Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju

Razina HKO
5
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.24 Stručnjaci/stručnjakinje za poslovanje i upravljanje

2.26.263.2635 Stručnjaci/stručnjakinje za socijalni rad i savjetovanje

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju može biti zaposlen/a unutar određene organizacije na psolovima promicanja jednakosti i smanjenja diskriminacije na radnim mjestima u obrazovnim institucijama, javnim i privatnim tvrtkama, organizacijama socijalne skrbi i drugim organizacijama. Odgovoran je za prepoznavanje, stvaranje i provedbu planova za promicanje raznolikosti unutar organizacije te za razvoj i provedbu programa edukacija kako bi se poboljšalo razumijevanje zaposlenika o pitanjima inkluzije. Isto tako, posao im je osigurati da organizacija slijedi odgovarajuće zakone i propise zakona o zapošljavanju u vezi s pristranošću i inkluzijom te provedbu programa uključivanja i primjenu objektivnih postupaka zapošljavanja. Savjetuju nadređene i osoblje o strategijama i najboljim praksama za promicanje i poticanje raznolikosti i uspostavljanje uključivog i ugodnog radnog okruženja. Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju surađuje s pripadnicima ranjivih skupina ili manjina na način da ih umrežava s potencijalnim poslodavcima ili drugim relevantnim osobama, organizacijama i/ili tijelima te na druge načine pridonosi kvlaiteti njihova života.

Uvjeti rada

Posao Stručnjaka/Stručnjakinje za inkluziju se u većini slučajeva odvija u kontroliranim uvjetima unutar prostorija organizacije zbog čega se kao prisutni rizici na poslu mogu navesti umjetna rasvjeta, dugotrajno sjedenje i korištenje informatičke opreme i drugih digitalnih alata. Pri organizaciji i/ili sudjelovanju u raznim sportskim aktivnostima, događanjima te drugim sportskim sadržajima izvan organizacije (na terenu), postoji mogućnost izlaganja buci i/ili vibracijama te povremenom dugotrajnom hodanju ili stajanju, ali to će se događati u manjoj mjeri. Može se reći da cjelokupno radno vrijeme nije obilježeno posebnim rizicima i psihofizičkim zahtjevima, a cilj je da se pronađe balans kod zaposlenika

Skupovi kompetencija (8)
1.
Priprema i organizacija rada
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno kreirati vlastite radne zadatke i zadatke drugih u kontekstu jednakosti, različitosti i inkluzije
- samostalno planirati ljudske, materijalne, tehničke i vremenske resurse za provedbu radnih zadataka iz područja jednakosti, različitosti i inkluzije
- analizirati i vrednovati pripremu, organizaciju i provedbu vlastitog rada i rada drugih u funkciji inkluzije
- samostalno koristiti digitalne alate u funkciji pripreme i organizacije rada
- primijeniti pravila i standarde organizacije pri izvršavanju radnih zadataka
2.
Oblikovanje poslovnih politika organizacije
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno identificirati prilike u poslovanju organizacije za primjenu standarda i načela inkluzije i razvoj uključivog radnog okruženja
- samostalno oblikovati politike organizacije koje jačaju raznolikost i uključivo poslovno okruženje i koje rješavaju sve vrste uznemiravanja i štite manjinske skupine
- samostalno uskladiti strateške i vrijednosna načela organizacije s mjerodavnim zakonskim okvirima
3.
Uspostava uključivog radnog mjesta
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno analizirati trendove i najbolje prakse za povećanje raznolikosti, jednakosti i uključenosti (inkluzije) među radnom snagom u organizaciji
- samostalno sastaviti smjernice za selekcijske razgovore na temelju informacija iz relevantnih izvora
- samostalno organizirati interne treninge o provođenju selekcijskih razgovora o jednakim mogućnostima, različitostima i uključivanju
- samostalno primijeniti odabrane komunikacijske alate i kanale u komunikaciji radi poticanja raznolikosti te uspostavljanja uključivog ugodnog radnog okruženja
- samostalno kreirati dokumentaciju za analizu i selekciju radnih mjesta u kontekstu inkluzije i uspostave uključivog radnog mjesta
- samostalno predložiti revidiranje i ažurianje opisa poslova da bi se osigurala upotreba nediskriminirajućeg jezika
4.
Vođenje procesa uspostave uključivog okruženja u organizaciji
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno osmisliti razvojne programe i aktivnosti za integriranje načela inkluzije i različitosti u organizacijsku kulturu i poslovanje
- Planirati financijske resurse neophodne za primjenu razvojnih programa i aktivnosti kojima se jača različitost i uključivost u organizaciji
- poduprijeti implementiranje alata za poboljšanje digitalne i fizičke pristupačnosti (internetske stranice, multimedijalni sadržaji, zgrade i prilazi, komunikacijski alati)
- Uspostaviti međusektorsku poslovnu mrežu radi postizanja bljih uvjeta povećanje jednakih mogućnosti i uključivog okruženja
- poduprijeti transparentnost poslovanja u području primjene načela jednakosti, različitosti i inkluzije na radnom mjestu (u organizaciji)
5.
Organizacija edukacija i promotivnih događanja
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno osmisliti i voditi edukacije za unaprjeđivanje komunikacijskih vještina i jačanja timskog duha zaposlenika
- organizirati edukacije i promotivna događanja o međukulturnoj komunikaciji, nediskriminaciji i jednakim mogućnostima radi povećanja uzajamnog razumijevanja i poštivanja različitih vrijednosti
- podržati zaposlenike u unaprjeđivanju vještina upravljanja radi djelotvornog rješavanja sukoba
6.
Poslovna komunikacija, suradnja i umrežavanje
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno primijeniti pravila kulture komuniciranja i poslovnog bontona sa suradnicima i dionicima
- kreirati komunikacijski plan kojim se uzimaju u obzir svi dionici u integraciji različitosti i inkluzije
- samostalno primijeniti komunikacijske kanale za promicanje načela jednakosti, različitosti i uključivanja u organizaciji i široj zajednici
- Poticati i podržavati sve dionike u aktivnostima koje obuhvaćaju teme i metode podizanja razine uključivog okruženja za djecu i mlade
- Sudjelovati s dionicima u osmišljavanju i razvoju inovativnih metoda uključivanja ranjivih skupina
7.
Podrška inovativnim rješenjima u uspostavi uključivog okruženja
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno predlagati inovativne metode za implementaciju interdisciplinarnih rješenja temeljem rezultata istraživanja primjene inkluzije u području usluga socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja i zapošljavanja
- razvijati nove usluge temeljene na relevantnim stručnim spoznajama
8.
Potpora osiguravanju kvalitete i zaštite zdravlja
Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- samostalno analizirati i razvijati standarde kvalitete za uspostavu uključivog poslovnog okruženja
- samostalno predlagati mjere povećanja produktivnosti radnih mjesta prema načelima jednakosti, različitosti i inkluzije
- Integrirati rješenja za povećanje raznolikosti među zaposlenicima u organizaciji
- samostalno organizirati aktivnosti kojima se doprinosi zdravlju i dobrobiti pojedinaca iz svih skupina zaposlenika
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Planiranje, priprema i organizacija rada
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno kreirati vlastite radne zadatke i zadatke drugih u kontekstu jednakosti, različitosti i inkluzije
- samostalno planirati ljudske, materijalne, tehničke i vremenske resurse za provedbu radnih zadataka iz područja jednakosti, različitosti i inkluzije
- analizirati i vrednovati pripremu, organizaciju i provedbu vlastitog rada i rada drugih u funkciji inkluzije
- samostalno koristiti digitalne alate u funkciji pripreme i organizacije rada
- primijeniti pravila i standarde organizacije pri izvršavanju radnih zadataka
2.
Oblikovanje poslovnih politika organizacije
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno identificirati prilike u poslovanju organizacije za primjenu standarda i načela inkluzije i razvoj uključivog radnog okruženja
- samostalno oblikovati politike organizacije koje jačaju raznolikost i uključivo poslovno okruženje i koje rješavaju sve vrste uznemiravanja i štite manjinske skupine
- samostalno uskladiti strateške i vrijednosna načela organizacije s mjerodavnim zakonskim okvirima
3.
Uspostavljanje uključivog radnog mjesta
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno analizirati trendove i najbolje prakse za povećanje raznolikosti, jednakosti i uključenosti (inkluzije) među radnom snagom u organizaciji
- samostalno sastaviti smjernice za selekcijske razgovore na temelju informacija iz relevantnih izvora
- samostalno organizirati interne treninge o provođenju selekcijskih razgovora o jednakim mogućnostima, različitostima i uključivanju
- samostalno primijeniti odabrane komunikacijske alate i kanale u komunikaciji radi poticanja raznolikosti te uspostavljanja uključivog ugodnog radnog okruženja
- samostalno kreirati dokumentaciju za analizu i selekciju radnih mjesta u kontekstu inkluzije i uspostave uključivog radnog mjesta
- samostalno predložiti revidiranje i ažurianje opisa poslova da bi se osigurala upotreba nediskriminirajućeg jezika
4.
Upravljanje procesima uspostave uključivog organizacijskog okruženja
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno osmisliti razvojne programe i aktivnosti za integriranje načela inkluzije i različitosti u organizacijsku kulturu i poslovanje
- Planirati financijske resurse neophodne za primjenu razvojnih programa i aktivnosti kojima se jača različitost i uključivost u organizaciji
- poduprijeti implementiranje alata za poboljšanje digitalne i fizičke pristupačnosti (internetske stranice, multimedijalni sadržaji, zgrade i prilazi, komunikacijski alati)
- Uspostaviti međusektorsku poslovnu mrežu radi postizanja bljih uvjeta povećanje jednakih mogućnosti i uključivog okruženja
- poduprijeti transparentnost poslovanja u području primjene načela jednakosti, različitosti i inkluzije na radnom mjestu (u organizaciji)
5.
Organiziranje edukacija za integriranje načela jednakosti, raznolikosti i inkluzije
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno osmisliti i voditi edukacije za unaprjeđivanje komunikacijskih vještina i jačanja timskog duha zaposlenika
- organizirati edukacije i promotivna događanja o međukulturnoj komunikaciji, nediskriminaciji i jednakim mogućnostima radi povećanja uzajamnog razumijevanja i poštivanja različitih vrijednosti
- podržati zaposlenike u unaprjeđivanju vještina upravljanja radi djelotvornog rješavanja sukoba
6.
Suradnja i umrežavanje s organizacijama
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- Poticati i podržavati sve dionike u aktivnostima koje obuhvaćaju teme i metode podizanja razine uključivog okruženja za djecu i mlade
- Sudjelovati s dionicima u osmišljavanju i razvoju inovativnih metoda uključivanja ranjivih skupina
7.
Podržavanje inovacijskih rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno predlagati inovativne metode za implementaciju interdisciplinarnih rješenja temeljem rezultata istraživanja primjene inkluzije u području usluga socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja i zapošljavanja
- razvijati nove usluge temeljene na relevantnim stručnim spoznajama
8.
Vođenje poslovne komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno primijeniti pravila kulture komuniciranja i poslovnog bontona sa suradnicima i dionicima
- kreirati komunikacijski plan kojim se uzimaju u obzir svi dionici u integraciji različitosti i inkluzije
- samostalno primijeniti komunikacijske kanale za promicanje načela jednakosti, različitosti i uključivanja u organizaciji i široj zajednici
9.
Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete organizacije u funkciji inkluzije
Datum evidencije u Registar HKO
13.2.2023
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Kompetencije
- samostalno analizirati i razvijati standarde kvalitete za uspostavu uključivog poslovnog okruženja
- samostalno predlagati mjere povećanja produktivnosti radnih mjesta prema načelima jednakosti, različitosti i inkluzije
- Integrirati rješenja za povećanje raznolikosti među zaposlenicima u organizaciji
- samostalno organizirati aktivnosti kojima se doprinosi zdravlju i dobrobiti pojedinaca iz svih skupina zaposlenika
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju
Datum upisa
13.2.2023
Vrijedi do
2.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje