Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer/Inženjerka tekstilno-kemijske tehnologije

Razina HKO
6
Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3119.48.6 Inženjer/inženjerka tekstilnokemijske tehnologije

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Inženjer/Inženjerka tekstilno-kemijske tehnologije posjeduje kompetencije iz prirodnih i tehničkih znanosti te praktične vještine za rad u ispitnim i industrijskim laboratorijima. Sudjeluje u operativnom izvođenju tekstilno-kemijskih tehnoloških procesa: proizvodnja vlakana iz umjetnih polimera, predobrada tekstilnih materijala, bojadisanje, tisak, funkcionalne obrade, te njega i održavanje tekstila i odjeće. Potpora je uvođenju novih, suvremenih tekstilno-kemijskih procesa proizvodnje održivih, inovativnih i inteligentnih tekstilnih materijala temeljenih na zelenim tehnologijama, smjernicama održivog razvoja i principima kružnog gospodarstva. Provodi pripremu, ispitivanje i analizu ulaznih sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda primjenjujući odgovarajuće ispitne metode, te priprema i argumentira izvještaj. Posjeduje znanja i vještine o upravljanju laboratorijskom i proizvodnom opremom uz primjenu informacijskih tehnologija. Samostalno i u timu, donosi odluke tijekom provedbe tekstilno-kemijskog tehnološkog procesa i odabira najprikladnijih metoda upravljanja kvalitetom. Ima razvijen vizionarski pristup novim tehnologijama i interdisciplinarnoj suradnji, poduzetnički duh, psiho-socijalne kompetencije i dobre komunikacijske vještine.

Uvjeti rada

Radi standardno radno vrijeme u laboratoriju ili tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu pri čemu može biti izložen kemikalijama, buci, te prekomjernoj vlazi. Posao obavlja pri prirodnom i umjetnom svjetlu u sjedećem ili stajaćem položaju. Za nesmetano obavljanje svakodnevnih poslova, mora imati dobar vid i  sluh.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Priprema laboratorijskih i tekstilno-kemijskih proizvodnih postupaka i procesa
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proračunati tehnološke parametre tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa povezujući ulazne karakteristike i kvalitetu sirovina sa svojstvima gotovog proizvoda, u skladu s održivim razvojem i kružnim gospodarstvom.
Planirati i organizirati tekstilno-kemijske procese s ciljem dobivanja gotovog proizvoda zahtijevanih svojstava, uzimajući u obzir tehnologiju izrade tekstila i odjeće.
Odabrati sirovine, sredstva za rad i proizvodnu opremu za provođenje tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa uključujući inovativne tehnologije, reciklirajuće procese i skrb za okoliš.
Povezati strukturu vlakana s njihovim fizikalnim i kemijskim svojstvima zbog provođenja laboratorijskog ispitivanja ili odabira odgovarajućeg tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa.
2.
Provedba laboratorijskih i proizvodnih postupaka i procesa
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti ispitivanja i analizu tekstilnih materijala, kemikalija, vode korištenjem ispravne standardne i specifične laboratorijske opreme u svrhu osiguranja zahtijevane kvalitete gotovog proizvoda, kritički analizirati rezultate mjerenja i ispitivanja ne temelju pisanog izvještaja.
Upravljati suvremenom proizvodnom opremom u tekstilno-kemijskim tehnološkim procesima obrade i njege tekstila uz korištenje CAD/CAM informacijske tehnologije.
Pratiti provođenje tekstilno-kemijskih tehnoloških procesa i podešavati procesne parametre s ciljem dobivanja zahtijevanih svojstava tekstilnih materijala vodeći računa o okolišnim zahtjevima.
Preporučiti primjenu odgovarajućih zakonskih propisa i propisa iz sustava upravljanja kvalitetom u svrhu dobivanja pouzdanih rezultata laboratorijskih ispitivanja.
Analizirati parametre kvalitete proizvoda u pojedinim fazama tehnološkog procesa s obzirom na zahtijevana svojstva gotovog proizvoda i na temelju rezultata analize preporučiti modifikaciju tekstilno-kemijskih tehnoloških procesa i/ili procesnih parametara.
3.
Poboljšanje laboratorijskog i tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa te organizacije posla prema postulatima održivog razvoja
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u razvoju novih i unaprjeđenju postojećih ispitnih metoda i tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa kao dio stručnog interdisciplinarnog tima.
Prilagoditi tehnološke procesne parametre i kemijska sredstva u tekstilno-kemijskim procesima za inovativno unapređenje cjeloživotnog ciklusa proizvoda.
Usporediti predložene inovacije tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa sa postojećim procesom i kvalitetom gotovog proizvoda radi procjene predloženih inovacija, te ih vrjednovati u skladu s ekonomskim i ekološkim smjernicama.
Procijeniti učinkovitost i uspješnost vlastitih aktivnosti i aktivnosti tima te utjecati na poboljšanja tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa inovativnim promjenama u području organizacije i komunikacije unutar tima.
4.
Primjenjivanje informacijskih tehnologija u laboratorijskom i tekstilno- kemijskom proizvodnom procesu
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti odgovarajuće međunarodne i nacionalne norme u provedbi metoda ispitivanja, specifične baze podataka, statističke alate i računalne programe za rad s laboratorijskom i ispitnom opremom.
Koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za upravljanje laboratorijskim procesima te sustavno prikupljanje, čuvanje i obradu podataka (LIMS).
Koristiti informatičku tehnologiju za učinkovitu komunikaciju u timu.
5.
Upravljanje kvalitetom laboratorijskog i tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati sustav kvalitete u laboratoriju.
Utvrditi pogreške u provođenju procesa primjenom metoda brzih kontrola tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa i poduzeti odgovarajuće radnje za ispravljanje nedostataka.
Poznavati sustave upravljanja kvalitetom i okolišem u laboratorijskom radu i tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu.
Analizirati informacije, kvalitativne i kvantitativne podatke o kvaliteti gotovog proizvoda i/ili usluge, radi procijene zadovoljstva tržišta.
Primijeniti propisane mjere, standardne postupke i metode pripreme uzoraka tekstila, kemikalija, vode za provođenje daljnjih postupaka ispitivanja.
Samostalno provesti analizu i kontrolu kvalitete sirovina/tekstilnih materijala/(polu)proizvoda u ispitnom ili industrijskom laboratoriju u skladu s tehnološkom dokumentacijom, pisanim postupcima, normama i/ili propisima te zahtjevima kupaca.
Vrjednovati proizvode, tehnološke procese i proizvodnu opremu, te argumentirati izbor sukladno namjeni tekstilnog materijala.
6.
Primjenjivanje komunikacijskih vještina, timskog rada te ekonomskih znanja u području tekstilno-kemijske tehnologije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razviti komunikacijske i prezentacijske vještine u ophođenju s članovima tima i drugim djelatnicima u cilju bolje suradnje.
Voditi komunikaciju primjenom stručne terminologije na hrvatskom i jednom stranom jeziku.
Poznavati rad drugih djelatnika s ciljem osiguranja kvalitete rada cijele tvrtke.
Povezati elemente dobre proizvodne prakse i poslovne procese unutar tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa i predložiti elemente razvoja procesa prema suvremenim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim smjernicama.
Sastaviti i argumentirati izvještaj o provedenim tekstilno-kemijskim proizvodnim procesima.
Odabrati prikladne komunikacijsko-prezentacijske vještine u prenošenju informacija u laboratorijskom radu.
Sastaviti kalkulacije troškova prema specifičnostima laboratorijskih ispitivanja.
Izraditi kalkulacije troškova prema specifičnostima tekstilnog proizvoda i/ili usluge.
7.
Zaštita okoliša, održivi razvoj i kružna ekonomija u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti propise i norme vezane uz zaštitu okoliša i održivi razvoj u laboratoriju.
Usvojiti principe kružnog gospodarstva, zelenih tehnologija i smjernica održivog razvoja u tekstilno- kemijskom proizvodnom procesu.
Provoditi mjere smanjenja potrošnje energije i sprječavanja energetskih gubitaka u radnom okruženju.
Odabrati humano ekološki element kvalitete tekstilnih proizvoda ispitivanjem, vrjednovanjem i označivanjem ekoloških značajki njihove kvalitete i jamstva ekološke pouzdanosti prema EU- direktivama, međunarodnim i hrvatskim normama.
Promicati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu.
Kategorizirati otpad sukladno zakonskim propisima u laboratorijskom radu sa ciljem odgovarajućeg odlaganja i zbrinjavanja.
Kategorizirati otpad sukladno zakonskim propisima u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu vodeći računa o hijerarhijskom pristupu upravljanju otpadom.
8.
Zaštita na radu u laboratorijskim i tekstilno-kemijskim proizvodnim procesima
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati i koristiti propisane mjere i sredstava za rad na siguran način u tekstilno-kemijskim proizvodnim procesima.
Procijeniti rizike za zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu u laboratorijskom radu korištenjem odabranih mjera i sredstava za rad na siguran način.
Procijeniti rizike za zdravlje i sigurnost radnika u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu.
Provoditi aktivnosti prema standardu zaštite na radu u cilju sprečavanja mogućih ozljeda na radnom mjestu u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu.
9.
Profesionalni razvoj u tekstilno-kemijskoj inženjerskoj struci
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kreirati proces cjeloživotnog razvoja i definirati optimalne individualne strategije učenja iz područja novih tehnologija te sudjelovati u programima koji se temelje na otvorenom učenju na daljinu.
Upravljati vlastitom karijerom, razvijati poduzetnički duh, razvijati vlastite kompetencije kroz cjeloživotno obrazovanje, umrežavati se u interdisciplinarne timove sa ciljem prepoznavanja utjecaja suvremenog tehnološkog razvoja na vlastitu karijeru.
Aktivno sudjelovati u procesu cjeloživotnog obrazovanja iz područja osiguravanja kvalitete laboratorijskih procesa.
Sudjelovati u procesu cjeloživotnog obrazovanja iz područja sustava upravljanja kvalitetom i sustavima upravljanja okolišem.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (5)
1.
Ispitivanje i analiziranje tekstilnih materijala, kemikalija i vode
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Kompetencije
Povezati strukturu vlakana s njihovim fizikalnim i kemijskim svojstvima zbog provođenja laboratorijskog ispitivanja ili odabira odgovarajućeg tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa.
Provesti ispitivanja i analizu tekstilnih materijala, kemikalija, vode korištenjem ispravne standardne i specifične laboratorijske opreme u svrhu osiguranja zahtijevane kvalitete gotovog proizvoda, kritički analizirati rezultate mjerenja i ispitivanja ne temelju pisanog izvještaja.
Koristiti odgovarajuće međunarodne i nacionalne norme u provedbi metoda ispitivanja, specifične baze podataka, statističke alate i računalne programe za rad s laboratorijskom i ispitnom opremom.
Koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije za upravljanje laboratorijskim procesima te sustavno prikupljanje, čuvanje i obradu podataka (LIMS).
Poznavati sustav kvalitete u laboratoriju.
Primijeniti propisane mjere, standardne postupke i metode pripreme uzoraka tekstila, kemikalija, vode za provođenje daljnjih postupaka ispitivanja.
Odabrati prikladne komunikacijsko-prezentacijske vještine u prenošenju informacija u laboratorijskom radu.
Sastaviti kalkulacije troškova prema specifičnostima laboratorijskih ispitivanja.
Primijeniti propise i norme vezane uz zaštitu okoliša i održivi razvoj u laboratoriju.
Kategorizirati otpad sukladno zakonskim propisima u laboratorijskom radu sa ciljem odgovarajućeg odlaganja i zbrinjavanja.
Procijeniti rizike za zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu u laboratorijskom radu korištenjem odabranih mjera i sredstava za rad na siguran način.
Aktivno sudjelovati u procesu cjeloživotnog obrazovanja iz područja osiguravanja kvalitete laboratorijskih procesa.
2.
Pripremanje tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Kompetencije
Proračunati tehnološke parametre tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa povezujući ulazne karakteristike i kvalitetu sirovina sa svojstvima gotovog proizvoda, u skladu s održivim razvojem i kružnim gospodarstvom.
Planirati i organizirati tekstilno-kemijske procese s ciljem dobivanja gotovog proizvoda zahtijevanih svojstava, uzimajući u obzir tehnologiju izrade tekstila i odjeće.
Odabrati sirovine, sredstva za rad i proizvodnu opremu za provođenje tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa uključujući inovativne tehnologije, reciklirajuće procese i skrb za okoliš.
Voditi komunikaciju primjenom stručne terminologije na hrvatskom i jednom stranom jeziku.
Izraditi kalkulacije troškova prema specifičnostima tekstilnog proizvoda i/ili usluge.
Odabrati i koristiti propisane mjere i sredstava za rad na siguran način u tekstilno-kemijskim proizvodnim procesima.
Procijeniti rizike za zdravlje i sigurnost radnika u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu.
3.
Vođenje i praćenje tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa u skladu s okolišnim zahtjevima
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Kompetencije
Upravljati suvremenom proizvodnom opremom u tekstilno-kemijskim tehnološkim procesima obrade i njege tekstila uz korištenje CAD/CAM informacijske tehnologije.
Pratiti provođenje tekstilno-kemijskih tehnoloških procesa i podešavati procesne parametre s ciljem dobivanja zahtijevanih svojstava tekstilnih materijala vodeći računa o okolišnim zahtjevima.
Utvrditi pogreške u provođenju procesa primjenom metoda brzih kontrola tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa i poduzeti odgovarajuće radnje za ispravljanje nedostataka.
Razviti komunikacijske i prezentacijske vještine u ophođenju s članovima tima i drugim djelatnicima u cilju bolje suradnje.
Povezati elemente dobre proizvodne prakse i poslovne procese unutar tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa i predložiti elemente razvoja procesa prema suvremenim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim smjernicama.
Sastaviti i argumentirati izvještaj o provedenim tekstilno-kemijskim proizvodnim procesima.
Usvojiti principe kružnog gospodarstva, zelenih tehnologija i smjernica održivog razvoja u tekstilno- kemijskom proizvodnom procesu.
Provoditi mjere smanjenja potrošnje energije i sprječavanja energetskih gubitaka u radnom okruženju.
Kategorizirati otpad sukladno zakonskim propisima u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu vodeći računa o hijerarhijskom pristupu upravljanju otpadom.
Provoditi aktivnosti prema standardu zaštite na radu u cilju sprečavanja mogućih ozljeda na radnom mjestu u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu.
Upravljati vlastitom karijerom, razvijati poduzetnički duh, razvijati vlastite kompetencije kroz cjeloživotno obrazovanje, umrežavati se u interdisciplinarne timove sa ciljem prepoznavanja utjecaja suvremenog tehnološkog razvoja na vlastitu karijeru.
4.
Osiguravanje kvalitete laboratorijskog i tekstilno- kemijskog proizvodnog procesa
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Kompetencije
Preporučiti primjenu odgovarajućih zakonskih propisa i propisa iz sustava upravljanja kvalitetom u svrhu dobivanja pouzdanih rezultata laboratorijskih ispitivanja.
Analizirati parametre kvalitete proizvoda u pojedinim fazama tehnološkog procesa s obzirom na zahtijevana svojstva gotovog proizvoda i na temelju rezultata analize preporučiti modifikaciju tekstilno-kemijskih tehnoloških procesa i/ili procesnih parametara.
Koristiti informatičku tehnologiju za učinkovitu komunikaciju u timu.
Poznavati sustave upravljanja kvalitetom i okolišem u laboratorijskom radu i tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu.
Analizirati informacije, kvalitativne i kvantitativne podatke o kvaliteti gotovog proizvoda i/ili usluge, radi procijene zadovoljstva tržišta.
Samostalno provesti analizu i kontrolu kvalitete sirovina/tekstilnih materijala/(polu)proizvoda u ispitnom ili industrijskom laboratoriju u skladu s tehnološkom dokumentacijom, pisanim postupcima, normama i/ili propisima te zahtjevima kupaca.
Vrjednovati proizvode, tehnološke procese i proizvodnu opremu, te argumentirati izbor sukladno namjeni tekstilnog materijala.
Poznavati rad drugih djelatnika s ciljem osiguranja kvalitete rada cijele tvrtke.
Odabrati humano ekološki element kvalitete tekstilnih proizvoda ispitivanjem, vrjednovanjem i označivanjem ekoloških značajki njihove kvalitete i jamstva ekološke pouzdanosti prema EU- direktivama, međunarodnim i hrvatskim normama.
Sudjelovati u procesu cjeloživotnog obrazovanja iz područja sustava upravljanja kvalitetom i sustavima upravljanja okolišem.
5.
Uvođenje novih i unapređenje postojećih metoda i tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tekstilno-tehnološki fakultet
Kompetencije
Sudjelovati u razvoju novih i unaprjeđenju postojećih ispitnih metoda i tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa kao dio stručnog interdisciplinarnog tima.
Prilagoditi tehnološke procesne parametre i kemijska sredstva u tekstilno-kemijskim procesima za inovativno unapređenje cjeloživotnog ciklusa proizvoda.
Usporediti predložene inovacije tekstilno-kemijskog proizvodnog procesa sa postojećim procesom i kvalitetom gotovog proizvoda radi procjene predloženih inovacija, te ih vrjednovati u skladu s ekonomskim i ekološkim smjernicama.
Procijeniti učinkovitost i uspješnost vlastitih aktivnosti i aktivnosti tima te utjecati na poboljšanja tekstilno-kemijskih proizvodnih procesa inovativnim promjenama u području organizacije i komunikacije unutar tima.
Promicati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u tekstilno-kemijskom proizvodnom procesu.
Kreirati proces cjeloživotnog razvoja i definirati optimalne individualne strategije učenja iz područja novih tehnologija te sudjelovati u programima koji se temelje na otvorenom učenju na daljinu.
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/Inženjerka tekstilno-kemijske tehnologije
Datum upisa
30.7.2020
Vrijedi do
1.4.2025
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća