Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/specijalistica za odnose s javnošću

Razina HKO
7.1
Sektor
Informacije i komunikacije
Podsektor
Komunikacije
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

1234.21.0 Direktor/direktorica poslova za odnose s javnošću

2419.32.7 Savjetnik/savjetnica za promotivne metode

2419.51.7 Glasnogovornik/glasnogovornica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.24.243 Stručnjaci/stručnjakinje za prodaju, marketing i odnose s javnošću

2.24.243.2431 Stručnjaci/stručnjakinje za promidžbu i marketing

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/specijalistica za odnose s javnošću upravlja unutrašnjom i vanjskom komunikacijom organizacije, komunikacijom sa vanjskim dionicima te se bavi upravljanjem javnom slikom organizacije u cilju stvaranja pozitivne reputacije organizacije.

Specijalist/specijalistica za odnose s javnošću savjetuje klijente u aktivnostima u području strateških komunikacija i upravljanja odnosima s javnošću, predlaže i izrađuje komunikacijske strategije, prati događaje i radi analize za potrebe klijenata. Izrađuje strategiju te organizira i provodi aktivnosti javnog zagovaranja interesa klijenata.

Specijalist/specijalistica za odnose s javnošću savjetuje klijenata u upravljanju komunikacijama u rizičnim i kriznim situacijama, izgradnje i očuvanja reputacije te odnosa s javnošću i medijima u kriznim i rizičnim situacijama.

Specijalist/specijalistica za odnose s javnošću obavlja poslove istraživanja i analize komunikacijskih kanala i sadržaja. Identificira izvore podataka i prikuplja podatke, provodi obradu i analizu podataka, priprema dokumente, analize i izvještaje, izrađuje prezentacije i druge materijale za razne korisnike, publike i javnosti.

Specijalist/specijalistica za odnose s javnošću obavlja poslove osmišljavanja i provedbe programa sponzorstva i donacija, upravljanja vizualnim identitetom, vođenja društveno odgovornog poslovanja te upravljanja brendovima, imidžom i reputacijom klijenta.

Specijalist za odnose s javnošću kreira i organizira događanja, upravlja njihovom provedbom te organizira promotivne aktivnosti i komunikaciju s medijima vezanu uz događanje.

Specijalist za odnose s javnošću osmišljava i provodi projekate, izrađuje proračune projekata, radi projektno izvještavanje te komunicira s drugim članovima projektnog tima.

Specijalist za odnose s javnošću radi na osmišljavanju i izradi edukativno-informativnih materijala, organizira održavanje edukativnih radionica i treninga.

Uvjeti rada

Psihomotorne vještine važne za obavljanje ovog posla prema iskazima poslodavaca su sposobnost održavanja usmjerene pažnje i vrijeme reakcije. Ostale psihomotorne vještine su manje važne, pri čemu je umjereno važna koordinacija vida i pokreta te spretnost ruku i prstiju.

Mjesto rada za predloženi standard zanimanja prema iskazima poslodavaca je u većini slučajeva zatvoreni prostor, a donekle i kombinacija otvorenog i zatvorenog prostora, dok se otvoreni prostor ne javlja kao mjesto rada. Kao jedino obilježje radnog mjesta koje može biti potencijalni izvor rizika umjetna rasvjeta.

Što se obilježja radnog vremena tiče, prevladava potreba za povremenim radom navečer, radom subotom te radom nedjeljom i praznikom. Rjeđe je istaknuta potreba za povremenim noćnim radom.

Što se tjelesnih aktivnosti vezanih uz radno mjesto ističe se potreba za dugotrajnim sjedenjem dok se druge tjelesne aktivnosti na radnom mjestu ne javljaju.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Poznavanje medija i komunikacija
Sektor
Informacije i komunikacije - Komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove novinarstva i djelovanja medija
- Poznavati osnove marketinških komunikacija
- Poznavati teorijske aspekte odnosa s javnošću
- Poznavati etičke standarde i kodekse
- Poznavati teorijske osnove upravljanja identitetom i imidžom
- Poznavati teorijske osnove kreiranja brendova i upravljanja brendovima
2.
Komuniciranje i upravljanje sadržajem
Sektor
Informacije i komunikacije - Komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Koristiti računalne programe i alate za upravljanje sadržajem
- Poznavati digitalne tehnologije
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
3.
Poznavanje poslovnog okruženja
Sektor
Informacije i komunikacije - Komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Poznavati djelovanje tržišta
- Poznavati političke aktere i procese
- Poznavati osnove društvenih znanosti, posebice sociologije i psihologije
- Poznavati regulaciju i pravni okvir
- Poznavati politički sustav Hrvatske i način djelovanja Europske unije
4.
Istraživačke kompetencije
Sektor
Informacije i komunikacije - Komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Poznavati metode prikupljanja podataka iz raznih izvora
- Poznavati metode istraživanja i analize
5.
Kompetencije vođenja
Sektor
Informacije i komunikacije - Komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Poznavati tehnike educiranja
- Upravljati timovima i projektima
- Poznavati menadžerske vještine i procese
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Upravljanje internim i eksternim komuniciranjem te komunikacijskim kanalima
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove marketinških komunikacija
- Poznavati teorijske aspekte odnosa s javnošću
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Koristiti računalne programe i alate za upravljanje sadržajem
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
- Upravljati timovima i projektima
2.
Upravljanje odnosima s medijima i novinarima
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove novinarstva i djelovanja medija
- Poznavati teorijske aspekte odnosa s javnošću
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Poznavati metode prikupljanja podataka iz raznih izvora
3.
Upravljanje kriznim komuniciranjem
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove novinarstva i djelovanja medija
- Poznavati teorijske aspekte odnosa s javnošću
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Poznavati djelovanje tržišta
- Poznavati političke aktere i procese
- Poznavati regulaciju i pravni okvir
4.
Izrađivanje komunikacijskih strategija, planova i projekata
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove novinarstva i djelovanja medija
- Poznavati osnove marketinških komunikacija
- Poznavati teorijske aspekte odnosa s javnošću
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Poznavati djelovanje tržišta
- Poznavati političke aktere i procese
- Poznavati regulaciju i pravni okvir
- Upravljati timovima i projektima
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
5.
Osmišljavanje i kreiranje sadržaja za razne komunikacijske kanale
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati teorijske aspekte odnosa s javnošću
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Koristiti računalne programe i alate za upravljanje sadržajem
- Poznavati digitalne tehnologije
- Poznavati osnove marketinških komunikacija
6.
Provođenje istraživanja i analiza
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati djelovanje tržišta
- Poznavati političke aktere i procese
- Poznavati osnove društvenih znanosti, posebice sociologije i psihologije
- Poznavati regulaciju i pravni okvir
- Poznavati metode prikupljanja podataka iz raznih izvora
- Poznavati metode istraživanja i analize
7.
Upravljanje odnosima s dionicima i javnostima
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Upravljati timovima i projektima
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
8.
Strateško savjetovanje i procesno upravljanje
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
- Poznavati djelovanje tržišta
- Poznavati političke aktere i procese
- Poznavati regulaciju i pravni okvir
- Poznavati politički sustav Hrvatske i način djelovanja Europske unije
- Upravljati timovima i projektima
- Poznavati menadžerske vještine i procese
9.
Javni poslovi i lobiranje
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove novinarstva i djelovanja medija
- Poznavati etičke standarde i kodekse
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Poznavati djelovanje tržišta
- Poznavati političke aktere i procese
- Poznavati regulaciju i pravni okvir
- Poznavati politički sustav Hrvatske i način djelovanja Europske unije
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
10.
Upravljanje identitetom, reputacijom i imidžom
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove novinarstva i djelovanja medija
- Poznavati osnove marketinških komunikacija
- Poznavati teorijske osnove upravljanja identitetom i imidžom
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Poznavati djelovanje tržišta
- Upravljati timovima i projektima
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
11.
Upravljanje brendovima
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove novinarstva i djelovanja medija
- Poznavati osnove marketinških komunikacija
- Poznavati teorijske osnove kreiranja brendova i upravljanja brendovima
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Poznavati djelovanje tržišta
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
12.
Upravljanje društveno odgovornim poslovanjem
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati osnove marketinških komunikacija
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Poznavati djelovanje tržišta
- Poznavati regulaciju i pravni okvir
- Upravljati timovima i projektima
- Poznavati menadžerske vještine i procese
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
13.
Upravljanje projektima
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Strateški planirati i upravljati komunikacijskim procesima
- Poznavati djelovanje tržišta
- Upravljati timovima i projektima
- Poznavati menadžerske vještine i procese
14.
Provođenje edukacija
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet političkih znanosti
Kompetencije
- Poznavati tehnike i alate u odnosima s javnošću
- Poznavati osnove novinarstva i djelovanja medija
- Poznavati komunikacijske vještine, interpersonalnu komunikaciju, javne nastupe i nastupe u medijima
- Pisano se uvjerljivo izražavati
- Organizirati i prezentirati sadržaj
- Poznavati djelovanje tržišta
- Poznavati osnove društvenih znanosti, posebice sociologije i psihologije
- Poznavati tehnike educiranja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/specijalistica za odnose s javnošću
Datum upisa
30.7.2020
Vrijedi do
31.12.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje