Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Zdravstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.32.325.3255 Fizioterapeutski tehničari/fizioterapeutske tehničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka sudjeluje u provođenju rehabilitacijskih programa prema uputama fizioterapeuta, kojima se poboljšavaju ili oporavljaju motoričke funkcije, povećava sposobnost pokreta/kretanja, ublažava bol te liječe ili sprječavaju tjelesne poteškoće povezane s ozljedama, bolestima i drugim oštećenjima. Poznaje i razumije  osnove kineziologijske fiziologije. Sudjeluje u provođenju osnovnih kineziterapijskih postupaka, kineziometrijskih mjerenja i ispitivanja te dokumentiranja istih. Osposobljen/a je za  pripremanje i provođenje elektroterapijskih, termoterapijskih i hidroterapijskh postupaka te različitih vrsta masažnih tehnika. Samostalno priprema prostor i materijal za rad prilikom izvođenja fizioterapijskih postupaka sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu. Pri provođenju radnih zadataka na radnom mjestu poštuje mjere zaštite zdravlja za sebe i korisnike fizioterapije. Sudjeluje u osiguravanju kvalitete i održavanju standarda za kvalitetu pružene usluge u skladu sa svojim kompetencijama. Uspješno radi kao član/ica tima,  komunicira sa suradnicima i korisnicima. 

U svom radu djeluje prema etičkim načelima unapređujući znanje i vještine kroz cjeloživotno učenje. Koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju te vodi dokumentaciju vezanu za potrebe radnog mjesta.

Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka zapošljava se u različitim zdravstvenim ustanovama na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Osposobljen je za rad u: privatnoj praksi, ustanovama za zdravstvenu njegu, ustanovama za fizikalnu terapiju u kući bolesnika, Domu zdravlja, općoj i kliničkoj bolnici, te u lječilištima.

Također je osposobljen/a  i za rad u domovima za starije i nemoćne, vrtićima, školama, sportsko-rekreacijskim centrima i sličnim ustanovama. Član/ica je rehabilitacijskih timova ,te timova za prevenciju ozljeda i oštećenja, kao i unapređenja zdravlja.

Uvjeti rada

Uvjeti rada fizioterapeutskog tehničara /fizioterapeutske tehničarke ovise o vrsti i mjestu zaposlenja odnosno obavljanja posla. Najčešće rade u zdravstvenim ustanovama na dobro opremljenim rehabilitacijskim odjelima, u ugodnim klimatskim uvjetima i sa svim potrebnim pomagalima. Ponekad fizioterapeutski tehničar /fizioterapeutska tehničarka radi u školama, vrtićima, drugim ustanovama, pacijentovom domu, kao i na otvorenom prostoru te tada uvjeti rada mogu biti značajno drugačiji.

Od psihofizičkih zahtjeva često su prisutni stajanje, čučanje, klečanje, saginjanje, podizanje i rad u savijenom položaju.

Fizioterapeutski tehničar/ fizioterapeutska tehničarka rukuje pomagalima, pruža fizičku pomoć pacijentima prilikom promjene položaj, ustajanja, kretanja i uporabe pomagala što čini njegov posao psihofizički zahtjevnijim.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Postupci pripreme radnih procesa
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati povoljne radne uvjete
Sudjelovati pri odabiru potrebne količine i vrste materijala za rad
Provjeriti ispravnost opreme, pribora i materijala koji se koriste za provedbu fizioterapijskih postupaka
Provoditi mehaničko čišćenje, dezinfekciju opreme i uređaja za fizioterapiju
Primjenjivati pravila i preporuke osobne higijene i higijene prostora
Sudjelovati u planiranju organizacije rada
Voditi kartoteku i ispunjavati propisanu radnu/administrativnu dokumentaciju
Voditi evidenciju i raspored pacijenata
Obavijestiti o potrebi naručivanja potrošnog materijala
Osigurati povoljne mikroklimatske uvjete radnog prostora za sigurnu provedbu fizioterapijskih postupaka
Primjenjivati suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
2.
Komunikacija sa suradnicima i korisnicima
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštivati načela fizioterapeutske etike
Komunicirati s fizioterapijskim timom kao i sa drugim stručnjacima multidisciplinarne skrbi
Komunicirati s pacijentima i korisnicima fizioterapijskih postupaka
Komunicirati s fizioterapijskim timom kao i sa drugim stručnjacima multidisciplinarne skrbi na stranom jeziku
Komunicirati s pacijentima i korisnicima fizioterapijskih postupaka na stranom jeziku
3.
Zaštita zdravlja na radu
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati rizike i opasnosti na radnom mjestu koji ugrožavaju osobnu sigurnost
Koristiti zaštitna pomagala u radu i zaštitni položaj pri radu
Koristiti zaštitne uređaje sukladno propisima o sigurnosti zaštite na radu i sigurnosti od požara
Pravilno rukovati uređajima za rad
Ovladati mehanizmima zaštite od psihofizičkih napora
Osigurati provođenje osnovnih pravila zaštite na radu
Koristiti zaštitnu odjeću i obuću
4.
Praćenje i kontrola kvalitete
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Unaprjeđivati znanje, vještine i kompetencije kroz cjeloživotno učenje
Ekonomično koristiti uređaje i materijale potrebne za rad
Slijediti preporuke nadređenih u osiguranju kvalitete fizioterapijskih postupaka
Provjeriti stanje korisnika prije i poslije fizioterapijskih postupaka
Sudjelovati u praćenju zadovoljstva korisnika fizioterapijskih postupaka
Sudjelovati u rješavanju pritužbi korisnika fizioterapijskih postupaka
5.
Provođenje kineziometrijskih i kineziterapijskih postupaka
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove kineziologijske fiziologije
Koristiti osnovna pravila kineziometrijskih mjerenja i ispitivanja
Dokumentirati podatke dobivene propisanim kineziometrijskim mjerenjima
Poznavati temeljna načela kineziterapije i kineziterapijskih postupaka
Poznavati indikacije i kontraindikacije za primjenu kineziterapijskih postupaka
Sudjelovati u provođenju fizioterapijskih postupaka koristeći opremu i materijale na propisan način
Sudjelovati u provođenju propisanih kineziometrijskih mjerenja i ispitivanja.
Izvršavati propisane temeljne kineziterapijske postupke prema uputama fizioterapeuta
6.
Provođenje fizioterapijskih postupaka
Sektor
Zdravstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati indikacije i kontraindikacije za primjenu elektroterapijskih, termoterapijskih i hidroterapijskih postupaka
Slijediti preporuke nadređenih u osiguranju kvalitete postupaka u fizioterapiji
Poznavati indikacije i kontraindikacije za primjenu masažnih tehnika
Uz nadzor provoditi propisane elektroterapijske, termoterapijske i hidroterapijske postupke.
Uz nadzor izvoditi propisane masažne tehnike: klasičnu ručnu masažu, ručnu limfnu drenažu, vezivno -tkivnu masažu, akupresurnu i refleksnu masažu stopala
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Pripremanje prostora i materijala za rad prilikom izvođenja fizioterapijskih postupaka
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Osigurati povoljne radne uvjete
Sudjelovati pri odabiru potrebne količine i vrste materijala za rad
Provjeriti ispravnost opreme, pribora i materijala koji se koriste za provedbu fizioterapijskih postupaka
Provoditi mehaničko čišćenje, dezinfekciju opreme i uređaja za fizioterapiju
Primjenjivati pravila i preporuke osobne higijene i higijene prostora
Osigurati povoljne mikroklimatske uvjete radnog prostora za sigurnu provedbu fizioterapijskih postupaka
2.
Provođenje administrativnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Sudjelovati u planiranju organizacije rada
Voditi kartoteku i ispunjavati propisanu radnu/administrativnu dokumentaciju
Voditi evidenciju i raspored pacijenata
Obavijestiti o potrebi naručivanja potrošnog materijala
Primjenjivati suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
3.
Provođenje fizioterapijskih postupaka sukladno propisima o sigurnosti zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Identificirati rizike i opasnosti na radnom mjestu koji ugrožavaju osobnu sigurnost
Koristiti zaštitna pomagala u radu i zaštitni položaj pri radu
Koristiti zaštitne uređaje sukladno propisima o sigurnosti zaštite na radu i sigurnosti od požara
Pravilno rukovati uređajima za rad
Ovladati mehanizmima zaštite od psihofizičkih napora
Osigurati provođenje osnovnih pravila zaštite na radu
Koristiti zaštitnu odjeću i obuću
Sudjelovati u provođenju fizioterapijskih postupaka koristeći opremu i materijale na propisan način
4.
Osiguranje kvalitete i održavanje standarda za kvalitetu pružene usluge
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Unaprjeđivati znanje, vještine i kompetencije kroz cjeloživotno učenje
Ekonomično koristiti uređaje i materijale potrebne za rad
Slijediti preporuke nadređenih u osiguranju kvalitete fizioterapijskih postupaka
Provjeriti stanje korisnika prije i poslije fizioterapijskih postupaka
Sudjelovati u praćenju zadovoljstva korisnika fizioterapijskih postupaka
Sudjelovati u rješavanju pritužbi korisnika fizioterapijskih postupaka
5.
Provođenje kineziometrijskih mjerenja i ispitivanja
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati osnove kineziologijske fiziologije
Koristiti osnovna pravila kineziometrijskih mjerenja i ispitivanja
Dokumentirati podatke dobivene propisanim kineziometrijskim mjerenjima
Sudjelovati u provođenju propisanih kineziometrijskih mjerenja i ispitivanja.
6.
Provođenje temeljnih kineziterapijskih postupaka i primjena fizioterapijskih postupaka u kući bolesnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati temeljna načela kineziterapije i kineziterapijskih postupaka
Poznavati indikacije i kontraindikacije za primjenu kineziterapijskih postupaka
Izvršavati propisane temeljne kineziterapijske postupke prema uputama fizioterapeuta
7.
Priprema i provođenje elektroterapijskih, termoterapijskih i hidroterapijskih postupaka
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati indikacije i kontraindikacije za primjenu elektroterapijskih, termoterapijskih i hidroterapijskih postupaka
Slijediti preporuke nadređenih u osiguranju kvalitete postupaka u fizioterapiji
Uz nadzor provoditi propisane elektroterapijske, termoterapijske i hidroterapijske postupke.
8.
Provođenje različitih vrsta masažnih tehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poznavati indikacije i kontraindikacije za primjenu masažnih tehnika
Uz nadzor izvoditi propisane masažne tehnike: klasičnu ručnu masažu, ručnu limfnu drenažu, vezivno -tkivnu masažu, akupresurnu i refleksnu masažu stopala
9.
Poslovna komunikacija te provođenje načela fizioterapeutske etike i deontologije
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Poštivati načela fizioterapeutske etike
Komunicirati s fizioterapijskim timom kao i sa drugim stručnjacima multidisciplinarne skrbi
Komunicirati s pacijentima i korisnicima fizioterapijskih postupaka
10.
Poslovna komunikacija te provođenje načela fizioterapeutske etike i deontologije na stranom jeziku
Datum evidencije u Registar HKO
22.12.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
Komunicirati s fizioterapijskim timom kao i sa drugim stručnjacima multidisciplinarne skrbi na stranom jeziku
Komunicirati s pacijentima i korisnicima fizioterapijskih postupaka na stranom jeziku
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka
Datum upisa
22.12.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje