Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Sommelier / Sommelierka

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Ugostiteljstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

5123.13.3 Konobar/konobarica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.51.513.5131 Konobari/konobarice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Sommelier / sommelierka je osoba koja brine o vinu od trenutka njegove kupovine, čuvanja, pa sve do posluživanja. Sommelier / Sommelierka odabire, naručuje i pravilno skladišti vina za ugostiteljski objekt, izrađuje vinsku kartu, poslužuje gostima vino služeći se pravilnim tehnikama otvaranja boce, koristeći prikladne čaše i/ili boce i pri tome vodeći računa o primjerenoj temperaturi vina koje poslužuje.

Posao zahtijeva kontinuirano učenje i usavršavanje u poznavanju enogastronomije, vinogradarstva i enologije kao što su: poznavanje lokalnih i svjetskih vinskih regija, sorti vinove loze, procesa vinifikacije različitih vrsta vina, maceracije i sazrijevanja vina; bolesti i mana vina i sl. Osim vina, sommelier treba poznavati i osnovne karakteristike i drugih pića i napitaka koji se nalaze u ugostiteljskom objektu kao i njihovo slaganje i nadopunjavanje s drugim pićima i jelima.

Posao sommeliera / sommelierke zahtijeva iznimno  educiranu osoba koja je vrhunski poznavalac vinske kulture koja gostu može dati preporuku za odabir vina ili drugog pića prema njegovim željama, potrebama i izboru hrane i pri tome obrazložiti izbor na gostu razumljiv način.

Uvjeti rada

Sommelier / Sommelierka obično radi u zatvorenim prostorima, najčešće restoranima koji pružaju visoku razinu usluge. Može raditi i u trgovini vina kao i u vinskim podrumima i vinarijama na prodaji i prezentaciji vina.

Posao često uključuje  rad u noćnim satima, vikendom i praznicima. Može raditi samostalno , a najčešće radi u timu s ostalim djelatnicima ugostiteljskog objekta.

Posao često zahtjeva dugotrajno stajanje, dobru motoričku koordinaciju te staloženost i eleganciju u pokretima.  Za obavljanje posla potrebne su odlične komunikacijske vještine, poznavanje stranih jezika i široko znanje iz vinogradarstva, podrumarstva, vinske te enološko gastronomske kulture.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Osnove vinarstva, vinogradarstva i podrumarstva
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati osnovne karakteristike sorti grožđa i vrsta vina
Razlikovati osnovne čimbenike koji utječu na karakter i trajnost vina
Procijeniti kvalitetu i kvantitetu vina obzirom na ugostiteljski objekt i njegovu potrošnju
Ocijeniti kvalitetu i kvantitetu vina u zalihi prema ukupnoj ponudi objekta
Objasniti gostu karakteristike vina koje se poslužuje
Opisati gostu procese proizvodnje vina, pjenušaca i specijalnih vina
Opisati arome prisutne u različitim vrstama vina i njihovo slaganje s osnovnim okusima
Kombinirati vina i ostala pića s jelima i prigodama uvažavajući karakteristike i osobitosti vina i pića i njihovo sljubljivanje s jelima
Primijeniti spoznaje iz vinogradarstva, podrumarstva, enološko gastronomske kulture u osmišljavanju vinske karte
Istražiti ponudu vina destinacije
Odrediti mikroklimatske uvjete za skladištenje vina poštujući vrstu vina
Skladištiti vino uvažavajući vrstu i kvalitetu vina
2.
Poslovanje ugostiteljskog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uvažavati osnove poslovanja ugostiteljskog objekta kod planiranja količine i vrsta vina
Poštivati procese kod planiranja zaliha u ugostiteljskom objektu
Razumjeti značaj i važnost zaliha u ugostiteljskom poslovanju
Voditi zalihe vina u ugostiteljskom objektu
Izdati račun i naplatiti proizvod prema željama kupca
Pratiti rokove korištenja vina
Sastaviti vinsku kartu objekta uvažavajući karakteristike i potrošnju te cjelokupnu ponudu objekta
Pridržavati se osnovnih zakonskih normi vezano uz točenje i posluživanje alkoholnih pića
3.
Sommelierska oprema i inventar
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati vrste čaša, boca i ostalog sommelierskog inventara
Provjeriti ispravnost i funkcionalnost sommelierske opreme
Voditi evidenciju inventara i opreme iz djelokruga rada sommeliera
4.
Posluživanje vina i drugih pića u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Otvoriti bocu u skladu s kvalitetom i vrstom vina
Poslužiti vino služeći se prikladnim inventarom i opremom
Poslužiti vino poštujući kulturu stola i bonton kod posluživanja hrane i pića
Uputiti gosta u karakteristike i svojstva drugih pića i napitaka (pivo, voda, čaj, kava)
Ispitati potrebu gostiju postavljanjem pitanja i aktivnim slušanjem
Upotrijebiti prezentacijske vještine u cilju pobuđivanja interesa gostiju za jelo i piće
Koristiti pravila poslovnog bontona i etike u ophođenju s gostima
5.
Komunikacijske vještine u radu sommeliera
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s gostima uz korištenje znanja iz komunikacije licem u lice
Koristiti vještine aktivnog slušanja kod rješavanja prigovora gostiju
Koristiti vještine asertivne komunikacije kod rješavanja prigovora gostiju
Prepoznati potrebu gostiju za uslugom temeljem njihovih reakcija
6.
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu u ugostiteljskom objektu
Održavati higijenu sommelierske opreme i inventara
Primijeniti temeljne odredbe propisa povezanih s hranom
Rukovati otpadom i ambalažom poštivajući ekološke standarde
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Sudjelovanje u planiranju potrebne količine i vrste vina za ugostiteljski objekt
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razlikovati osnovne karakteristike sorti grožđa i vrsta vina
Razlikovati osnovne čimbenike koji utječu na karakter i trajnost vina
Procijeniti kvalitetu i kvantitetu vina obzirom na ugostiteljski objekt i njegovu potrošnju
Uvažavati osnove poslovanja ugostiteljskog objekta kod planiranja količine i vrsta vina
Poštivati procese kod planiranja zaliha u ugostiteljskom objektu
2.
Provjeravanje dostupnosti i ispravnosti zaliha vina ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Ocijeniti kvalitetu i kvantitetu vina u zalihi prema ukupnoj ponudi objekta
Razumjeti značaj i važnost zaliha u ugostiteljskom poslovanju
Voditi zalihe vina u ugostiteljskom objektu
Pratiti rokove korištenja vina
3.
Pripremanje potrebnog inventara i opreme za posluživanje vina
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Razlikovati vrste čaša, boca i ostalog sommelierskog inventara
Provjeriti ispravnost i funkcionalnost sommelierske opreme
Voditi evidenciju inventara i opreme iz djelokruga rada sommeliera
Održavati higijenu sommelierske opreme i inventara
4.
Posluživanje vina primjenom odgovarajuće opreme i tehnika u skladu s vrstom vina i željama gostiju
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Izdati račun i naplatiti proizvod prema željama kupca
Otvoriti bocu u skladu s kvalitetom i vrstom vina
Poslužiti vino služeći se prikladnim inventarom i opremom
Poslužiti vino poštujući kulturu stola i bonton kod posluživanja hrane i pića
Ispitati potrebu gostiju postavljanjem pitanja i aktivnim slušanjem
Komunicirati s gostima uz korištenje znanja iz komunikacije licem u lice
Prepoznati potrebu gostiju za uslugom temeljem njihovih reakcija
5.
Savjetovanje gostiju oko odabira vina i pića
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Objasniti gostu karakteristike vina koje se poslužuje
Opisati gostu procese proizvodnje vina, pjenušaca i specijalnih vina
Opisati arome prisutne u različitim vrstama vina i njihovo slaganje s osnovnim okusima
Kombinirati vina i ostala pića s jelima i prigodama uvažavajući karakteristike i osobitosti vina i pića i njihovo sljubljivanje s jelima
Uputiti gosta u karakteristike i svojstva drugih pića i napitaka (pivo, voda, čaj, kava)
Upotrijebiti prezentacijske vještine u cilju pobuđivanja interesa gostiju za jelo i piće
Koristiti pravila poslovnog bontona i etike u ophođenju s gostima
Koristiti vještine aktivnog slušanja kod rješavanja prigovora gostiju
Koristiti vještine asertivne komunikacije kod rješavanja prigovora gostiju
6.
Sudjelovanje u kreiranju i osmišljavanju vinske karte ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Primijeniti spoznaje iz vinogradarstva, podrumarstva, enološko gastronomske kulture u osmišljavanju vinske karte
Istražiti ponudu vina destinacije
Sastaviti vinsku kartu objekta uvažavajući karakteristike i potrošnju te cjelokupnu ponudu objekta
7.
Skladištenje vina u ugostiteljskom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Odrediti mikroklimatske uvjete za skladištenje vina poštujući vrstu vina
Skladištiti vino uvažavajući vrstu i kvalitetu vina
8.
Pridržavanje zakonskih normi, propisa o zaštiti na radu, ekoloških i higijenskih standarda u ugostiteljstvu
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pridržavati se osnovnih zakonskih normi vezano uz točenje i posluživanje alkoholnih pića
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu u ugostiteljskom objektu
Primijeniti temeljne odredbe propisa povezanih s hranom
Rukovati otpadom i ambalažom poštivajući ekološke standarde
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Sommelier / Sommelierka
Predlagatelj
Datum upisa
10.11.2020
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje