u aktivnostima i poslovno komuniciranje unutar i izvan organizacije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-sudjelovati u pripremi i izradi promidžbenih materijala organizacije
-samostalno izraditi raspored za razne sastanke, sportska događanja, treninge te druge planirane aktivnosti
-pripremiti dokumentaciju za nabavu i kupnju sportske opreme i drugih potrebnih materijala prema naputku nadređenih
-surađivati timski u radnim procesima organizacije
-pružiti administrativnu podršku rukovodećem osoblju i voditeljima organizacije
primjenjivati poslovni bonton i pravila stručne komunikacije u svakodnevnom radu u unutarnjem i vanjskom okruženju
-primjenjivati pravila pisanog i usmenog komuniciranja na hrvatskom jeziku i jednom stranom jeziku unutar i izvan organizacije
-organizirati suradnju s dionicima putem komunikacijskih digitalnih alata
-samostalno komunicirati s raznim korisnicima programa i aktivnosti organizacije
-samostalno komunicirati i i surađivati sa sportskim organizacijama, sportašima i drugim dionicima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i šire
-samostalno odgovarati na upite i zahtjeve za informacijama drugih organizacija i članova javnosti
4.
Razvoj i promicanje sporta, sportskih aktivnosti te zdravog i aktivnog života
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-istraživati mogućnosti razvoja sportskih aktivnosti organizacije
-analizirati strategije, akcijske planove, zakonske i podzakonske akte u području sporta
-povezivati se s lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima u području sporta
-savjetovati se s članovima, zajednicom te drugim organizacijama koje razvijaju sportske aktivnosti
-sudjelovati u izradi različitih razvojnih programa i sportskih aktivnosti u organizaciji
primjenjivati zakonske regulative i druge mjerodavne dokumente u području sporta u svakodnevnom radu
- promicati sport te zdrav i aktivan život kroz organiziranje raznih promotivnih kampanja i sličnih događanja
-planirati i organizirati različite usluge u organizaciji u području zdravog i aktivnog života
-podržavati razvoj sporta na međusektorskoj razini
5.
Osiguranje kvalitete i primjena pravila zaštite zdravlja i okoliša u organizaciji
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
-primjenjivati stručne zahtjeve, standarde i norme organizacije
-primjenjivati nacionalne propise u interesu organizacije
-primjenjivati propise o zaštiti osobnih podataka i poslovnih podataka u svom radu
-identificirati područja u kojima se mogu napraviti poboljšavanja u organizaciji
-primjenjivati zakonske propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša
-nadzirati sportske aktivnosti i izvještavati o sigurnosnim mjerama
-pružiti prvu pomoć u svojoj radnoj okolini u slučaju potrebe
-zbrinjavati uredski otpad poštujući zakonske regulative
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Samostalno planiranje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno planirati i organizirati svoje radno mjesto i resurse potrebne za rad
- samostalno i kvalitetno voditi poslovnu i službenu dokumentaciju
- pravovremeno obavljati poslovne zadatke
- procijeniti učinak svojih radnih zadataka u odnosu na dogovorene ciljeve organizacije
2.
Postupanje s poslovnom dokumentacijom i primjenjivanje informacijsko-komunikacijske tehnologije
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
-koristiti stručnu terminologiju u području sportske administracije
-samostalno voditi administrativnu, poslovnu i službenu dokumentaciju te postupati s dokumentacijom u skladu s pravilima poslovanja organizacije
-primjenjivati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i elektronički sustav na odgovarajući način
-samostalno koristiti digitalne uređaje, programe i alate u izradi, obradi i pohrani dokumentacije
-povezati digitalne programe i alate sa programima organizacije
-napraviti plan vlastitih aktivnosti u postupcima administrativnog poslovanja u skladu s procedurama organizacije
-primijeniti učinkovito i dobro upravljanje administrativnim procesima i bazama podataka
3.
Sudjelovanje u unutarnjim i vanjskim aktivnostima organizacije
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
-sudjelovati u pripremi i izradi promidžbenih materijala organizacije
-samostalno izraditi raspored za razne sastanke, sportska događanja, treninge te druge planirane aktivnosti
-pripremiti dokumentaciju za nabavu i kupnju sportske opreme i drugih potrebnih materijala prema naputku nadređenih
-surađivati timski u radnim procesima organizacije
-pružiti administrativnu podršku rukovodećem osoblju i voditeljima organizacije
4.
Poslovno komuniciranje s različitim dionicima u sportskom okruženju
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
primjenjivati poslovni bonton i pravila stručne komunikacije u svakodnevnom radu u unutarnjem i vanjskom okruženju
-primjenjivati pravila pisanog i usmenog komuniciranja na hrvatskom jeziku i jednom stranom jeziku unutar i izvan organizacije
-organizirati suradnju s dionicima putem komunikacijskih digitalnih alata
-samostalno komunicirati s raznim korisnicima programa i aktivnosti organizacije
-samostalno komunicirati i i surađivati sa sportskim organizacijama, sportašima i drugim dionicima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i šire
-samostalno odgovarati na upite i zahtjeve za informacijama drugih organizacija i članova javnosti
5.
Istraživanje i identificiranje mogućnosti razvoja sportskih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
-istraživati mogućnosti razvoja sportskih aktivnosti organizacije
-analizirati strategije, akcijske planove, zakonske i podzakonske akte u području sporta
-povezivati se s lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima u području sporta
-savjetovati se s članovima, zajednicom te drugim organizacijama koje razvijaju sportske aktivnosti
-sudjelovati u izradi različitih razvojnih programa i sportskih aktivnosti u organizaciji
6.
Promicanje sporta i zdravog i aktivnog života
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
primjenjivati zakonske regulative i druge mjerodavne dokumente u području sporta u svakodnevnom radu
- promicati sport te zdrav i aktivan život kroz organiziranje raznih promotivnih kampanja i sličnih događanja
-planirati i organizirati različite usluge u organizaciji u području zdravog i aktivnog života
-podržavati razvoj sporta na međusektorskoj razini
7.
Osiguranje kvalitete u radnim procesima organizacije
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije

-primjenjivati stručne zahtjeve, standarde i norme organizacije
-primjenjivati nacionalne propise u interesu organizacije
-primjenjivati propise o zaštiti osobnih podataka i poslovnih podataka u svom radu
-identificirati područja u kojima se mogu napraviti poboljšavanja u organizaciji
8.
Primjenjivanje pravila zaštite zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
-primjenjivati zakonske propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša
-nadzirati sportske aktivnosti i izvještavati o sigurnosnim mjerama
-pružiti prvu pomoć u svojoj radnoj okolini u slučaju potrebe
-zbrinjavati uredski otpad poštujući zakonske regulative
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Sportski administrator/Sportska administratorica
Datum upisa
13.2.2023
Vrijedi do
1.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje