Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - VODITELJ MARKETINGA/VODITELJICA MARKETINGA

Razina HKO
7.1
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

1233.11.0 Direktor/direktorica marketinga

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Glavne djelatnosti voditelja marketinga/voditeljice marketinga jesu promocija ponude poslovne organizacije putem nedigitalnih medija; izrada i izvršenje marketinškog plana; izrada, pripremanje i ažuriranje promotivnih materijala; analiza podataka i izrada poslovnih izvještaja; upravljanje odnosima s kupcima; online promocija poslovne organizacije; podrška prodajnom osoblju; upravljanje odnosima s javnošću; koordiniranje poslova unutar i prema ostalim odjelima poslovne organizacije; istraživanje tržišta; upravljanje eventima; upravljanje marketinškim projektima; upravljanje politikom proizvoda; ostali opći poslovi; upravljanje imidžem poslovne organizacije. 
U izvršavanju svog posla voditelj marketinga/voditeljica marketinga treba znati izražavati se i na stranom jeziku, biti sposoban samostalno donositi odluke te posjedovati razne analitičke vještine.  Jasna usmjerenost na rezultate rada i potrebe klijenata traži od voditelja marketinga/voditeljice marketinga inicijativnost i poduzetnost, komunikativnost i suradnju, odgovornost, prilagodljivost te sposobnost rada u grupi. Osim toga, za zanimanje voditelja marketinga/voditeljice marketinga potrebna su osnovna znanja iz računovodstva, poslovnih financija, menadžmenta i ekonomije kao i poznavanje raznih softverskih alata za prikupljanje, obradu, analizi i prikazivanje te prezentaciju poslovnih rezultata.

Uvjeti rada

Voditelj marketinga/Voditeljica marketinga najčešće radi u prostoriji (u zatvorenom) u dugotrajnom sjedećem položaju pri umjetnom svjetlu, postojanju zračenja i strujanja zraka.

Voditelj marketinga/Voditeljica marketinga zbog rada na računalu može imati poteškoća sa vidom.

Voditelj marketinga/Voditeljica marketinga zbog prirode posla povremeno može izlaziti na teren, na sastanke ili poslovna putovanja te raditi u timu.

Voditelj marketinga/Voditeljica marketinga radi povremeno u smjenama, na večer te subotom nedjeljom i praznicima.

 

Skupovi kompetencija (11)
1.
Primijeniti teoriju marketinga
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti teorijske postavke psihologije vezane uz prodaju (taktike prodaje i pregovaranja) u pregovorima s kupcima, dobavljačima i posrednicima
Primijeniti postavke teorije marketinga u oblikovanju klasične marketinške komunikacije
Primijeniti postavke teorije marketinga u oblikovanju online marketinške komunikacije
Koristiti teoriju ponašanja potrošača u izradi politike cijena proizvoda/usluga
Koristiti teoriju marketinga i ponašanja potrošača u oblikovanju i provođenju politike odnosa s javnošću
Koristiti teoriju marketinga i ponašanja potrošača u dizajnu i provođenju plana istraživanja tržišta
Koristiti teoriju međunarodnog marketinga kod planiranja nastupa na stranom tržištu
Koristiti teoriju marketinga u razvoju odnosa s različitim tržišnim dionicima s ciljem ostvarenja marketinškog plana
2.
Analizirati i izraditi različite poslovne dokumente
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Interpretirati poslovna izvješća u svrhu razvoja odnosa s ciljnim tržišnim dionicima
Primijeniti procedure javljanja na javne natječaje
Interpretirati financijske izvještaje poslovne organizacije pri oblikovanju cijena proizvoda/usluga
Izraditi različite poslovne ugovore
Primijeniti principe uredskog poslovanja
Primijeniti procedure objavljivanja oglasa i natječaja
3.
Primijeniti strategiju marketinga
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osmisliti i provesti strategiju online marketinške komunikacije
Odrediti marketinške ciljeve poslovne organizacije po svim razinama (marka, linija proizvoda, segment, tržište itd.)
Koristiti različite alate strateške analize (npr. SWOT analizu, Portfolio analizu itd.)
Osmisliti marketinšku strategiju poslovne organizacije
Osmisliti strategiju diferencijacije i pozicioniranja ponude proizvoda i usluga
Odabrati strategiju distribucije i logistike
Izraditi strategiju klasične marketinške komunikacije
Osmisliti strategiju odnosa s javnošću
Odrediti strategiju cijena proizvoda/usluga
Osmisliti strategiju nastupa poslovne organizacije na stranom tržištu
Pratiti uspješnost provođenja odabrane marketinške strategije putem izvještaja
4.
Primijeniti operativni marketinški plan
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati ponudu poslovne organizacije (proizvode i usluge) te analizirati financijsko poslovanje poslovne organizacije
Organizirati aktivnosti vezane uz politiku proizvoda (organizirati rad djelatnika u skladu s marketinškim planom vodeći računa o budžetu i vremenu provođenja pojedinih aktivnosti)
Odrediti budžet za klasičnu marketinšku komunikaciju
Koristiti online kanale u ostvarenju ciljeva marketinške komunikacije/društvene mreže
Odrediti budžet za online marketinšku komunikaciju
Koristiti različite metode određivanja cijena proizvoda
Predložiti optimalnu cijenu proizvoda/usluge u odnosu na spremnost plaćanja potrošača, troškove i konkurenciju
Predložiti politiku rabata
Predložiti politiku prodajnih akcija
Predložiti politiku financiranja kupaca/korisnika/klijenta
Koristiti različite komunikacijske kanale u provođenju politike upravljanja odnosa s javnošću
Sudjelovati u procesu razvoja novih proizvoda i usluga
Upravljati proizvodnim programom (širenje proizvodnog/uslužnog programa, eliminacija proizvoda/usluga itd.) u skladu sa tržišnom potražnjom
Upravljati prodajnim osobljem (odrediti plan prodajnih područja, plan posjeta kupaca, plan puta itd.)
Koristiti različite alate za upravljanje odnosa s ključnim dionicima ovisno o fazi odnosa i fazi životnog ciklusa proizvoda/usluge
Pratiti i odgovarati na žalbe pojedinih dionika
Kombinirati različite marketinške aktivnosti s ostalim odjelima/sektorima u poslovnoj organizaciji u sklopu provođenja marketinškog plana
5.
Izraditi marketinške planove
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi media plan
Izraditi marketinški plan za nastup na stranom tržištu
Izraditi marketinški plan za proizvode/usluge poslovne organizacije
Izraditi plan posebnih događaja (evenata)
6.
Analizirati tržište i okruženje poslovne organizacije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti buduću prodaju, prihod, troškove, tržišni udio itd. poslovne organizacije
Analizirati inozemna tržišta, trendove i ponašanje potrošača
Identificirati i procijeniti utjecaj ključnih promjena (varijabli) marketinškog okruženja poslovne organizacije na poslovanje poslovne organizacije
Segmentirati tržište i procijeniti potencijal pojedinih tržišnih segmenata te odabrati ciljne segmente poslovne organizacije
Odrediti strategiju marki poslovne organizacije
7.
Primijeniti metode istraživanja tržišta
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti metode istraživanja tržišta (prikupljanje i obrada podataka)
Koristiti metode prikupljanja i obrade podataka u provođenju plana istraživanja tržišta
Interpretirati izvještaje istraživanja marketinškog okruženja poslovne organizacije
Pratiti trendove u marketinškom okruženju poslovne organizacije i uključiti ih u marketinški plan poslovne organizacije
Analizirati tržište, okruženje, potrošače, konkurente i ostale tržišne sudionike
8.
Analizirati ključne marketinške pokazatelje poslovanja i izraditi izvještaje o marketinškim aktivnostima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati uspješnost proizvodnog/uslužnog programa
Izraditi izvještaje o uspješnosti proizvodnog/uslužnog programa
Kontrolirati uspješnost prodaje po prodajnom području, proizvodu, segmentu potrošača, kanalu distribucije
Izraditi izvještaje o ostvarenoj prodaji proizvoda/usluga
Istražiti i kontrolirati uspješnost provedene komunikacijske aktivnosti te planirati korektivne aktivnosti
Istražiti i kontrolirati uspješnost online marketinške komunikacije
Istražiti i kontrolirati uspješnost primijenjene strategije odnosa s javnošću
Kontrolirati uspješnost primijenjenih strategija i taktika cijena
Interpretirati i koristiti izvještaje istraživanja tržišta
Pratiti i reagirati na promjene ponašanja potrošača/korisnika na tržištu
Istražiti zadovoljstvo kupaca i poduzeti odgovarajuće promjene sukladno rezultatima istraživanja
Kontrolirati marketinške aktivnosti na stranim tržištima potrošača/korisnika
Izraditi izvještaje poslovne uspješnosti poslovne organizacije na stranim tržištima
Izraditi izvještaje uspješnosti upravljanja odnosa s kupcima
Kontrolirati uspješnost posebnih događaja (evenata)
9.
Razviti poslovne odnose s različitim tržišnim dionicima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izložiti marketinšku strategiju suradnicima i upravi
Razviti poslovni odnos s različitim medijima klasične marketinške komunikacije u svrhu ostvarenja promocijskih ciljeva
Objasniti opravdanost visine cijena različitim tržišnim dionicima
Razviti odnos s predstavnicima različitih medija i ostalim tržišnim dionicima u svrhu ostvarenja ciljeva politike odnosa s javnošću
Razviti odnos s različitim tržišnim dionicima izvan poslovne organizacije s ciljem ostvarenja marketinškog plana
Razviti odnos s inozemnim tržišnim dionicima
Razviti odnos s različitim dionicima u organizaciji posebnih događaja
Razviti odnos s ostalim odjelima/sektorima/poslovnim jedinicama unutar poslovne organizacije kod izrade i primjene marketinškog plana
Razviti odnose s različitim tržišnim dionicima ovisno o poslovnim zadacima
10.
Primijeniti različite informatičke alate u poslovanju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti različite softverske alate koji omogućuju upravljanje online marketinškom komunikacijom
Koristiti informatičke alate za izradu marketinške strategije i Office alate, alate strateške analize)
Koristiti različite softverske alate za obradu, analizu i prezentaciju rezultata poslovanja i istraživanja
11.
Upravljati odnosima sa zaposlenicima i ostalim resursima poslovne organizacije
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati suradnicima, budžetom i vremenom u provedbi marketinškog plana poslovne organizacije
Upravljati budžetom i vremenom kod izrade i provedbe marketinške strategije
Organizirati marketinški informacijski sustav u poslovnoj organizaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Analiziranje marketinškog okruženja
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Primijeniti metode istraživanja tržišta (prikupljanje i obrada podataka)
Identificirati i procijeniti utjecaj ključnih promjena (varijabli) marketinškog okruženja poslovne organizacije na poslovanje poslovne organizacije
Interpretirati izvještaje istraživanja marketinškog okruženja poslovne organizacije
Pratiti trendove u marketinškom okruženju poslovne organizacije i uključiti ih u marketinški plan poslovne organizacije
2.
Oblikovanje marketinške strategije poslovne organizacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Pratiti uspješnost provođenja odabrane marketinške strategije putem izvještaja
Izraditi marketinški plan za proizvode/usluge poslovne organizacije
Analizirati tržište, okruženje, potrošače, konkurente i ostale tržišne sudionike
Identificirati ponudu poslovne organizacije (proizvode i usluge) te analizirati financijsko poslovanje poslovne organizacije
Odrediti marketinške ciljeve poslovne organizacije po svim razinama (marka, linija proizvoda, segment, tržište itd.)
Koristiti različite alate strateške analize (npr. SWOT analizu, Portfolio analizu itd.)
Osmisliti marketinšku strategiju poslovne organizacije
Izložiti marketinšku strategiju suradnicima i upravi
Koristiti informatičke alate za izradu marketinške strategije i Office alate, alate strateške analize)
Upravljati budžetom i vremenom kod izrade i provedbe marketinške strategije
3.
Segmentiranje tržišta i pozicioniranje ponude poslovne organizacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Segmentirati tržište i procijeniti potencijal pojedinih tržišnih segmenata te odabrati ciljne segmente poslovne organizacije
Osmisliti strategiju diferencijacije i pozicioniranja ponude proizvoda i usluga
Pratiti i reagirati na promjene ponašanja potrošača/korisnika na tržištu
4.
Upravljanje politikom proizvoda/usluga i marki
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Odrediti strategiju marki poslovne organizacije
Analizirati uspješnost proizvodnog/uslužnog programa
Sudjelovati u procesu razvoja novih proizvoda i usluga
Izraditi izvještaje o uspješnosti proizvodnog/uslužnog programa
Upravljati proizvodnim programom (širenje proizvodnog/uslužnog programa, eliminacija proizvoda/usluga itd.) u skladu sa tržišnom potražnjom
Organizirati aktivnosti vezane uz politiku proizvoda (organizirati rad djelatnika u skladu s marketinškim planom vodeći računa o budžetu i vremenu provođenja pojedinih aktivnosti)
5.
Upravljanje prodajom i distribucijom
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Odabrati strategiju distribucije i logistike
Primijeniti teorijske postavke psihologije vezane uz prodaju (taktike prodaje i pregovaranja) u pregovorima s kupcima, dobavljačima i posrednicima
Upravljati prodajnim osobljem (odrediti plan prodajnih područja, plan posjeta kupaca, plan puta itd.)
Kontrolirati uspješnost prodaje po prodajnom području, proizvodu, segmentu potrošača, kanalu distribucije
Izraditi izvještaje o ostvarenoj prodaji proizvoda/usluga
6.
Upravljanje klasičnom (offline) marketinškom komunikacijom
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Primijeniti postavke teorije marketinga u oblikovanju klasične marketinške komunikacije
Razviti poslovni odnos s različitim medijima klasične marketinške komunikacije u svrhu ostvarenja promocijskih ciljeva
Izraditi strategiju klasične marketinške komunikacije
Izraditi media plan
Odrediti budžet za klasičnu marketinšku komunikaciju
Istražiti i kontrolirati uspješnost provedene komunikacijske aktivnosti te planirati korektivne aktivnosti
7.
Upravljanje online marketinškom komunikacijom
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Primijeniti postavke teorije marketinga u oblikovanju online marketinške komunikacije
Koristiti online kanale u ostvarenju ciljeva marketinške komunikacije/društvene mreže
Osmisliti i provesti strategiju online marketinške komunikacije
Odrediti budžet za online marketinšku komunikaciju
Istražiti i kontrolirati uspješnost online marketinške komunikacije
Koristiti različite softverske alate koji omogućuju upravljanje online marketinškom komunikacijom
8.
Upravljanje cijenama
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Koristiti teoriju ponašanja potrošača u izradi politike cijena proizvoda/usluga
Interpretirati financijske izvještaje poslovne organizacije pri oblikovanju cijena proizvoda/usluga
Odrediti strategiju cijena proizvoda/usluga
Koristiti različite metode određivanja cijena proizvoda
Predložiti optimalnu cijenu proizvoda/usluge u odnosu na spremnost plaćanja potrošača, troškove i konkurenciju
Predložiti politiku rabata
Predložiti politiku prodajnih akcija
Predložiti politiku financiranja kupaca/korisnika/klijenta
Objasniti opravdanost visine cijena različitim tržišnim dionicima
Kontrolirati uspješnost primijenjenih strategija i taktika cijena
9.
Upravljanje odnosima s javnošću
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Koristiti različite komunikacijske kanale u provođenju politike upravljanja odnosa s javnošću
Koristiti teoriju marketinga i ponašanja potrošača u oblikovanju i provođenju politike odnosa s javnošću
Razviti odnos s predstavnicima različitih medija i ostalim tržišnim dionicima u svrhu ostvarenja ciljeva politike odnosa s javnošću
Osmisliti strategiju odnosa s javnošću
Istražiti i kontrolirati uspješnost primijenjene strategije odnosa s javnošću
10.
Upravljanje posebnim događajima (eventima)
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Izraditi plan posebnih događaja (evenata)
Razviti odnos s različitim dionicima u organizaciji posebnih događaja
Kontrolirati uspješnost posebnih događaja (evenata)
11.
Istraživanje tržišta
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Koristiti teoriju marketinga i ponašanja potrošača u dizajnu i provođenju plana istraživanja tržišta
Koristiti metode prikupljanja i obrade podataka u provođenju plana istraživanja tržišta
Interpretirati i koristiti izvještaje istraživanja tržišta
Procijeniti buduću prodaju, prihod, troškove, tržišni udio itd. poslovne organizacije
Istražiti zadovoljstvo kupaca i poduzeti odgovarajuće promjene sukladno rezultatima istraživanja
Organizirati marketinški informacijski sustav u poslovnoj organizaciji
Koristiti različite softverske alate za obradu, analizu i prezentaciju rezultata poslovanja i istraživanja
12.
Komuniciranje unutar i izvan poslovne organizacije
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Upravljati suradnicima, budžetom i vremenom u provedbi marketinškog plana poslovne organizacije
Razviti odnos s ostalim odjelima/sektorima/poslovnim jedinicama unutar poslovne organizacije kod izrade i primjene marketinškog plana
Razviti odnos s različitim tržišnim dionicima izvan poslovne organizacije s ciljem ostvarenja marketinškog plana
Kombinirati različite marketinške aktivnosti s ostalim odjelima/sektorima u poslovnoj organizaciji u sklopu provođenja marketinškog plana
13.
Organiziranje međunarodnog poslovanja
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Koristiti teoriju međunarodnog marketinga kod planiranja nastupa na stranom tržištu
Analizirati inozemna tržišta, trendove i ponašanje potrošača
Razviti odnos s inozemnim tržišnim dionicima
Osmisliti strategiju nastupa poslovne organizacije na stranom tržištu
Izraditi marketinški plan za nastup na stranom tržištu
Izraditi izvještaje poslovne uspješnosti poslovne organizacije na stranim tržištima
Kontrolirati marketinške aktivnosti na stranim tržištima potrošača/korisnika
14.
Upravljanje odnosa s tržišnim dionicima
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Koristiti teoriju marketinga u razvoju odnosa s različitim tržišnim dionicima s ciljem ostvarenja marketinškog plana
Koristiti različite alate za upravljanje odnosa s ključnim dionicima ovisno o fazi odnosa i fazi životnog ciklusa proizvoda/usluge
Izraditi izvještaje uspješnosti upravljanja odnosa s kupcima
Pratiti i odgovarati na žalbe pojedinih dionika
15.
Upravljanje uredom
Datum evidencije u Registar HKO
30.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Kompetencije
Izraditi različite poslovne ugovore
Primijeniti principe uredskog poslovanja
Primijeniti procedure objavljivanja oglasa i natječaja
Interpretirati poslovna izvješća u svrhu razvoja odnosa s ciljnim tržišnim dionicima
Primijeniti procedure javljanja na javne natječaje
Razviti odnose s različitim tržišnim dionicima ovisno o poslovnim zadacima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
VODITELJ MARKETINGA/VODITELJICA MARKETINGA
Datum upisa
30.7.2020
Vrijedi do
1.1.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje